Meny

Hon vill få kunder och anställda att tänka jämställt

Hon vill få kunder och anställda att tänka jämställt

HR-chefen Monica Österberg har tillsammans med ledningsgruppen på LiIjewall Arkitekter tagit ett aktivt grepp för ökad jämställdhet. Nu lyfts arbetet fram i en färsk exempelsamling från Boverket.

Liljewall Arkitekter har tagit olika steg framåt i jämställdhets- och mångfaldsarbetet. 2012 anlitades en genusexpert, företaget förbättrade sin handlingsplan och drog igång en rad olika aktiviteter internt. 2014 togs sedan ytterligare ett steg då frågorna lyftes upp på agendan även externt gentemot kunder. Det berättar företagets HR-chef Monica Österberg.

– Målet är att alla anställda ska uppleva lika värde och utvecklingsmöjligheter. Det är inte en fråga som begränsas till män och kvinnor utan ett mål om att skapa ett samhälle för alla, säger hon.

Företaget har en jämställdhetsgrupp som fungerar som styrgrupp för arbetet. Här ingår tre kvinnor och tre män. Per-Henrik Johansson, vd på Liljewall Arkitekter, ingår i gruppen. Monica Österberg betonar hur viktigt det är att förankra jämställdhetsarbetet hos ledningen, och att initiativen kommer därifrån, för att arbetet ska lyckas. 

– Det är jätteviktigt att jämställdhetsarbetet inte delegeras och blir en separat fråga, säger hon.

Internt har företaget kontinuerliga aktiviteter där frågan lyfts. I vintras hölls till exempel en heldagsworkshop med alla anställda. När arbetet med de interna strukturerna pågått några år gick man vidare till beställarna. Numera bör normkritiska frågor tas upp i ett så tidigt skede som möjligt med kunderna.

– Vi har det inskrivet i vår dagordning som avcheckningspunkt. Det har kommit med i våra kvalitetsdokument i år, sedan ska vi följa upp hur det går, säger Monica Österberg.

Ett exempel på hur jämställdhetsaspekten lyfts fram och påverkat den byggda miljön är när kontorets arkitekter ska rita skolor. Här försöker de anställda till exempel att rita bort gömda hörn där trakasserier kan ske utan att någon ser. Monica Österberg nämner även arbetet med flera badhus som nu får neutrala Flexi-omklädningsrum.

– Det är separata omklädningsrum, som vare sig pekas ut som herr eller dam, där ingen ska behöva känna sig utpekad eller definierad.

Arbetet som Liljewall Arkitekter gjort för att främja jämställdhet och mångfald lyfts nu fram som ett gott exempel i skriften ”Att bygga för ökad jämställdhet”.

Vilken betydelse har det att Boverket ger ut en sådan samling goda exempel?

– Det är positivt! All form av belysning och normkritiskt tänkande är bra, säger Monica Österberg.

Tre tips för ökad jämställdhet

Monica Österbergs tips om att arbeta med jämställdhet:

  1. Det är viktigt att det finns ett genuint engagemang i ledningsgruppen så att jämställdhetsarbetet inte blir en separat fråga.
  2. Gör en handlingsplan där det finns en tidplan och tydligt står med vem som har ansvar för vad.
  3. Ta in en genusexpert i någon del av arbetet för att få inspiration och vägledning.

Ulrika Francke blir ny styrelseordförande i Vasakronan

Har gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ulrika-francke-blir-ny-styrelseordforande-i-vasakronan-26378

Jennie Hahn von Dorsche vill tala till folks känslor

Ansvarar för Skanskas sociala medier.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/jennie-hahn-von-dorsche-vill-tala-till-folks-kanslor-26322

Han ska leda Rambölls sociala hållbarhetsarbete

Patrik Derk har bakgrund inom skola och fastighet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-leda-rambolls-sociala-hallbarhetsarbete-26348

Han blir ny chef på Byggkeramikrådet

Har gedigen branscherfarenhet
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-pa-byggkeramikradet-26343

Ny duo i Aspelin Ramm Fastigheters styrelse

Aspelin Ramm Fastigheter utökar sin styrelse med två personer.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-duo-i-aspelin-ramm-fastigheters-styrelse-26325

Forsen i Malmö har fått ny gruppchef

Emma Wetterstrand blev nyligen ny gruppchef på Forsen i Malmö.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/forsen-i-malmo-har-fatt-ny-gruppchef-26323

Han ska leda WSP Bro & Vattenbyggnad

Mattias Hörling kommer från vd-posten på VR-Track Sweden.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-leda-wsp-bro-vattenbyggnad-26316

Tysklandstopp får ny roll i Bonava

Olle Boback blir senior rådgivare centralt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tysklandstopp-far-ny-roll-i-bonava-26308

Från Wästbygg till Wellbo

Carmith Mårtensson blir vd för Wellbo Fastighetsutveckling.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-wastbygg-till-wellbo-26281

Mentorprogram stärker kvinnor i produktion

"En bra språngbräda för adepterna."
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/mentorprogram-starker-kvinnor-i-produktion-26254