Meny

Svårt att spåra rätt med rälstrafiken genom Solna

Svårt att spåra rätt med rälstrafiken genom Solna

Mycket kunde ha gått fel när den sista etappen av Tvärbanans Solnagren byggdes. Men vid invigningen i augusti hade inga risker slagit in och budgeten underskridits. Därför kandiderar projektet till Årets Bygge 2015.

När den nya nordliga etappen av Stockholms populära spårväg Tvärbanan invigdes i oktober 2013 var den egentligen rumphuggen.

Den sista etappen mellan Solna Centrum och Solna Station, var inte klar. Men bara drygt ett år senare fullbordades hela Tvärbanans utbyggnad från Alvik till Solna Station.

I och med invigningen av den nyaste delen av sträckan kan stockholmarna ta sin älskade spårvagn hela vägen från Sickla Udde i Stockholms kommun till Solna Station i Solna Stad. Där kan man byta till pendeltågslinjen Märsta-Södertälje. Därmed går Solnagrenen genom tre kommuner, Stockholm, Sundbyberg och Solna, samt har tre nya knutpunkter varifrån man kan nå andra delar av kollektivtrafiken.

– Vi är nöjda med resultatet. Tvärbanan är ett mycket populärt trafikslag. Tanken var att linjen skulle gå till Solna station redan från början, men av olika anledningar blev det inte så, säger Torbjörn Bodin, programdirektör för projekt och upphandling på Stockholms läns landstings trafikförvaltning.

Det som stod i vägen för den sista etappen var ett överklagande av detaljplan från en bostadsrättsförening. Från projektledningens sida såg man på ett tidigt stadium att den sista sträckan skulle få vänta. När klartecken till slut gavs i december 2011 satte Kurt Seliberg, programledare för Tvärbanans utbyggnad, ett tufft mål: Det fick bara bli högst ett års eftersläpning.

Han fick som han ville: Den 18 augusti 2014 stod hela bygget klart. Kostnaden för den sista biten hamnade på omkring 520 miljoner kronor, vilket var en bra bit under den så kallade målkostnaden – den som låg till grund för ersättningen till entreprenören. Skillnaden mellan målkostnad och utfall delades lika mellan entreprenör och SL.

– Det blev en rejäl slant, säger Ulf Westlund, utan att vilja precisera hur rejäl.

Han är inhyrd konsult av Stockholms läns landsting som projektledare för hela utbyggnaden, och har också fungerat som produktionsledare för den sista biten. Ulf Westlund vittnar om ett tungt och komplicerat arbete med en lång lista av risker. Den stora utmaningen var att spårvägen måste passera Frösundaleden, Solnas stora pulsåder som trafikeras av omkring 40 000 bilar, bussar och lastbilar per dag.

– I projektet ingick två betongtunnlar, en på 300 meter och en på 100 meter. För att bygga dem krävdes mycket bergssprängning i närheten av tusentalsboende och stora kabel- och ledningsomläggningar som Norrvattens huvudvattenledning till Karolinska Sjukhuset, säger Ulf Westlund.

Trafiken på Frösundaleden fick inte stoppas, men vissa inskränkningar utfördes tack vare samverkan med Solna Stad. För att störa trafiken så lite som möjligt byggdes tunnlarna i etapper, och trafiken leddes över till än den ena, än den andra filen. Allt fungerade, och ingen av riskerna slog in.

Anledningen till att den tunga och komplicerade sista biten av Tvärbanan kunde byggas på så pass kort tid, är att SL valde samverkansentreprenad som upphandlingsform för allt anläggningsarbete. Det anser både Ulf Westlund och Kurt Seliberg.

– Därmed blev vi mindre beroende av den tidsödande processen med att projektera fram färdiga handlingar, förhandla fram genomförandeavtal och många andra förutsättningar som behövs för entreprenadupphandling, säger Kurt Seliberg.

Ulf Westlund beskriver det så här:

– Genom att vi valde samverkansentreprenad kunde vi göra detaljplaner, järnvägsplaner, skriva avtal med kommuner och ledningsägare, och dessutom projektera – parallellt. Allt det tar mycket längre tid i traditionell upphandling. Genom det här förfarandet kunde entreprenadarbetena komma igång trots att alla handlingar inte var färdiga.

Ytterligare en positiv faktor med samverkansentreprenad är att entreprenören är med i projekteringsarbetet.

– Det leder till ”byggbara” handlingar, säger Ulf Westlund.

Dessutom – påpekar han – är det mycket roligare att jobba i samverkan, och god stämning på jobbet är definitivt en framgångsfaktor när tiden är pressad.

