Meny
  • Vicki Wenander har jobbar med byggnadsvård och kulturmiljövård under drygt 20 år. Foto: Björn Höglund

Hon försvarar försiktig princip

Hon försvarar försiktig princip

Vicki Wenander är ny ordförande i Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Hon vill skapa diskussion kring hur dagens byggbransch kan lära mer av dåtidens sätt att hushålla med resurserna.

– Det finns mycket att hämta i äldre byggnadstradition, både miljömässigt och vad gäller resurshushållande, säger Vicki Wenander.

Förr slets saker ut. När de inte dög i huvudbyggnaden flyttades de till undantags­stugan. När de var helt uttjänta slängdes resterna i skogen. Och eftersom de en gång hämtats från naturen skedde återvinningen i ett slags kretslopp, konstaterar Vicki Wenander. 

– Det finns mycket att lära sig från det sättet att tänka. Allt handlar inte bara om kilo­wattimmar, utan att i större utsträckning använda oss av det vi redan har, säger hon.

Vicki Wenander har suttit i Svenska Byggnadsvårdsföreningens styrelse en omgång i början av 2000-talet. Efter en del års paus fick hon frågan om hon kunde tänka sig att bli ordförande. Nu vill hon använda sitt uppdrag till att lyfta vissa frågor. Den vardagliga omsorgen om vårt byggda och gröna kulturarv är en av dem.

– Det krävs ett varsamt förhållningssätt både vid bevarande och vid förändring. Jag vill slå ett slag för försiktighetsprincipen som borde genomsyra det mesta vi gör. Är man det minsta osäker på om ett beslut kan ge negativa effekter, på kort eller lång sikt, måste man stanna upp och tänkta efter en gång till. Precis som när man hanterar miljöfrågor.

Hon varnar för att trender kan ha negativa effekter.

– Det kanske låter självklart och enkelt, men det är så lätt att låta sig svepas med av en tidsanda där stora förändringar och snabba beslut premieras.

Vicki Wenander vill att Svenska Byggnadsvårdsföreningen ska bli ännu mer aktiv i samtalet om vår samhällsbyggnad.

– Vårt byggda och gröna kulturarv är en del av samhällsbygget. Det är viktigt att vårt gemensamma bebyggelsearv tas om hand, förvaltas, kompletteras och förändras på ett klokt och varsamt sätt i en ständigt pågående samhällsförändring.

Till vardags driver Vicki Wenander eget företag som bebyggelseantikvarie. Hon beskriver att hon är nischad mot äldre byggnadsteknik och byggmaterial och arbetar som rådgivande konsult i många olika sammanhang.

– Jag har jobbat mycket med det sena 1900-talets bebyggelse. Mitt nyaste uppdrag handlade om en byggnad från 1989 vid Sergels torg. Det visar att vårt kulturarv innefattar så mycket mer än bara herrgårdar och kyrkor, säger hon.

Specialist på kulturmiljövård

Namn: Vicki Wenander.

Utbildning: Gymnasieingenjör husbyggnad i Växjö (1987), fil.kand. på bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet (1994). Påbyggnadsutbildningar vid Chalmers. Dessutom restaureringskonst vid Kungliga konsthögskolan (1999).

Karriär: Har under drygt 20 år haft fokus på byggnadsvård och kulturmiljövård och jobbat på arkitektkontor, inom byggindustrin, på ett byggnadsvårdscentrum, på länsmuseer och privatägda konsultföretag. Driver sedan 2008 det egna konsultföretaget Wenander Byrå, där affärsidén är att tillhandahålla specialistkompetens inom kulturmiljövårdens område.

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045

Han går vidare i karriären

Blir vd inom Castellum vid årsskiftet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-gar-vidare-i-karriaren-26039

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Hon vet vad chefer behöver för att orka.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/att-hinna-jobba-klart-under-arbetstid-ar-oerhort-viktigt-25992