Meny

Så minns vi byggåret 2016 – lagar, regler och domar

Så minns vi byggåret 2016 – lagar, regler och domar

Vi på Byggindustrin har sammanställt årets viktigaste bygghändelser. I del tre av totalt fyra går vi igenom nya lagar, regler och domar med bäring på byggsektorn. Mycket nytt har det blivit 2016, allt från personalliggare och amorteringskrav till skatt på solel och nya förhållningsregler för drönarfotografering.

Läroperiod för personalliggarna

Den 1 januari 2016 blev det lag att föra elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser. Men det rådde en osäkerhet kring hur lagen skulle tillämpas i branschen och Skatteverket meddelade att de skulle vara återhållsamma med att ta ut kontrollavgifter första halvåret. När Skatteverket övergav den mjuka linjen den 1 juli upplevde de att vissa aktörer fortfarande låg efter med förberedelserna.

Läs mer: Skarpt läge för personalliggare.

 

Enstegstätade fasader

I slutet av 2015 kom Högsta domstolens dom om de ökända enstegstätade fasaderna på Myresjöhus villor i Svedala. Domstolen dömde till villaägarnas fördel. I maj 2016 fick historien om enstegstätade fasader en ny twist. Då kom en ny dom från Högsta domstolen som kan tyckas gå emot den första.

Läs mer: Ny dom om enstegstätat från HD.

 

Inget krav på individuell mätning

I maj beslutade regeringen att det inte blir något krav på individuell mätning av värme och varmvatten i lägenheter.

Läs mer: Fastighetsägare slipper införa individuell varmvattenmätning.

 

Skarpt läge för amorteringskraven

Efter många och långa turer kring amorteringskraven på bolån kunde regeringen fatta ett beslut i maj. Amorteringskraven trädde i kraft den 1 juni 2016.

Läs mer: Regeringen godkänner krav på amortering.

 

Akademiska Hus och LOU

I juni slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att Akademiska Hus är en upphandlande myndighet och satte därmed punkt för det oklara rättsläge som rått. Domen innebar att Akademiska Hus inköp hädanefter ska upphandlas enligt LOU.

Läs mer: Akademiska hus måste förlja LOU.

 

Kritiserad skatt på solel

Den 1 juli trädde nya regler för skatt på el från solceller i kraft.  De nya skattereglerna fick massiv kritik från bland annat från fastighetsägare som kände sig tvingade att lägga planerade solcellsanläggningar på is. I början av hösten meddelade regeringen att de skulle se över reglerna på nytt och i slutet av november kom beskedet: skatten sänks kraftigt.

Läs mer: Regeringen sänker skatten på solel till nära noll.

 

Klimatet och byggbranschen

Sommaren 2016 presenterade Miljömålsberedningen sitt slutbetänkande. Förslaget är att Sverige ska vara klimatneutralt redan 2045. För byggbranschen är det en enorm utmaning. En av byggbranschens tyngsta klimatposter – cirka 78 procent enligt en studie från SBUF – är materialet. Många, inklusive Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman, anser att Sverige måste bygga så mycket som möjligt i trä för att nå målet.

Läs mer: Tema: Klimatneutral Byggbransch.

 

Byggnads gick på nit

2014 stämde Byggnads Sveriges Byggindustrier och deras irländska medlemsföretag ICDS Constructors. ICDS hade betalat 88 procent av full lön till de utländska arbetarna som jobbade i Sverige, vilket är det som gäller arbetare utan svenskt yrkesbevis. Byggnads menade att yrkesarbetarna har fullgod kompetens och därför bör få full lön. Men i september avslog Arbetsdomstolen Byggnads talan i ärendet.

Läs mer: Byggnads gick på en nit i domstol.

 

Komplikationer för drönare

I oktober kom en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen där drönarfotografering jämställs med kameraövervakning. Byggbranschen använder drönare på flera olika sätt, bland annat för visualiseringar och olika typer av mätningar. När domen kom stängde exempelvis Peab sin avdelning Peab Air. Senare nyanserades bilden något. Det är möjligt att få tillstånd för drönarfotografering och dessutom finns kryphål i lagen.

Läs mer: Nya domen innebär inte tvärstopp för drönare.

 

Nytt energimål för Sverige

I november enades regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om ett nytt mål för energieffektivisering. Till 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Läs mer: Nytt energimål för 2030.

 

Försenade NNE-regler

Sverige är bland de sista länderna i EU att presentera sina regler för nära nollenergibyggnader, NNE-byggnader. Flera aktörer i Byggsverige började bli riktigt oroliga för hur de skulle hinna anpassa sin verksamhet – för vissa byggnader ska reglerna träda i kraft redan 2019.

Läs mer: Försenade NNE-regler skapar oro.

I december kom regeringens beslut till sist. Nu ska Boverket ta fram föreskrifter som anpassar Boverkets byggregler, BBR, till de nya kraven.

Läs mer: Regeringen har beslutat om NNE-krav.

Smultronstället: Mer från Norr till söder

Del 5 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-mer-fran-norr-till-soder-27009

Smultronstället: Semestertips i storstäderna

Del 4 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-semestertips-i-storstaderna-27007

Smultronstället: Upplev Leonardo da Vincis skisser få liv

Del 1 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-upplev-leonardo-da-vincis-skisser-fa-liv-27003

Hon har målet att bromsa renoveringshetsen

Sofia Meurk arbetar för omredning av bostadsbeståndet.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-malet-att-bromsa-renoveringshetsen-26968

Ultramodernt kommunikationssystem

Imponerande teknik i nya Mercedes-Benz Sprinter.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ultramodernt-kommunikationssystem-26918

"Vi har en lång historia med oss i bagaget"

Koncernchef Kari Kauniskangas om YIT:s framtid efter förvärvet av Lemminkäinen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-har-en-lang-historia-med-oss-i-bagaget-26914

Svenska framgångar i Brexitland

Whites erfarenheter av prefab ses som tillgång av britterna.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/svenska-framgangar-i-brexitland-26916

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Bluffakturor – så skyddar du dig bäst

Högsäsong för vilseledande erbjudanden i brevlådan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bluffakturor-sa-skyddar-du-dig-bast-26893

Eshaq kan få lämna Sverige efter mejlmiss

Myndighetsschabbel kan leda till utvisning av Dipartlärling
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/eshaq-kan-fa-lamna-sverige-efter-mejlmiss-26885

Heléne Lundmarks nisch – modulhus-entreprenör

Heléne Lundmark satsar på stålmoduler.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/helene-lundmarks-nisch-modulhus-entreprenor-26854