Meny
 • Göran Smedberg, advokat specialiserad på arbetsrätt, förklarar att det inte finns något frågeförbud.
  Foto: Privat

Frågorna du inte får ställa

Frågorna du inte får ställa

Har du någon gång varit på anställningsintervju och fått en fråga som du upplever som olämplig? Eller har du suttit på andra sidan bordet och själv ställt den där känsliga frågan? Vi tar hjälp av Göran Smedberg, advokat specialiserad på arbetsrätt, för att reda ut vad som är tillåtet att fråga på en anställningsintervju.

När Göran Smedberg föreläser om arbetsrätt och anställningar brukar han börja med att fråga publiken vad man inte får lov att fråga på anställningsintervjun. Publiken brukar vara snabb att svara att man till exempel inte får fråga om sexuell läggning eller om personen i fråga planerar att skaffa barn.

– De stora flertalet tror att det är förbjudet att ställa den typen av frågor. Men det stämmer inte. Du får fråga precis vad som helst. Det finns inget frågeförbud, säger Göran Smedberg.

Det som kan bli problematiskt är hur du som potentiell arbetsgivare hanterar ett eventuellt svar på en känslig fråga.

Kan hävda diskriminering

– Säg att någon som är på anställningsintervju svarar att hon planerar att skaffa barn snart. Sedan bestämmer du dig för att inte anställa henne. Då har hon goda möjligheter att ha framgång om hon hävdar diskriminering, även om du haft helt andra skäl till att välja bort henne, säger Göran Smedberg.

Även om det, som Göran Smedberg uttrycker det, inte finns något frågeförbud, så vill han påpeka att det finns mer eller mindre lämpliga frågor.

– Den rättsliga aspekten är en sak, det finns annat att ta hänsyn till, som de etiska aspekterna, säger Göran Smedberg.

Alla frågor där svaret kan vara kopplat till någon av de sju diskrimineringsgrunderna är känsliga. Den arbetsgivare som väljer att ställa en eller flera känsliga frågor under intervjun ska först och främst tänka på att ställa samma frågor till alla som intervjuas.

Graviditet vanlig tvistefråga 

Men det enklaste sättet att undvika rättslig konflikt är naturligtvis att helt undvika känsliga frågor. Som arbetsgivare ska man därför fråga sig varför man känner att man behöver svar på en känslig fråga.

– Det ska man alltid fundera på. Varför vill jag veta min medarbetares trosuppfattning eller sexuella läggning? När det gäller exempelvis graviditet eller planerad graviditet, som jag upplever som den vanligaste frågan som leder till rättsliga tvister, så tycker vissa arbetsgivare att det är jätteviktigt att veta svaret, säger Göran Smedberg.

Han har en viss förståelse för att till exempel små företag kan känna att det är viktigt att ha god tid på sig att planera inför en föräldra­ledighet.

– Men man kan lika gärna vända på det. Barn är del i de flesta människors liv. Som arbetsgivare får du räkna med det helt enkelt, och då blir det också ointressant att ställa frågan, säger Göran Smedberg.

Diskrimineringsgrunderna

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av diskrimineringslagens diskrimineringsförbud:

 • Kön.
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck.
 • Etnisk tillhörighet.
 • Religion eller annan trosuppfattning.
 • Funktionsnedsättning.
 • Sexuell läggning.
 • Ålder.
Här får du hjälp med anställningsprocessen
 • Arbetsgivarorganisationer och branschorganisationer, till exempel Sveriges Byggindustrier, erbjuder stöd till sina medlemmar.
 • Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en jurist som är specialiserad på arbetsrätt.
 • Söker du mer generella råd kan du vända dig till en HR-konsult som hyr ut sin kompetens till företag.

Han blir mittchef för samhällsbyggnad

Har jobbat i 20 år inom Ramböll.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-mittchef-samhallsbyggnad-26514

Han blir ny regionchef på Serneke

Har haft de flesta roller inom entreprenadföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-pa-serneke-26508

Veolia hämtar HR-direktör från Jernhusen

Maria Dillner Sjölin, blir nordisk HR-direktör för Veolia.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/veolia-hamtar-hr-direktor-fran-jernhusen-26496

Han blir ny regionchef för Swecos projektledare

Peter Enå blir chef i Region Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-swecos-projektledare-26470

Sju nya ledamöter i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har valt in sju nya ledamöter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sju-nya-ledamoter-i-iva-26461

Så når du en fördomsfri rekrytering

Rekryterarens bästa tips.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-nar-du-en-fordomsfri-rekrytering-26402

Sven Johansson Bygg får ny vd

Joachim Lindroth blir ny vd för Sven Johansson Bygg den 1 maj i år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sven-johansson-bygg-far-ny-vd-26440

Hon blir avdelningschef i Dalarna

Lina Westerlund får ny tjänst på WSP Samhällsbyggnad i Falun/Borlänge.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-avdelningschef-i-dalarna-26432

Ramböll anställer expert på hållbart resande

Ska studera ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-anstaller-expert-pa-hallbart-resande-26414

Han blir Göteborgs nya stadsbyggnadsdirektör

Har jobbat inom staden i 20 år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-goteborgs-nya-stadsbyggnadsdirektor-26409