Meny

Det går som tåget!

Det går som tåget!

Leanprojektplanering kan göra byggprocessen smidigare. För Aneta Mattsson, platschef på Veidekke, är det naturligt att planera.– Tankemässigt utgår jag alltid från att det ska flyta på, säger hon.

Det är fredag före allhelgona helgen och Aneta Mattsson håller på att runda av veckan tillsammans med målarna Rickard Linderholm och Sören Norr. 

Vi är på Tussmötevägen i Östberga i södra Stockholm. Där har tre nya huskroppar tagit form under Aneta Mattssons ledning det gångna året. När allt är klart i mars nästa år finns 89 nya lägenheter.


Det är hennes första egna bostadsprojekt och när hon skulle ta sig an det ville hon vara ordentligt förberedd. Hon ville ta ett steg vidare och ville utvecklas som ledare.

Genom Stina Möller, verksamhetsutvecklare på Veidekke fick hon veta att Veidekke Skåne jobbade med lean projektplanering. Via Emile Hamon på Tyréns i Malmö fick hon en introduktion till arbetssättet.

– Han förmedlade detta med medarbetarinvolvering och veckomöten. Och tillsammans med Emile hade vi ett startmöte där vi gemensamt bestämde i vilken turordning vi skulle jobba och vilka visioner vi har på arbetsplatsen, berättar Aneta Mattsson.

Det är ungefär ett år sedan nu. Aneta satte upp sin planering.

– Reaktionen från min organisation var nog att det var lite tight. Det tycker de fortfarande, men jag tycker det går bra. Det går som tåget! men man får inte slappa för det, utan måste hela tiden bevaka att alla gör sitt jobb.

På väggen i projektkontoret i Östberga sitter de olika tidplanerna uppsatta; den övergripande projektplanen, en treveckorsplan, veckoplanen och så uppföljningen av den gångna veckan. På den sistnämnda visar gröna och röda fält vad som har gått att genomföra och vad som gick i stöpet.

– Då får man ta reda på varför det inte gick. Det kämpar jag mest med, säger Aneta Mattsson.

Byggbranschen är allmänt känd för att vara dålig på erfarenhetsåterföringen.

– Men det går ju om man vill, säger Aneta Mattsson.

Den huvudtidplan som Aneta Mattsson och alla involverade i projektet kommit överens om följs till punkt och pricka.

– Det är viktigt att alla i arbetslaget är införstådda med att det är så här vi jobbar.

Varje måndag är det veckomöte. Då samlas alla som jobbar på projektkontoret och Aneta Mattsson visar en PowerPoint-presentation över veckans händelser. Totalt är det cirka 60 personer som jobbat på projektet.

– Då förklarar jag för alla yrkesgrupper vad som ska hända under veckan. Det är viktigt att alla har en vetskap om det.

Följden har blivit ett tight team som jobbar effektivt i ett jämnt flöde, tycker Aneta Mattsson. I nyproduktion jobbar man i cykler med återkommande upprepade moment. På tidsplanen skiljs de tre husen åt med färg. Det handlar om att visualisera tidplanen för alla som ska läsa den.

– Ibland kan tidplaner vara väldigt röriga, så det gäller att göra den så pedagogisk och lättfattlig som möjligt, säger Aneta Mattsson.

¬Målet är att de anställda ska ha en lika hög arbetsbelastning hela tiden. Då blir det en balanserad nivå för alla.

Vad vinner man på det?

– Allt! Tid, pengar, harmoni, det blir lätt att planera när man vet från vecka till vecka vad som ska hända.
Gemenskapen och stämningen är också bättre, tycker hon.

– Jag som platschef behöver inte involvera mig i alla diskussioner mellan olika yrkesgrupper. De har lättare att föra en diskussion med varandra när de träffas på måndagsmötena. Man känner varandra till namn i större utsträckning och inte bara som den där plattsättaren eller målaren. Man ser individen, säger Aneta Mattsson.

Hon tycker inte att det blir mer jobb med det här arbetssättet.

¬– Nej, jobbet måste göras. Gör du det inte i början får du ju göra det sedan. Det är viktigt att vara förberedd på vad du ska göra, annars kan det bli katastrof. Det är lätt att man sladdar lite emellanåt, även om man har grepp om helheten, för det är mäktigt att hålla i alla trådar. Jag är väldigt noggrann och ger inte upp, säger hon

Den enda nackdelen med det här sättet att tidplanera som Aneta Mattsson kan se är att om det blir ett missflyt någonstans påverkar det alla.

– Det kan man förebygga på olika sätt, men väder och vind är svårt att styra. Jag försöker att eliminera den risken, genom att ha beredskap.

I december är den första etappen av tre inflyttningsklar, i februari den andra och i mars ska alla 89 lägenheterna vara klara. Än så länge ligger de bra till tidsmässigt.

¬–Vi har bara haft 1-2 dagars försening. Det är jättekul. Det beror på att jag bevakar att tidplanen följs så fort jag ser att vi ligger en dag efter. Där har jag varit på allt och alla.

Aneta Mattsson är först ut med att jobba på det här sättet på Veidekke i Stockholm.

– Det har varit en jätterolig resa och jag kommer definitivt att fortsätta med detta i nästa projekt och försöka att förbättra det ytterligare, säger Aneta Mattsson.

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045

Han går vidare i karriären

Blir vd inom Castellum vid årsskiftet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-gar-vidare-i-karriaren-26039

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Hon vet vad chefer behöver för att orka.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/att-hinna-jobba-klart-under-arbetstid-ar-oerhort-viktigt-25992