Meny
  • Anna Broman är analytiker på Sveriges Byggindustrier och tar nu över som bostadspolitisk expert. Tidigare jobbade hon bland annat som statistiker på SCB. Björn Wellhagen går vidare till jobbet som vd på Mäklarsamfundet.
    Foto: Johanna Åfreds

De älskar bostäder och politik

De älskar bostäder och politik

Anna Broman blir ny bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier (BI). Hennes företrädare Björn Wellhagen blir efter 13 år med uppdraget vd för Mäklarsamfundet.

Anna Broman kom till Analysenheten på BI för drygt två år sedan. Innan dess har hon bland annat jobbat som statistiker på SCB och varit förbundssekreterare för Liberala Ungdomsförbundet.


Vad lockar dig med den nya tjänsten?

– Att få komma in i det aktiva påverkansarbetet, att jag får vara med i det känns spännande och utmanande, säger hon.

Arbetsmarknadsfrågor har varit ett viktigt fokus för Anna Broman hittills i yrkeslivet.

– Arbetsmarknaden är en dysfunktionell marknad. Det blir intressant att få ge sig in i en annan av de dysfunktionella marknaderna som vi har – bostadsmarknaden, säger Anna Broman.


Finansieringsfrågan viktig

Viktiga frågor inom bostadspolitiken är bland annat hur allt det som behöver byggas ska finansieras.

– Samtidigt som politiken pekar på vikten av ett ökat byggande försvårar man för hushåll att finansiera sitt boende. Vi ska rusta Sverige för elva miljoner invånare. Då behövs en del omtag. Rörligheten är ett annat sådant område. I dag har vi högre transaktionskostnader vid flytt än i andra OECD-länder och det gör det i många fall billigare att bo kvar än att flytta. Det gör att bostadsbeståndet inte utnyttjas effektivt. Reavinstbeskattningen är något som måste ses över. Det behövs även förändringar i hyressättningssystemet som bättre avspeglar vad människor är beredda att betala för att bo i vissa lägen. Även det skulle leda till ökad rörlighet, säger hon.


Underlätta för unga hushåll

Unga hushålls möjlighet att kunna köpa en bostad måste också förbättras, påpekar Anna Broman. Amorteringskravet som infördes den 1 mars i år är en av flera hinder längs vägen.

– Jag tycker att man skulle titta på den typ av bosparande för unga som finns i Norge och slopa en del av de kreditrestriktioner som finns idag. Att höja bolånetaket är ett alternativ.

Björn Wellhagen har uttalat sig många gånger genom åren i tidningen Byggindustrin. Först med titeln bostadspolitisk expert och sedan sex år tillbaka som näringspolitisk chef för BI. Nu ser han fram emot sitt nya jobb som vd för Mäklarsamfundet.

– Jag kommer att sakna arbetskamraterna här men jag får ju fortsätta med frågorna ur en annan synvinkel. Det ska ändå bli kul att byta jobb, jag tror att det är nyttigt både för mig själv och för organisationen med lite ombyte, säger han.

På Mäklarsamfundet har han fått uppdraget att lyfta samfundet mer i den politiska debatten och vara med och utveckla innehållet i de tjänster som landets mäklare erbjuder.

– Det kan till exempel handla om digitala produkter och att ge konsumenter så mycket tydlig information som möjligt.

Björn Wellhagen summerar sina år på BI och de frågor han har varit med och drivit. Införandet av ägarlägenheter 2009 är en framgång, även om det sedan inte blivit en så stor reform som han hade hoppats.

– Branschen, kunderna och bankerna är fortfarande inte vana vid ägarlägenheter. De skattemässiga villkoren är desamma som för småhus, men det går bara att ta ut bruksvärdeshyror.


Rot-avdraget en succé

Rot-avdraget var också en succé, även om han nu beklagar att avdraget dragits ner till en lägre nivå.

– Rot har varit nyttigt särskilt för småföretagen där det har skapat många nya jobb. Nackdelen när avdraget dras ner är att incitamentet att handla svart ökar igen och det är olyckligt.

Han var även med och drev på i frågan om att kommunerna inte får ställa särkrav utöver BBR (Boverkets byggregler), som sedan klubbades igenom. Tyvärr, påpekar Björn Wellhagen, så har inte det följts och det finns inga sanktionsmöjligheter gentemot de som bryter mot detta.

– De nationella regelverken borde skärpas istället så att det inte blir enskilda kommuner som driver frågorna. Men det här är symptomatiskt för svensk bostadspolitik där man inte tar steget fullt ut. Det finns en ovilja att inte ta i de större strukturella frågorna oavsett vilken regering som har suttit. Det gäller till exempel att våga ta tag i skattefrågor, ränteavdrag, kapitalvinstavdrag och hyressättningssystemet.


