Meny
  • Linda Thiel är chef för Whites kontor i London. Ett av företagets aktuella projekt handlar om 400 bostäder i Leeds.
    Foto: Kajsa Kax

Svenska framgångar i Brexitland

Svenska framgångar i Brexitland

Brexit till trots, uppdragen strömmar in till arkitektfirman Whites Londonkontor. – Svensk stadsbyggnad och design anses vara värdeskapande, säger kontorets chef tillika arkitekt Linda Thiel. Vårt förhållande till publika platser och det gemensamma rummet intresserar.

Whites studio ligger i en typisk gammal fabriksbyggnad i Shoreditch i östra London, ett område där det finns flera arkitektbyråer liksom mängder av andra typer av företag inom de kreativa industrierna. Hos White är det svenskar och britter blandat på byrån, en del pendlar från Skandinavien och andra har tagit steget att flytta hit.

– Vi gör hela den här Englands-satsningen eftersom vi behöver bli mer internationella, detta också eftersom vi på hemmamarknaderna får en ökad konkurrens utifrån. London är ett viktigt steg, det är här de ledande internationella firmorna finns.

White etablerade sig i England för snart tre år sedan, före brexit-omröstningen men oron som följt därefter är inget som påverkat dem särskilt mycket.

– Det rullar på, men vi jobbar ju i tidiga skeenden där effekten inte blir lika stor, säger Linda Thiel, som varit ansvarig för studion allt sedan starten. Hon fortsätter: Vi är på gång att växa och siktar på att bli runt 15–20 personer på plats.

I dag är de åtta personer: arkitekter och stadsplanerare som tar fram planer, bostäder och mötesplatser för London och stora delar av Storbritannien.


Över 100 förslag kom in till att rita ett av Londons största aktuella stadsutvecklingsprojekt: Gascoigne East. White vann och deras ambition är att området ska bli ett gott exempel på modernt, hållbart boende.

På ritborden ligger allt från en stadsutvecklingsplan för ett område i Hastings i södra England till hela boendeområden runt om i London. 

– En av våra stora kunder finns i norra England, en fastighetsutvecklare i Leeds. Vi har ritat ett kontor till deras egen byggfabrik, 400 bostäder i anslutning till detta och vi ser över området med fokus på hållbarhet.

Linda Thiel berättar vidare att trämaterial och prefab är i fokus för projektet, något som skandinaver internationellt sett är mycket bra på och i Storbritannien uppmärksammas prefab alltmer som ett alternativ i byggandet.

– Den utvecklingen kommer att accelerera här nu, dels på grund av den stora mängd bostäder som måste levereras i landet, men även eftersom arbetskraftssituationen förmodligen kommer att förändras kraftigt i och med brexit.

Linda Thiel sitter med i ett forum för arkitekter i London som kommit igång efter brexit-omröstningen, och där pratar många om att just prefab kan komma att få en boost. Detta eftersom det kan bli brist på hantverkare och byggarbetare när många väntas återvända till sina hemländer när Storbritanniens officiella EU-utträde sker. För byggföretag och underleverantörer på byggarbetsplatser kommer framtiden sannolikt att påverkas starkt, något som på sikt alltså kan gynna skandinaviska firmors tänkande och expertis.

– Här är en stor andel platsbyggt. Det är mycket platsgjutet, murare och snickare och även mindre lokala entreprenörer, säger Linda Thiel. Det är en märkbart annorlunda kultur kring produktionsmetoder jämfört med i Sverige.


Ulla Nilsson, Svenska handelskammaren i Storbritannien.

Även på Svenska handelskammaren i Storbritannien pekar chefen Ulla Nilsson på att delar av byggindustrin i landet står inför samma brexit-utmaningar som en rad andra näringar. I Storbritannien ser byggandet generellt sett annorlunda ut än i resten av Europa. Beräkningar visar att runt tio procent av alla byggarbetare kommer från andra europeiska länder och då främst Östeuropa.

– Precis som inom hotell- och restaurang eller jordbrukssektorn är en stor del av den mindre kvalificerade arbetskraften från andra delar av Europa. Men för tjänsteföretag med högutbildad personal, som till exempel White arkitekter syns inte samma oro.

Ulla Nilsson är till och med lite förvånad över inflödet av svenska företag till Storbritannien efter brexit-valet.

