Meny
  • Elsa Fahlén, NCC Building, har bland annat skrivit en SBUF-rapport om solceller på svenska kontorsbyggnader.
    Foto: NCC

Tre tips som gör solceller lönsamma

Tre tips som gör solceller lönsamma

Funderar du på att investera i en solcellsanläggning men känner dig osäker på om det är en bra idé? Här ger Elsa Fahlén, NCC Building, som bland annat skrivit en SBUF-rapport om solceller på svenska kontorsbyggnader, tre tänkvärda tips.

1. Planera anläggningen i ett tidigt skede

Något som enligt Elsa Fahlén kan vara helt avgörande för en solcellsanläggnings lönsamhet är att den planeras i ett tidigt skede, helst samtidigt som själva byggnaden projekteras.

– Dyra speciallösningar stjälper lätt en solcellsinvestering. Man vinner mycket om man i planeringsskedet ser till att man kan använda standardmoduler, säger hon.

Om solcellsanläggningen planeras tidigt finns dessutom möjlighet att låta solcells-modulerna ersätta tak- och fasadmaterial.

– Det kan förbättra kalkylen ytterligare eftersom man då kan spara in på kostnaden för tak- och fasadbeklädnaden, säger Elsa Fahlén.

2. Fundera på vad elen ska användas till

Om du som fastighetsägare använder den el som din solcellsanläggning producerar som fastighetsel kan du räkna av elproduktionen mot din byggnads specifika energianvändning. Enligt beräkningar som Elsa Fahlén och hennes kolleger gjort kan den specifika energianvändningen minska med 4–6 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

– En förutsättning för att man ska få räkna av elen enligt Boverkets byggregler är att elen används momentant, alternativt att man har någon form av energilagring, vilket vi inte hade i våra scenarion, säger Elsa Fahlén.

Det finns en alternativ, ej vedertagen, tolkning av Boverkets byggregler som ger en mycket större reduktion i de fall byggnaden kyls med en eldriven kylmaskin.

– Om du har en eldriven kylmaskin ska elanvändningen till den räknas upp med en faktor tre när du räknar ut din specifika energianvändning. Den alternativa tolkningen går ut på att uppräkningen görs först när kylmaskinens elbehov minskas med den mängd producerad solel som går till kylmaskinen, säger Elsa Fahlén.

 Solelproduktionen och behovet av fjärrkyla följs åt ganska väl. Mer sol ger större kylbehov.

– Kyler man med el kan man få lönsamhet i större solcellsanläggningar. Men självklart ska man i första hand minska fastighetens elbehov, säger Elsa Fahlén.

3. Ha koll på skatter och regler

En solcellsanläggnings lönsamhet är direkt beroende av det rådande elpriset, skattereglerna och eventuellt investeringsstöd. Reglerna ändras och därför är det klokt att ta reda på vad som gäller, och om det finns några ändringar planerade framöver.

I dag är reglerna sådana att en fastighetsägare som använder el från sin solcellsanläggning som fastighetsel slipper betala skatt på elen, förutsatt att den installerade effekten inte överstiger 255 kilowatt. Tidigare fanns inte effektkravet, och regeringen har flaggat för att det kan ändras igen.

Läs mer: Regeringen svänger om skatt på solel.

Även investeringsstödet för solceller, som finns med i regeringens budget till och med 2019, har stor betydelse.

– Våra beräkningar visar att en anläggning som är olönsam utan stöd i vissa fall kan bli lönsam med stöd, säger Elsa Fahlén.

Linda Lönneberg vill vara stöttepelare för unga kvinnor

Vill bygga kvinnliga nätverk i byggbranschen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/linda-lonneberg-vill-vara-stottepelare-unga-kvinnor-26455

Lean måste byggas från grunden

Flexator tog ett samlat grepp och lyckades.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-maste-byggas-fran-grunden-26488

Lean gav växtkraft åt familjeföretag

Lean genomsyrar allt hos Sven Johansson Bygg.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-gav-vaxtkraft-familjeforetag-26489

Leanpionjär har hittat formen

Leanforum förbättrar ständigt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/leanpionjar-har-hittat-formen-26490

Här tar tjejerna plats

Gymnasieskola i Falköping jobbar aktivt för att rekrytera tjejer
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/har-tar-tjejerna-plats-26449

Kontraktsstrul skapar förseningar ovan jord

"Kommer inte försena slutdatumet".
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kontraktsstrul-skapar-forseningar-ovan-jord-26451

På väg in under Mälarens vatten

Webb-tv: Arbete med Förbifart Stockholm pågår under jord.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/pa-vag-under-malarens-vatten-26450

Patrik Derk vill hjälpa till med relationsskapandet

Från skola till samhällsbyggnad.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/patrik-derk-vill-hjalpa-till-med-relationsskapandet-26401

Multihus förtätningens vinnare

Malmö byggde bostäder och gymnastiksal på samma tomt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/multihus-fortatningens-vinnare-26370

Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka

SLU tittar närmare på frågan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samutnyttjade-gronytor-svar-not-att-knacka-26372