Meny
  • Malin Zimm är Whites nya forskningschef. Hon har bland annat en doktorsexamen i arkitektur med sig i bagaget.
    Foto: Thomas Zaar

Hon tar täten för Whites kunskapstillväxt

Hon tar täten för Whites kunskapstillväxt

Malin Zimm är ny forsknings- och utvecklingschef på White arkitekter. ”Jag ska leda kunskapsbygget inom företaget där vi har många medarbetare som är engagerade i olika forskningsprojekt”, säger hon.

White har en intern organisation för forskning- och utveckling. Inom White Research Lab, som den kallas, har medarbetare möjlighet att ansöka om tid och resurser för att kunna utveckla ny kunskap. Malin Zimm är sedan i augusti i år anställd för att leda arbetet.

– Jag ska utveckla vårt forskarnätverk, stödja medarbetare i den kreativa forskningsprocessen och medverka att resultaten sprids, säger Malin Zimm, forsknings- och utvecklingschef på White arkitekter.

Ett femtiotal forskningsprojekt pågår för tillfället på företagets åtta kontor i landet. Det handlar vanligtvis om uppdragsnära forskning, ofta i samarbete med kunder eller andra branschföretag.

– Det finns ett enormt behov av att stödja sig på forskning så att man får de rätta argumenten för hållbara lösningar. Samhället och miljön är beroende av såväl nya infallsvinklar som nyskapande arkitektur.

Ett av målen är även att synas mer i debatten framöver.

– Om vi tar bollen kommer det att peppa hela branschen att ge sig in i kunskaps- och erfarenhetsutveckling. Vi vill ta ansvar för att utveckla det offentliga samtalet om arkitektur, säger Malin Zimm.

Malin Zimm har själv forskningsbakgrund och har doktorerat i arkitektur på KTH. Hon tar över jobbet, som blivit till en heltidstjänst, efter Fredrik Nilsson, professor i arkitekturteori på Chalmers.

Arkitekt som gärna tar ton

Utbildning: Doktor i arkitektur, arkitekturutbildning på Arkitekturskolan KTH, Stockholm och Bartlett School of Architecture UCL, London.

Karriär: Sakkunnig och koordinator på Arkitektur- och designcentrum (före detta Arkitekturmuseet) 2010-2014,  lärare på Arkitektskolan och Konstfack, frilansskribent och arkitekturkritiker, chefredaktör för tidskriften Rum 2007-2009, forskarutbildning excellenstjänst KTH 2000-2005. Jobbade som arkitekt på Codesign under 1999.

Bor: Gröndal, Stockholm.

Familj: Son och dotter, 7 och 5 år.

Intressen: Körsång och musik, motion i vatten och på snö, radio, konst- och kulturaktiviteter.

Drivkraft på jobbet: Kunniga och inspirerande kollegor, energinivån och ansvarskänslan i att bidra till samhället genom arkitektur.

Aktuell: Ny forsknings- och utvecklingschef på White arkitekter.  

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045

Han går vidare i karriären

Blir vd inom Castellum vid årsskiftet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-gar-vidare-i-karriaren-26039

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Hon vet vad chefer behöver för att orka.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/att-hinna-jobba-klart-under-arbetstid-ar-oerhort-viktigt-25992