Meny
  • Elsa Fahlén, NCC Building, har bland annat skrivit en SBUF-rapport om solceller på svenska kontorsbyggnader.
    Foto: NCC

Tre tips som gör solceller lönsamma

Tre tips som gör solceller lönsamma

Funderar du på att investera i en solcellsanläggning men känner dig osäker på om det är en bra idé? Här ger Elsa Fahlén, NCC Building, som bland annat skrivit en SBUF-rapport om solceller på svenska kontorsbyggnader, tre tänkvärda tips.

1. Planera anläggningen i ett tidigt skede

Något som enligt Elsa Fahlén kan vara helt avgörande för en solcellsanläggnings lönsamhet är att den planeras i ett tidigt skede, helst samtidigt som själva byggnaden projekteras.

– Dyra speciallösningar stjälper lätt en solcellsinvestering. Man vinner mycket om man i planeringsskedet ser till att man kan använda standardmoduler, säger hon.

Om solcellsanläggningen planeras tidigt finns dessutom möjlighet att låta solcells-modulerna ersätta tak- och fasadmaterial.

– Det kan förbättra kalkylen ytterligare eftersom man då kan spara in på kostnaden för tak- och fasadbeklädnaden, säger Elsa Fahlén.

2. Fundera på vad elen ska användas till

Om du som fastighetsägare använder den el som din solcellsanläggning producerar som fastighetsel kan du räkna av elproduktionen mot din byggnads specifika energianvändning. Enligt beräkningar som Elsa Fahlén och hennes kolleger gjort kan den specifika energianvändningen minska med 4–6 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

– En förutsättning för att man ska få räkna av elen enligt Boverkets byggregler är att elen används momentant, alternativt att man har någon form av energilagring, vilket vi inte hade i våra scenarion, säger Elsa Fahlén.

Det finns en alternativ, ej vedertagen, tolkning av Boverkets byggregler som ger en mycket större reduktion i de fall byggnaden kyls med en eldriven kylmaskin.

– Om du har en eldriven kylmaskin ska elanvändningen till den räknas upp med en faktor tre när du räknar ut din specifika energianvändning. Den alternativa tolkningen går ut på att uppräkningen görs först när kylmaskinens elbehov minskas med den mängd producerad solel som går till kylmaskinen, säger Elsa Fahlén.

 Solelproduktionen och behovet av fjärrkyla följs åt ganska väl. Mer sol ger större kylbehov.

– Kyler man med el kan man få lönsamhet i större solcellsanläggningar. Men självklart ska man i första hand minska fastighetens elbehov, säger Elsa Fahlén.

3. Ha koll på skatter och regler

En solcellsanläggnings lönsamhet är direkt beroende av det rådande elpriset, skattereglerna och eventuellt investeringsstöd. Reglerna ändras och därför är det klokt att ta reda på vad som gäller, och om det finns några ändringar planerade framöver.

I dag är reglerna sådana att en fastighetsägare som använder el från sin solcellsanläggning som fastighetsel slipper betala skatt på elen, förutsatt att den installerade effekten inte överstiger 255 kilowatt. Tidigare fanns inte effektkravet, och regeringen har flaggat för att det kan ändras igen.

Läs mer: Regeringen svänger om skatt på solel.

Även investeringsstödet för solceller, som finns med i regeringens budget till och med 2019, har stor betydelse.

– Våra beräkningar visar att en anläggning som är olönsam utan stöd i vissa fall kan bli lönsam med stöd, säger Elsa Fahlén.

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357

”Vi är marknadsledande inom strategisk partnering”

Henrik Landelius, NCC, fortsätter leda framgångsrikt affärsområde.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-ar-marknadsledande-inom-strategisk-partnering-27294

Rustad högborg för nationalskatter

WEBB-TV: Nationalmuseums renovering nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/rustad-hogborg-nationalskatter-27296

Herre på täppan i pickisklassen

Egen V6-motor ger stor körupplevelse.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/herre-pa-tappan-i-pickisklassen-27287

Studentstenar med stil

WEBB-TV: Kvarteret Forskningen nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/studentstenar-med-stil-27270

Ser vinst med ökad medborgarmakt

Staffan Schartner vill att byggemenskaper ska få fäste i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ser-vinst-med-okad-medborgarmakt-27227

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Trivsel och guldkant i 
fokus

WEBB-TV: Trygghetsboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/trivsel-och-guldkant-i-fokus-27226

Flydde diktatur för att bygga det han älskar

Raul Torres lämnade Kuba för Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/flydde-diktatur-att-bygga-det-han-alskar-27199

Naturmaterialen präglar nyuppdukad rätt i Lund

WEBB-TV: Lunds nya tingsrätt nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/naturmaterialen-praglar-nyuppdukad-ratt-i-lund-27198