Meny
  • Christin Mellner är filosofie doktor och forskare i arbets- och organisationspsykologi på Stockholms universitet. Hon lett ett forskningsprojekt om ledarskap.
    Foto: Susanne Ekström

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

”Att hinna jobba klart under arbetstid är oerhört viktigt”

Vad behövs för att orka vara chef? Christin Mellner har tillsammans med andra forskare ställt frågan till över 1 600 ledare. – Att kunna dra en gräns mellan jobb och privatliv har visat sig var väldigt viktigt, säger hon.

Vad behöver ledare för att hålla på sikt? Vad innebär hållbart ledarskap? Hur kan hållbart ledarskap utvecklas, stärkas? Christin Mellner är filosofie doktor och forskare i arbets- och organisationspsykologi på Stockholms universitet. Hon har varit projekt-ledare för ett tre år långt forskningsprojekt finansierat av Afa Försäkring, där frågorna ovan har ställts. Djupintervjuer har kompletterats med drygt 1600 enkätsvar från chefer inom Unionen, ST och Vision.

– I enkätstudien har vi analyserat faktorer som har samband med ledares livsbalans, sömn, återhämtning, hälsa, sjukfrånvaro, sjuk-närvaro och vilja att fortsätta som ledare, säger Christin Mellner.

Resultaten visar att möjlighet till arbetsfri fritid är en av de allra viktigaste faktorerna för ett hållbart ledarskap. 70 procent av de tillfrågade cheferna sade att de vill kunna lämna jobbet på arbetsplatsen när de går hem för dagen. Samtidigt uppger lika många att de besvarar jobbsamtal, e-post och sms på sin fritid.

– Det visade sig att hela 40 procent av de tillfrågade jobbar under semestern och 34 procent låter arbetet avbryta när man umgås med familj och vänner, säger Christin Mellner.


Kända stressfaktorer

En del av stressfaktorerna är välkända sen tidigare: för mycket att göra, för många möten, för lite personal och slitningar mellan olika delar i uppdraget, till exempel att hinna med så vitt skilda saker som administration, verksamhetsutveckling och möten med medarbetare. Det framkom även att en påfrestande faktor är de ledare som har en ”buffertfunktion”.

– Det handlar om känslan av att hamna i kläm mellan ledningens beslut, som man som chef förväntas vara förstående och lojal med, och samtidigt ta hand om medarbetare som är frustrerade, säger Christin Mellner.

Hon fortsätter:

– Vad som visade sig vara oerhört viktigt är att man har en förtroendefull och stödjande egen chef att vända sig till. Annars är det omöjligt att utföra sitt uppdrag och driva arbetet enligt egna bedömningar.

Ett annat resultat från studien pekar på att det finns några personlighetsdrag som gör att vissa människor bättre klarar av en arbetsmiljö med stress och andra brister. Ett av dem är vad Christin Mellner kallar för ”självmedkänsla”.

– Det handlar om att ha ett förhållningssätt till sig själv som gör att man är sin egen bästa vän, stöttar sig själv till skillnad från att döma sig själv.


Sätt gränser

Andra viktiga personlighetsdrag som kan vara till hjälp är att ha förmåga att sätta gränser mellan arbete och privatliv, att inte bli invaderad av jobb och att kunna ”stänga av” när man kommer hem.

– De här personlighetsdragen kan fungera som stötdämpare om man har bristande arbetsvillkor med exempelvis tidspress och otydligt uppdrag.

Vissa av dessa egenskaper kan man träna upp. Till exempel finns viss typ av mindfulness och andra tekniker för att höja självmedkänslan.

– Men jag säger inte att lösningen på ökad stress är att använda olika självhjälpstekniker. Lösningen är ett arbetsliv som fungerar i sig, Christin Mellner.


Gränslöst arbetsliv

Det nya arbetslivet är gränslöst och har hög förändringstakt. Då blir det extra viktigt med tydlighet kommunikation där man talar om förväntningar, mål och hur arbetsprocessen ser ut, förklarar Christin Mellner. Vad mer kan man göra själv för att få arbetslivet att fungera?

– Det finns en del proaktiva strategier. En är att lyfta problemen till en högre beslutsnivå och återföra arbetsuppgifter till ledningen och förklara att man inte kan ta på sig mer. Att ha en fungerande dialog uppåt är viktigt.

Andra tips är att försöka begränsa antalet möten, be att få administrativa stödresurser så att man kan fokusera på kärnuppgifterna och ha täta avstämningar gällande arbetsbelastningen.

– Det är viktigt att hitta sätt att strukturera sin dag så att man inte behöver sitta med mejlen på kvällen. Gör man det signalerar man samtidigt normen om att vara ständigt uppkopplad till medarbetarna. Som ledare är det viktigt att vara en förebild även inom det. Att hinna jobba klart under ordinarie arbetstid är viktigt både för chefer och medarbetare, säger Christin Mellner.

Christin Mellners råd för att minska stressen:
  • Hitta sätt att stänga av jobbet under fritiden. Om du besvarar mejl kvällstid skapar du dessutom en norm på arbetsplatsen om att man ska vara uppkopplad.
  • Lyft dina problem till en högre beslutsnivå. Våga säga ifrån om arbetsuppgifterna blir för många.
  • Hitta sätt att strukturera din arbetsdag så att du hinner klart på jobbet.
  • En förtroendefull dialog med din närmaste chef är avgörande. Tala igenom mål, förväntningar och hur arbetsbelastningen ser ut regelbundet.

Flera branschföretag bland de bästa arbetsplatserna

Great Place to Work presenterar topplista.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/flera-branschforetag-bland-de-basta-arbetsplatserna-26619

Hon fortsätter som ordförande för Svensk Betong

Carina Edblad omvald.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-fortsatter-som-ordforande-svensk-betong-26646

Hon är Egnahemsbolagets nya byggchef

Maria Henriksson går från projektledare till chef.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ar-egnahemsbolagets-nya-byggchef-26640

Han är ny vd på Familjebostäder

Gedigen bakgrund inom Stockholms stad.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-ny-vd-pa-familjebostader-26635

Erlandsson Bygg får ny hållbarhetschef

Kristina Bengtsson blir ny hållbarhetschef på Erlandsson Bygg i början på sommaren.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/erlandsson-bygg-far-ny-hallbarhetschef-26605

De älskar bostäder och politik

Anna Broman efterträder Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/de-alskar-bostader-och-politik-26581

Han blir ny anläggningschef på Sweco

Tar över efter nyblivna Sverigechefen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-anlaggningschef-pa-sweco-26584

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

Åtta nya ansikten på AIX

AIX har fått åtta nya medarbetare. Flera av dem med internationella meriter.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/atta-nya-ansikten-pa-aix-26552

Hon tar över vd-posten i Sweco

Nuvarande Sverigechefen har jobbat 27 år inom koncernen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-tar-over-vd-posten-i-sweco-26549

SH Bygg tar bandy till hjälp i integrationsarbetet

Bjöd nyanlända på bandyfinalen.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/sh-bygg-tar-bandy-till-hjalp-i-integrationsarbetet-26533