Meny
  • ”Vi inom samhällsbyggnadssektorn måste ta ansvar för den miljö vi skapar”, tycker Kristina Gabrielii. Foto: Ola Kjelbye

Hon tar över rodret för SBUF

Hon tar över rodret för SBUF

SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, har en ny ordförande. Hon heter Kristina Gabrielii och är hållbarhetschef på Peab. Hon är väl förtrogen med forskarvärlden och har ett brinnande intresse för hållbarhets- och klimatfrågor.

När Kristina Gabrielii i våras valdes in i SBUF:s styrelse och samtidigt utsågs till ordförande var det som representant för Sveriges Byggindustrier. Som ordförande kommer hon till en början att lyssna och lära för att sätta sig in i verksamheten.

Hon hoppas kunna bidra med tankar och idéer på hur ett långsiktigt arbete med hållbar utveckling kan ske i samhällsbyggandet.

– Hållbarhetsfrågor är centrala i dagens byggande. Vi inom samhällsbyggnadssektorn måste ta ansvar för den miljö vi skapar, säger hon och tillägger:

– Klimatanpassat byggande kommer att efterfrågas i framtiden. Därför tror jag att en stor del forskningen framöver kommer att handla om klimatfrågor. Lika viktig är den tekniska utvecklingen. De tekniska lösningar som kom för flera decennier sedan kanske inte alltid klarar dagens krav och behöver vidareutvecklas.

Kristina Gabrielii är utbildad civilingenjör från Chalmers. Hon startade sin karriär som byggnadskonstruktör vid NCC och har sedan dess medverkat i ett stort antal FoU-projekt med inriktning på energi, miljö och processutveckling.

– De år jag jobbade nära tillsammans med forskare var väldigt lärorika och roliga. De lärde mig att tänka utanför ramarna. Jag har sedan dess lätt för att prata med forskare och ser mig som en tolk mellan den akademiska forskarvärlden och den producerande byggverksamheten, säger hon.

– Tyvärr har jag aldrig forskat själv även om tankarna funnits där. Jag hade så roligt i mitt dagliga arbete att det aldrig blev av.

I början av sin yrkeskarriär arbetade Kristina Gabrielii med fukt- och inomhusfrågor, som miljösamordnare och fuktspecialist. Under åren har hon byggt upp enheter som har fokus på att integrera miljö och energi i byggprocessen. Idag jobbar hon hos Peab.

– I rollen som hållbarhetschef på Peab utvecklar och samordnar jag koncernens budskap, processer och strategier inom affärsområdena hållbarhet och etik.

– Jag är även med i styrelsen för IQ Samhällsbyggnad som fungerar som en nod mellan akademi, näringsliv och myndigheter.

Läser gärna deckare

Namn: Kristina Gabrielii
Aktuell: Ny ordförande för SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.
Ålder: 49 år.
Bor: I Alingsås.
Intressen: Skidåkning (helst utför), golf, resor till storstäder.
Familj: Man och två vuxna barn.
Läser: Det mesta. Kopplar gärna av med en deckare eller en må-bra-bok.

Högsta ledningen vill peppa unga

JM:s ledning gör skolbesök.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hogsta-ledningen-vill-peppa-unga-26105

Hon ska ansvara för landsbygdsfrågor

Ny sektion hos Samhällsbyggarna.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-ansvara-landsbygdsfragor-26119

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045