Meny

Hon vill få kunder och anställda att tänka jämställt

Hon vill få kunder och anställda att tänka jämställt

HR-chefen Monica Österberg har tillsammans med ledningsgruppen på LiIjewall Arkitekter tagit ett aktivt grepp för ökad jämställdhet. Nu lyfts arbetet fram i en färsk exempelsamling från Boverket.

Liljewall Arkitekter har tagit olika steg framåt i jämställdhets- och mångfaldsarbetet. 2012 anlitades en genusexpert, företaget förbättrade sin handlingsplan och drog igång en rad olika aktiviteter internt. 2014 togs sedan ytterligare ett steg då frågorna lyftes upp på agendan även externt gentemot kunder. Det berättar företagets HR-chef Monica Österberg.

– Målet är att alla anställda ska uppleva lika värde och utvecklingsmöjligheter. Det är inte en fråga som begränsas till män och kvinnor utan ett mål om att skapa ett samhälle för alla, säger hon.

Företaget har en jämställdhetsgrupp som fungerar som styrgrupp för arbetet. Här ingår tre kvinnor och tre män. Per-Henrik Johansson, vd på Liljewall Arkitekter, ingår i gruppen. Monica Österberg betonar hur viktigt det är att förankra jämställdhetsarbetet hos ledningen, och att initiativen kommer därifrån, för att arbetet ska lyckas. 

– Det är jätteviktigt att jämställdhetsarbetet inte delegeras och blir en separat fråga, säger hon.

Internt har företaget kontinuerliga aktiviteter där frågan lyfts. I vintras hölls till exempel en heldagsworkshop med alla anställda. När arbetet med de interna strukturerna pågått några år gick man vidare till beställarna. Numera bör normkritiska frågor tas upp i ett så tidigt skede som möjligt med kunderna.

– Vi har det inskrivet i vår dagordning som avcheckningspunkt. Det har kommit med i våra kvalitetsdokument i år, sedan ska vi följa upp hur det går, säger Monica Österberg.

Ett exempel på hur jämställdhetsaspekten lyfts fram och påverkat den byggda miljön är när kontorets arkitekter ska rita skolor. Här försöker de anställda till exempel att rita bort gömda hörn där trakasserier kan ske utan att någon ser. Monica Österberg nämner även arbetet med flera badhus som nu får neutrala Flexi-omklädningsrum.

– Det är separata omklädningsrum, som vare sig pekas ut som herr eller dam, där ingen ska behöva känna sig utpekad eller definierad.

Arbetet som Liljewall Arkitekter gjort för att främja jämställdhet och mångfald lyfts nu fram som ett gott exempel i skriften ”Att bygga för ökad jämställdhet”.

Vilken betydelse har det att Boverket ger ut en sådan samling goda exempel?

– Det är positivt! All form av belysning och normkritiskt tänkande är bra, säger Monica Österberg.

Tre tips för ökad jämställdhet

Monica Österbergs tips om att arbeta med jämställdhet:

  1. Det är viktigt att det finns ett genuint engagemang i ledningsgruppen så att jämställdhetsarbetet inte blir en separat fråga.
  2. Gör en handlingsplan där det finns en tidplan och tydligt står med vem som har ansvar för vad.
  3. Ta in en genusexpert i någon del av arbetet för att få inspiration och vägledning.

Jurist blir näringspolitisk chef

Sveriges Byggindustrier anställer chef med politisk bakgrund.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/jurist-blir-naringspolitisk-chef-26823

Hon blir vd för Wästbygg

Susanne Liljedahl har lång erfarenhet från Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-vd-wastbygg-26821

Chef från NCC tar över på Tengbom

Ska leda kontoret i Uppsala.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/chef-fran-ncc-tar-over-pa-tengbom-26819

Yrkeshögskolorna söker studenter till nya yrken

Många nya platser ska fyllas.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/yrkeshogskolorna-soker-studenter-till-nya-yrken-26790

Wästbygg har fått en ny vd

Susanne Liljedahl tar över ledarskapet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/wastbygg-har-fatt-en-ny-vd-26820

Bluebeam-grundare tar klubban i Briab

Richard Lee ny styrelseordförande i brandskyddsspecialisten.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/bluebeam-grundare-tar-klubban-i-briab-26799

Fredrik Bergenstråhle ny vd för Skanska Fastigheter Stockholm

Har jobbat på Skanska i 10 år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fredrik-bergenstrahle-ny-vd-skanska-fastigheter-stockholm-26793

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

How Arkitekter får ny vd

Benjamin Mandre blir ny delägare och vd för How Arkitekter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/how-arkitekter-far-ny-vd-26777

Arkitema hämtar Job Manager från Tengbom

Arkitema har rekryterat Carina Carlman till posten som Job Manager.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/arkitema-hamtar-job-manager-fran-tengbom-26776

Hon har solceller i blick

Anna Svensson har utvecklat en takpanna med inbyggda solceller.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hon-har-solceller-i-blick-26763