Meny
  • ”Vi inom samhällsbyggnadssektorn måste ta ansvar för den miljö vi skapar”, tycker Kristina Gabrielii. Foto: Ola Kjelbye

Hon tar över rodret för SBUF

Hon tar över rodret för SBUF

SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, har en ny ordförande. Hon heter Kristina Gabrielii och är hållbarhetschef på Peab. Hon är väl förtrogen med forskarvärlden och har ett brinnande intresse för hållbarhets- och klimatfrågor.

När Kristina Gabrielii i våras valdes in i SBUF:s styrelse och samtidigt utsågs till ordförande var det som representant för Sveriges Byggindustrier. Som ordförande kommer hon till en början att lyssna och lära för att sätta sig in i verksamheten.

Hon hoppas kunna bidra med tankar och idéer på hur ett långsiktigt arbete med hållbar utveckling kan ske i samhällsbyggandet.

– Hållbarhetsfrågor är centrala i dagens byggande. Vi inom samhällsbyggnadssektorn måste ta ansvar för den miljö vi skapar, säger hon och tillägger:

– Klimatanpassat byggande kommer att efterfrågas i framtiden. Därför tror jag att en stor del forskningen framöver kommer att handla om klimatfrågor. Lika viktig är den tekniska utvecklingen. De tekniska lösningar som kom för flera decennier sedan kanske inte alltid klarar dagens krav och behöver vidareutvecklas.

Kristina Gabrielii är utbildad civilingenjör från Chalmers. Hon startade sin karriär som byggnadskonstruktör vid NCC och har sedan dess medverkat i ett stort antal FoU-projekt med inriktning på energi, miljö och processutveckling.

– De år jag jobbade nära tillsammans med forskare var väldigt lärorika och roliga. De lärde mig att tänka utanför ramarna. Jag har sedan dess lätt för att prata med forskare och ser mig som en tolk mellan den akademiska forskarvärlden och den producerande byggverksamheten, säger hon.

– Tyvärr har jag aldrig forskat själv även om tankarna funnits där. Jag hade så roligt i mitt dagliga arbete att det aldrig blev av.

I början av sin yrkeskarriär arbetade Kristina Gabrielii med fukt- och inomhusfrågor, som miljösamordnare och fuktspecialist. Under åren har hon byggt upp enheter som har fokus på att integrera miljö och energi i byggprocessen. Idag jobbar hon hos Peab.

– I rollen som hållbarhetschef på Peab utvecklar och samordnar jag koncernens budskap, processer och strategier inom affärsområdena hållbarhet och etik.

– Jag är även med i styrelsen för IQ Samhällsbyggnad som fungerar som en nod mellan akademi, näringsliv och myndigheter.

Läser gärna deckare

Namn: Kristina Gabrielii
Aktuell: Ny ordförande för SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.
Ålder: 49 år.
Bor: I Alingsås.
Intressen: Skidåkning (helst utför), golf, resor till storstäder.
Familj: Man och två vuxna barn.
Läser: Det mesta. Kopplar gärna av med en deckare eller en må-bra-bok.

Han blir ny regionchef på Serneke

Har haft de flesta roller inom entreprenadföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-pa-serneke-26508

Veolia hämtar HR-direktör från Jernhusen

Maria Dillner Sjölin, blir nordisk HR-direktör för Veolia.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/veolia-hamtar-hr-direktor-fran-jernhusen-26496

Han blir mittchef för samhällsbyggnad

Har jobbat i 20 år inom Ramböll.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-mittchef-samhallsbyggnad-26514

Han blir ny regionchef för Swecos projektledare

Peter Enå blir chef i Region Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-swecos-projektledare-26470

Sju nya ledamöter i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har valt in sju nya ledamöter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sju-nya-ledamoter-i-iva-26461

Så når du en fördomsfri rekrytering

Rekryterarens bästa tips.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-nar-du-en-fordomsfri-rekrytering-26402

Sven Johansson Bygg får ny vd

Joachim Lindroth blir ny vd för Sven Johansson Bygg den 1 maj i år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sven-johansson-bygg-far-ny-vd-26440

Hon blir avdelningschef i Dalarna

Lina Westerlund får ny tjänst på WSP Samhällsbyggnad i Falun/Borlänge.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-avdelningschef-i-dalarna-26432

Ramböll anställer expert på hållbart resande

Ska studera ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-anstaller-expert-pa-hallbart-resande-26414

Han blir Göteborgs nya stadsbyggnadsdirektör

Har jobbat inom staden i 20 år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-goteborgs-nya-stadsbyggnadsdirektor-26409