Meny
  • Elsa Fahlén, NCC Building, har bland annat skrivit en SBUF-rapport om solceller på svenska kontorsbyggnader.
    Foto: NCC

Tre tips som gör solceller lönsamma

Tre tips som gör solceller lönsamma

Funderar du på att investera i en solcellsanläggning men känner dig osäker på om det är en bra idé? Här ger Elsa Fahlén, NCC Building, som bland annat skrivit en SBUF-rapport om solceller på svenska kontorsbyggnader, tre tänkvärda tips.

1. Planera anläggningen i ett tidigt skede

Något som enligt Elsa Fahlén kan vara helt avgörande för en solcellsanläggnings lönsamhet är att den planeras i ett tidigt skede, helst samtidigt som själva byggnaden projekteras.

– Dyra speciallösningar stjälper lätt en solcellsinvestering. Man vinner mycket om man i planeringsskedet ser till att man kan använda standardmoduler, säger hon.

Om solcellsanläggningen planeras tidigt finns dessutom möjlighet att låta solcells-modulerna ersätta tak- och fasadmaterial.

– Det kan förbättra kalkylen ytterligare eftersom man då kan spara in på kostnaden för tak- och fasadbeklädnaden, säger Elsa Fahlén.

2. Fundera på vad elen ska användas till

Om du som fastighetsägare använder den el som din solcellsanläggning producerar som fastighetsel kan du räkna av elproduktionen mot din byggnads specifika energianvändning. Enligt beräkningar som Elsa Fahlén och hennes kolleger gjort kan den specifika energianvändningen minska med 4–6 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

– En förutsättning för att man ska få räkna av elen enligt Boverkets byggregler är att elen används momentant, alternativt att man har någon form av energilagring, vilket vi inte hade i våra scenarion, säger Elsa Fahlén.

Det finns en alternativ, ej vedertagen, tolkning av Boverkets byggregler som ger en mycket större reduktion i de fall byggnaden kyls med en eldriven kylmaskin.

– Om du har en eldriven kylmaskin ska elanvändningen till den räknas upp med en faktor tre när du räknar ut din specifika energianvändning. Den alternativa tolkningen går ut på att uppräkningen görs först när kylmaskinens elbehov minskas med den mängd producerad solel som går till kylmaskinen, säger Elsa Fahlén.

 Solelproduktionen och behovet av fjärrkyla följs åt ganska väl. Mer sol ger större kylbehov.

– Kyler man med el kan man få lönsamhet i större solcellsanläggningar. Men självklart ska man i första hand minska fastighetens elbehov, säger Elsa Fahlén.

3. Ha koll på skatter och regler

En solcellsanläggnings lönsamhet är direkt beroende av det rådande elpriset, skattereglerna och eventuellt investeringsstöd. Reglerna ändras och därför är det klokt att ta reda på vad som gäller, och om det finns några ändringar planerade framöver.

I dag är reglerna sådana att en fastighetsägare som använder el från sin solcellsanläggning som fastighetsel slipper betala skatt på elen, förutsatt att den installerade effekten inte överstiger 255 kilowatt. Tidigare fanns inte effektkravet, och regeringen har flaggat för att det kan ändras igen.

Läs mer: Regeringen svänger om skatt på solel.

Även investeringsstödet för solceller, som finns med i regeringens budget till och med 2019, har stor betydelse.

– Våra beräkningar visar att en anläggning som är olönsam utan stöd i vissa fall kan bli lönsam med stöd, säger Elsa Fahlén.

Vattnets motorväg lindrar växtvärk

Webb-tv: Östra Länken ger Luleå möjlighet att växa.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vattnets-motorvag-lindrar-vaxtvark-26101

Alaa Alshawa fick fast jobb direkt

Och nu startar han eget
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alaa-alshawa-fick-fast-jobb-direkt-26067

Superfabriken tar Lindbäcks till ny nivå

Webb-tv: Hustillverkarens nya Piteå-fabrik ska täcka efterfrågan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/superfabriken-tar-lindbacks-till-ny-niva-26064

Birgitta Govén ska bidra till att göra branschen fossilfri

Sveriges Byggindustriers nya energiexpert.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/birgitta-goven-ska-bidra-till-att-gora-branschen-fossilfri-26029

Knutpunkt laddad för nytt dubbelspår

Webb-tv: Resecentrum i Strängnäs nominerat till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/knutpunkt-laddad-nytt-dubbelspar-26028

Passiv partnering i ort på frammarsch

Webb-tv: Passivhuset Elmeskolan snabbt klar med partnering.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/passiv-partnering-i-ort-pa-frammarsch-25982

Kulverten samlar alla vitala funktioner

Webb-tv: Vallastadens blodomlopp nomineras till Årets Bygge 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kulverten-samlar-alla-vitala-funktioner-25957

Renaults första stora pickup imponerar

Men likheterna med kollegornas pickisar är stora.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/renaults-forsta-stora-pickup-imponerar-25908

Ångan banade väg för särpräglat hotell

Webb-tv: Från rivningshot till historiskt hotell.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/angan-banade-vag-sarpraglat-hotell-25906

Trafikplatsen som länkar ihop Göteborg

Webb-tv: Miljö och gott samarbete i fokus på Trafikplats Marieholm.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/trafikplatsen-som-lankar-ihop-goteborg-25878