Meny

Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka

Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka

Att samutnyttja grönytor blir också vanligare i tätbebyggda städer. Men det är inte alltid populärt varken hos de som ska bygga eller de som ska förvalta ytorna. Nu vill Sveriges Lantbruksuniversitet hitta metoder för att underlätta detta arbete i ett samarbetsprojekt.

– Målet är att hitta någon typ av modell för att jobba med samutnyttjande och samförvaltning, säger Anders Kristoffersson, lektor i företagsekonomi på Sveriges Lantbruksuniversitet, och projektledare för projektet. 

Malmö stad, Stockholms stad, bostadsföretag, konsultföretag, SABO, Svenska kyrkan med flera har redan tillsammans genomfört en förstudie på temat och har nu sökt Vinnovafinansiering för ett steg två. Via litteratursökningar hade man i projektet tidigt en bild av former för samutnyttjande är i gränslandet mellan parker, skolor och förskolor, men även parkeringar. Via enkäter och intervjuer bekräftade man denna bild och studerade ett antal fall och rapporter kring ämnet. Samutnyttjande av mark i staden i ligger i tiden och det finns ett stort intresse och goda exempel med stor potential, men dagens omfattning är begränsad enligt den marknadsundersökning man gjort, menar Anders Kristoffersson.

 

Utemiljöer passar för samutnyttjande eftersom man genom att slå ihop ytor ofta får bättre lösningar för brukarna.

– Men vårt förstudiearbete visar att många aktörer är bekymrade när det gäller att arbeta med mer än en organisation. När man sträcker sig utanför sin tomt eller organisation blir det besvärligt. Det blir ofta tillräckligt för att man inte ska orka eller besvära sig att ta sig förbi hindret, säger Anders Kristoffersson.

Målet om man får medel till steg två i projektet är att hitta metoder som gör att frågor om hur man ska samutnyttja och förvalta är löst innan byggprocessen drar igång. Det behövs stöd i etableringen av tillämpningar och arbetsformer för att driva på utvecklingen. Detta stöd vill man nu utveckla i steg två i modellen som ska hantera allt från planering till förvaltning och ta upp praktiska lösningar, organisation/ansvar och kostnadsfördelning.

Byggföretag i sig påverkas egentligen inte så mycket av samutnyttjande, men har stor nytta av att byggherrar och andra aktörer planerat noga innan.

– Mer samutnyttjande kommer så klart få viss betydelse för byggprocessen, men det handlar ju inte om att revolutionera själva byggandet utan att bygga smart och få bra funktionalitet på begränsade gemensamma ytor. En bra förberedelse kommer att göra byggföretagens jobb lättare, säger Anders Kristoffersson.

Västerås byter ångkraft mot nya plusenergihus

WEBB-TV: Nu nomineras plusenergihusen i kvarteret Neptun till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vasteras-byter-angkraft-mot-nya-plusenergihus-27622

”Rålis” anpassas för att möta skyfall

Nya tankar börjar slå igenom i byggsvängen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ralis-anpassas-att-mota-skyfall-27606

Startskottet för det nya Kiruna är en kristall

WEBB-TV: Den första byggnaden i Kirunas nya centrum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/startskottet-det-nya-kiruna-ar-en-kristall-27595

Han visualiserar framtiden med ny teknik

Juan Gauthier hade jobbat 15 år i spelbranschen innan han började arbeta för Skanska.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/han-visualiserar-framtiden-med-ny-teknik-27577

Stadskärnorna mår bra enligt rapport

Rapporten visar på ökade omsättningar för verksamheterna i flera städers centrum.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stadskarnorna-mar-bra-enligt-rapport-27573

”Sorgebarnet” blev social och hållbar mönsterkåk

WEBB-TV: Bananhuset i Bergsjön i Göteborg nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sorgebarnet-blev-social-och-hallbar-monsterkak-27568

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440