Meny

Einar Mattsson får trygghetspris

Einar Mattsson får trygghetspris

Einar Mattsson har tillsammans med fem andra aktörer av Stockholms stad tilldelats Stockholm stads Trygghetspris för sitt arbete i Hjulsta. Priset togs emot av Björn Schenholm Ristborg, gruppchef på förvaltning Einar Mattsson Byggnads, på Trygghetskonferensen den 20 oktober.

Stockholms stads motivering lyder:

"Motiveringen till att dessa tre bidragen delar priset är att verksamheter kompletterar varandra i det trygghetsskapande arbetet och skapar därmed en helhet i stadsdelsområdena Tensta och Hjulsta.

Ett delat pris mellan dessa fungerar som ett incitament för att stärka framtida samarbete och utveckla nya kreativa idéer i arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten i områdena. De vinnande bidragen är strukturerade, innovativa, inspirerande och innehåller ett mervärde utöver ordinarie verksamhet. De genererar allmän trygghet i det offentliga rummet."

- Vi vill ha en nära dialog med våra hyresgäster om vad som är trygghet. Den filosofin har varit en framgångsfaktor och genomsyrar också vårt trygghetsarbete som börjar i hemmet och sedan sträcker sig ut i det offentliga rummet, säger Björn Schenholm Ristborg vid Einar Mattsson Byggnads enligt ett pressmeddelande.

En annan framgångsfaktor har varit att samarbeta med flera olika aktörer som polis, hyresgästföreningen och stadsdelsförvaltningen, tillägger Björn Schenholm Ristborg.

Sedan Einar Mattsson 2008 förvärvade hyresfastigheter i Hjulsta har bolaget arbetat med att göra området attraktivare och tryggare för såväl kunder som medarbetare. Arbetet har bland annat handlat om upprustning av torg och lägenheter, samverkan med polisen och stadsdelsförvaltningen, att stötta grannsamverkan, bjuda in till gemensamma evenemang och stötta föreningar i området.

Här kan du läsa mer om Trygghetspriset 2014.

Einar Mattsson i korthet
  • Einar Mattsson Byggnads säljer bygg- och förvaltningstjänster till fastighetsägare och projektutvecklare. Man förvaltar totalt cirka 15 000 bostäder till ett värde om cirka 26 miljarder.
  • Bolaget är en del av Einar Mattsson-koncernen som varit verksam på Stockholms bostadsmarknad sedan 1935 är idag Stockholms stads största privata ägare av hyresbostäder.
  • De andra verksamheterna i koncernen utgörs av fastigheter, projekt och övriga investeringar.

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045

Han går vidare i karriären

Blir vd inom Castellum vid årsskiftet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-gar-vidare-i-karriaren-26039

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Hon vet vad chefer behöver för att orka.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/att-hinna-jobba-klart-under-arbetstid-ar-oerhort-viktigt-25992