Lös bostadskrisen förutsättningslöst

Efter valet i höst vill Björn Wellhagen se att de olika partierna, utom Vänsterpartiet, sitter ner förutsättningslöst för att lösa bostadskrisen.

– Då ska de inte göra som förra gången då de talade om redan innan de bostadspolitiska samtalen vad de skulle handla om. Då hade de politiska partierna redan låst sig i många frågor redan innan de hann sitta ner. Att jag inte vill ha med Vänsterpartiet har att göra med att det är ett ytterlighetsparti som bromsar och inte är beredda att diskutera. Om Vänstern är med kommer de andra aldrig att komma någonstans.

Björn Wellhagen har dragit en slutsats av alla möten med politiker som han har haft genom åren.

– När man pratar med politiker mellan fyra ögon så finns det en stor klarsynthet. Men utåt fastnar politikerna mer i partiets ideologiska fållor och det är inte bra. Bostadspolitik behöver inte vara ideologi.

 

Har du förändrats ideologiskt genom åren?

– Det är klart att man tar intryck av de som man har runtomkring sig, men något som jag alltid haft med mig genom åren är tron på behovet av marknadsekonomi och demokrati för att Sverige ska kunna fortsätta vara en välfärdsstat. Annars tror jag att jag har blivit mer ödmjuk med åren. det går inte att driva alltför ideologiska frågor, man måste ge och ta för att nå en överenskommelse som kan gynna flera parter.

Anna Broman

Aktuell som: Ny bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

Utbildning: Nationalekonom och statistiker.

Karriär: Förbundssekreterare i Liberala ungdomsförbundet 2007-2010, Statistiker på SCBs Arbetskraftsundersökningar 2012-2015.

Uppväxt i: Småland, i skogen utanför Vetlanda.

Bor: Stockholm.

Intressen: Mat, vin och politik. Gärna tillsammans.

Drivkrafter på jobbet: ”Att söka efter nya, smarta lösningar och ständigt driva utvecklingen framåt.”

Björn Wellhagen

Aktuell som: Vd på Mäklarsamfundet från 1 maj 2018.

Utbildning: Ekonomhistoriker från Uppsala universitet.

Karriär: Arbetat med bygg- och bostadsfrågor i 30 år (myndigheter, eget företag, regeringskansliet och organisationsvärlden). Har varit anställd på Sveriges Byggindustrier i 13 år, de första åren som bostadspolitisk expert och de senaste sex åren som näringspolitisk chef. Slutade sin tjänst där i mars 2018.

Mest udda jobb hittills: ”Det var mitt allra första jobb då jag var ett halvår på Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping och jobbade med jämförande handstilsundersökningar”.

Uppväxt i: Visby (på världens vackraste ö).

Bor: Stockholm.

Intressen: Golf, foto, musik.

Drivkrafter på jobbet: ”Att påvisa vikten av marknadsekonomi och demokrati, grunderna för att Sverige blivit en välfärdsstat. Det är viktigt att motverka krafter som vill driva samhället på annat sätt.”

Snabbväxare värvar chef från Peab

Norskägda Consto får ny koncernchef i Sverige.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/snabbvaxare-varvar-chef-fran-peab-27893

Ny vd för INSU

Han ska ansvara för installationsbranschens största utbildningscenter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-vd-insu-27888

Link rekryterar från Sveriges Arkitekter

Karin Hammarskiöld axlar hon rollen som gruppchef på Link Arkitektur i Stockholm.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/link-rekryterar-fran-sveriges-arkitekter-27887

Hon är ny vd för småhustillverkaren

Tar över efter grundaren.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ar-ny-vd-smahustillverkaren-27875

Djupstudie av linbana visar på stora effekter

Studien är en av bidragen i tävlingen Byggopus för bästa examensarbete.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/djupstudie-av-linbana-visar-pa-stora-effekter-27839

Han blir ny chef på Regionfastigheter i Skåne

Lång erfarenhet av byggnation och förvaltning.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-pa-regionfastigheter-i-skane-27848

Ramboll anställer nudging-specialist

Ramboll har rekryterat tre nya nyckelpersoner.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-anstaller-nudging-specialist-27834

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Han blir VDC-ansvarig på Veidekke Bygg

Kommer närmast från BIM Object.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-vdc-ansvarig-pa-veidekke-bygg-27833

Fasadgruppen får ny vd

Pål Warolin är ny vd och koncernchef för Fasadgruppen från och med i dag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fasadgruppen-far-ny-vd-27832

Ärlighet varar längst

Monica Carlström och My Fröberg driver projekt i egen regi.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/arlighet-varar-langst-27800