Meny
  • Fredrik Anheim vid invigningen av NCC Komplett-fabriken i april 2006.

"Vi försökte nog göra för mycket på en gång"

"Vi försökte nog göra för mycket på en gång"

Det är tio år sedan NCC:s megasatsning inom industriellt byggande, NCC Komplett, med fabrik i Hallstahammar, gick i graven. Det blev slutet för en mångårig satsning att revolutionera flerbostadshusbyggandet i Sverige. Fredrik Anheim, dåvarande chef för dotterbolaget som drev utvecklingen, ger sin bild av vad som gick snett.

Den 22 maj 2008 stängde Claes-Håkan Wahlberg, chef i NCC:s husfabrik, NCC Komplett i Hallstahammar fabriksdörren för sista gången. Hösten 2007 hade NCC:s styrelse tagit beslutet att lägga ner fabriken som skulle revolutionera bostadsbyggandet i Sverige. Då hade satsningen, som utvecklats sedan början av 2000-talet, kostat företaget mer 1 miljard kronor.

Företagets dåvarande koncernchef Olle Ehrlén konstaterade när nedläggningsbeslutet meddelades att: ”Vi hade ambitionen att sänka byggkostnaden radikalt och dessutom halvera byggtiden, men det hela blev för komplext och vi får helt enkelt inte ihop det.”

NCC Komplett var en gigantisk satsning som gick i stöpet. Fabriken i Hallstahammar kom aldrig upp i de 1 000 bostäder om året som var ambitionen under det dryga året som fabriken var i gång. 2006 producerades cirka 300 bostäder. Året därpå var målsättningen att bygga 400 bostäder, men så kom beslutet om nedläggning i november 2007. De drygt 200 anställda sades upp.


LÄS MER: Teknikskiftet har bara börjat

För Fredrik Anheim, i dag avdelningschef på NCC Building Hus, och då 2008, chef för NCC:s dotterbolag NCC Komponent, som stod för satsningen med NCC komplett och fabriken i Hallstahammar, var det tråkigt att man inte hade lyckats nå ända fram med sin satsning.

Vad var det som inte fungerade med NCC Komplett?

–  Det fanns flera olika orsaker till att det inte fungerade. Vi försökte nog göra för mycket på en gång. Vi sålde för tidigt mot marknaden samtidigt som vi tillät stor kundanpassning. Det innebar att vi inte vara klara med all utveckling när vi skulle leverera och därmed drog på oss extra kostnader. Vi överskattade också möjligheterna till tidiga inköpsvinster, säger Fredrik Anheim.

 

Är det någon du tänker att ni skulle ha gjort annorlunda när du tänker tillbaka och om ni skulle driva en liknande satsning i dag?

– Ja, jag tror att om vi hade haft möjlighet att bygga upp ett litet hyresrättsbestånd i egen regi innan vi gick mot marknaden, så skulle vi ha hunnit med att utveckla produkterna färdigt innan vi sålde dem.

Satsningen på NCC komplett lanserades i maj 2006, men arbetet med att hitta en helt ny tillverkningsprocess och ett nytt byggsystem hade påbörjats redan hösten 2002.

 

Har NCC kunnat ta tillvara något av allt det utvecklingsarbetet som låg bakom NCC Komplett?   

– Ja, det har vi genom att vi har ett generellt ett ökat industriellt tänk som kanske framförallt syns inom logistik, produkter och digitalisering. Satsningen har också påverkat de bostadsplattformar och bostadsprodukter vi i dag har, säger Fredrik Anheim.

Vad som hade krävts för att satsningen skulle ha lyckats tycker Fredrik Anheim är svårt att svara på, men att satsningen har haft betydelse för utvecklingen av industriellt byggande i Sverige är han ändå övertygad om.

 – Jag tror vi visade att det går att bygga industriellt och att industriell logistik, digitalisering och produktifiering är saker som kan tillföra i bygg. Men också, så klart, att det är krävande om man vill göra en total satsning – det kostar pengar och tar tid. Därför tror jag vi ser flera mindre satsningar sedan dess, säger Fredrik Anheim.

Han tror att byggsektorn kommer att gå mot en högre grad av industrialisering framöver.

– Jag är övertygad om att vi kommer att gå mot en högre grad av industrialisering inom sektorn, särskilt med tanke på den snabba digitala utvecklingen och vilka möjligheter den innebär.

 

Är det möjligt att bygga flerbostadshus som inte är trä i fabrik?

– Säkert. Delvis visade ju vi det, säger Fredrik Anheim, men han känner inte till om det finns någon satsning liknande den som NCC Komplett gjorde.

Smultronstället: Upplev Leonardo da Vincis skisser få liv

Del 1 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-upplev-leonardo-da-vincis-skisser-fa-liv-27003

Hon har målet att bromsa renoveringshetsen

Sofia Meurk arbetar för omredning av bostadsbeståndet.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-malet-att-bromsa-renoveringshetsen-26968

Ultramodernt kommunikationssystem

Imponerande teknik i nya Mercedes-Benz Sprinter.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ultramodernt-kommunikationssystem-26918

"Vi har en lång historia med oss i bagaget"

Koncernchef Kari Kauniskangas om YIT:s framtid efter förvärvet av Lemminkäinen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-har-en-lang-historia-med-oss-i-bagaget-26914

Svenska framgångar i Brexitland

Whites erfarenheter av prefab ses som tillgång av britterna.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/svenska-framgangar-i-brexitland-26916

Bluffakturor – så skyddar du dig bäst

Högsäsong för vilseledande erbjudanden i brevlådan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bluffakturor-sa-skyddar-du-dig-bast-26893

Eshaq kan få lämna Sverige efter mejlmiss

Myndighetsschabbel kan leda till utvisning av Dipartlärling
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/eshaq-kan-fa-lamna-sverige-efter-mejlmiss-26885

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Heléne Lundmarks nisch – modulhus-entreprenör

Heléne Lundmark satsar på stålmoduler.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/helene-lundmarks-nisch-modulhus-entreprenor-26854

Paris kommer i OS-form med BIM

Området runt Eiffeltornet ska anpassas för tävlingsgrenar.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/paris-kommer-i-os-form-med-bim-26852

BIM ger viktiga förutsättningar för förvandlingen

Exakt modell har tagit tusentals timmar att skapa.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bim-ger-viktiga-forutsattningar-forvandlingen-26853