Meny

Så minns vi byggåret 2016 – lagar, regler och domar

Så minns vi byggåret 2016 – lagar, regler och domar

Vi på Byggindustrin har sammanställt årets viktigaste bygghändelser. I del tre av totalt fyra går vi igenom nya lagar, regler och domar med bäring på byggsektorn. Mycket nytt har det blivit 2016, allt från personalliggare och amorteringskrav till skatt på solel och nya förhållningsregler för drönarfotografering.

Läroperiod för personalliggarna

Den 1 januari 2016 blev det lag att föra elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser. Men det rådde en osäkerhet kring hur lagen skulle tillämpas i branschen och Skatteverket meddelade att de skulle vara återhållsamma med att ta ut kontrollavgifter första halvåret. När Skatteverket övergav den mjuka linjen den 1 juli upplevde de att vissa aktörer fortfarande låg efter med förberedelserna.

Läs mer: Skarpt läge för personalliggare.

 

Enstegstätade fasader

I slutet av 2015 kom Högsta domstolens dom om de ökända enstegstätade fasaderna på Myresjöhus villor i Svedala. Domstolen dömde till villaägarnas fördel. I maj 2016 fick historien om enstegstätade fasader en ny twist. Då kom en ny dom från Högsta domstolen som kan tyckas gå emot den första.

Läs mer: Ny dom om enstegstätat från HD.

 

Inget krav på individuell mätning

I maj beslutade regeringen att det inte blir något krav på individuell mätning av värme och varmvatten i lägenheter.

Läs mer: Fastighetsägare slipper införa individuell varmvattenmätning.

 

Skarpt läge för amorteringskraven

Efter många och långa turer kring amorteringskraven på bolån kunde regeringen fatta ett beslut i maj. Amorteringskraven trädde i kraft den 1 juni 2016.

Läs mer: Regeringen godkänner krav på amortering.

 

Akademiska Hus och LOU

I juni slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att Akademiska Hus är en upphandlande myndighet och satte därmed punkt för det oklara rättsläge som rått. Domen innebar att Akademiska Hus inköp hädanefter ska upphandlas enligt LOU.

Läs mer: Akademiska hus måste förlja LOU.

 

Kritiserad skatt på solel

Den 1 juli trädde nya regler för skatt på el från solceller i kraft.  De nya skattereglerna fick massiv kritik från bland annat från fastighetsägare som kände sig tvingade att lägga planerade solcellsanläggningar på is. I början av hösten meddelade regeringen att de skulle se över reglerna på nytt och i slutet av november kom beskedet: skatten sänks kraftigt.

Läs mer: Regeringen sänker skatten på solel till nära noll.

 

Klimatet och byggbranschen

Sommaren 2016 presenterade Miljömålsberedningen sitt slutbetänkande. Förslaget är att Sverige ska vara klimatneutralt redan 2045. För byggbranschen är det en enorm utmaning. En av byggbranschens tyngsta klimatposter – cirka 78 procent enligt en studie från SBUF – är materialet. Många, inklusive Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman, anser att Sverige måste bygga så mycket som möjligt i trä för att nå målet.

Läs mer: Tema: Klimatneutral Byggbransch.

 

Byggnads gick på nit

2014 stämde Byggnads Sveriges Byggindustrier och deras irländska medlemsföretag ICDS Constructors. ICDS hade betalat 88 procent av full lön till de utländska arbetarna som jobbade i Sverige, vilket är det som gäller arbetare utan svenskt yrkesbevis. Byggnads menade att yrkesarbetarna har fullgod kompetens och därför bör få full lön. Men i september avslog Arbetsdomstolen Byggnads talan i ärendet.

Läs mer: Byggnads gick på en nit i domstol.

 

Komplikationer för drönare

I oktober kom en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen där drönarfotografering jämställs med kameraövervakning. Byggbranschen använder drönare på flera olika sätt, bland annat för visualiseringar och olika typer av mätningar. När domen kom stängde exempelvis Peab sin avdelning Peab Air. Senare nyanserades bilden något. Det är möjligt att få tillstånd för drönarfotografering och dessutom finns kryphål i lagen.

Läs mer: Nya domen innebär inte tvärstopp för drönare.

 

Nytt energimål för Sverige

I november enades regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om ett nytt mål för energieffektivisering. Till 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Läs mer: Nytt energimål för 2030.

 

Försenade NNE-regler

Sverige är bland de sista länderna i EU att presentera sina regler för nära nollenergibyggnader, NNE-byggnader. Flera aktörer i Byggsverige började bli riktigt oroliga för hur de skulle hinna anpassa sin verksamhet – för vissa byggnader ska reglerna träda i kraft redan 2019.

Läs mer: Försenade NNE-regler skapar oro.

I december kom regeringens beslut till sist. Nu ska Boverket ta fram föreskrifter som anpassar Boverkets byggregler, BBR, till de nya kraven.

Läs mer: Regeringen har beslutat om NNE-krav.

En stadsdel för forskning

Hållbarhetsprofilen lockar till Norra Djurgårdsstaden.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/en-stadsdel-forskning-26324

Fixar-Jocke bytte bort ekorrhjulet

Sålde företaget och flyttade till Kanarieöarna.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/fixar-jocke-bytte-bort-ekorrhjulet-26285

Skanska stagar upp kulturarv

Tre kilometer nya rör borras ner för att hålla husen på plats.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/skanska-stagar-upp-kulturarv-26289

Stadsholmen: Samverkan var en förutsättning

Projektering en utmaning i kulturprojekt.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stadsholmen-samverkan-var-en-forutsattning-26290

Atrium och skybar mot Öresund på nya Studio

Webb-tv: Boende, arbete och kultur i samma byggnad.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/atrium-och-skybar-mot-oresund-pa-nya-studio-26261

Renovering gav landmärke mer havsutsikt

Webb-tv: Uppfräschade kontor i "Läppstiftets" flygel nomineras till Årets bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/renovering-gav-landmarke-mer-havsutsikt-26231

Elin Bäckersten ger bygghistorien ett förnyat liv

Bebyggelseantikvarien jobbar med Getingmidjan i Stockholm.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/elin-backersten-ger-bygghistorien-ett-fornyat-liv-26197

ÅF siktar på nya marknader

"Vill vara en internationell spelare."
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/af-siktar-pa-nya-marknader-26131

Bankvalven förvandlades till hotellrum

Webb-tv: Brunkebergstorg har fått nytt liv med två hotell.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bankvalven-forvandlades-till-hotellrum-26130

Kjell Ramström hittar guld på Stockholms vindar

Ställningsinnovation viktigt verktyg i vindsexploatering.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/kjell-ramstrom-hittar-guld-pa-stockholms-vindar-26106