Meny
  • Mattias Goldmann, vd för Fores, pekar på trenden att företag som ”fular sig” är på väg att få allt svårare att rekrytera unga. Dessutom riskerar de företag som saknar en hållbar affärsmodell att förlora kunder när marknaden förändras.

Företag riskerar att slås ut i konkurrensen

Företag riskerar att slås ut i konkurrensen

Hur näringslivet kan hitta affärsmässiga ingångar i klimat- och hållbarhetsmålen är en hjärtefråga för Mattias Goldmann på Fores. Han anser att byggbranschen ligger efter. “Jag uppmanar bolagen i branschen att utmana kunderna mer och erbjuda dem hållbara lösningar. Att vara passiv kommer att straffa dem själv,” säger han.

Tesla har gjort det och även Toyota. Det handlar om att våga ta fram produkter som ännu inte efterfrågas fullt ut. För Teslas del handlar det givetvis om elbilen och för Toyotas del hur de valde att satsa på att ta fram hybridbilar.

– Hybridbilarna sålde dåligt i början. Men i och med satsningen hittade Toyota en nisch som gav dem en marknadsfördel efter ett tag, säger Mattias Goldmann, vd för Fores (Forum for Reforms, Entrepreneurship & Sustainability).

Han nämner även Airbnb och taxiförmedlingen Uber som exempel.

– Ingen begärde deras tjänster till att börja med och ingen förstod hur stora de skulle bli. Som företagare måste man akta sig för att bara vara kvar i det som kunden begär och det gäller även byggbranschen.

“Byggbranschen ligger efter”

Ett skäl till att många företag i byggsektorn sitter med stora kunskaper om hållbarhet som sedan inte används fullt ut i projekten säger de själva beror på att beställaren inte har begärt hållbara lösningar. Men detta sätt att göra affärer på ger inte Mattias Goldmann mycket för.

– Alla går igenom den fasen i början, det gjorde bilindustrin också. Byggbranschen ligger efter men det som är positivt med att inte ha kommit lika långt är att det blir lättare att skapa sig ett namn och vara först. I bilbranschen krävs det en hel del för att imponera och slå Tesla, men inom bygg saknas den biten fortfarande, säger han.

Kunderna har ofta klimatmål, men de vet inte hur de ska omsätta dem i praktiken. Klimatarbetet kan bli en stor möjlighet att jobba på ett nytt sätt med leverantörer och kunder.

– Här finns en chans att skräddarsy mycket bättre lösningar, säger han.

Affärsfördelar för den som satsar

Mattias Goldmann tycker att den företagare som är osäker på vad hen ska börja med ska börja med att avgränsa sig till åtgärder som påverkar klimatet och ta fasta på de mål som politikerna har satt.

– Sverige har världens tuffaste klimatlag. Se till att ditt företag har minst lika tuffa mål och signalera dem utåt. Att kommunicera målen tydligt så att konsumenterna kan se dem gör det även svårare för ditt företag att ta ett steg bort från målen. Om du är progressiv på klimatområdet behöver du aldrig oroa dig för strängare lagstiftning, då ligger du alltid steget före.

En annan viktig anledning till varför man som företagare bör satsa på en hållbar affärsidé har enligt Mattias Goldmann med rekrytering att göra.

– Byggbranschen har svårt att attrahera arbetskraft. Det har visat sig i olika studier att unga i allt större utsträckning vill arbeta för arbetsgivare vars mål de delar. I Frankrike sprider sig just nu en rörelse där studenter vägrar jobba för företag som inte tar sitt ansvar för att stoppa klimatförändringarna. Det finns tecken som visar på att denna inställning sprider sig till Sverige nu, säger han.

WSP rekryterar regionchef

Återvänder till konsultbranschen efter några år hos Trafikverket.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/wsp-rekryterar-regionchef-28038

Bygghandel får ny Sverige-vd

Från färgleverantör till Bygma.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/bygghandel-far-ny-sverige-vd-28020

Nya rekryteringar på BIM-företag

Öppnar nytt kontor i Malmö.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/nya-rekryteringar-pa-bim-foretag-28015

SBUF:s vd går vidare

Ruben Aronsson tillträder sin nya tjänst den 1 augusti.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sbufs-vd-gar-vidare-28008

Lindbäcks ägarfamilj blir större

Systrar kliver in som delägare i familjeföretaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/lindbacks-agarfamilj-blir-storre-28007

Infranord hämtar vd från NCC

"Starkt fokus på säkerhet och lönsamhet"
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/infranord-hamtar-vd-fran-ncc-27983

Så lockar du fler kvinnliga arbetsledare

Examensarbete ger förslag på hur bristen på kvinnliga arbetsledare ska lösas.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-lockar-du-fler-kvinnliga-arbetsledare-27957

SGBC får ny vd

Lotta Werner Flyborg tar över ledarskapet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sgbc-far-ny-vd-27973

Han ska fördubbla bostadsbyggandet

Riksbyggen får en ny regionchef.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-ska-fordubbla-bostadsbyggandet-27972

Han är Stenas nya fastighetschef

Kommer närmast från Wallenstam.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-stenas-nya-fastighetschef-27969