Meny
  • Mattias Goldmann, vd för Fores, pekar på trenden att företag som ”fular sig” är på väg att få allt svårare att rekrytera unga. Dessutom riskerar de företag som saknar en hållbar affärsmodell att förlora kunder när marknaden förändras.

Företag riskerar att slås ut i konkurrensen

Företag riskerar att slås ut i konkurrensen

Hur näringslivet kan hitta affärsmässiga ingångar i klimat- och hållbarhetsmålen är en hjärtefråga för Mattias Goldmann på Fores. Han anser att byggbranschen ligger efter. “Jag uppmanar bolagen i branschen att utmana kunderna mer och erbjuda dem hållbara lösningar. Att vara passiv kommer att straffa dem själv,” säger han.

Tesla har gjort det och även Toyota. Det handlar om att våga ta fram produkter som ännu inte efterfrågas fullt ut. För Teslas del handlar det givetvis om elbilen och för Toyotas del hur de valde att satsa på att ta fram hybridbilar.

– Hybridbilarna sålde dåligt i början. Men i och med satsningen hittade Toyota en nisch som gav dem en marknadsfördel efter ett tag, säger Mattias Goldmann, vd för Fores (Forum for Reforms, Entrepreneurship & Sustainability).

Han nämner även Airbnb och taxiförmedlingen Uber som exempel.

– Ingen begärde deras tjänster till att börja med och ingen förstod hur stora de skulle bli. Som företagare måste man akta sig för att bara vara kvar i det som kunden begär och det gäller även byggbranschen.

“Byggbranschen ligger efter”

Ett skäl till att många företag i byggsektorn sitter med stora kunskaper om hållbarhet som sedan inte används fullt ut i projekten säger de själva beror på att beställaren inte har begärt hållbara lösningar. Men detta sätt att göra affärer på ger inte Mattias Goldmann mycket för.

– Alla går igenom den fasen i början, det gjorde bilindustrin också. Byggbranschen ligger efter men det som är positivt med att inte ha kommit lika långt är att det blir lättare att skapa sig ett namn och vara först. I bilbranschen krävs det en hel del för att imponera och slå Tesla, men inom bygg saknas den biten fortfarande, säger han.

Kunderna har ofta klimatmål, men de vet inte hur de ska omsätta dem i praktiken. Klimatarbetet kan bli en stor möjlighet att jobba på ett nytt sätt med leverantörer och kunder.

– Här finns en chans att skräddarsy mycket bättre lösningar, säger han.

Affärsfördelar för den som satsar

Mattias Goldmann tycker att den företagare som är osäker på vad hen ska börja med ska börja med att avgränsa sig till åtgärder som påverkar klimatet och ta fasta på de mål som politikerna har satt.

– Sverige har världens tuffaste klimatlag. Se till att ditt företag har minst lika tuffa mål och signalera dem utåt. Att kommunicera målen tydligt så att konsumenterna kan se dem gör det även svårare för ditt företag att ta ett steg bort från målen. Om du är progressiv på klimatområdet behöver du aldrig oroa dig för strängare lagstiftning, då ligger du alltid steget före.

En annan viktig anledning till varför man som företagare bör satsa på en hållbar affärsidé har enligt Mattias Goldmann med rekrytering att göra.

– Byggbranschen har svårt att attrahera arbetskraft. Det har visat sig i olika studier att unga i allt större utsträckning vill arbeta för arbetsgivare vars mål de delar. I Frankrike sprider sig just nu en rörelse där studenter vägrar jobba för företag som inte tar sitt ansvar för att stoppa klimatförändringarna. Det finns tecken som visar på att denna inställning sprider sig till Sverige nu, säger han.

Hon ska basa över kommunikationen på NCC

Har arbetat som konsult under hösten.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-basa-over-kommunikationen-pa-ncc-27772

Zengun-grundaren kliver ner från vd-posten

Går över till operativ roll.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/zengun-grundaren-kliver-ner-fran-vd-posten-27767

Ramboll förstärker sitt team

Två nya medarbetare inom digitalisering och teknisk innovation.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-forstarker-sitt-team-27762

Wästbygg hämtar ny arbetschef från Skanska

Ska ansvara för kommersiellt i väst.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/wastbygg-hamtar-ny-arbetschef-fran-skanska-27758

RO-Gruppen rekryterar från NCC

Nya affärsområdeschefen ska bredda verksamheten.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ro-gruppen-rekryterar-fran-ncc-27735

Ny chef för Veidekke Anläggning

Marcus C Nilsson tillträdde den 1 januari.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-chef-veidekke-anlaggning-27727

Cecilia Hermansson tar plats i IVA:s presidium

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) presidium stärks med nationalekonomen Cecilia H
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/cecilia-hermansson-tar-plats-i-ivas-presidium-27726

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Han blir ny chef på Erlandsson Bygg

Ska få koncernen att växa i Östergötland och Södermanland.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-pa-erlandsson-bygg-27723

Hon är ny regionchef på WSP

Marie von Matérn tar över Samhällsbyggnad i Stockholm.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ar-ny-regionchef-pa-wsp-27716

Nya namn i BTH Byggs ledning

HR och KMA viktiga funktioner.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/nya-namn-i-bth-byggs-ledning-27714