Meny

Passion vinner i längden

Passion vinner i längden

Passionen och god självkänsla är viktigast, men det behövs ytterligare nio beståndsdelar för att koka ihop en riktigt bra ledare eller framgångsrik entreprenör. Det menar Ingrid Tollgerdt-Andersson, forskare i ledarskapsfrågor i sin nya bok "Passion - Nyckeln till framgång".

Ingrid Tollgerdt-Andersson har intervjuat tio framgångsrika svenskar – en blandad skara, från Gunde Svan och Kjerstin Dellert till Peabs Mats Paulsson.
Hon hittade en rad gemensamma nämnare.

– De kommer från olika sociala bakgrunder, men jag tror ingen av dem någonsin legat vaken på natten och tvivlat på sig själv. Samtliga har passion och god självkänsla och de jobbar otroligt mycket, säger Ingrid Tollgerdt-Andersson.

– Gunde Svan hävdar att hans framgångar bottnar i 3-4 procent talang. Resten är hårt arbete. Det här är människor som tycker om att arbeta, som har lusten. De är väldigt intensiva, har karisma och den höga energinivån hänger nog samman med lusten.

Ingrid Tollgerdt-Andersson fick medialt genomslag när hon disputerade för drygt 20 år sedan.

Hon baserade sin doktorsavhandling på intervjuer med vd:ar och andra toppchefer i 24 stora svenska börsbolag och de besvarade också en enkät kring vilka ledaregenskaper och ledarbeteenden de ansåg mest viktiga för ett framgångsrikt ledarskap.

Avhandlingen kom 1989 och året därpå gav hon ut en populärversion med titeln "Framgång eller Motgång – en utmanande analys av svenskt ledarskap" på Liber.
Grundtanken var en schematisk indelning i A-chefer och B-chefer, där A-cheferna var de mest framgångsrika.

A-cheferna ställde höga krav både på sig själva och på sin omgivning. De hade koll på verksamheten, men var bra på att delegera och visa förtroende för sina medarbetare. De betonade energi, entusiasm och engagemang som viktiga egenskaper, inte minst hos företagets chefer. En ledare ska, menade de, vara en individ med humor, som är entusiastisk och kan få med sig människor

B-cheferna brydde sig inte så mycket om ledarskap. De betonade social anpassning, noggrannhet, kontroll och punktlighet.

Nu har Ingrid Tollgerdt-Andersson kommit med en ny bok, den här gången på eget förlag: "Passion, Nyckeln till framgång". På sätt och vis är det en slags fortsättning på "Framgång eller Motgång".

Hon har intervjuat tio mycket framgångsrika, kända ledare/entreprenörer från olika fält – konstnär (Sven Ljungberg), företagsledare (bland andra Rune Andersson och Mats Paulsson, idrottsman (Gunde Svan), artist (Kjerstin Dellert).

– Boken växte fram successivt. Jag började med konstnären Sven Ljungberg som jag var nyfiken på. Han dog i somras 97 år gammal. Jag sökte mig mot intressanta människor som gick mot strömmen. De är alla ledare på sitt sätt, säger Ingrid Tollgerdt-Andersson.

De elva gemensamma nämnarna var inget hon tänkt ut i förväg. Hon kom på de elva punkterna medan hon gjorde intervjuerna.

Mats Paulsson är den ende byggaren i intervjublocket. Tillsammans med sin bror Erik Paulsson har han byggt sitt företag, Peab, från grunden. Koncernchefen Mats Paulsson med familj har fortfarande ägarkontrollen över företaget, vilket i dag är ganska ovanligt. Börsbolags verkställande ledning är oftast anställda tjänstemän.

– Det som slog mig med Mats Paulsson var hans omtankar om de anställda. Det kändes äkta. Han hade en del enkla regler för sina chefer, som exempelvis att de aldrig skulle komma med tråkiga besked på fredagar eller dagen innan semestern. Jag tycker den omtanken genomsyrar det mesta jag sett av företaget, säger Ingrid Tollgerdt-Andersson.

– Det kan handla om olika sociala fonder eller om Peabskolan där han engagerar sig personligt i utbildningen av ungdomar som kanske kommit litet snett. Man kanske bryr sig mer om sådana saker om man äger företaget själv. Det är en viss atmosfär när man kommer in på deras huvudkontor. Det är mer som hos ett småföretag där alla hejar på varandra och dörrarna är öppna. Det är ovanligt för ett börsföretag, säger Ingrid Tollgerdt-Andersson.

FAKTA/Ingrid Tollgerdt-Andersson
Ingrid Tollgerdt-Andersson disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm 1989 med "Ledarskapsteorier, företagsklimat och bedömningsmetoder". Avhandlingen blev mycket uppmärksammad, ledde till populariserad bokversion 1990, "Framgång eller Motgång - en utmanande analys av svenskt ledarskap".
Sedan dess har hon arbetat som forskare och konsult kring ledarskapsfrågor i både näringsliv och offentlig sektor.
Hon har skrivit flera böcker och är en flitig föreläsare i olika sammanhang.

De elva beståndsdelarna
. Entreprenörskapet
. Viljan till ständig utveckling
. Engagemanget och hög energinivå
. Mod
. God självkänsla och bra självförtroende
. Emotionell intelligens och stabilitet
. Gå sin egen väg och göra det omöjliga möjligt
. Karisma
. Tävlingsinstinkt
. Omgivande miljö och nätverk
. Lusten och passionen

Coop hämtar hållbarhetschef från Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski blir chef för hållbarhet och kvalitet på Coop.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/coop-hamtar-hallbarhetschef-fran-riksbyggen-26958

Elin Gustafsson Fagerlind är pionjär bland elektrikerna

Första kvinnan i Elektrikernas förbundsstyrelse.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/elin-gustafsson-fagerlind-ar-pionjar-bland-elektrikerna-26912

Han blir ny chef inom Skanska Fastigheter Stockholm

Har lång erfarenhet av fastighetsutveckling
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/han-blir-ny-chef-inom-skanska-fastigheter-stockholm-26927

Ny bok sätter arbetsmiljö och upphandling i fokus

"Skyddslagstiftningen går inte att förstå efter en genomläsning".
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/ny-bok-satter-arbetsmiljo-och-upphandling-i-fokus-26895

MVB rekryterar till Stockholm och Mälardalen

Tar in kompetens från dalaföretag.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/mvb-rekryterar-till-stockholm-och-malardalen-26906

Hon hoppas locka fler ingenjörer till Afrika

Från RISE till Tanzania för Marianne Grauers.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/hon-hoppas-locka-fler-ingenjorer-till-afrika-26851

Styrelse för samhällsbyggare får nytillskott

Samhällsbyggarna har fått två nya ansikten i styrelsen.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/styrelse-samhallsbyggare-far-nytillskott-26850

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Fastighetsägarna Stockholm har ny ordförande

Inger Olsson Blomberg är ny ordförande i Fastighetsägarna Stockholm.
På nytt jobb
http://byggindustrin.se/artikel/pa-nytt-jobb/fastighetsagarna-stockholm-har-ny-ordforande-26849

Mellanchefer viktiga för innovation

En ofta outnyttjad roll, visar ny studie.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/mellanchefer-viktiga-innovation-26816

Jurist blir näringspolitisk chef

Sveriges Byggindustrier anställer chef med politisk bakgrund.
Karriär
http://byggindustrin.se/artikel/karriar/jurist-blir-naringspolitisk-chef-26823