Meny

Bok om 
beteende ska säkra bygget

Bok om 
beteende ska säkra bygget

Rutiner, styrdokument och temadagar. Det är begrepp som förknippas med arbetsmiljö och säkerhetsarbete. Men för att nå resultat måste man utgå från beteendet. Det menar Fredrik Rosengren, aktuell med boken Beteendebaserad säkerhet.

Du går på en byggarbetsplats utan hjälmen på, trots att du kan säkerhetsföreskrifterna. Inget har ju hittills hänt. Om platschefen säger till dig att sätta på hjälmen gör du givetvis det. Men bara för att du måste. Situationen är ett exempel på vad Fredrik Rosengren, grundare och delägare av Behaviour Design Group, ser som symtomatiskt för hur arbetsmiljö och säkerhetsarbete generellt brukar hanteras.
– Beteenden sker inte slumpvis, säger Fredrik Rosengren och förklarar akronymen ABC, som står för aktivering, beteende och konsekvens.
– Ett beteende startar med aktiveraren. Men den står bara för en liten del. Den kan vara ett policydokument, en skylt eller en rutin. Det är konsekvensen som mest påverkar ditt beteende. Om jag berömmer dig för att du har hjälmen på dig får du positiv feedback för ditt beteende att använda hjälm. Tyvärr är det väldigt mycket fokus på enbart aktiverarna i säkerhetsarbetet.


Säkerhetsarbete ur psykologiskt perspektiv

Fredrik Rosengren är ingenjör i botten och har arbetat som arbetsmiljöchef, bland annat på Fortum. Det var där han fick upp ögonen för säkerhetsarbete ur ett psykologi- och beteendeperspektiv. Han stötte på organisationspsykologen Erik Matton som arbetade med hur säkra beteenden kan förstärkas i en organisation.
– Vi började samarbeta och redan då föddes idén om att skriva en bok. Sedan dröjde det några år innan vi startade vårt gemensamma företag Behaviour Design Group. För ett år sedan tog vi återigen upp idén om att skriva en bok, säger Fredrik Rosengren.
Boken ”Beteendebaserad säkerhet: en handbok för byggbranschen” ges ut av Svensk Byggtjänst. Att fokus skulle ligga på just byggsektorn är ingen slump, inte bara för att branschen ligger Fredrik Rosengren varmt om hjärtat även om han själv mestadels har arbetat inom energibranschen och tillverkningsindustrin, eftersom han har flera familjemedlemmar som jobbar inom bygg.
– Vi ville in i byggbranschen då den har en större riskexponering än många andra branscher. Det är där man kan göra störst skillnad, säger Fredrik Rosengren.
Byggindustrin består av temporära arbetsplatser där personerna som jobbar på ett ställe idag går vidare till ett annat bygge om en månad. Därför är det viktigt att arbeta med beteenden.


Tvådelad bok

Boken består av två delar. Den första, teoridelen, förklarar vetenskapen bakom beteendeförändringar.
– Det är också här vi presenterar vår modell Safe och verktyget Boost, berättar Fredrik Rosengren.
Modellen Safe innebär att man först studerar sin organisation. Var finns säkerhetsriskerna och vilka säkra beteenden behöver vi se mer av? Nästa två steg är analysera och förändra, då görs en baslinjemätning av säkra och riskfyllda beteendena, beteendeanalyser och metoden Boost (beteendeorienterad organisationsstyrning) tillämpas genom att beskriva vad som ska göras, ordna med kompetenshöjande insatser, organisera arbetet och att stärka medarbetarna när de utför ett önskat beteende. Avslutningsvis står bokstaven ”E” för effektgranska, vilket innebär en utvärdering av arbetet.
– Den andra delen av boken består av praktiska exempel som utgår från hur personer i olika roller kan tillämpa metoderna, säger Fredrik Rosengren.
När Fredrik Rosengren och Erik Matton besöker företag varierar reaktionerna. Många får en ”aha”-upplevelse när de inser vad arbetsmiljöarbete behöver bestå av utöver rutiner, en säkerhetsdag om året eller skyltar.
– Utan ett beteendeanalytiskt ledarskap kan vi inte skapa en säker arbetsplats. Väldigt många gånger saknas det en tydlig arbetsmiljöstrategi som bygger på feedback och beröm. Där måste det bli en förändring, säger Fredrik Rosengren.
 

Fredrik Rosengren

Ålder: 39.
Utbildning: Master of Science (KTH).
Karriär: Arbetsmiljöchef inom energibranschen och tillverkningsindustrin.
Bor: I ett hus i Sollentuna.
Familj: Fru och två döttrar.
Intressen: Musik. Bor i ett gammalt sekelskifteshus så mycket fritid går förstås åt till det.
Drivkrafter på jobbet: Jag blir oerhört förstärkt av att lära 
ledare de kärnfärdigheter som skapar säkra och välmående organisationer.


 

Hämtar entreprenadexpert från Skanska

Fatoma Hafström blir jurist på Foyen Advokatfirma.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hamtar-entreprenadexpert-fran-skanska-27550

Ny chef på nytt konsultkontor

Johan Peetz är chef för infrastruktur på Norconsult i Helsingborg.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-chef-pa-nytt-konsultkontor-27543

Från Aros till Blooc

Arkitekten Christoffer Baudou går till ny arbetsplats.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fran-aros-till-blooc-27542

Hon blir ny anläggningschef på Peab

Tidigare biträdande affärsområdeschef.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-anlaggningschef-pa-peab-27524

”Det var ett yrke jag aldrig hade tänkt på”

Isabellestipendiaten Mathilda sadlade om till plåtslagare.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/det-var-ett-yrke-jag-aldrig-hade-tankt-pa-27502

Ny affärschef för Installation på Tyréns

Får helhetsansvar för sju avdelningar.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-affarschef-installation-pa-tyrens-27516

Hon är Erlandssons nya affärsutvecklare i Mitt

"Kundfokus och kvalitet viktigast."
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ar-erlandssons-nya-affarsutvecklare-i-mitt-27514

Lyckad matchmaking på Nackademin

Studenter och byggföretag möttes på yrkeshögskolan.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/lyckad-matchmaking-pa-nackademin-27475

HR-chef tillbaka till byggbranschen

Helena Karlsson tar plats i Veidekkes ledning i Sverige.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hr-chef-tillbaka-till-byggbranschen-27494

Hon axlar vd-rollen i Einar Mattsson Byggnads

Tar över vid årsskiftet efter sju år i koncernen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-axlar-vd-rollen-i-einar-mattsson-byggnads-27465