Meny

Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka

Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka

Att samutnyttja grönytor blir också vanligare i tätbebyggda städer. Men det är inte alltid populärt varken hos de som ska bygga eller de som ska förvalta ytorna. Nu vill Sveriges Lantbruksuniversitet hitta metoder för att underlätta detta arbete i ett samarbetsprojekt.

– Målet är att hitta någon typ av modell för att jobba med samutnyttjande och samförvaltning, säger Anders Kristoffersson, lektor i företagsekonomi på Sveriges Lantbruksuniversitet, och projektledare för projektet. 

Malmö stad, Stockholms stad, bostadsföretag, konsultföretag, SABO, Svenska kyrkan med flera har redan tillsammans genomfört en förstudie på temat och har nu sökt Vinnovafinansiering för ett steg två. Via litteratursökningar hade man i projektet tidigt en bild av former för samutnyttjande är i gränslandet mellan parker, skolor och förskolor, men även parkeringar. Via enkäter och intervjuer bekräftade man denna bild och studerade ett antal fall och rapporter kring ämnet. Samutnyttjande av mark i staden i ligger i tiden och det finns ett stort intresse och goda exempel med stor potential, men dagens omfattning är begränsad enligt den marknadsundersökning man gjort, menar Anders Kristoffersson.

 

Utemiljöer passar för samutnyttjande eftersom man genom att slå ihop ytor ofta får bättre lösningar för brukarna.

– Men vårt förstudiearbete visar att många aktörer är bekymrade när det gäller att arbeta med mer än en organisation. När man sträcker sig utanför sin tomt eller organisation blir det besvärligt. Det blir ofta tillräckligt för att man inte ska orka eller besvära sig att ta sig förbi hindret, säger Anders Kristoffersson.

Målet om man får medel till steg två i projektet är att hitta metoder som gör att frågor om hur man ska samutnyttja och förvalta är löst innan byggprocessen drar igång. Det behövs stöd i etableringen av tillämpningar och arbetsformer för att driva på utvecklingen. Detta stöd vill man nu utveckla i steg två i modellen som ska hantera allt från planering till förvaltning och ta upp praktiska lösningar, organisation/ansvar och kostnadsfördelning.

Byggföretag i sig påverkas egentligen inte så mycket av samutnyttjande, men har stor nytta av att byggherrar och andra aktörer planerat noga innan.

– Mer samutnyttjande kommer så klart få viss betydelse för byggprocessen, men det handlar ju inte om att revolutionera själva byggandet utan att bygga smart och få bra funktionalitet på begränsade gemensamma ytor. En bra förberedelse kommer att göra byggföretagens jobb lättare, säger Anders Kristoffersson.

Hon har målet att bromsa renoveringshetsen

Sofia Meurk arbetar för omredning av bostadsbeståndet.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-malet-att-bromsa-renoveringshetsen-26968

"Vi har en lång historia med oss i bagaget"

Koncernchef Kari Kauniskangas om YIT:s framtid efter förvärvet av Lemminkäinen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-har-en-lang-historia-med-oss-i-bagaget-26914

Ultramodernt kommunikationssystem

Imponerande teknik i nya Mercedes-Benz Sprinter.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ultramodernt-kommunikationssystem-26918

Svenska framgångar i Brexitland

Whites erfarenheter av prefab ses som tillgång av britterna.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/svenska-framgangar-i-brexitland-26916

Bluffakturor – så skyddar du dig bäst

Högsäsong för vilseledande erbjudanden i brevlådan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bluffakturor-sa-skyddar-du-dig-bast-26893

Eshaq kan få lämna Sverige efter mejlmiss

Myndighetsschabbel kan leda till utvisning av Dipartlärling
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/eshaq-kan-fa-lamna-sverige-efter-mejlmiss-26885

Heléne Lundmarks nisch – modulhus-entreprenör

Heléne Lundmark satsar på stålmoduler.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/helene-lundmarks-nisch-modulhus-entreprenor-26854

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Paris kommer i OS-form med BIM

Området runt Eiffeltornet ska anpassas för tävlingsgrenar.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/paris-kommer-i-os-form-med-bim-26852

BIM ger viktiga förutsättningar för förvandlingen

Exakt modell har tagit tusentals timmar att skapa.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bim-ger-viktiga-forutsattningar-forvandlingen-26853

"Alla delar av NCC kan göra ett bättre resultat"

Tomas Carlsson om sin nya vd-roll.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alla-delar-av-ncc-kan-gora-ett-battre-resultat-26814