Meny

Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka

Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka

Att samutnyttja grönytor blir också vanligare i tätbebyggda städer. Men det är inte alltid populärt varken hos de som ska bygga eller de som ska förvalta ytorna. Nu vill Sveriges Lantbruksuniversitet hitta metoder för att underlätta detta arbete i ett samarbetsprojekt.

– Målet är att hitta någon typ av modell för att jobba med samutnyttjande och samförvaltning, säger Anders Kristoffersson, lektor i företagsekonomi på Sveriges Lantbruksuniversitet, och projektledare för projektet. 

Malmö stad, Stockholms stad, bostadsföretag, konsultföretag, SABO, Svenska kyrkan med flera har redan tillsammans genomfört en förstudie på temat och har nu sökt Vinnovafinansiering för ett steg två. Via litteratursökningar hade man i projektet tidigt en bild av former för samutnyttjande är i gränslandet mellan parker, skolor och förskolor, men även parkeringar. Via enkäter och intervjuer bekräftade man denna bild och studerade ett antal fall och rapporter kring ämnet. Samutnyttjande av mark i staden i ligger i tiden och det finns ett stort intresse och goda exempel med stor potential, men dagens omfattning är begränsad enligt den marknadsundersökning man gjort, menar Anders Kristoffersson.

 

Utemiljöer passar för samutnyttjande eftersom man genom att slå ihop ytor ofta får bättre lösningar för brukarna.

– Men vårt förstudiearbete visar att många aktörer är bekymrade när det gäller att arbeta med mer än en organisation. När man sträcker sig utanför sin tomt eller organisation blir det besvärligt. Det blir ofta tillräckligt för att man inte ska orka eller besvära sig att ta sig förbi hindret, säger Anders Kristoffersson.

Målet om man får medel till steg två i projektet är att hitta metoder som gör att frågor om hur man ska samutnyttja och förvalta är löst innan byggprocessen drar igång. Det behövs stöd i etableringen av tillämpningar och arbetsformer för att driva på utvecklingen. Detta stöd vill man nu utveckla i steg två i modellen som ska hantera allt från planering till förvaltning och ta upp praktiska lösningar, organisation/ansvar och kostnadsfördelning.

Byggföretag i sig påverkas egentligen inte så mycket av samutnyttjande, men har stor nytta av att byggherrar och andra aktörer planerat noga innan.

– Mer samutnyttjande kommer så klart få viss betydelse för byggprocessen, men det handlar ju inte om att revolutionera själva byggandet utan att bygga smart och få bra funktionalitet på begränsade gemensamma ytor. En bra förberedelse kommer att göra byggföretagens jobb lättare, säger Anders Kristoffersson.

Studentstenar med stil

WEBB-TV: Kvarteret Forskningen nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/studentstenar-med-stil-27270

Ser vinst med ökad medborgarmakt

Staffan Schartner vill att byggemenskaper ska få fäste i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ser-vinst-med-okad-medborgarmakt-27227

Trivsel och guldkant i 
fokus

WEBB-TV: Trygghetsboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/trivsel-och-guldkant-i-fokus-27226

Flydde diktatur för att bygga det han älskar

Raul Torres lämnade Kuba för Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/flydde-diktatur-att-bygga-det-han-alskar-27199

Naturmaterialen präglar nyuppdukad rätt i Lund

WEBB-TV: Lunds nya tingsrätt nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/naturmaterialen-praglar-nyuppdukad-ratt-i-lund-27198

Alex de Rijke ser mirakel, hopp och mänsklighet i trä

Favoritmaterialet självklart för stjärnarkitekt.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alex-de-rijke-ser-mirakel-hopp-och-mansklighet-i-tra-27166

Närodlade trähus med utsikt över Skövde

WEBB-TV: Frostalidens Lycka nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/narodlade-trahus-med-utsikt-over-skovde-27156

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

En riktig pickup från Ssang Yong

Bättre och större än föregångaren.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/en-riktig-pickup-fran-ssang-yong-27135

Från murare till undervisningsråd

Per Kringbergs väg från skoltrött till Skolverket.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/fran-murare-till-undervisningsrad-27123

Klimatsmart logistiklada nytt nav på liten ort

WEBB-TV: Apoteas logistikcenter först ut i Årets Bygge 2019
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/klimatsmart-logistiklada-nytt-nav-pa-liten-ort-27127