Meny
 • Enligt Roba Ghadban är den stora utmaningen med social hållbarhet i Sverige att det är så nytt.
  Foto: Privat

Hon tar Skanska till en ny socialt hållbar nivå

Hon tar Skanska till en ny socialt hållbar nivå

Roba Ghadban heter hon – chefen som ska leda Skanskas arbete för social hållbarhet. Roba Ghadban ska bygga upp ett team som helt ska ägna sig åt denna uppgift.

Teamets uppgift blir att identifiera hur Skanskas projekt kan tillföra sina kunder mervärden genom till exempel sociala upphandlingar. Hållbarhet handlar inte bara om vilka ekologiska fotavtryck vi gör utan även om den sociala hållbarheten, för att utveckla lösningar som skapar såväl samhällsnytta som affärsnytta.

– Den stora utmaningen när det gäller de frågor som rör social hållbarhet är att det ännu är så nytt i Sverige. Det kan fortfarande vara svårt att få kunder att våga satsa på sociala upphandlingar. Vårt arbete handlar mycket om att lyfta fram de goda exemplen, säger Roba Ghadban.

Hon nämner flera exempel på sociala engagemang inom Skanska, som Vivalla-projektet i Örebro, ett renoveringsuppdrag som Skanska fick av kommunen på villkor att de också skulle göra något åt en del av de sociala problemen i området. Det gjorde Skanska genom att bland annat ordna praktikplatser i projektet till arbetslösa i Vivalla.

För Roba Ghadban grodde hållbarhetstankarna och det starka intresset för miljöfrågor fram tidigt i livet. Som barn kom hon hit till Sverige 1989 och kontrasten kunde knappast ha varit större, berättar hon.

– Mina första tio år var jag exilpalestinier som växte upp i Dubai när det fortfarande var en okänd liten stad mitt i det stora ökenlandskapet. Jag kommer aldrig glömma upplevelsen av så mycket grönska och vatten som mötte mig i Sverige, men även människornas relation till naturen och sociala frågor. Min bakgrund, uppväxt och upplevelserna bidrog till mina val av utbildning och frågor att arbeta med.

Att hon trivs på jobbet märks med all önskvärd tydlighet:

– Jag älskar diskussionerna med mina kollegor. Det är det bästa med mitt arbete, och alla goda idéer som sprutar fram, förutom ledningens satsning på det här området. Det är en drivkraft för mig att förvalta alla goda idéer rätt och att se till att kunna omsätta dem i praktisk nytta, så att vi kan göra skillnad. 

Kemiingenjör med åtta års erfarenhet av hållbart arbete
 • Namn: Roba Ghadban
 • Ålder: Snart 37
 • Utbildning: Kemiingenjör från Lunds tekniska högskolan i Helsingborg, Internationell masterutbildning i hållbarhetsvetenskap vid Lunds universitet
 • Karriär: Åtta års hållbarhetsarbete inom Hållbar affärsutveckling vid Skanska (tidigare Supportfunktion Miljö), tre år som hållbarhetsansvarig vid Levi Strauss Europe leverantörsproduktion i Mellanöstern och Nordafrika
 • Bor: Lägenhet i Malmö
 • Familj: Gift med Tareq, sönerna Enlil, 10, och Iya, 7
 • Intressen: Att resa, vistas ute i naturen, ta långpromenader och att brodera armband med antika palestinska mönster och egna motiv
 • Drivkraft på jobbet: De fruktbara samtalen med kollegorna
 • Aktuell: Ny chef för social hållbarhet med ansvar för att utveckla Skanska Sveriges sociala engagemang till att vara en naturlig del i affärerna

Högsta ledningen vill peppa unga

JM:s ledning gör skolbesök.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hogsta-ledningen-vill-peppa-unga-26105

Hon ska ansvara för landsbygdsfrågor

Ny sektion hos Samhällsbyggarna.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-ansvara-landsbygdsfragor-26119

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045