Meny

Svart kub i trä nytt hem för universitet

Svart kub i trä nytt hem för universitet

Ulls hus är den sista i raden av flera nya byggnader som tillsammans bildar ett nytt campus på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) strax utanför Uppsala. Nu är Ulls hus nominerat till Årets Bygge 2016.

När Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) etablerades på Ultunaområdet strax utanför Uppsala på 1970-talet byggdes ett glest campusområde med mycket gröna ytor mellan husen. När planerna på ett nytt campus arbetades fram för cirka tio år sedan var målet istället att yteffektivisera och skapa liv, rörelse och mötesplatser genom förtätning. Det senaste bidraget är Ulls hus.

– För SLU:s del är det ett jättelyft. Studenter och personal träffas på ett helt annat sätt än förut och campus har fått en representativ byggnad där universitetsledning, administration och ett antal institutioner sitter tillsammans. Det finns ett stort värde i det, säger Johanna Henriksson, som varit biträdande projektledare från SLU.

Hyresgästen SLU har varit mycket delaktig i byggprocessen, men det är byggherren Akademiska Hus och entreprenören Peab som har lett projektet framåt. År 2010 gick Akademiska Hus och SLU ut med parallella uppdrag för att hitta rätt arkitekt. Valet föll på arkitektkontoret Ahrbom och Partner. 2011 skrevs kontraktet med Peab och 2012 sattes spaden i marken. Generalentreprenaden gjordes i samverkan, vilket innebar att valet av entreprenör blev extra viktigt. Femtio procent av utvärderingen som Akademiska Hus gjorde av dem som lämnat anbud fokuserade på hur organisationen hos entreprenören var uppbyggd.

– Vi brukar ta en beteendevetare till vår hjälp inför alla upphandlingar av entreprenader i samverkan. Med hjälp av den kompetensen får vi en professionell spegling av den bild som vi själva skapar oss, berättar Gunnar Henriksson, byggchef på Akademiska Hus.

Beteendevetare intervjuade

Rätt personer i organisationen är nyckeln till framgång. Fyra företag lämnade anbud och beteendevetaren intervjuade cirka fem personer från varje företag. Det blev sammanlagt tjugotalet intervjuer med de viktigaste nyckelpersonerna om alltifrån vad de hade för uppfattning om sin roll, till frågor om hur de hanterade stressiga situationer.

– Det var bra att ha med någon utifrån eftersom vi redan kände och hade arbetat i tidigare projekt med en del av personerna och inte med andra. Det minskade helt enkelt risken för förutfattade meningar, säger Gunnar Henriksson.

Att valet föll på samverkan hade till stor del att göra med att Akademiska Hus ville ha med entreprenören tidigt i projektet för att kunna ta sig an den avancerade trästommen.

– Limträ är inte en obeprövad teknik, men det är heller inte vanligt i lokaler som är öppna i tre plan, konstaterar Johan Eskilsson, platschef för Peab.

Från början fanns idén att hela projektet skulle byggas i trä bland annat eftersom SLU har en grön profil och koppling till naturen. Till slut bestämde man sig trots allt för att bygga endast en del av Ulls hus, den iögonenfallande svarta kuben, i trä. Den lägre delen av byggnaden, som har en stor kringbyggd gård i mitten, byggdes i stål och betong. Vid upphandlingen av trästomme prövades, liksom i fallet med beteendevetaren, en otraditionell metod för att hitta rätt leverantör.

– Vi hade halvdagslånga workshops med var och en av leverantörerna som klarat prekvalificeringen. Här hade vi gott om tid att prata produktionstekniska frågor och skapa oss en bild av varje företags produkt innan förfrågan skickades ut, säger Gunnar Henriksson.

Limträ i gran

Valet föll på en limträkonstruktion i gran med ett atrium på 15x15x15 meter i mitten. Mitt i den luftiga ljusgården vilar en trätrappa på golvet av Juramarmor för att sedan vrida sig upp mellan våningsplanen. Den är dock hängd i en stålkonstruktion, klädd i trä, för att få den stabilitet som behövs. Projektet blev både klart i tid och har enligt Akademiska Hus och Peab underskridit budget. Johan Eskilsson framhåller vikten av en strukturerad process liksom att få alla att känna sig delaktiga för att ett projekt ska lyckas.

