Meny

Sex steg som löste konflikten 2013

Sex steg som löste konflikten 2013

2012 markerade en kulmen på de återkommande ackordkonflikterna i Östergötland när skyddsombuden vid NCC, Skanska och Peab anmälde bolagen för ansvar för den infekterade situationen enligt Arbetsmiljölagen.

Att löneformer och lönetvister har en nära koppling till arbetsmiljön framgår tydligt i Arbetsmiljölagen och Skanskas tidigare distriktschef i Östergötland, Jan- Erik Lundh, anser i dag att skyddsombudens anmälningar slog hårdast mot Byggnads.

2013 ledde det infekterade läget i Östergötland till ett unikt medlingsresultat som blev en del av det årets Byggavtal: Hela regionen fick gå på månadslön året ut. Medlarnas avsikt var att parterna skulle få tid att sansa sig efter alla år av konflikter kring ackorden.

I praktiken skapade Medlingsinstitutet och parterna en helt ny modell för lönebildningen:

  • Alla nybyggnadsprojekt lades i händerna på en partssammansatt arbetsgrupp där en av medlarna, den tidigare ordföranden för Grafiska Förbundet, Malte Eriksson, blev samtalsledare.
  • I december 2013 kom parterna överens om vad som skulle gälla för 2014 och 2015.
  • Alla nya projekt hos de tre storbolagen NCC, Skanska och Peab under perioden skulle omfattas. Totalt var det ett 50-tal större projekt.
  • Arbetsgruppen beslutade gemensamt vilket lönesystem som passade bäst för ett aktuellt projekt. Det lyfte ut problemet från projektet.
  • Beslutet om aktuellt lönesystem skulle tas snabbt, inom 30 dagar.
  • En fast lönedel utgjorde största delen av lönen. En mindre del i form av premieackord eller resultatlön lades på toppen. Avgörande för vilket system som lades på toppen var projektets förutsättningar.

Medlaren Malte Eriksson som medverkade under 2014–2015 såg med glädje tillbaka på det nya arbetsklimatet som växte fram under perioden.

Läs mer: Så blev det fred i stridernas Östergötland.

– Det var nog det roligaste jag har gjort – någonsin, sade han i en kommentar till Byggindustrin i fjol. I den här rollen eller som medlare under konfliktlägen handlar det om att förhålla sig till bägge sidors intressen. Uppgiften är att hitta välfungerande öppningar i låsta lägen.

Linda Lönneberg vill vara stöttepelare för unga kvinnor

Vill bygga kvinnliga nätverk i byggbranschen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/linda-lonneberg-vill-vara-stottepelare-unga-kvinnor-26455

Lean måste byggas från grunden

Flexator tog ett samlat grepp och lyckades.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-maste-byggas-fran-grunden-26488

Lean gav växtkraft åt familjeföretag

Lean genomsyrar allt hos Sven Johansson Bygg.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-gav-vaxtkraft-familjeforetag-26489

Leanpionjär har hittat formen

Leanforum förbättrar ständigt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/leanpionjar-har-hittat-formen-26490

Här tar tjejerna plats

Gymnasieskola i Falköping jobbar aktivt för att rekrytera tjejer
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/har-tar-tjejerna-plats-26449

På väg in under Mälarens vatten

Webb-tv: Arbete med Förbifart Stockholm pågår under jord.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/pa-vag-under-malarens-vatten-26450

Kontraktsstrul skapar förseningar ovan jord

"Kommer inte försena slutdatumet".
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kontraktsstrul-skapar-forseningar-ovan-jord-26451

Patrik Derk vill hjälpa till med relationsskapandet

Från skola till samhällsbyggnad.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/patrik-derk-vill-hjalpa-till-med-relationsskapandet-26401

Multihus förtätningens vinnare

Malmö byggde bostäder och gymnastiksal på samma tomt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/multihus-fortatningens-vinnare-26370

Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka

SLU tittar närmare på frågan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samutnyttjade-gronytor-svar-not-att-knacka-26372