Meny
  • Emilia Hallin och Christina Silfverhielm i Kvinnors Byggforum tycker att arbetsgivare ska analysera arbetsplatsen och aktivt verka för att uppgifter, löner och bemanning görs på rätt sätt. FOTO KARIN THORSELL

”Fler kvinnor – men det märks inte”

”Fler kvinnor – men det märks inte”

"Det är 60 procent tjejer på arkitektutbildningen och ganska jämnt på Väg och vatten, ändå märker man det inte i arbetslivet när besluten ska fattas. Det har inte hänt så mycket än", säger Christina Silfverhielm, ordförande för Kvinnors byggforum. Hon menar att fler kvinnor behöver starta eget för att få en position och märkas i byggbranschen.

Byggindustrin träffar Christina Silfverhielm och Kvinnors byggforums kassör Emilia Hallin på en restaurang på Södermalm i Stockholm. Engagemanget i föreningen sköter de helt på fritiden och vi ses en lunch mitt emellan deras arbetsplatser.

Kvinnors byggforum startade för mer än 30 år sedan. Då fokuserade föreningen på boende och byggande och att kvinnors erfarenheter skulle tas tillvara. Man deltog på bomässor och analyserade det som ställdes ut ur ett könsperspektiv. I dag är fokus delvis ändrat.

– För 30 år sen pratade man mer om kvinnors kunskap och kvinnors erfarenheter, men i dag är könsrollerna inte lika uppdelade längre, säger Christina Silfverhielm och menar att utformandet av bostäder inte styrs så mycket av om arkitekten och byggherren är kvinna eller man.

I dag vill Kvinnors Byggforum i stället vara en plattform, ett forum, där kvinnor kan dela med sig av sina erfarenheter och stärka varandra.

– Det handlar mer om att lyfta frågor vi tycker är viktiga än bara jämställdhetsfrågor, men vi ska också vara ett nätverk för erfarenhetsutbyte, säger Emilia Hallin. Vi ska utbilda och peppa varandra, ha möten där man kan säga ”Nu står jag inför det här, jag vet inte hur jag ska göra”. Det är en mänsklig grej och ibland är det skönt att vara bara tjejer.

Att det byggs för lite bostäder är ett samhällsfenomen som engagerar.

– Det behövs bostäder men inget görs. Den första bostaden är viktig och det vill vi vara med och fundera över, säger Christina Silfverhielm.

Både Emilia Hallin och Christina Silfverhielm är arkitekter och Kvinnors byggforum är en arkitektdominerad förening – men önskan är att vara en förening för alla discipliner inom branschen, understryker de.

Men även om erfarenhetsutbyte och viktiga frågor för branschen står högt på Kvinnors byggforums agenda så är jämställdhet i branschen föreningens syfte.

– Vi tror att det blir bättre samhällsbyggande om både kvinnor och män är med och bestämmer. I dag är det en obalans när män har makten fastän det är många kvinnor anställda, säger Christina Silfverhielm.

En företeelse som de båda har reagerat på är ett projekt som heter HG7.

– Projektet är jättebra och ett spännande initiativ – för en gångs skull vågar man erbjuda unga och nystartade kontor chansen. Men man har valt ut sju kontor och bland dem endast en kvinna! Med tanke på hur många kvinnor som utexamineras borde kvinnorna vara minst hälften. Det är sådant här som ofta dyker upp och det gör en upprörd, säger Emilia Hallin.

Christina Silfverhielm tycker att jämställdhetsfrågorna är känsliga att ta upp i byggbranschen.

– Både män och kvinnor kan tycka att man är jobbig och säger att ”Du skapar ju problemet, du lägger glöd på elden”. Men jag är inte av den uppfattningen. Det här problemet finns. Det är tydligt: löneskillnader, få kvinnor i ledningen, att kvinnor inte startar företag. För mig är det naturligt att tjejer och killar är lika värda och att allas kunskap är lika mycket värd, säger hon.

– Det handlar inte om att vi är en militant grupp, bara att vi tror på jämställdhet. Vi tror att det är bra att det finns ett forum där kvinnor kan prata med varandra och byta erfarenheter. Man kanske inte vågar ta ton i andra sammanhang, då är det bra att få prata med andra som har samma erfarenhet, säger Christina Silfverhielm.

Kvinnorna blir fler men får inte makt. Vad borde arbetsgivare göra för att få mer jämställda arbetsplatser?
– Reflektera. Hur många jobbar här, vilka positioner har de? Analysera situationen och aktivt verka för att uppgifter delas ut på rätt sätt. Se över löner och bemanning, säger Christina Silfverhielm.

Emilia Hallin berättar att när lönerna skulle revideras på hennes arbetsplats förra året fick de anställda inte säga vad de tyckte var rimligt att få.

– Jag frågade min chef varför och hon sa att när alla fått tala om vad de ville ha hade männen bett om så orimliga summor och kvinnorna bad bara om lite. Män kunde be om 8 000 kronor när de kunde få 1 000. Jag tycker detta är ett problem men jag uppskattar att hon hade reflekterat.

Föreningen har som sagt utvidgat sitt fokus men det finns fortfarande diskussioner gällande bostäder och byggande som engagerar.

– På ett möte nyligen diskuterade vi toaletter och pissoarer. Där finns det fortfarande en stor skillnad. Det borde uppfinnas pissoarer för kvinnor där det går snabbt att gå in och ut. Ofta är det lika många herr- som damtoaletter i en lokal och kvinnorna får vänta längre. Varför inte ha unisextoaletter när man ändå går in i sitt eget bås? säger Emilia Hallin.

ABT rekryterar ny vd

Har erfarenhet från Skanska och NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/abt-rekryterar-ny-vd-27045

Ny hållbarhetschef till Veidekke

Har jobbat i tre år i bolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-hallbarhetschef-till-veidekke-27039

Han är Byggpartners nya vd

Lång bakgrund från NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-byggpartners-nya-vd-27037

Hon blir ny HR-chef på Projektengagemang

Har haft flera chefspositioner senaste 20 åren.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-hr-chef-pa-projektengagemang-27012

Ny ordförande i Liljewalls styrelse

Har varit på företaget i 18 år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-ordforande-i-liljewalls-styrelse-26982

Tung miljöprofil till Projektengagemang

Över 25 års erfarenhet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tung-miljoprofil-till-projektengagemang-26980

Coop hämtar hållbarhetschef från Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski blir chef för hållbarhet och kvalitet på Coop.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/coop-hamtar-hallbarhetschef-fran-riksbyggen-26958

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Elin Gustafsson Fagerlind är pionjär bland elektrikerna

Första kvinnan i Elektrikernas förbundsstyrelse.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/elin-gustafsson-fagerlind-ar-pionjar-bland-elektrikerna-26912

Han blir ny chef inom Skanska Fastigheter Stockholm

Har lång erfarenhet av fastighetsutveckling
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-inom-skanska-fastigheter-stockholm-26927

Ny bok sätter arbetsmiljö och upphandling i fokus

"Skyddslagstiftningen går inte att förstå efter en genomläsning".
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ny-bok-satter-arbetsmiljo-och-upphandling-i-fokus-26895