Meny

Duo prisad för kurvig metod för träbyggen

Duo prisad för kurvig metod för träbyggen

Agnes Orstadius och Lukas Nordström har fått Bygginnovationens pris för bästa miljöteknik­innovation. Deras designmetod för trästrukturer i parametrisk miljö ses som ett nytt redskap för att bygga träkonstruktioner mer resurseffektivt.

– Vi har tittat på komplexa trästrukturer. Genom modellen som vi har jobbat med går det att optimera varje träelement. Man behöver inte längre standardisera och använda prefab, förklarar Agnes Orstadius.

Processen som hon och studiekamraten Lukas Nordström har utvecklat bygger på ett parametriskt tankesätt. Det är deras examensarbete inom trä- och stålkonstruktion från Chalmers tekniska högskola. Där går de går en sexårig utbildning som leder till dubbla examina, både som arkitekt och civilingenjör.

– Vi är intresserade av att arkitekter och ingenjörer ska samarbeta bättre, något som kan bli möjligt genom den modell som vi arbetat med. Istället för att arkitekter ger ett förslag som ingenjörerna sedan räknar på blir detta ett sätt att utvärdera många olika varianter tillsammans, säger Agnes Orstadius.

Som det är i dag saknas metoder att skissa analytiskt i trä i ett tidigt skede. Det gör att designbeslut tidigt i processen kan vara dåligt underbyggda. Risken är då att de ändras senare. Det är tids- och materialkrävande och leder till stora marginaler för att klara byggkraven, vilket är slöseri med naturresurser, förklarar Agnes Orstadius.

– Genom ett parametriskt 3D-modelleringsprogram går det att låta analysresultat påverka designen utan att behöva rita om hela modellen. Det är mycket bra i ett tidigt skisskede, säger hon.

I och med att den digitala modellen är direkt kopplad till digitala produktionsmaskiner, till exempel CNC-fräsar, kan byggnadselement skräddarsys. Det ligger en stor ekonomisk potential, säger Agnes Orstadius, i den ökade konkurrenskraften som det innebär att kunna genomföra mer komplexa projekt.

Vinnare av Bygginnovationen

Agnes Orstadius och Lukas Nordström vann Bygg­innovationens lilla pris på 20 000 kronor. Två pristagare till fick en lika stor summa pengar. Det var dels Fredrik Häggström från Luleå Tekniska Universitet, för förslaget ”HomePower”, som kan främja decentraliserad produktion av förnybar el. Även Martin Nilsson från Luleå Tekniska Universitet fick pris för förslaget ”Återanvändning av betongelement” som kan medföra utnyttjande av befintliga resurser och minska miljöbelastningen.

Bygginnovationens stora pris på 40 000 kronor tilldelades Mats Emborg, Jan-Erik Jonasson, Lennart Elfgren och Vladimir Ronan från Luleå Tekniska Universitet för sitt förslag inom betongtillverkning, ”Ny bindemedelsteknik som sänker miljöpåverkan ytterligare jämfört med traditionell teknik”.

Bygginnovationen är ett samverkansprogram mellan företag i samhällsbyggnadssektorn och Vinnova.

Han blir ny regionchef på Serneke

Har haft de flesta roller inom entreprenadföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-pa-serneke-26508

Veolia hämtar HR-direktör från Jernhusen

Maria Dillner Sjölin, blir nordisk HR-direktör för Veolia.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/veolia-hamtar-hr-direktor-fran-jernhusen-26496

Han blir mittchef för samhällsbyggnad

Har jobbat i 20 år inom Ramböll.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-mittchef-samhallsbyggnad-26514

Han blir ny regionchef för Swecos projektledare

Peter Enå blir chef i Region Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-regionchef-swecos-projektledare-26470

Sju nya ledamöter i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har valt in sju nya ledamöter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sju-nya-ledamoter-i-iva-26461

Så når du en fördomsfri rekrytering

Rekryterarens bästa tips.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-nar-du-en-fordomsfri-rekrytering-26402

Sven Johansson Bygg får ny vd

Joachim Lindroth blir ny vd för Sven Johansson Bygg den 1 maj i år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/sven-johansson-bygg-far-ny-vd-26440

Hon blir avdelningschef i Dalarna

Lina Westerlund får ny tjänst på WSP Samhällsbyggnad i Falun/Borlänge.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-avdelningschef-i-dalarna-26432

Ramböll anställer expert på hållbart resande

Ska studera ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-anstaller-expert-pa-hallbart-resande-26414

Han blir Göteborgs nya stadsbyggnadsdirektör

Har jobbat inom staden i 20 år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-goteborgs-nya-stadsbyggnadsdirektor-26409