Meny
  • Ryanair är basen i Stockholm Skavstas flygplats verksamhet, tillsammans med Wizz air. Men man letar hela tiden nya flygbolag som vill trafikera flygplatsen.
    Foto: Johan Kindbom

Skavsta storsatsar på att utmana Arlanda

Skavsta storsatsar på att utmana Arlanda

Nu satsas 50 miljoner på att utvidga Skavsta flygplats. Ny teknik ska göra det möjligt för plan att landa i väldigt dåligt väder. Det här innebär att flygplan som ska till Arlanda får en avlastningsflygplats i Stockholmsregionen. Med Ostlänken i antågande ser Stockholm Skavsta en chans att bli ett alternativ till Arlanda.

– Vi har tillstånd att ta emot sex miljoner resenärer per år jämfört med de knappt två miljoner vi tar emot i dag, så vi har potential att växa, säger Peter Steinmetz, vd på Stockholm Skavsta flygplats.

Lunchtid på Stockholm Skavsta. Ett flyg från London har just landat och ankomstresenärerna väller in mot säkerhetsavdelningen i sensommarsolen.

Samtidigt strömmar förväntansfulla avgående som snart ska lyfta mot samma destination.

Båda flygen körs av Ryanair, flygbolaget som fortfarande är basen i Skavstas verksamhet och som gjort att flygplatsen fått en plats i mångas medvetande. Men även Wizz air trafikerar flygplatsen frekvent, och man letar hela tiden samarbeten med nya flygbolag.

Skavsta har ökat sitt passagerarantal med 18 procent första halvåret 2016, jämfört med samma period i fjol.
Foto: Johan Kindbom

Stockholm Skavsta beskrivs ibland av Stockholmare som flygplatsen som ”ligger för långt bort”. Men det beror förstås på vem man frågar. Bor man söderut i Stockholmsområdet, eller i Linköping eller övriga Östergötland, och givetvis Nyköping, så kan läget egentligen vara ett mycket bättre alternativ, eftersom man slipper korsa city. 

Och allt fler väljer att flyga från Stockholm Skavsta. Trafiken på flygplatsen ökade under första halvåret med 143 000 passagerare jämfört med samma period 2015, vilket är en ökning med 18 procent. 

– Vi kommer antagligen nå två miljoner resenärer i år, tror Peter Steinmetz.

Skavsta har egentligen länge varit avlastningsflygplats för Arlanda. Men eftersom flygplatsen inte har haft den senaste tekniken som gör landning i alla väder möjliga har det varit svårt för flygbolagen att nyttja möjligheten. Bromma är hårt trafikerat och dessutom stängt på natten, så flyg som inte kan gå ner på Arlanda har därför ofta fått åka till Landvetter, eller till och med till Finland eller Norge.

– Det innebär också att de har behövt bära med sig extra bränsle för att kunna åka så långt, säger Peter Steinmetz.

Peter Steinmetz, vd Stockholm Skavsta, tycker att Stockholmsområdet behöver ett kraftfullt flygplatsalternativ söder om staden. Att bli avlastningsflygplats till Arlanda är första steg, men Ostlänken är det stora, tycker han. 
Foto: Johan Kindbom

Men nu ska alltså Stockholm Skavsta utrustas med den modernaste tekniken, som gör det möjligt för flygplanen att i princip landa automatiskt från och med 2019.

– Flygbolagen väljer själva vilken som är deras avlastningsflygplats. Men vi hoppas att fler kommer att välja oss efter att vi gjort dessa ändringar. Det blir bättre för alla parter om de väljer att flyga hit, säger Peter Steinmetz.

EU har bidragit med 2,7 miljoner Euro för projektet som totalt väntas kosta 50 miljoner kronor. Från Stockholm Skavstas flygplats vill man även bygga ut landningsbanan lite och även service-ytorna för resenärerna. Flygplatsens ankomsthall, med sitt lite lugnare och mindre shoppingbetonade tempo, har ännu långt kvar till att mäta sig med den mängd butiker och restauranger som finns på Arlanda.

– Vi vill skapa ännu bättre service för våra resenärer, säger Peter Steinmetz.

Kommunen engagerad

Även Nyköpings kommun är engagerade i Skavstas utbyggnadsprojekt och man gjorde en gemensam ansökan till EU för projektet. Detta eftersom man vill att flygplatsen ska vara en knutpunkt i regionens transportsystem.

– Flygplatsen som funktion är jätteviktig för kommunen. Både för näringslivsutvecklingen och besöksnäringen inom kommunen. Vi tror mycket på den här uppgraderingen och jobbar gemensamt för att skapa bra förutsättningar för transporter med flyg, tåg och vägtransporter, säger Johan Palmqvist, projektledare samhällsbyggnad, Nyköpings kommun.

En viktig del i utbyggnaden är också att man kommer göra förberedande arbeten inför den kommande Ostlänken, något som är viktigt både för kommunen och Skavsta flygplats.

– Ostlänken kommer ge väsentligt förbättrad tillgänglighet till flygplatsen, och ökad internationell tillgänglighet ger erfarenhetsmässigt en kraftig tillväxt för företag i regionen, med mer jobb som följd, säger Johan Palmqvist.

Den planerade höghastighetsjärnvägen ska enligt planerna dras rakt över Stockholm Skavsta flygplats.

– Den kommer faktiskt gå rakt över vår parkeringsplats, säger Peter Steinmetz och visar mot planen framför flygplatsterminalen.

