Meny
  • Juristen Paula Lejonkula har jobbat i drygt tio år hos Diskrimineringsombudsmannen. Nu ska hon jobba med liknande frågor hos Sveriges Byggindustrier. Foto: Johanna Åfreds

Hon ska minska enfalden i branschen

Hon ska minska enfalden i branschen

Paula Lejonkula är nyanställd på Sveriges Byggindustrier. Hon blir organisationens första mångfaldsexpert. ”Det finns en vilja och ett driv i branschen att komma till rätta med de här frågorna nu”, säger hon.

Byggsektorn går mot en alltmer global arbetsmarknad och det är redan i dag en utmaning att hitta rätt kompetens. Då gäller det att se till hela det potentiella rekryteringsunderlaget. Det är ett av skälen till varför mångfaldsfrågorna är så viktiga för branschen, menar Paula Lejonkula.

– Sverige är ett litet land och om svensk samhällsbyggnad ska stå sig behöver branschen kunna mer om mångfaldsfrågorna, säger hon.

Hennes uppdrag kommer att ligga inom ramen för kompetensförsörjning.

– Det går inte att attrahera till en bransch om den inte är öppen, säger hon.

Paula Lejonkula är utbildad jurist och har under de senaste tio åren arbetat på Diskrimineringsombudsmannen (DO), bland annat med förebyggande arbete mot diskriminering och att hålla i utbildningar. Under våren 2014 startade hon egen konsultverksamhet, men den blev inte långvarig i och med att hon såg annonsen till Sveriges Byggindustriers kansli.

– Jag kunde inte låta bli att söka för det är ett så roligt uppdrag. Jag är en utpräglad utvecklingsmänniska och ser fram emot att få driva det här arbetet. Dessutom får jag nytta både av juridiken och att ha jobbat med personalfrågor tidigare.

Till arbetsuppgifterna hör bland annat att medverka på interna konferenser, att skapa samverkansgrupper och hålla i utbildningar med medlemsföretag, ibland även tillsammans med facket. Dessutom en rad attraktionsinsatser riktade mot skolor, lärare och studievägledare.

– Att sammanfatta hur det står till med medvetenheten i mångfaldsfrågor inom bygg är svårt, menar hon.

– Alla branscher har sitt att tampas med. Det är svårt att se byggbranschen som en enhet. På vissa håll är medvetenheten hög medan det på andra håll finns en acceptans för beteenden som skulle vara helt oacceptabla på andra ställen, säger Paula Lejonkula.

I dag, säger Paula Lejonkula, finns på många håll en vilja till förändring, men man tampas med frågan hur det ska gå till.

– Det viktigaste är att ledningen har fokus på frågan, den kan inte ligga på enbart en person i företaget.

Jobbar mot diskriminering
  • Namn: Paula Lejonkula.
  • Utbildning: Juristexamen (inriktning arbetsrätt) från Stockholms universitet.
  • Karriär: Anställd hos Diskrimineringsombudsmannen 2003–2014, personalchef på konsultföretag 2000–2002.
  • Bor: Stockholm.
  • Familj: Man och tre barn.
  • Intressen: Pistolskytte, träna, läsa.
  • Aktuell: Som Sveriges Byggindustriers första mångfaldsexpert.

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045

Han går vidare i karriären

Blir vd inom Castellum vid årsskiftet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-gar-vidare-i-karriaren-26039

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Hon vet vad chefer behöver för att orka.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/att-hinna-jobba-klart-under-arbetstid-ar-oerhort-viktigt-25992