Meny

Hon vill få kunder och anställda att tänka jämställt

Hon vill få kunder och anställda att tänka jämställt

HR-chefen Monica Österberg har tillsammans med ledningsgruppen på LiIjewall Arkitekter tagit ett aktivt grepp för ökad jämställdhet. Nu lyfts arbetet fram i en färsk exempelsamling från Boverket.

Liljewall Arkitekter har tagit olika steg framåt i jämställdhets- och mångfaldsarbetet. 2012 anlitades en genusexpert, företaget förbättrade sin handlingsplan och drog igång en rad olika aktiviteter internt. 2014 togs sedan ytterligare ett steg då frågorna lyftes upp på agendan även externt gentemot kunder. Det berättar företagets HR-chef Monica Österberg.

– Målet är att alla anställda ska uppleva lika värde och utvecklingsmöjligheter. Det är inte en fråga som begränsas till män och kvinnor utan ett mål om att skapa ett samhälle för alla, säger hon.

Företaget har en jämställdhetsgrupp som fungerar som styrgrupp för arbetet. Här ingår tre kvinnor och tre män. Per-Henrik Johansson, vd på Liljewall Arkitekter, ingår i gruppen. Monica Österberg betonar hur viktigt det är att förankra jämställdhetsarbetet hos ledningen, och att initiativen kommer därifrån, för att arbetet ska lyckas. 

– Det är jätteviktigt att jämställdhetsarbetet inte delegeras och blir en separat fråga, säger hon.

Internt har företaget kontinuerliga aktiviteter där frågan lyfts. I vintras hölls till exempel en heldagsworkshop med alla anställda. När arbetet med de interna strukturerna pågått några år gick man vidare till beställarna. Numera bör normkritiska frågor tas upp i ett så tidigt skede som möjligt med kunderna.

– Vi har det inskrivet i vår dagordning som avcheckningspunkt. Det har kommit med i våra kvalitetsdokument i år, sedan ska vi följa upp hur det går, säger Monica Österberg.

Ett exempel på hur jämställdhetsaspekten lyfts fram och påverkat den byggda miljön är när kontorets arkitekter ska rita skolor. Här försöker de anställda till exempel att rita bort gömda hörn där trakasserier kan ske utan att någon ser. Monica Österberg nämner även arbetet med flera badhus som nu får neutrala Flexi-omklädningsrum.

– Det är separata omklädningsrum, som vare sig pekas ut som herr eller dam, där ingen ska behöva känna sig utpekad eller definierad.

Arbetet som Liljewall Arkitekter gjort för att främja jämställdhet och mångfald lyfts nu fram som ett gott exempel i skriften ”Att bygga för ökad jämställdhet”.

Vilken betydelse har det att Boverket ger ut en sådan samling goda exempel?

– Det är positivt! All form av belysning och normkritiskt tänkande är bra, säger Monica Österberg.

Tre tips för ökad jämställdhet

Monica Österbergs tips om att arbeta med jämställdhet:

  1. Det är viktigt att det finns ett genuint engagemang i ledningsgruppen så att jämställdhetsarbetet inte blir en separat fråga.
  2. Gör en handlingsplan där det finns en tidplan och tydligt står med vem som har ansvar för vad.
  3. Ta in en genusexpert i någon del av arbetet för att få inspiration och vägledning.

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045

Han går vidare i karriären

Blir vd inom Castellum vid årsskiftet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-gar-vidare-i-karriaren-26039

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Hon vet vad chefer behöver för att orka.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/att-hinna-jobba-klart-under-arbetstid-ar-oerhort-viktigt-25992