Meny

Arbetscheferna - de osynliga ledarna

Arbetscheferna - de osynliga ledarna

De har en nyckelroll, men hamnar lätt litet i skymundan. Att vara arbetschef är som att leva enligt Wallenbergarnas gamla devis: Verka utan att synas.

Ingen verkar veta exakt, men det torde finnas ungefär tusen arbetschefer ute på den svenska byggmarknaden. Normalt fungerar de som länk och smörjmedel mellan platschefer och regionchefer. Jämfört med exempelvis filmbranschen skulle man möjligen kunna översätta "arbetschef" till "executive producer" - en controller och stötdämpare i skarvarna mellan regissör, filmbolag och finansiärer.

– Det är en nästan omöjlig roll. Det närmar sig alltmer en typ av vd-funktion och ofta är
det undervärderat, Lars Bergqvist, ordförande i tjänstemannafacket Byggcheferna.

– Jag skulle tro, utan att ha statistik, att arbetschefernas löner ligger mellan 40-70 000 kronor i månaden och ofta är det kopplat till någon slags bonus. Jag tycker det är klent betalt för en rätt tuff uppgift. Det är oftast arbetschefen som formar affärerna och även lanserar idéerna till kunderna. Till det kommer ett tungt ansvar både vad gäller produktion och personal, säger Lars Bergquist.

Ett problem, han påtalar, är att själva yrkestiteln håller på att försvinna eller åtminstone urholkas. Det gör att jämförelser är svåra.

Olika bolag har olika benämningar på samma funktion. Hos NCC pratar man om affärschefer och entreprenörchefer. Hos Skanska om projektchefer (och om produktionschefer istället för platschefer). Också i ledartriangeln med platschef, arbetschef och regionchef finns diverse olika benämningar. JM har kvar titlarna platschef och arbetschef men ovanför dem heter "internbeställaren" projektledare.

– Som jag ser det är det här en av de tuffaste rollerna i branschen. Man ska klara av både ett affärs- och ett produktionsansvar. Det är inte många grupper som har det så, definitivt inte inom industrin i alla fall, säger Lars Bergqvist.

De närmaste årens rekryteringsbehov är högt upp på branschagendan. Alla pratar om de dramatiska behoven - inte minst inom arbetsledning och management - i sektorn. Men strålkastarljuset hamnar först och främst på platschefer där behoven redan är akuta på många håll.

När det gäller arbetscheferna är situationen, än så länge, betydligt lugnare.

– Vi ligger bra till med en snittålder på 47-48 år på våra affärschefer och känner att vi har en god återväxt, säger Mats Pettersson, HR-ansvarig för NCC Construction i Sverige, som annars är inne i en rätt hektisk rekryteringsfas.  NCC har nyrekryterat löpande under hela året.

Idag har NCC ett 80-tal affärschefer i Sverige.

– Utmaningen här är snarast den geografiska rörligheten. Det var lättare för tjugo år sedan att få våra affärschefer att flytta sig mellan olika regioner. Familj och barn väger tungt och det är få som vill rycka upp tillvaron, säger Mats Pettersson.

Veidekke hade vid årsskiftet en besättning på 500 yrkesarbetare och 400 tjänstemän på den svenska marknaden. Ungefär 10 procent av tjänstemännen är kvinnor. Av tjänstemännen är ungefär ett tjugotal arbetschefer.

– Ur ett framtida tillväxtperspektiv skapar arbetschefsrollen en möjlighet att attrahera nya duktiga och erfarna medarbetare till oss. Det är också en utmaning för vårt interna kompetens- och utvecklingsarbete att möjliggöra intern rekrytering, säger Carina Larsson, HR-chef på Veidekke i Sverige.

Arbetscheferna på Veidekke har olika bakgrund. En del har gått vidare från ett jobb som platschef, andra har rekryterats direkt utifrån. Generellt sett har Veidekke en ung tjänstemannakader. Det gäller även arbetscheferna.

– Det är ett utmanande jobb med en komplex situation. En arbetschef ska kunna hantera affären mot kund, optimera sina projekt och samtidigt driva ett fungerande ledarskap. För vår del ska en arbetschef kunna ta projekt från scratch; oavsett om det handlar om ett större projekt eller ett antal mindre projekt, säger Carina Larsson.

Veidekke låter sina arbetschefer genomgå kursen "Strategiskt ledarskap" med pusselbitar som affärer, coachande ledarskap och kommunikation. Kurstillfällena innebär också möjligheter att sy ihop egna nätverk inom koncernen och skapa en plattform för sin yrkesroll.

– Det är viktigt att skapa rätt team utifrån det aktuella projektets förutsättningar, lära sig att möta kunden och kunna jobba med och leda de tidiga skedena. Jämfört med en platschef spänner ansvaret för en arbetschef över en större och mer komplicerad helhet, säger Carina Larsson.

Hos Skanska Sverige - som fick en rejäl kickstart med Karolinska-projektet just när marknaden höll på att återhämta sig - är de akuta behoven att snabbt rekrytera förmodligen större än hos de andra storbolagen just nu. I dagsläget har Skanska Sverige upp emot 300 projektchefer (=arbetschefer) anställda.

– Produktionschefer och projektchefer är väldigt attraktiva och inte lätta att hitta om man vill ha erfarna, och det vill man ju. Vi skulle säkert kunna anställa tio stycken i dag om vi bara hittade rätt personer, säger Skanskas presschef Peter Gimbe.

Hon ska leda M3 Byggs kulturminnesprojekt

Har tidigare restaurerat Nationalmuseum.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-ska-leda-m3-byggs-kulturminnesprojekt-27111

Ingenjörsjobb får ny vd

Elin Bjerre ska leda verksamheten.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ingenjorsjobb-far-ny-vd-27102

Hon blir finanschef på Rejlers

Lång erfarenhet från konsultbranschen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-finanschef-pa-rejlers-27057

Skalman ny e-handelsansvarig på Fredells

Ska överföra starkt varumärke till nätet.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/skalman-ny-e-handelsansvarig-pa-fredells-27065

Han ska sköta finanserna på Platzer

Ny CFO på fastighetsbolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ska-skota-finanserna-pa-platzer-27075

Ny vd i Peab-bolag

Markus Lantz tar över i ATS Kraftservice.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-vd-i-peab-bolag-27073

ABT rekryterar ny vd

Har erfarenhet från Skanska och NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/abt-rekryterar-ny-vd-27045

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Ny hållbarhetschef till Veidekke

Har jobbat i tre år i bolaget.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/ny-hallbarhetschef-till-veidekke-27039

Han är Byggpartners nya vd

Lång bakgrund från NCC.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-ar-byggpartners-nya-vd-27037

Hon blir ny HR-chef på Projektengagemang

Har haft flera chefspositioner senaste 20 åren.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/hon-blir-ny-hr-chef-pa-projektengagemang-27012