Meny

Tre tycker till om cirkulär ekonomi

Tre tycker till om cirkulär ekonomi

Företag som inte inser affärsmöjligheterna inom cirkulär ekonomi riskerar att bli frånåkta. Lägenhetsförmedlaren Airbnb är ett exempel på hur hotellbranschen tappar andelar världen över. Detsamma kan snart drabba företagen i samhällsbyggnadsbranschen. Vi har bett tre hållbarhetschefer inom samhällsbyggnadssektorn ge sin syn.

Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan:

”Det är bra att branschen vaknat i frågan om cirkulär ekonomi eftersom den är väldigt beroende av stora materialmängder. Det är mycket nytt material som går till spillo på våra byggarbetsplatser, mycket mer än inom annan industri.

Även inom fastighetsbranschen går mycket material till spillo när en hyresgäst flyttar ut och en annan in med nya krav på design. Vi på Vasakronan inser att vi måste se över våra affärsmodeller för att vara konkurrenskraftiga i framtiden.

Vi måste minska vår miljöpåverkan och samtidigt kunna fortsätta att driva lönsamma projekt när råvaror och material blir dyrare och dyrare. Därför har vi bland annat påbörjat ett samarbete med företaget Kompanjonen om hur vi kan använda återbrukat byggmaterial i större utsträckning. Alla projektledare inom Vasakronan har dessutom fått uppdraget att jobba med återbruk i någon form i sina projekt under året.

Av miljöskäl och sociala skäl borde beskattningen av uttag av råvaror kontra beskattningen på arbete ses över. Att använda återbrukat material kräver fler arbetade timmar men lägre konsumtion av råmaterial.”

 

Elisabet Höglund, hållbarhetskonsult, Tyréns:

“Alla pratar cirkulär ekonomi nu. Jag ser cirkulär ekonomi som kretsloppstänk med fokus på lönsamhet där den fysiska resursen inte nödvändigtvis ingår i affärstransaktionen. Detta tänk har funnits länge när det kommer till exempelvis bibliotek och stuguthyrning.

Inom vår bransch tror jag att det kan hända mycket till exempel när det gäller att skapa multifunktionella byggnader och inom mobility management där man skulle kunna öka utnyttjandet av befintlig infrastruktur utan att bygga mer vägar till exempel.

Cirkulär ekonomi handlar också om materialvalsfrågor och att våga satsa i projekteringsskedet för att få billigare produktion och lägre driftskostnader längre fram. LCC (livscykelkostnadsanalyser), BIM och 3D-projektering är viktiga verktyg för att välja lösningar, minska konflikterna mellan olika teknikområden och dokumentera för framtiden.”

 

Agneta Wannerström, gruppchef hållbar affärsutveckling, Skanska:

”Cirkulär ekonomi har varit på tal mycket de senaste åren, i början främst från akademin, men nu har det blivit lättare att förstå hur tänket kan appliceras i byggbranschen. I byggprocessen är det till att börja med viktigt att designa rätt så att byggmaterialen lätt går att återanvända i framtiden. Materialet måste vara miljögranskat och allra helst dokumenterat i BIM för att få till cirkulära lösningar.

Cirkulär ekonomi sätter fokus på att hitta affärsmodellen i kretsloppstänket. Det är positivt om det tilltalar fler som kan hitta ekonomiska motiv för effektiv resursanvändning mellan parterna i en kedja.

Några exempel på hur Skanska tänker cirkulärt är bygget av Nya Karolinska Solna. Eftersom vi även ska drifta sjukhuset i tjugofem år blir designen av sjukhuset, långsiktiga energilösningar och materialval dokumenterade i BIM särskilt viktiga.

Ett annat konkret exempel är ESS i Lund där det går åt stora mängder betong. I stället för att skicka tillbaka betongbilen med lite restbetong kvar i efter varje gjutning säljer vi den betong som blir över på plats. Ett företag gjuter direkt ett slags betongblock som kan användas vid tillfälliga avspärrningar och de är uppe i tusen stycken nu. Det ger inga stora pengar men är ett sätt att skapa en affär av en restprodukt.”

Ser vinst med ökad medborgarmakt

Staffan Schartner vill att byggemenskaper ska få fäste i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ser-vinst-med-okad-medborgarmakt-27227

Trivsel och guldkant i 
fokus

WEBB-TV: Trygghetsboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/trivsel-och-guldkant-i-fokus-27226

Flydde diktatur för att bygga det han älskar

Raul Torres lämnade Kuba för Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/flydde-diktatur-att-bygga-det-han-alskar-27199

Naturmaterialen präglar nyuppdukad rätt i Lund

WEBB-TV: Lunds nya tingsrätt nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/naturmaterialen-praglar-nyuppdukad-ratt-i-lund-27198

Alex de Rijke ser mirakel, hopp och mänsklighet i trä

Favoritmaterialet självklart för stjärnarkitekt.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alex-de-rijke-ser-mirakel-hopp-och-mansklighet-i-tra-27166

Närodlade trähus med utsikt över Skövde

WEBB-TV: Frostalidens Lycka nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/narodlade-trahus-med-utsikt-over-skovde-27156

En riktig pickup från Ssang Yong

Bättre och större än föregångaren.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/en-riktig-pickup-fran-ssang-yong-27135

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Från murare till undervisningsråd

Per Kringbergs väg från skoltrött till Skolverket.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/fran-murare-till-undervisningsrad-27123

Klimatsmart logistiklada nytt nav på liten ort

WEBB-TV: Apoteas logistikcenter först ut i Årets Bygge 2019
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/klimatsmart-logistiklada-nytt-nav-pa-liten-ort-27127

Smultronstället: Mer från Norr till söder

Del 5 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-mer-fran-norr-till-soder-27009