Meny

Trafikplatsen som länkar ihop Göteborg

Trafikplatsen som länkar ihop Göteborg

Att bygga betongbroar och betongtråg under en befintlig bro – och det på den beryktade Göteborgsleran. Byggandet av Trafikplats Marieholm har krävt fingertoppskänsla. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2018.

Marieholmsförbindelsen är ett massivt infrastrukturprojekt i fyra etapper där målet är att skapa ett robustare transportsystem som är bättre anpassat till dagens kapacitetsbehov i Göteborg.

– Tingstadstunneln är anpassad för 60-talets trafiksituation och har nått taket för sin kapacitet för längesedan. Som det ser ut idag är det också svårt att leda om trafiken vid olyckor, säger Pontus Hjort, Trafikverkets projektledare för Marieholmsförbindelsen.

Att bygga två nya nivåer under den befintliga Partihallsförbindelsen har varit en rejäl utmaning. Ändå har arbetet med Trafikplats Marieholm flutit på smidigt.
Foto: Anders Siljevall

Första etappen att påbörjas var den lysande röda bron Partihallsförbindelsen som stod klar 2011. Förra våren invigdes järnvägsbron Södra Marieholmsbron. Längre fram i tiden, 2020, ligger färdigställandet av Marieholmstunneln som ska avlasta Tingstadstunneln och länka samman E6 med E45 och E20 via Partihallsförbindelsen. Dock är det entreprenad nummer två – Trafikplats Marieholm, som började byggas 2014 – som är i fokus i år. I november färdigställs den nya trafikplatsen som med två nya betongbroar, 330 och 110 meter långa, och två betongtråg på 120 och 170 meter, kommer att koppla samman Partihallsförbindelsen, E45 och längre fram även Marieholmstunneln. Entreprenaden har även omfattat en ombyggnation av den befintliga vägen E45 som fått en delvis ny sträckning mellan Slakthusgatan och Gullbergsmotet – vilket totalt har inneburit 700 meter ny fyrfilig motorväg. Entreprenören Peab har stått inför många utmaningar i byggandet av trafikplatsen. Att bygga två nivåer under den befintliga Partihallsförbindelsen med så lite trafikstörningar som möjligt är en av dem.

– En stor del av anbudsarbetet har lagts på att hitta smarta trafiklösningar. Det tycker vi att vi också har gjort, säger Mattias Ivdal, projektchef på Peab Anläggning.

Från Trafikverkets håll är man nöjd med hur Peab löste situationen.

– Vi hade en tanke om hur vi ville att trafikplatsen skulle byggas när vi inledde upphandlingen, men vi ville att anbudsgivarna skulle komma med sina idéer. Med facit i hand har Peab gjort jobbet med färre trafikomläggningar än vad vi hade räknat med, säger Pontus Hjort.

Mattias Emanuelsson, arbetschef på Peab Anläggning, berättar att de i samarbete med Trafikverket och angränsande entreprenader arbetat mycket med trafiklösningarna och antalet trafikomläggningar under projekttiden.


Pontus Hjort, projektledare på Trafikverket, Mattias Ivdal, projektchef på Peab Anläggning och Mattias Emanuelsson, arbetschef på Peab Anläggning.
Foto: Anders Siljevall

– Den stora vinsten arbetsmiljömässigt är att vi har eftersträvat att separera trafikanterna från arbetsområdet genom rejäla trafikomledningar istället för att jobba i trafiken vilket förbättrar säkerheten både för de som arbetar med projektet och för alla de trafikanter som passerar igenom området. Vi har också tänkt på att lägga avstängningar och omledningar på tider så att trafikanterna inte tvingas in i trängselskatt, samt på lågtrafikperioder för att få så lite störningar som möjligt, säger Mattias Emanuelsson.

Gott om plats har det dock inte varit. Att få in Trafikplats Marieholm under Partihallsförbindelsen och grundlägga med kohesionspålar i den 100 meter djupa leran har krävt nogsamma kontroller under arbetets gång. Alla rörelser har mätts med hjälp av prismor fastsatta på flera platser i konstruktionerna för att säkerställa att de inte har rört sig för mycket i Göteborgsleran under pålning och andra moment.

