Meny

Förmåga att kommunicera gör dig bättre som chef

Förmåga att kommunicera gör dig bättre som chef

Ny forskning pekar ut god kommunikativ förmåga som en av chefens allra viktigaste egenskaper. En kommunikativ chef ger inte bara tryggare och mer engagerade medarbetare utan ger också en bättre produktivitet.

Begreppet kommunikativt ledarskap började först sprida sig i Sverige för drygt 15 år sedan när Volvo började använda sig av det.

– Alla ledare kommunicerar, men alla kommunicerar inte effektivt. Begreppet kommunikativa ledare handlar om att sätta kommunikationen i centrum, att som chef inse att du inte kan leda utan att kommunicera med dina medarbetare och att du satsar på att förbättra den här kompetensen, säger Solange Hamrin, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Den enkla definitionen av kommunikativt ledarskap är att chefen involverar sina medarbetare i beslutsfattandet genom dialog och återkoppling, och samtidigt är öppen och närvarande.

Fördelarna med en kommunikativ ledare är många, konstaterar Solange Hamrin. Med en kommunikativ chef känner medarbetarna sig tryggare och alla kan delta i beslutsfattandet. Det gör att besluten blir lättare att genomföra eftersom de är förankrade redan när de tas. Som en bieffekt ökar medarbetarnas engagemang vilket får en positiv effekt på produktiviteten i organisationen.

– Det som Volvo förstod redan för 15 år sedan är att ledarnas kommunikativa förmåga är avgörande för en organisations effektivitet och produktion, säger Solange Hamrin.

Så blir du en mer kommunikativ chef

Följande fyra beteenden anses vara centrala för den kommunikativa ledaren. Öva på dem:

Strukturera: Som chef ska du skapa strukturer som underlättar arbetet för dina medarbetare och formulera tydliga förväntningar på kvalitet, produktivitet och professionalism.

Utveckla: Som chef ska du coacha dina medarbetare, ge dem eget ansvar, och hjälpa dem att nå sina mål.

Integrera: Som chef ska du bidra till att skapa öppenhet på din avdelning, respektera dina medarbetare och hjälpa till att lösa konflikter.

Representera: Som chef ska du företräda dina medarbetare som grupp och bevaka omgivningen.

Han blir Måleriföretagens nya vd

Kommer senast från Arbetsförmedlingen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-maleriforetagens-nya-vd-26542

Han blir mittchef för samhällsbyggnad

Har jobbat i 20 år inom Ramböll.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-mittchef-samhallsbyggnad-26514

Han blir ny regionchef på Serneke

Har haft de flesta roller inom entreprenadföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-pa-serneke-26508

Veolia hämtar HR-direktör från Jernhusen

Maria Dillner Sjölin, blir nordisk HR-direktör för Veolia.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/veolia-hamtar-hr-direktor-fran-jernhusen-26496

Han blir ny regionchef för Swecos projektledare

Peter Enå blir chef i Region Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-swecos-projektledare-26470

Sju nya ledamöter i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har valt in sju nya ledamöter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sju-nya-ledamoter-i-iva-26461

Så når du en fördomsfri rekrytering

Rekryterarens bästa tips.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-nar-du-en-fordomsfri-rekrytering-26402

Sven Johansson Bygg får ny vd

Joachim Lindroth blir ny vd för Sven Johansson Bygg den 1 maj i år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sven-johansson-bygg-far-ny-vd-26440

Hon blir avdelningschef i Dalarna

Lina Westerlund får ny tjänst på WSP Samhällsbyggnad i Falun/Borlänge.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-avdelningschef-i-dalarna-26432

Ramböll anställer expert på hållbart resande

Ska studera ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-anstaller-expert-pa-hallbart-resande-26414