Meny

Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka

Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka

Att samutnyttja grönytor blir också vanligare i tätbebyggda städer. Men det är inte alltid populärt varken hos de som ska bygga eller de som ska förvalta ytorna. Nu vill Sveriges Lantbruksuniversitet hitta metoder för att underlätta detta arbete i ett samarbetsprojekt.

– Målet är att hitta någon typ av modell för att jobba med samutnyttjande och samförvaltning, säger Anders Kristoffersson, lektor i företagsekonomi på Sveriges Lantbruksuniversitet, och projektledare för projektet. 

Malmö stad, Stockholms stad, bostadsföretag, konsultföretag, SABO, Svenska kyrkan med flera har redan tillsammans genomfört en förstudie på temat och har nu sökt Vinnovafinansiering för ett steg två. Via litteratursökningar hade man i projektet tidigt en bild av former för samutnyttjande är i gränslandet mellan parker, skolor och förskolor, men även parkeringar. Via enkäter och intervjuer bekräftade man denna bild och studerade ett antal fall och rapporter kring ämnet. Samutnyttjande av mark i staden i ligger i tiden och det finns ett stort intresse och goda exempel med stor potential, men dagens omfattning är begränsad enligt den marknadsundersökning man gjort, menar Anders Kristoffersson.

 

Utemiljöer passar för samutnyttjande eftersom man genom att slå ihop ytor ofta får bättre lösningar för brukarna.

– Men vårt förstudiearbete visar att många aktörer är bekymrade när det gäller att arbeta med mer än en organisation. När man sträcker sig utanför sin tomt eller organisation blir det besvärligt. Det blir ofta tillräckligt för att man inte ska orka eller besvära sig att ta sig förbi hindret, säger Anders Kristoffersson.

Målet om man får medel till steg två i projektet är att hitta metoder som gör att frågor om hur man ska samutnyttja och förvalta är löst innan byggprocessen drar igång. Det behövs stöd i etableringen av tillämpningar och arbetsformer för att driva på utvecklingen. Detta stöd vill man nu utveckla i steg två i modellen som ska hantera allt från planering till förvaltning och ta upp praktiska lösningar, organisation/ansvar och kostnadsfördelning.

Byggföretag i sig påverkas egentligen inte så mycket av samutnyttjande, men har stor nytta av att byggherrar och andra aktörer planerat noga innan.

– Mer samutnyttjande kommer så klart få viss betydelse för byggprocessen, men det handlar ju inte om att revolutionera själva byggandet utan att bygga smart och få bra funktionalitet på begränsade gemensamma ytor. En bra förberedelse kommer att göra byggföretagens jobb lättare, säger Anders Kristoffersson.

Linda Lönneberg vill vara stöttepelare för unga kvinnor

Vill bygga kvinnliga nätverk i byggbranschen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/linda-lonneberg-vill-vara-stottepelare-unga-kvinnor-26455

Lean måste byggas från grunden

Flexator tog ett samlat grepp och lyckades.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-maste-byggas-fran-grunden-26488

Lean gav växtkraft åt familjeföretag

Lean genomsyrar allt hos Sven Johansson Bygg.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lean-gav-vaxtkraft-familjeforetag-26489

Leanpionjär har hittat formen

Leanforum förbättrar ständigt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/leanpionjar-har-hittat-formen-26490

Här tar tjejerna plats

Gymnasieskola i Falköping jobbar aktivt för att rekrytera tjejer
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/har-tar-tjejerna-plats-26449

Kontraktsstrul skapar förseningar ovan jord

"Kommer inte försena slutdatumet".
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kontraktsstrul-skapar-forseningar-ovan-jord-26451

På väg in under Mälarens vatten

Webb-tv: Arbete med Förbifart Stockholm pågår under jord.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/pa-vag-under-malarens-vatten-26450

Patrik Derk vill hjälpa till med relationsskapandet

Från skola till samhällsbyggnad.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/patrik-derk-vill-hjalpa-till-med-relationsskapandet-26401

Multihus förtätningens vinnare

Malmö byggde bostäder och gymnastiksal på samma tomt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/multihus-fortatningens-vinnare-26370

En stadsdel för forskning

Hållbarhetsprofilen lockar till Norra Djurgårdsstaden.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/en-stadsdel-forskning-26324