Meny
  • Juristen Paula Lejonkula har jobbat i drygt tio år hos Diskrimineringsombudsmannen. Nu ska hon jobba med liknande frågor hos Sveriges Byggindustrier. Foto: Johanna Åfreds

Hon ska minska enfalden i branschen

Hon ska minska enfalden i branschen

Paula Lejonkula är nyanställd på Sveriges Byggindustrier. Hon blir organisationens första mångfaldsexpert. ”Det finns en vilja och ett driv i branschen att komma till rätta med de här frågorna nu”, säger hon.

Byggsektorn går mot en alltmer global arbetsmarknad och det är redan i dag en utmaning att hitta rätt kompetens. Då gäller det att se till hela det potentiella rekryteringsunderlaget. Det är ett av skälen till varför mångfaldsfrågorna är så viktiga för branschen, menar Paula Lejonkula.

– Sverige är ett litet land och om svensk samhällsbyggnad ska stå sig behöver branschen kunna mer om mångfaldsfrågorna, säger hon.

Hennes uppdrag kommer att ligga inom ramen för kompetensförsörjning.

– Det går inte att attrahera till en bransch om den inte är öppen, säger hon.

Paula Lejonkula är utbildad jurist och har under de senaste tio åren arbetat på Diskrimineringsombudsmannen (DO), bland annat med förebyggande arbete mot diskriminering och att hålla i utbildningar. Under våren 2014 startade hon egen konsultverksamhet, men den blev inte långvarig i och med att hon såg annonsen till Sveriges Byggindustriers kansli.

– Jag kunde inte låta bli att söka för det är ett så roligt uppdrag. Jag är en utpräglad utvecklingsmänniska och ser fram emot att få driva det här arbetet. Dessutom får jag nytta både av juridiken och att ha jobbat med personalfrågor tidigare.

Till arbetsuppgifterna hör bland annat att medverka på interna konferenser, att skapa samverkansgrupper och hålla i utbildningar med medlemsföretag, ibland även tillsammans med facket. Dessutom en rad attraktionsinsatser riktade mot skolor, lärare och studievägledare.

– Att sammanfatta hur det står till med medvetenheten i mångfaldsfrågor inom bygg är svårt, menar hon.

– Alla branscher har sitt att tampas med. Det är svårt att se byggbranschen som en enhet. På vissa håll är medvetenheten hög medan det på andra håll finns en acceptans för beteenden som skulle vara helt oacceptabla på andra ställen, säger Paula Lejonkula.

I dag, säger Paula Lejonkula, finns på många håll en vilja till förändring, men man tampas med frågan hur det ska gå till.

– Det viktigaste är att ledningen har fokus på frågan, den kan inte ligga på enbart en person i företaget.

Jobbar mot diskriminering
  • Namn: Paula Lejonkula.
  • Utbildning: Juristexamen (inriktning arbetsrätt) från Stockholms universitet.
  • Karriär: Anställd hos Diskrimineringsombudsmannen 2003–2014, personalchef på konsultföretag 2000–2002.
  • Bor: Stockholm.
  • Familj: Man och tre barn.
  • Intressen: Pistolskytte, träna, läsa.
  • Aktuell: Som Sveriges Byggindustriers första mångfaldsexpert.

Ny vice vd på Belatchew

Ledningen för Belatchew Arkitekter har utsett Per Ångquist till ny vice vd.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-vice-vd-pa-belatchew-27650

“I början handlade det mer om sexism”

När NCC:s kvinnliga nätverk startade handlade mycket om hygienfaktorer som sexism.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/i-borjan-handlade-det-mer-om-sexism-27609

Ramboll rekryterar från NCC

Tara Wood ska arbeta med avancerad grundläggning, forskning och innovation.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-rekryterar-fran-ncc-27614

Så slipper du spilla tid på usla möten

Sylvia Nylin guidar chefer och organisationer till effektivare möten.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-slipper-du-spilla-tid-pa-usla-moten-27579

Ny regionchef på Ömangruppen

Ömangruppen har rekryterat Pär Frostberg från Purac.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-regionchef-pa-omangruppen-27600

Krister Arnaryd på ny post

Ska utveckla Sciors erbjudande inom geografisk informationsteknik för samhällshällsbyggand
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/krister-arnaryd-pa-ny-post-27596

Hon ska stärka Liljewalls hållbarhetsarbete

Matilde Unge är ny hållbarhetsstrateg på Liljewall arkitekter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-starka-liljewalls-hallbarhetsarbete-27589

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Nya riksarkitekten blir ordförande för Rådet för hållbara städer

Tillträder den 1 januari 2019.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/nya-riksarkitekten-blir-ordforande-radet-hallbara-stader-27587

Hanna 
hittade 
rätt väg i 
Tyskland

Klimatet höll kvar ingenjören i Stuttgart.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hanna-hittade-ratt-vag-i-tyskland-27536

Link får ny gruppchef i Malmö

Link arkitektur rekryterar Kristina Åkerlund.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/link-far-ny-gruppchef-i-malmo-27554