Meny

Duo prisad för kurvig metod för träbyggen

Duo prisad för kurvig metod för träbyggen

Agnes Orstadius och Lukas Nordström har fått Bygginnovationens pris för bästa miljöteknik­innovation. Deras designmetod för trästrukturer i parametrisk miljö ses som ett nytt redskap för att bygga träkonstruktioner mer resurseffektivt.

– Vi har tittat på komplexa trästrukturer. Genom modellen som vi har jobbat med går det att optimera varje träelement. Man behöver inte längre standardisera och använda prefab, förklarar Agnes Orstadius.

Processen som hon och studiekamraten Lukas Nordström har utvecklat bygger på ett parametriskt tankesätt. Det är deras examensarbete inom trä- och stålkonstruktion från Chalmers tekniska högskola. Där går de går en sexårig utbildning som leder till dubbla examina, både som arkitekt och civilingenjör.

– Vi är intresserade av att arkitekter och ingenjörer ska samarbeta bättre, något som kan bli möjligt genom den modell som vi arbetat med. Istället för att arkitekter ger ett förslag som ingenjörerna sedan räknar på blir detta ett sätt att utvärdera många olika varianter tillsammans, säger Agnes Orstadius.

Som det är i dag saknas metoder att skissa analytiskt i trä i ett tidigt skede. Det gör att designbeslut tidigt i processen kan vara dåligt underbyggda. Risken är då att de ändras senare. Det är tids- och materialkrävande och leder till stora marginaler för att klara byggkraven, vilket är slöseri med naturresurser, förklarar Agnes Orstadius.

– Genom ett parametriskt 3D-modelleringsprogram går det att låta analysresultat påverka designen utan att behöva rita om hela modellen. Det är mycket bra i ett tidigt skisskede, säger hon.

I och med att den digitala modellen är direkt kopplad till digitala produktionsmaskiner, till exempel CNC-fräsar, kan byggnadselement skräddarsys. Det ligger en stor ekonomisk potential, säger Agnes Orstadius, i den ökade konkurrenskraften som det innebär att kunna genomföra mer komplexa projekt.

Vinnare av Bygginnovationen

Agnes Orstadius och Lukas Nordström vann Bygg­innovationens lilla pris på 20 000 kronor. Två pristagare till fick en lika stor summa pengar. Det var dels Fredrik Häggström från Luleå Tekniska Universitet, för förslaget ”HomePower”, som kan främja decentraliserad produktion av förnybar el. Även Martin Nilsson från Luleå Tekniska Universitet fick pris för förslaget ”Återanvändning av betongelement” som kan medföra utnyttjande av befintliga resurser och minska miljöbelastningen.

Bygginnovationens stora pris på 40 000 kronor tilldelades Mats Emborg, Jan-Erik Jonasson, Lennart Elfgren och Vladimir Ronan från Luleå Tekniska Universitet för sitt förslag inom betongtillverkning, ”Ny bindemedelsteknik som sänker miljöpåverkan ytterligare jämfört med traditionell teknik”.

Bygginnovationen är ett samverkansprogram mellan företag i samhällsbyggnadssektorn och Vinnova.

ABT rekryterar ny vd

Har erfarenhet från Skanska och NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/abt-rekryterar-ny-vd-27045

Ny hållbarhetschef till Veidekke

Har jobbat i tre år i bolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-hallbarhetschef-till-veidekke-27039

Han är Byggpartners nya vd

Lång bakgrund från NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-byggpartners-nya-vd-27037

Hon blir ny HR-chef på Projektengagemang

Har haft flera chefspositioner senaste 20 åren.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-hr-chef-pa-projektengagemang-27012

Ny ordförande i Liljewalls styrelse

Har varit på företaget i 18 år.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-ordforande-i-liljewalls-styrelse-26982

Tung miljöprofil till Projektengagemang

Över 25 års erfarenhet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tung-miljoprofil-till-projektengagemang-26980

Coop hämtar hållbarhetschef från Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski blir chef för hållbarhet och kvalitet på Coop.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/coop-hamtar-hallbarhetschef-fran-riksbyggen-26958

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Elin Gustafsson Fagerlind är pionjär bland elektrikerna

Första kvinnan i Elektrikernas förbundsstyrelse.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/elin-gustafsson-fagerlind-ar-pionjar-bland-elektrikerna-26912

Han blir ny chef inom Skanska Fastigheter Stockholm

Har lång erfarenhet av fastighetsutveckling
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-inom-skanska-fastigheter-stockholm-26927

Ny bok sätter arbetsmiljö och upphandling i fokus

"Skyddslagstiftningen går inte att förstå efter en genomläsning".
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ny-bok-satter-arbetsmiljo-och-upphandling-i-fokus-26895