Meny
  • Magnus Höij, vd för STD-företagen, Pia Höök, diversity manager på Skanska, Charlotta Holm Hildebrand, tillförordnad förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter och Cajsa Winge, arkitekt och initiativtagare till #sistaspikenikistan.
    Foto: Johanna Åfreds

Byggbranschen efter Metoo

Byggbranschen efter Metoo

Nästan bara kvinnor hade sökt sig till paneldebatten om hur byggsektorn kan gå vidare efter Metoo-avslöjandena om sexism. – Som chef måste du utgå ifrån att det förekommer. Det krävs mycket civilkurage för att säga ifrån men också ett starkt ledarskap, säger Charlotta Holm Hildebrand, på Sveriges Arkitekter.

Under hösten fick Metoo ringar på vattnet och ett initiativ togs till ett upprop för kvinnor i arkitekt- och byggbranschen. På #sistaspikenikistan samlades vittnesmål om sexismen i branschen. När Sveriges Arkitekter bjöd in till en paneldebatt om ämnet fanns Cajsa Winge, arkitekt och initiativtagare till #sistaspikenikistan på plats. Närvarade gjorde också Pia Höök, diversity manager på Skanska, Magnus Höij, vd för STD-företagen och Charlotta Holm Hildebrand, tillförordnad förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

– Vi kommer att gå ut med en enkätundersökning till medlemmarna i vinter om hur det ser ut. Få har kontaktat oss men jag tror att problemen ofta är så subtila att många inte vill tala om det, säger Charlotta Holm Hildebrand.


För en dialog

Hon talade även om vikten av att ha en dialog om ämnet eftersom även små subtila signaler kan vara till hjälp för att få syn på större strukturella problem.

– Ett beteende kan lätt bli vardag på en arbetsplats. Den som kommer ny kanske reagerar men efter ett tag vänjer man sig och det sker en normalisering.

För den som har blivit utsatt pekade Pia Höök på värdet av att försöka dokumentera det som har hänt, till exempel genom att spara mejl. Att ta en egen diskussion är bra om det går, annars att gå vidare och anmäla högre upp i organisationen.

– Det som har varit bra med Metoo är att fokus inte bara ligger på offret utan på allas vårt ansvar att säga ifrån. Påpeka och initiera dialog i all välmening så tidigt som går, det laddar av frågan. Metoo har gett förnyad kraft att jobba med dessa frågor, det blir mer vedpinnar i brasan och det är jag glad över, säger hon.


Sopa inte under mattan

Pia Höök ger rådet till organisationer att inte sopa problemen under mattan. På Skanska används verkliga händelser som underlag för diskussion om allas ansvar att motverka alla former av trakasserier. En del av dem har blivit inslag som visas i introduktionen för nyanställda. Hon hoppas i framtiden på att frågor om representation och hur företag jobbar med jämställdhet och mångfald ska efterfrågas i exempelvis offentliga upphandlingar. Det skulle ge en positiv konkurrens mellan företag och få stor effekt.

– Det har inte varit tillräckligt tydligt för många företag att hela deras varumärke står på spel om de får dåligt rykte. Det handlar om att talangrekrytering och möjlighet att göra affärer.

Magnus Höij, vd för STD-företagen, instämmer.

– Har man en kass kultur går det inte att rekrytera. Innan man kan göra affärer krävs att det finns anställda som vill jobba hos oss.


Inte bara fråga för lagstiftarna

Han talade även om att han hoppades att Metoo-rörelsen inte bara ska leva vidare som en fråga för lagstiftarna.

– Vi måste titta på oss själva först. Alla företag har ansvar för att ha en beredskap om det händer något. På kort sikt vill vi även öka utbildningsinsatser och opinionsbildning. Som huvudman skulle jag också önska att Etiska rådet skulle engagera sig mer i dessa frågor.

Cajsa Winge talade om hur hon inspirerats av metaforen att ”lyfta speglar” för att vi ska se oss själva och våra egna handlingar. Det är ofta först när man ser allt utifrån som övergripande strukturer avslöjas. Däremot vände hon sig mot tron på att bred rekrytering löser problem automatiskt.

– Det är en jättefara att bara sätta tilliten till att fler kvinnor ska lösa detta. Det bästa verktyget är att männen själva förändrar sitt beteende.

Några tips om hur du som chef kan jobba med sexuella trakasserier:
  • Diskutera frågan utifrån riktiga situationer och case. De allra flesta kvinnor har någon gång blivit utsatta för trakasserier och exempel kan du hitta bland medarbetare, chefer, vänner och bekanta.
  • Använd lagstiftningen i ditt arbete. Det finns mycket tydliga krav i diskrimineringslagstiftningen kring arbetsgivarens ansvar. Ett av dem är att det ska finnas skriftliga rutiner och riktlinjer mot trakasserier och sexuella trakasserier.
  • Agera snabbt och visa stöd. Om du får vetskap om att någon blir trakasserad ska du, enligt lag, utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier.
  • Arbeta för en inkluderande arbetsplats. En viktig del i det förebyggande arbetet är att varje dag agera för en inkluderande och jämlik arbetsplats. Som chef är du en förebild och sätter på många sätt normen i verksamheten.

(Källa: Ledarna)

Hon tar arkitektkompetens till Serneke

Linda Schuur får nyinrättad roll.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-tar-arkitektkompetens-till-serneke-27423

Nya namn i Erlandssons ledning

Tre nya tjänster inrättas på huvudkontoret.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/nya-namn-i-erlandssons-ledning-27415

Lavinartat intresse för nytt forum för teknikkvinnor

Facebookgruppen fick 25 000 medlemmar på ett år.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/lavinartat-intresse-nytt-forum-teknikkvinnor-27382

Från hantverkare till beställare

Jonas Karlsson byter hantverkaryrket mot beställarroll.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-hantverkare-till-bestallare-27399

HSB Malmö får ny förvaltningschef

Har 30 års erfarenhet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hsb-malmo-far-ny-forvaltningschef-27392

Får ny roll inom Wästbygg

CFO blir även vice koncernchef.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/far-ny-roll-inom-wastbygg-27372

Så bemöter du härskarteknikerna

Vi listar martyrer och komplimangshärskare.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sa-bemoter-du-harskarteknikerna-27352

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Från London till Willhem

Willhem rekryterar Azin Taheri som varit bolagsjurist i London.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-london-till-willhem-27371

De värvar vd från Tengbom

Oscar Charpentier har tillträtt som vd på Tillsammans Projektledning.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/de-varvar-vd-fran-tengbom-27369

Hon ska utveckla Veidekke Industris affärer

Ska ansvara för råvaruförsörjning och strategiskt arbete.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-utveckla-veidekke-industris-affarer-27361