Meny
  • Juristen Paula Lejonkula har jobbat i drygt tio år hos Diskrimineringsombudsmannen. Nu ska hon jobba med liknande frågor hos Sveriges Byggindustrier. Foto: Johanna Åfreds

Hon ska minska enfalden i branschen

Hon ska minska enfalden i branschen

Paula Lejonkula är nyanställd på Sveriges Byggindustrier. Hon blir organisationens första mångfaldsexpert. ”Det finns en vilja och ett driv i branschen att komma till rätta med de här frågorna nu”, säger hon.

Byggsektorn går mot en alltmer global arbetsmarknad och det är redan i dag en utmaning att hitta rätt kompetens. Då gäller det att se till hela det potentiella rekryteringsunderlaget. Det är ett av skälen till varför mångfaldsfrågorna är så viktiga för branschen, menar Paula Lejonkula.

– Sverige är ett litet land och om svensk samhällsbyggnad ska stå sig behöver branschen kunna mer om mångfaldsfrågorna, säger hon.

Hennes uppdrag kommer att ligga inom ramen för kompetensförsörjning.

– Det går inte att attrahera till en bransch om den inte är öppen, säger hon.

Paula Lejonkula är utbildad jurist och har under de senaste tio åren arbetat på Diskrimineringsombudsmannen (DO), bland annat med förebyggande arbete mot diskriminering och att hålla i utbildningar. Under våren 2014 startade hon egen konsultverksamhet, men den blev inte långvarig i och med att hon såg annonsen till Sveriges Byggindustriers kansli.

– Jag kunde inte låta bli att söka för det är ett så roligt uppdrag. Jag är en utpräglad utvecklingsmänniska och ser fram emot att få driva det här arbetet. Dessutom får jag nytta både av juridiken och att ha jobbat med personalfrågor tidigare.

Till arbetsuppgifterna hör bland annat att medverka på interna konferenser, att skapa samverkansgrupper och hålla i utbildningar med medlemsföretag, ibland även tillsammans med facket. Dessutom en rad attraktionsinsatser riktade mot skolor, lärare och studievägledare.

– Att sammanfatta hur det står till med medvetenheten i mångfaldsfrågor inom bygg är svårt, menar hon.

– Alla branscher har sitt att tampas med. Det är svårt att se byggbranschen som en enhet. På vissa håll är medvetenheten hög medan det på andra håll finns en acceptans för beteenden som skulle vara helt oacceptabla på andra ställen, säger Paula Lejonkula.

I dag, säger Paula Lejonkula, finns på många håll en vilja till förändring, men man tampas med frågan hur det ska gå till.

– Det viktigaste är att ledningen har fokus på frågan, den kan inte ligga på enbart en person i företaget.

Jobbar mot diskriminering
  • Namn: Paula Lejonkula.
  • Utbildning: Juristexamen (inriktning arbetsrätt) från Stockholms universitet.
  • Karriär: Anställd hos Diskrimineringsombudsmannen 2003–2014, personalchef på konsultföretag 2000–2002.
  • Bor: Stockholm.
  • Familj: Man och tre barn.
  • Intressen: Pistolskytte, träna, läsa.
  • Aktuell: Som Sveriges Byggindustriers första mångfaldsexpert.

Coop hämtar hållbarhetschef från Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski blir chef för hållbarhet och kvalitet på Coop.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/coop-hamtar-hallbarhetschef-fran-riksbyggen-26958

Elin Gustafsson Fagerlind är pionjär bland elektrikerna

Första kvinnan i Elektrikernas förbundsstyrelse.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/elin-gustafsson-fagerlind-ar-pionjar-bland-elektrikerna-26912

Han blir ny chef inom Skanska Fastigheter Stockholm

Har lång erfarenhet av fastighetsutveckling
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-inom-skanska-fastigheter-stockholm-26927

Ny bok sätter arbetsmiljö och upphandling i fokus

"Skyddslagstiftningen går inte att förstå efter en genomläsning".
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ny-bok-satter-arbetsmiljo-och-upphandling-i-fokus-26895

MVB rekryterar till Stockholm och Mälardalen

Tar in kompetens från dalaföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/mvb-rekryterar-till-stockholm-och-malardalen-26906

Hon hoppas locka fler ingenjörer till Afrika

Från RISE till Tanzania för Marianne Grauers.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hon-hoppas-locka-fler-ingenjorer-till-afrika-26851

Styrelse för samhällsbyggare får nytillskott

Samhällsbyggarna har fått två nya ansikten i styrelsen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/styrelse-samhallsbyggare-far-nytillskott-26850

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Fastighetsägarna Stockholm har ny ordförande

Inger Olsson Blomberg är ny ordförande i Fastighetsägarna Stockholm.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fastighetsagarna-stockholm-har-ny-ordforande-26849

Mellanchefer viktiga för innovation

En ofta outnyttjad roll, visar ny studie.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/mellanchefer-viktiga-innovation-26816

Jurist blir näringspolitisk chef

Sveriges Byggindustrier anställer chef med politisk bakgrund.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/jurist-blir-naringspolitisk-chef-26823