– Det är faktiskt en ökning och det vi ser främst är firmor med inte så många anställda, men oftast med mycket kvalificerade anställda. Den typen av företag är snabbrörliga och kan i vissa delar dra nytta av eventuella brexit-effekter.

Brexit skapar dock frågetecken på andra plan. Linda Thiel nämner till exempel de kriterier som finns för hållbarhet kring byggnadsmaterial och transporter. I dag är målet att arbeta med lokalproducerat material och att ha korta transportsträckor. Så länge Storbritannien är med i EU är det enkelt, EU räknas som ett närområde och är därmed utan tullar eller tariffer.

– Men hur blir det efter ett utträde? Det är inte omöjligt det blir billigare att importera från Asien, eller andra länder utanför Europa och då blir det en utmaning att nå högt satta hållbarhetsmål. Uppsidan kan vara att man satsar på superlokal inhemsk produktion – men det är såklart en relativt begränsad marknad. Det som börjar synas nu är att de större bostadsutvecklarna antingen själva sätter upp ”off-site manufacturing”-fabriker eller lierar sig med en annan aktör som startar fabriken. Man är mån om att värna arbetstillfällen på hemmamarknaden och självklart minimera transporter bland annat.


Linda Thiel och Geoff Denton delar på chefskapet för White i London som precis flyttat in i ett så kallat warehouse i området Shoreditch. Till kontoret två trappor upp kommer man genom en neutral gråmålad entré.
Foto: Kajsa Kax

På White är strategin att fortsatt satsa på arkitektur enligt strategin som bland annat beskrivs som ”innovation med alla aspekter av hållbarhet”. Ett bevis på att detta är ett vinnande koncept är att kontoret nyligen vann en tävling om att rita ett av de största stadsutvecklingsprojekten för närvarande i östra London. White ansvarar för fas två i det så kallade Gascoigne East i stadsdelen Barking. Uppdraget består av cirka 500 lägenheter i flerbostadshus tillsammans med offentliga öppna platser.

– Vårt uppdrag är att utveckla bostäder för alla typer av hushåll och vi kombinerar detta med gröna gårdar och gemensamma ytor. Förutom att vi försökt hålla högsta nivå i design och kvalitet tror jag att vår erfarenhet av prefab och modulärt byggande från Sverige bidrog till att vi vann, säger Linda Thiel som också menar att trots brexit finns möjligheter för svenska företag i branschen.

– Skandinavisk design och kunnande inom arkitektur och byggande är fortsatt eftertraktat i Storbritannien.

Hon tar rätt information till bygget

Föreläsningen fick Linnéa Lepistö att fastna för BIM.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-tar-ratt-information-till-bygget-27989

”Vi har byggt en helt ny fabrik med rätt förutsättningar"

Lindbäcks bygg nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-har-byggt-en-helt-ny-fabrik-med-ratt-forutsattningar-27996

”Beröm är en viktig del 
i framförallt ledarskapet”

Nordan nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/berom-ar-en-viktig-del-i-framforallt-ledarskapet-27997

”Vi tror på en transparens i bolaget"

El-Björn nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-tror-pa-en-transparens-i-bolaget-27998

”Finalisterna i år är väldigt bra"

Juryn om årets nominerade till Årets Leanbyggare 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/finalisterna-i-ar-ar-valdigt-bra-27999

Hon hjälper branschen till höga nivåer

Annelie Söderlind är spindeln i nätet på Peabs kranföretag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-hjalper-branschen-till-hoga-nivaer-27955

Revolution på gång i USA

IT-entreprenörer på väg att stöpa om byggbranschen
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/revolution-pa-gang-i-usa-27936

Ett dyrköpt kliv i rätt miljöriktning

Volkswagen E-Crafter är en stor skåpbil som enbart drivs med kraften från ett batteri.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ett-dyrkopt-kliv-i-ratt-miljoriktning-27902

Visionär skola utan klassrum och korridorer

WEBB-TV: Skapaskolan i Huddinge nominerad till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/visionar-skola-utan-klassrum-och-korridorer-27901

Hon har 
arbetat sig upp från botten

Från gruvan till samhällsbyggare – i samma företag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-arbetat-sig-upp-fran-botten-27868