– Ett exempel på det är att vi hade möten internt i Peab en gång i kvartalet för alla tjänstemän i projektet för att diskutera strategiska frågor. Det tror jag har betytt mycket, säger han.

En bit in i projektet gjordes ett omtag för att sänka kostnaderna. Då ändrades bland annat en del ytskikt. Exempel på större ändringar under projektets gång är främst att spontlösningen ändrades mellan systemhandling och bygghandling vilket sparade både tid och pengar. Vad som däremot ändrades till en mer kostsam lösning var takkonstruktionen.

– Vi ändrade oss från ett uppstolpat tak med inslag av prefabtakelement till ett kompakttak av pir med tvålagstäckning. Vi var rädda för att fukt skulle tränga in i konstruktionen under montageskedet, berättar Johan Eskilsson.

Levande fossil

Johan Eskilsson från Peab är även den person som fungerat som byggarbetsmiljösamordnare. Han har personligen haft enskilda samtal med alla Peabs anställda vid start och avslut för att säkerställa att de förstått vad som gäller angående säkerheten. Han berättar att den allvarligaste olyckshändelsen var när en person tappade en markis på benet och fick ett skärsår som ledde till behov av transport till sjukhus. Projektet drabbades även av ett allvarligt tillbud under stomresningsskedet. Ett betongdäck sprack under ett lyft, men då det skedde precis när det skulle läggas ned på marken blev det inga katastrofala följder.

– Det var ett handhavandefel orsakat av att någon inte satt fast kopplingen på rätt sätt. Det ledde till att vi gjorde ett utbildningspaket till den underentreprenören, säger Johan Eskilsson.

De första studenterna flyttade in i Ulls hus efter sommaren. När tidningen Byggindustrin får en visning av lokalerna pågår lektioner här och var. I en av salarna är det fullsatt. Det är White arkitekter som föreläser för blivande landskapsarkitekter om hur de gestaltade utemiljön till Ulls hus. Utanför korsar några studenter den kringbyggda gården. Promenadstråk i granit leds fram genom ett marktäcke av dolomitkross från Jämtland. De utspridda träden, det ovanliga lövfällande barrträdet kinesisk metasequoia, som är ett slags levande fossil, kommer säkert att fungera som ett spännande studieobjekt i undervisningen.

Ulls Hus i korthet

Byggherre: Akademiska Hus.

Byggentreprenör: Peab Sverige.

Hyresgäst: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Byggledare: Ramböll.

Installationsbygg­ledare: Projektidé.

Projekteringsledare: Arkitektgruppen i Gävle.

Arkitekt: Ahrbom & Partner arkitektkontor.

Landskapsarkitekt: White.

Konstruktör: Bjerking.

VVS-konsult: PB Teknik.

El-konsult: ÅF.

VS-entreprenör: Imtech VS Teknik.

Ventilationsentreprenör: Bravida Sverige.

Elentreprenör: Sallén Elektriska.

Markentreprenör: Peab Anläggning .

Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan.

Ersättningsform: Löpande räkning med incitament.

Entreprenadkostnad exklusive moms: cirka 500 miljoner kronor.

Totalkostnad: cirka 670 miljoner kronor.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2016. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440

Analytiker med marknadsfokus

Linda Jonsson har sitt drömjobb på Veidekke.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/analytiker-med-marknadsfokus-27418

Konceptbilar vittnar 
om framtidens transporter

Eldrift och självkörande bilar på IAA-mässan i Hannover.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/konceptbilar-vittnar-om-framtidens-transporter-27414

Lyckad klimatbantning på Solna United

På Skanskas projekt Solna United landar klimatutsläppen en bra bit under snittet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-klimatbantning-pa-solna-united-27426

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

WEBB-TV: Hogslätts vänboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357