– Vi skapade ett samspelt projektlag som tydliggjorde målen, alla kände sig delaktiga och hade rätt attityd. Under hela genomförandet fokuserade vi på styrning med ständig planering, riskanalys och god kommunikation mellan olika projektdelar och omvärld, säger Kurt Seliberg.

Anläggningsentreprenaden delades för sträckan Alvik –Solna Station upp i tre delar, där Veidekke utsågs till entreprenör för del 1 av sträckan och NCC för del 2 och 3. Övriga delar av bygget, alltså spårläggning, kontaktledningsarbeten, el, tele och signalsystem samt hissar och annan hållplatsutrustning upphandlades på traditionellt sätt.

– Eftersom anläggningsarbetena innehåller så många okända moment, passade samverkansentreprenad bra. Medan spår, el, tele och signalsystem är enklare att upphandla, säger Ulf Westlund.

Både han och Kurt Seliberg nämner samarbetet med kommunen i positiva ordalag. Där har tjänstemännen bidragit till att tidplan och budget har hållits genom att snabbt komma överens om genomförandeavtal och ge möjlighet att stänga av vissa gator och inskränka antalet filer. Och både Ulf Westlund och Kurt Seliberg återkommer till samarbetsklimatet mellan alla olika aktörer, som de menar gynnas av samverkansupphandlingen. En gemensam genomförandeorganisation bildades mellan projektet och respektive entreprenör. Den byggde på öppenhet och förtroende, ett nära samarbete kring projektering och planering samt öppen kostnadsredovisning.

– Vi hade en samverkansledare i var och en av anläggningsentreprenaderna som löpande stämde av samarbetet under resans gång. Men vi behövde aldrig korrigera något, säger Ulf Westlund. 

Tvärbanan Solna, sista etappen i korthet
  • Byggherre: Stockholms läns landsting (SL)
  • Entreprenörer anläggning: Veidekke (del 1 av sträckan) och NCC (del 2 och 3)
  • Projektör anläggning: Ramböll för del 1, Grontmij och WSP för del 2, och WSP för del 3)
  • El- och teleprojektörer: Teknoplan och ENT Energiteknik

Övriga entreprenörer:

  • Spår: Broby spår
  • Kontaktledning: finländska Ratatek
  • Kraftförsörjning (likriktarstationer, nätstationer): Siemens
  • El/tele: Elektrotjänst
  • Signal: General Electrics italienska enhet
Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2015, inklusive längre reportage om samtliga nominerade projekt.

Bostäder åt ekonomiskt svaga hushåll viktigaste frågan

Byggindustrin har frågat ett antal intresseorganisationer om det kommande byggåret.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bostader-ekonomiskt-svaga-hushall-viktigaste-fragan-27686

Spridda röster om byggåret som gått

Vi har frågat ett antal intresseorganisationer om hur de minns 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/spridda-roster-om-byggaret-som-gatt-27684

Så minns vi byggåret 2018 – andra halvåret

Byggindustrin gör en sammanfattning av några av de stora bygghändelserna under 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-minns-vi-byggaret-2018-andra-halvaret-27664

Så minns vi byggåret 2018 – första halvåret

Byggindustrin gör en sammanfattning av några av de stora bygghändelserna under 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-minns-vi-byggaret-2018-forsta-halvaret-27663

Fullfjädrad bil efter lyckat samarbete

Femte generationen av Opel Combo är mycket lyckad enligt Byggindustrins testförare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/fullfjadrad-bil-efter-lyckat-samarbete-27611

Västerås byter ångkraft mot nya plusenergihus

WEBB-TV: Nu nomineras plusenergihusen i kvarteret Neptun till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vasteras-byter-angkraft-mot-nya-plusenergihus-27622

”Rålis” anpassas för att möta skyfall

Nya tankar börjar slå igenom i byggsvängen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ralis-anpassas-att-mota-skyfall-27606

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Startskottet för det nya Kiruna är en kristall

WEBB-TV: Den första byggnaden i Kirunas nya centrum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/startskottet-det-nya-kiruna-ar-en-kristall-27595

Han visualiserar framtiden med ny teknik

Juan Gauthier hade jobbat 15 år i spelbranschen innan han började arbeta för Skanska.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/han-visualiserar-framtiden-med-ny-teknik-27577

Stadskärnorna mår bra enligt rapport

Rapporten visar på ökade omsättningar för verksamheterna i flera städers centrum.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stadskarnorna-mar-bra-enligt-rapport-27573