– Att arbeta med en konstruktion som rör sig har krävt en aktiv design och en aktiv produktionsplanering. Mycket fokus har lagts på monitoreringen för att ständigt ha koll på rörelserna, säger Mattias Ivdal.


Rörelser har mätts med hjälp av prismor fastsatta på flera platser i konstruktionerna.
Foto: Anders Siljevall

Idag är drönare inget ovanligt verktyg i byggvärlden, men Peab var tidigt ute när de började använda sig av drönarfoton i Marieholmsprojektet för planering och uppföljning.

– Vi har tagit drönarfoton varannan månad för att lätt kunna följa utvecklingen. I efterhand har vi kunnat backa bandet och titta på vad vi hade gjort, säger Mattias Ivdal.

Även Trafikverket har haft nytta av Peabs bilder.

– Vi tog fram ett GIS-verktyg med rutnätet, alla mätpunkter och flygbilder. I och med att Peab har flugit med sin drönare har vi kunnat uppdatera med aktuella flygbilder, säger Pontus Hjort.

 

LÄS MER: Formbart hus har fått plats i Vallastaden

Precis intill arbetar Züblin med sin entreprenad, Marieholmstunneln som när den är färdig ska sys ihop med trafikplatsen. Grannarna har fört stor dialog för att synkronisera sina byggprocesser där det har varit nödvändigt.

– I utbyggnadsordning ligger de något efter oss, men vi har ändå sett till att synka så vi kunde påla samtidigt och säkerställa att den ena inte pålar när den andra gjuter. Det har varit ett bra samarbete som lönat sig för båda parter, säger Mattias Ivdal.

Två dagvattendammar har anlagts för att samla vatten som rinner av från vägarna. På så vis renas vattnet från partiklar.
Foto: Anders Siljevall

Marieholm är ett gammalt industriområde där bilverkstäder och mindre industrier har förorenat marken. Det har ställt stora krav på kontroll vid schaktningen. Området har delats upp i ett rutnät med tio gånger tio meter stora rutor, kontrollerade och klassade på en skala 1 till 4 – från ren schaktmassa till farligt avfall som ska slutdeponeras.

– Uppdelningen har gjort att vi kunnat sanera område efter område under arbetets gång samtidigt som vi haft ett bra grepp om vilka områden vi redan har sanerat. Vi har gjort provtagningar kontinuerligt för att säkerställa att vi skickar rätt massa till rätt deponi, säger Mattias Ivdal.

Genom etappen rinner Natura 2000-området Säveån, vilket också har varit ett skäl till att Trafikverket och Peab har tagit särskild hänsyn till miljön. Bland annat har så många träd som möjligt sparats i strandlinjen för att inte försämra för fisken i Säveån. Detta har resulterat i en extra trevlig miljö längs den gång- och cykelbana som har byggts utmed ån.

– Peab har visat stor hänsyn och ett stort engagemang när det gäller detta, säger Pontus Hjort.


LÄS MER: En kunskapslänk mellan stad och land

Till de miljöförbättrande åtgärderna hör också byggandet av två nya dagvattendammar.

– Vattnet som rinner av från vägarna samlas i dammarna. Vattnet sedimenteras när partiklarna sjunker till botten. På så vis renas vattnet, säger Pontus Hjort.

Peab och Trafikverket har haft ett tätt samarbete genom hela projektet. Pontus Hjort, som har arbetat som projektledare för Marieholmsförbindelsen sedan 2012, berättar att det är ett aktivt val att hela byggherreorganisationen för projektet sitter i på projektkontoret i Marieholm.

– Vår erfarenhet är att man ska sitta i direkt anslutning till projektet. Vi driver projektet i mötesform och har avstämningar med entreprenören varje vecka. Skypemöten i all ära, men det personliga mötet är oslagbart, säger Pontus Hjort.

