Meny
  • Magnus Höij, vd för STD-företagen, Pia Höök, diversity manager på Skanska, Charlotta Holm Hildebrand, tillförordnad förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter och Cajsa Winge, arkitekt och initiativtagare till #sistaspikenikistan.
    Foto: Johanna Åfreds

Byggbranschen efter Metoo

Byggbranschen efter Metoo

Nästan bara kvinnor hade sökt sig till paneldebatten om hur byggsektorn kan gå vidare efter Metoo-avslöjandena om sexism. – Som chef måste du utgå ifrån att det förekommer. Det krävs mycket civilkurage för att säga ifrån men också ett starkt ledarskap, säger Charlotta Holm Hildebrand, på Sveriges Arkitekter.

Under hösten fick Metoo ringar på vattnet och ett initiativ togs till ett upprop för kvinnor i arkitekt- och byggbranschen. På #sistaspikenikistan samlades vittnesmål om sexismen i branschen. När Sveriges Arkitekter bjöd in till en paneldebatt om ämnet fanns Cajsa Winge, arkitekt och initiativtagare till #sistaspikenikistan på plats. Närvarade gjorde också Pia Höök, diversity manager på Skanska, Magnus Höij, vd för STD-företagen och Charlotta Holm Hildebrand, tillförordnad förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

– Vi kommer att gå ut med en enkätundersökning till medlemmarna i vinter om hur det ser ut. Få har kontaktat oss men jag tror att problemen ofta är så subtila att många inte vill tala om det, säger Charlotta Holm Hildebrand.


För en dialog

Hon talade även om vikten av att ha en dialog om ämnet eftersom även små subtila signaler kan vara till hjälp för att få syn på större strukturella problem.

– Ett beteende kan lätt bli vardag på en arbetsplats. Den som kommer ny kanske reagerar men efter ett tag vänjer man sig och det sker en normalisering.

För den som har blivit utsatt pekade Pia Höök på värdet av att försöka dokumentera det som har hänt, till exempel genom att spara mejl. Att ta en egen diskussion är bra om det går, annars att gå vidare och anmäla högre upp i organisationen.

– Det som har varit bra med Metoo är att fokus inte bara ligger på offret utan på allas vårt ansvar att säga ifrån. Påpeka och initiera dialog i all välmening så tidigt som går, det laddar av frågan. Metoo har gett förnyad kraft att jobba med dessa frågor, det blir mer vedpinnar i brasan och det är jag glad över, säger hon.


Sopa inte under mattan

Pia Höök ger rådet till organisationer att inte sopa problemen under mattan. På Skanska används verkliga händelser som underlag för diskussion om allas ansvar att motverka alla former av trakasserier. En del av dem har blivit inslag som visas i introduktionen för nyanställda. Hon hoppas i framtiden på att frågor om representation och hur företag jobbar med jämställdhet och mångfald ska efterfrågas i exempelvis offentliga upphandlingar. Det skulle ge en positiv konkurrens mellan företag och få stor effekt.

– Det har inte varit tillräckligt tydligt för många företag att hela deras varumärke står på spel om de får dåligt rykte. Det handlar om att talangrekrytering och möjlighet att göra affärer.

Magnus Höij, vd för STD-företagen, instämmer.

– Har man en kass kultur går det inte att rekrytera. Innan man kan göra affärer krävs att det finns anställda som vill jobba hos oss.


Inte bara fråga för lagstiftarna

Han talade även om att han hoppades att Metoo-rörelsen inte bara ska leva vidare som en fråga för lagstiftarna.

– Vi måste titta på oss själva först. Alla företag har ansvar för att ha en beredskap om det händer något. På kort sikt vill vi även öka utbildningsinsatser och opinionsbildning. Som huvudman skulle jag också önska att Etiska rådet skulle engagera sig mer i dessa frågor.

Cajsa Winge talade om hur hon inspirerats av metaforen att ”lyfta speglar” för att vi ska se oss själva och våra egna handlingar. Det är ofta först när man ser allt utifrån som övergripande strukturer avslöjas. Däremot vände hon sig mot tron på att bred rekrytering löser problem automatiskt.

– Det är en jättefara att bara sätta tilliten till att fler kvinnor ska lösa detta. Det bästa verktyget är att männen själva förändrar sitt beteende.

Några tips om hur du som chef kan jobba med sexuella trakasserier:
  • Diskutera frågan utifrån riktiga situationer och case. De allra flesta kvinnor har någon gång blivit utsatta för trakasserier och exempel kan du hitta bland medarbetare, chefer, vänner och bekanta.
  • Använd lagstiftningen i ditt arbete. Det finns mycket tydliga krav i diskrimineringslagstiftningen kring arbetsgivarens ansvar. Ett av dem är att det ska finnas skriftliga rutiner och riktlinjer mot trakasserier och sexuella trakasserier.
  • Agera snabbt och visa stöd. Om du får vetskap om att någon blir trakasserad ska du, enligt lag, utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier.
  • Arbeta för en inkluderande arbetsplats. En viktig del i det förebyggande arbetet är att varje dag agera för en inkluderande och jämlik arbetsplats. Som chef är du en förebild och sätter på många sätt normen i verksamheten.

(Källa: Ledarna)

Flera branschföretag bland de bästa arbetsplatserna

Great Place to Work presenterar topplista.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/flera-branschforetag-bland-de-basta-arbetsplatserna-26619

Hon fortsätter som ordförande för Svensk Betong

Carina Edblad omvald.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-fortsatter-som-ordforande-svensk-betong-26646

Hon är Egnahemsbolagets nya byggchef

Maria Henriksson går från projektledare till chef.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ar-egnahemsbolagets-nya-byggchef-26640

Han är ny vd på Familjebostäder

Gedigen bakgrund inom Stockholms stad.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-ny-vd-pa-familjebostader-26635

Erlandsson Bygg får ny hållbarhetschef

Kristina Bengtsson blir ny hållbarhetschef på Erlandsson Bygg i början på sommaren.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/erlandsson-bygg-far-ny-hallbarhetschef-26605

De älskar bostäder och politik

Anna Broman efterträder Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/de-alskar-bostader-och-politik-26581

Han blir ny anläggningschef på Sweco

Tar över efter nyblivna Sverigechefen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-anlaggningschef-pa-sweco-26584

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

Åtta nya ansikten på AIX

AIX har fått åtta nya medarbetare. Flera av dem med internationella meriter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/atta-nya-ansikten-pa-aix-26552

Hon tar över vd-posten i Sweco

Nuvarande Sverigechefen har jobbat 27 år inom koncernen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-tar-over-vd-posten-i-sweco-26549

SH Bygg tar bandy till hjälp i integrationsarbetet

Bjöd nyanlända på bandyfinalen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sh-bygg-tar-bandy-till-hjalp-i-integrationsarbetet-26533