Meny

Förmåga att kommunicera gör dig bättre som chef

Förmåga att kommunicera gör dig bättre som chef

Ny forskning pekar ut god kommunikativ förmåga som en av chefens allra viktigaste egenskaper. En kommunikativ chef ger inte bara tryggare och mer engagerade medarbetare utan ger också en bättre produktivitet.

Begreppet kommunikativt ledarskap började först sprida sig i Sverige för drygt 15 år sedan när Volvo började använda sig av det.

– Alla ledare kommunicerar, men alla kommunicerar inte effektivt. Begreppet kommunikativa ledare handlar om att sätta kommunikationen i centrum, att som chef inse att du inte kan leda utan att kommunicera med dina medarbetare och att du satsar på att förbättra den här kompetensen, säger Solange Hamrin, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Den enkla definitionen av kommunikativt ledarskap är att chefen involverar sina medarbetare i beslutsfattandet genom dialog och återkoppling, och samtidigt är öppen och närvarande.

Fördelarna med en kommunikativ ledare är många, konstaterar Solange Hamrin. Med en kommunikativ chef känner medarbetarna sig tryggare och alla kan delta i beslutsfattandet. Det gör att besluten blir lättare att genomföra eftersom de är förankrade redan när de tas. Som en bieffekt ökar medarbetarnas engagemang vilket får en positiv effekt på produktiviteten i organisationen.

– Det som Volvo förstod redan för 15 år sedan är att ledarnas kommunikativa förmåga är avgörande för en organisations effektivitet och produktion, säger Solange Hamrin.

Så blir du en mer kommunikativ chef

Följande fyra beteenden anses vara centrala för den kommunikativa ledaren. Öva på dem:

Strukturera: Som chef ska du skapa strukturer som underlättar arbetet för dina medarbetare och formulera tydliga förväntningar på kvalitet, produktivitet och professionalism.

Utveckla: Som chef ska du coacha dina medarbetare, ge dem eget ansvar, och hjälpa dem att nå sina mål.

Integrera: Som chef ska du bidra till att skapa öppenhet på din avdelning, respektera dina medarbetare och hjälpa till att lösa konflikter.

Representera: Som chef ska du företräda dina medarbetare som grupp och bevaka omgivningen.

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045

Han går vidare i karriären

Blir vd inom Castellum vid årsskiftet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-gar-vidare-i-karriaren-26039

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Hon vet vad chefer behöver för att orka.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/att-hinna-jobba-klart-under-arbetstid-ar-oerhort-viktigt-25992