En gång- och cykelbana har byggts vid trafikplatsen, utmed Säveån.
Foto: Anders Siljevall

Med en budget på dryga 300 miljoner kronor är projektet med dagens mått mätt inget mastodontbygge. Men när entreprenaduppdelningen gjordes var det riktigt stort, berättar Pontus Hjort.

– Idag ser det helt annorlunda ut, och vi kan se projekt i miljardklassen. Men då fanns det inte jättemånga tänkbara leverantörer för en entreprenad som Trafikplats Marieholm, säger han.

 

LÄS MER: Kompisskapet är inbyggt i trästommen

Ett projekt som trafikplatsen kräver en stor organisation.

- Peabs styrka har varit att det ryms många discipliner inom organisationen – anläggning, asfalt, industri, vägdrift med mera, säger Mattias Emanuelsson.

Pontus Hjort menar att prislappen inte helt speglar entreprenadens utmaningar.

– Vi bygger i storstad och på hundra meter lera. Det är ett väldigt komplext projekt, säger Pontus Hjort.

Trafikverkets Pontus Hjort pekar ut trafikplatsen på kartan över hela Marieholmsförbindelsen.
Foto: Anders Siljevall

I skrivande stund återstår inte mycket arbete med Trafikplats Marieholm. Lite planteringar, puts och fix ska till, men i övrigt är allt klart inför slutbesiktningen 30 november.

– Vi har legat före tidplanen. I praktiken har projektet varit klart före sommaren, sex månader före ursprungligt planerad slutbesiktning, säger Mattias Emanuelsson.

I det stora hela har arbetet dessutom skett skadefritt.

– Vi har haft väldigt få olyckor på ett så stort projekt, totalt tio stycken där det allvarligaste har varit en spricka i fingret, berättar Mattias Ivdal vidare.

Trafikplats Marieholm i korthet

Projektnamn: Marieholmsförbindelsen Trafikplats Marieholm

Byggherre: Trafikverket

Byggentreprenör: PEAB Anläggning AB

Konstruktör: Inhouse Tech, Peab Anläggningsteknik

Projekteringskonsult (förfrågningsunderlag): Ramböll

Entreprenadform: Totalentreprenad

Ersättningsform: Fast pris med index

Entreprenadkostnad exklusive moms: 332 887 000 kronor

Fördjupning

Läs Svensk Byggtjänsts tekniska artikel om Trafikplats Marieholm.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2018. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Hon tar rätt information till bygget

Föreläsningen fick Linnéa Lepistö att fastna för BIM.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-tar-ratt-information-till-bygget-27989

”Vi har byggt en helt ny fabrik med rätt förutsättningar"

Lindbäcks bygg nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-har-byggt-en-helt-ny-fabrik-med-ratt-forutsattningar-27996

”Beröm är en viktig del 
i framförallt ledarskapet”

Nordan nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/berom-ar-en-viktig-del-i-framforallt-ledarskapet-27997

”Vi tror på en transparens i bolaget"

El-Björn nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-tror-pa-en-transparens-i-bolaget-27998

”Finalisterna i år är väldigt bra"

Juryn om årets nominerade till Årets Leanbyggare 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/finalisterna-i-ar-ar-valdigt-bra-27999

Hon hjälper branschen till höga nivåer

Annelie Söderlind är spindeln i nätet på Peabs kranföretag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-hjalper-branschen-till-hoga-nivaer-27955

Revolution på gång i USA

IT-entreprenörer på väg att stöpa om byggbranschen
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/revolution-pa-gang-i-usa-27936

Ett dyrköpt kliv i rätt miljöriktning

Volkswagen E-Crafter är en stor skåpbil som enbart drivs med kraften från ett batteri.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ett-dyrkopt-kliv-i-ratt-miljoriktning-27902

Visionär skola utan klassrum och korridorer

WEBB-TV: Skapaskolan i Huddinge nominerad till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/visionar-skola-utan-klassrum-och-korridorer-27901

Hon har 
arbetat sig upp från botten

Från gruvan till samhällsbyggare – i samma företag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-arbetat-sig-upp-fran-botten-27868