Meny
 • Enligt Roba Ghadban är den stora utmaningen med social hållbarhet i Sverige att det är så nytt.
  Foto: Privat

Hon tar Skanska till en ny socialt hållbar nivå

Hon tar Skanska till en ny socialt hållbar nivå

Roba Ghadban heter hon – chefen som ska leda Skanskas arbete för social hållbarhet. Roba Ghadban ska bygga upp ett team som helt ska ägna sig åt denna uppgift.

Teamets uppgift blir att identifiera hur Skanskas projekt kan tillföra sina kunder mervärden genom till exempel sociala upphandlingar. Hållbarhet handlar inte bara om vilka ekologiska fotavtryck vi gör utan även om den sociala hållbarheten, för att utveckla lösningar som skapar såväl samhällsnytta som affärsnytta.

– Den stora utmaningen när det gäller de frågor som rör social hållbarhet är att det ännu är så nytt i Sverige. Det kan fortfarande vara svårt att få kunder att våga satsa på sociala upphandlingar. Vårt arbete handlar mycket om att lyfta fram de goda exemplen, säger Roba Ghadban.

Hon nämner flera exempel på sociala engagemang inom Skanska, som Vivalla-projektet i Örebro, ett renoveringsuppdrag som Skanska fick av kommunen på villkor att de också skulle göra något åt en del av de sociala problemen i området. Det gjorde Skanska genom att bland annat ordna praktikplatser i projektet till arbetslösa i Vivalla.

För Roba Ghadban grodde hållbarhetstankarna och det starka intresset för miljöfrågor fram tidigt i livet. Som barn kom hon hit till Sverige 1989 och kontrasten kunde knappast ha varit större, berättar hon.

– Mina första tio år var jag exilpalestinier som växte upp i Dubai när det fortfarande var en okänd liten stad mitt i det stora ökenlandskapet. Jag kommer aldrig glömma upplevelsen av så mycket grönska och vatten som mötte mig i Sverige, men även människornas relation till naturen och sociala frågor. Min bakgrund, uppväxt och upplevelserna bidrog till mina val av utbildning och frågor att arbeta med.

Att hon trivs på jobbet märks med all önskvärd tydlighet:

– Jag älskar diskussionerna med mina kollegor. Det är det bästa med mitt arbete, och alla goda idéer som sprutar fram, förutom ledningens satsning på det här området. Det är en drivkraft för mig att förvalta alla goda idéer rätt och att se till att kunna omsätta dem i praktisk nytta, så att vi kan göra skillnad. 

Kemiingenjör med åtta års erfarenhet av hållbart arbete
 • Namn: Roba Ghadban
 • Ålder: Snart 37
 • Utbildning: Kemiingenjör från Lunds tekniska högskolan i Helsingborg, Internationell masterutbildning i hållbarhetsvetenskap vid Lunds universitet
 • Karriär: Åtta års hållbarhetsarbete inom Hållbar affärsutveckling vid Skanska (tidigare Supportfunktion Miljö), tre år som hållbarhetsansvarig vid Levi Strauss Europe leverantörsproduktion i Mellanöstern och Nordafrika
 • Bor: Lägenhet i Malmö
 • Familj: Gift med Tareq, sönerna Enlil, 10, och Iya, 7
 • Intressen: Att resa, vistas ute i naturen, ta långpromenader och att brodera armband med antika palestinska mönster och egna motiv
 • Drivkraft på jobbet: De fruktbara samtalen med kollegorna
 • Aktuell: Ny chef för social hållbarhet med ansvar för att utveckla Skanska Sveriges sociala engagemang till att vara en naturlig del i affärerna

Han blir ny regionchef på Serneke

Har haft de flesta roller inom entreprenadföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-pa-serneke-26508

Veolia hämtar HR-direktör från Jernhusen

Maria Dillner Sjölin, blir nordisk HR-direktör för Veolia.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/veolia-hamtar-hr-direktor-fran-jernhusen-26496

Han blir mittchef för samhällsbyggnad

Har jobbat i 20 år inom Ramböll.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-mittchef-samhallsbyggnad-26514

Han blir ny regionchef för Swecos projektledare

Peter Enå blir chef i Region Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-swecos-projektledare-26470

Sju nya ledamöter i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har valt in sju nya ledamöter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sju-nya-ledamoter-i-iva-26461

Så når du en fördomsfri rekrytering

Rekryterarens bästa tips.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-nar-du-en-fordomsfri-rekrytering-26402

Sven Johansson Bygg får ny vd

Joachim Lindroth blir ny vd för Sven Johansson Bygg den 1 maj i år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sven-johansson-bygg-far-ny-vd-26440

Hon blir avdelningschef i Dalarna

Lina Westerlund får ny tjänst på WSP Samhällsbyggnad i Falun/Borlänge.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-avdelningschef-i-dalarna-26432

Ramböll anställer expert på hållbart resande

Ska studera ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-anstaller-expert-pa-hallbart-resande-26414

Han blir Göteborgs nya stadsbyggnadsdirektör

Har jobbat inom staden i 20 år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-goteborgs-nya-stadsbyggnadsdirektor-26409