Anne Kasselbäck, Trafikverkets projektledare för den del av Ostlänken som går genom genom Nyköpings kommun.
Foto: Johan Kindbom

Trafikverket jobbar med att ta fram järnvägsplaner för Ostlänken. När det gäller delsträckan genom Nyköpings kommun pågår arbete med att ta fram ett förslag till spårlinje som kommer visas på öppna hus i början av 2017.

– Just nu pågår ett intensivt arbete med inventeringar, markundersökningar och analys av underlag för att kunna placera spårlinjen på bästa sätt inom korridoren. Vi har även ett nära samarbete med kommunen, Länsstyrelsen, Skavsta flygplats och andra berörda för att se att vi arbetar med rätt underlag, säger Anne Kasselbäck, Trafikverkets projektledare för delsträckan.

Sträckan är utmanande eftersom vi har en smal korridor att förhålla oss till och en stel järnvägskonstruktion som ska placeras in i korridoren med ett varierande landskap och många olika värden.

– Runt Skavsta har vi samma komplexitet och dessutom Nyköpingsåns dalgång med riksintressen inom natur, kultur och fritidsliv. Det är ett väldigt komplext område, helt klart, säger Anne Kasselbäck.

Förutsättningen från järnvägsutredningen är att det ska bli en tågstation på Skavsta, något som kan skapa helt nya förutsättningar för flygplatsens tillgänglighet. Men på Skavsta har man ännu många frågetecken kring vad som kommer att hända.

Byggindustrin har tidigare berättat om Sverige­förhandlingens bostadsöverenskommelse med Södertälje, Vagnhärad, Nyköping, Norrköping och Linköping, där städerna erbjudit bostadsbyggande i gengäld mot infrastruktur. Skavsta kan inte erbjuda några bostäder, utan får i stället betala en summa för vad de anser att stationen är värd för dem. Denna summa är svår att sätta, enligt Peter Steinmetz.

– För det första måste man räkna ut vad en station kan ge rent ekonomiskt – hur många fler passagerare kan man vänta sig? Vi vet att ungefär 25 procent av passagerarna till flygplatsen brukar komma med tåg om tåg finns, men vi vet inte hur många de kommer bli. Vi måste också sätta pris på marken, men vad kostar en kvadratmeter på en flygplatsparkering? säger han.

Tio år i framtiden

Det kvarstår också ett antal funderingar kring vilka anslutningsvägar som ska byggas från stationen till flygplatsen och vem som i sådant fall ska bygga dem.

– Som det nu är har vi ännu inga svar på de här frågorna, de måste vi ta reda på, säger Peter Steinmetz.

Ostlänken ligger ännu minst tio år fram i tiden, men kommer att radikalt kunna ändra förutsättningarna för Stockholm Skavsta.

– När Ostlänken står färdig ser vi möjlighet att ta många fler passagerare. Annars ser vi inga möjligheter att göra några enorma ökningar i passagerarantal, säger Peter Steinmetz.

I väntan på Ostlänken planerar man dock liksom många andra regionala flygplatser att nischa sig.

– Vi ser att det finns ett behov av en aviation-flygplats, där vi kan ta emot privatjet och erbjuda resenärerna service. Vår ambition är att bygga en sådan inom tre år, säger Peter Steinmetz.

Så går det för flygplatserna

Peter Larsson, vd Sveriges regionala flygplatser, svarar på frågor.

Hur går det för era medlemmar just nu?

– Jo, det går bra! Vi har flera flygplatser som utvidgar nu. Förutom förändringarna på Skavsta har vi även Linköping som just fattat beslut om att flytta och förlänga sin bana för att kunna ta emot charterplan, vi har Norrköping som nyligen byggt ut, vilket ökar möjligheten att ta emot special-tonnage. Redan i dag sköter de införseln och karantänhållningen av hästar i Sverige. Och Vilhelmina flygplats har planer att utvidga för att kunna ta emot fler turister.

Det planeras även en helt ny regional flygplats i Sverige – berätta!

– Ja, i Sälen planeras för den helt nya flygplatsen Scandinavian mountain airport, som byggs av ett konsortium av svenska och norska intressenter som drivs av Skistar. Det är första gången en regional flygplats byggs för man ska åka till orten och inte tvärtom.

Ni organiserar Sveriges regionala flygplatser. Vilka får vara med under ert paraply?

– Vi har 34 flygplatser, två privata (varav en är Skavsta) och resten offentligt ägda. Det är de flygplatserna som inte tillhör de tio som ägs av Swedavia.

De regionala flygplatserna står inför en utmaning nu, eftersom EU-kommissionen granskar flera flygplatser. Vad är det som händer?

– EU har på andra platser i Europa sett att offentligt ägda flygplatser kan konkurrera ut privata och har därför förbjudit offentligt ägda flygplatser, men med möjlighet till undantag. Våra flygplatser som inte är privata har undantag, men nu utreder EU-kommissionen Kalmar, Västerås och Halmstads flygplats. Om de blir av med sina undantag kommer det innebära stora problem som lär påverka mycket framöver.

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440

Analytiker med marknadsfokus

Linda Jonsson har sitt drömjobb på Veidekke.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/analytiker-med-marknadsfokus-27418

Konceptbilar vittnar 
om framtidens transporter

Eldrift och självkörande bilar på IAA-mässan i Hannover.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/konceptbilar-vittnar-om-framtidens-transporter-27414

Lyckad klimatbantning på Solna United

På Skanskas projekt Solna United landar klimatutsläppen en bra bit under snittet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-klimatbantning-pa-solna-united-27426

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

WEBB-TV: Hogslätts vänboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357