Meny

Einar Mattsson får trygghetspris

Einar Mattsson får trygghetspris

Einar Mattsson har tillsammans med fem andra aktörer av Stockholms stad tilldelats Stockholm stads Trygghetspris för sitt arbete i Hjulsta. Priset togs emot av Björn Schenholm Ristborg, gruppchef på förvaltning Einar Mattsson Byggnads, på Trygghetskonferensen den 20 oktober.

Stockholms stads motivering lyder:

"Motiveringen till att dessa tre bidragen delar priset är att verksamheter kompletterar varandra i det trygghetsskapande arbetet och skapar därmed en helhet i stadsdelsområdena Tensta och Hjulsta.

Ett delat pris mellan dessa fungerar som ett incitament för att stärka framtida samarbete och utveckla nya kreativa idéer i arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten i områdena. De vinnande bidragen är strukturerade, innovativa, inspirerande och innehåller ett mervärde utöver ordinarie verksamhet. De genererar allmän trygghet i det offentliga rummet."

- Vi vill ha en nära dialog med våra hyresgäster om vad som är trygghet. Den filosofin har varit en framgångsfaktor och genomsyrar också vårt trygghetsarbete som börjar i hemmet och sedan sträcker sig ut i det offentliga rummet, säger Björn Schenholm Ristborg vid Einar Mattsson Byggnads enligt ett pressmeddelande.

En annan framgångsfaktor har varit att samarbeta med flera olika aktörer som polis, hyresgästföreningen och stadsdelsförvaltningen, tillägger Björn Schenholm Ristborg.

Sedan Einar Mattsson 2008 förvärvade hyresfastigheter i Hjulsta har bolaget arbetat med att göra området attraktivare och tryggare för såväl kunder som medarbetare. Arbetet har bland annat handlat om upprustning av torg och lägenheter, samverkan med polisen och stadsdelsförvaltningen, att stötta grannsamverkan, bjuda in till gemensamma evenemang och stötta föreningar i området.

Här kan du läsa mer om Trygghetspriset 2014.

Einar Mattsson i korthet
  • Einar Mattsson Byggnads säljer bygg- och förvaltningstjänster till fastighetsägare och projektutvecklare. Man förvaltar totalt cirka 15 000 bostäder till ett värde om cirka 26 miljarder.
  • Bolaget är en del av Einar Mattsson-koncernen som varit verksam på Stockholms bostadsmarknad sedan 1935 är idag Stockholms stads största privata ägare av hyresbostäder.
  • De andra verksamheterna i koncernen utgörs av fastigheter, projekt och övriga investeringar.

Han blir mittchef för samhällsbyggnad

Har jobbat i 20 år inom Ramböll.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-mittchef-samhallsbyggnad-26514

Han blir ny regionchef på Serneke

Har haft de flesta roller inom entreprenadföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-pa-serneke-26508

Veolia hämtar HR-direktör från Jernhusen

Maria Dillner Sjölin, blir nordisk HR-direktör för Veolia.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/veolia-hamtar-hr-direktor-fran-jernhusen-26496

Han blir ny regionchef för Swecos projektledare

Peter Enå blir chef i Region Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-swecos-projektledare-26470

Sju nya ledamöter i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har valt in sju nya ledamöter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sju-nya-ledamoter-i-iva-26461

Så når du en fördomsfri rekrytering

Rekryterarens bästa tips.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-nar-du-en-fordomsfri-rekrytering-26402

Sven Johansson Bygg får ny vd

Joachim Lindroth blir ny vd för Sven Johansson Bygg den 1 maj i år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sven-johansson-bygg-far-ny-vd-26440

Hon blir avdelningschef i Dalarna

Lina Westerlund får ny tjänst på WSP Samhällsbyggnad i Falun/Borlänge.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-avdelningschef-i-dalarna-26432

Ramböll anställer expert på hållbart resande

Ska studera ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-anstaller-expert-pa-hallbart-resande-26414

Han blir Göteborgs nya stadsbyggnadsdirektör

Har jobbat inom staden i 20 år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-goteborgs-nya-stadsbyggnadsdirektor-26409