Meny

Bidrar till andras tillväxt

Bidrar till andras tillväxt

Centrum för management i byggsektorn har vaskat fram fyra kandidater utmärkelsen Guldhuset för framgångsrikt ledarskap. Den 4 maj koras vinnaren. Anders Forsling är gruppledare för kundansvariga kommersiella lokaler vid Wallenstam.

Vad är bra ledarskap enligt dig?
– Förmågan att få medarbetarna i grupp och individuellt att utvecklas och nå de mål man sätter upp och att få varje medarbetare och gruppen som helhet att prestera på bästa möjliga vis.

När blev du intresserad av ledarskap?
– Jag har varit intresserad av ledarskap under lång tid, sedan tonåren, även om jag inte alltid haft det tydliga målet och ambitionen att själv jobba i en ledarroll. Det har visat sig privat att jag ofta hamnar i olika former av ledarroller även om jag inte har planerat det själv.

Vilka har varit dina förebilder?
– Framför allt har jag två förebilder på min nuvarande arbetsplats, Thomas Dahl, vVd för Wallenstam, och Peder Wahlgren, chef för Företag Göteborg. En annan förebild är faktiskt min mor. Hon har varit ledare under större delen av sitt yrkesliv och har de senaste tio åren arbetat som konsult inom ledarskaps- och organisationsutveckling.

Hur viktig är ledaren i förhållande till gruppen?
– Jag ser ledaren som någon som tjänar sitt syfte åt gruppen. Ledarens primära uppgift är att få gruppen att fungera. Gruppen är viktigare, men ledaren är en viktig del av gruppen/teamet.

Vad gör du om tre år?
– Jag tror att jag arbetar och utvecklas i den roll jag har i dag.

Anders Forsling
Ålder: 29 år i juni.
Utbildning: Teknologie kandidat examen från Chalmers i affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn.
Tidigare arbetsgivare: Wallenstam är den första arbetsgivaren efter examen, men där har han haft flera olika tjänster.
Intressen vid sidan av karriären: inredning, arkitektur och idrott/träning.
Familj: Fästmö.

Han blir ny vd på Wåhlin Fastigheter

Har bakgrund inom Skanska.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-vd-pa-wahlin-fastigheter-26096

Träget arbete vände dålig sjuktrend

Lindab sänkte sjukfrånvaron.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/traget-arbete-vande-dalig-sjuktrend-26063

Hon blir ny regionchef i JM

JM bostad utvecklar sin verksamhet med en fjärde region.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-regionchef-i-jm-26082

Snart tackar Elisabeth Martin för sig

Reflekterar över åren i branschen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/snart-tackar-elisabeth-martin-sig-26035

Hon ska leda organisation för handel med byggmaterial

Har tidigare erfarenhet av byggmaterial.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-organisation-handel-med-byggmaterial-26056

Tillbaka på WSP

Hon återvänder för att bli regionchef i Mitt.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/tillbaka-pa-wsp-26055

Ramböll tillsätter chefsjurist

Anders Skytte Olsson har bakgrund i fastighetsbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ramboll-tillsatter-chefsjurist-26047

Hon blir ny chef på Riksbyggen i Göteborg

Civilekonomi med bakgrund som sjukgymnast.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-chef-pa-riksbyggen-i-goteborg-26045

Han går vidare i karriären

Blir vd inom Castellum vid årsskiftet.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/han-gar-vidare-i-karriaren-26039

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Hon vet vad chefer behöver för att orka.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/att-hinna-jobba-klart-under-arbetstid-ar-oerhort-viktigt-25992