Meny

Så minns vi byggåret 2016 – lagar, regler och domar

Så minns vi byggåret 2016 – lagar, regler och domar

Vi på Byggindustrin har sammanställt årets viktigaste bygghändelser. I del tre av totalt fyra går vi igenom nya lagar, regler och domar med bäring på byggsektorn. Mycket nytt har det blivit 2016, allt från personalliggare och amorteringskrav till skatt på solel och nya förhållningsregler för drönarfotografering.

Läroperiod för personalliggarna

Den 1 januari 2016 blev det lag att föra elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser. Men det rådde en osäkerhet kring hur lagen skulle tillämpas i branschen och Skatteverket meddelade att de skulle vara återhållsamma med att ta ut kontrollavgifter första halvåret. När Skatteverket övergav den mjuka linjen den 1 juli upplevde de att vissa aktörer fortfarande låg efter med förberedelserna.

Läs mer: Skarpt läge för personalliggare.

 

Enstegstätade fasader

I slutet av 2015 kom Högsta domstolens dom om de ökända enstegstätade fasaderna på Myresjöhus villor i Svedala. Domstolen dömde till villaägarnas fördel. I maj 2016 fick historien om enstegstätade fasader en ny twist. Då kom en ny dom från Högsta domstolen som kan tyckas gå emot den första.

Läs mer: Ny dom om enstegstätat från HD.

 

Inget krav på individuell mätning

I maj beslutade regeringen att det inte blir något krav på individuell mätning av värme och varmvatten i lägenheter.

Läs mer: Fastighetsägare slipper införa individuell varmvattenmätning.

 

Skarpt läge för amorteringskraven

Efter många och långa turer kring amorteringskraven på bolån kunde regeringen fatta ett beslut i maj. Amorteringskraven trädde i kraft den 1 juni 2016.

Läs mer: Regeringen godkänner krav på amortering.

 

Akademiska Hus och LOU

I juni slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att Akademiska Hus är en upphandlande myndighet och satte därmed punkt för det oklara rättsläge som rått. Domen innebar att Akademiska Hus inköp hädanefter ska upphandlas enligt LOU.

Läs mer: Akademiska hus måste förlja LOU.

 

Kritiserad skatt på solel

Den 1 juli trädde nya regler för skatt på el från solceller i kraft.  De nya skattereglerna fick massiv kritik från bland annat från fastighetsägare som kände sig tvingade att lägga planerade solcellsanläggningar på is. I början av hösten meddelade regeringen att de skulle se över reglerna på nytt och i slutet av november kom beskedet: skatten sänks kraftigt.

Läs mer: Regeringen sänker skatten på solel till nära noll.

 

Klimatet och byggbranschen

Sommaren 2016 presenterade Miljömålsberedningen sitt slutbetänkande. Förslaget är att Sverige ska vara klimatneutralt redan 2045. För byggbranschen är det en enorm utmaning. En av byggbranschens tyngsta klimatposter – cirka 78 procent enligt en studie från SBUF – är materialet. Många, inklusive Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman, anser att Sverige måste bygga så mycket som möjligt i trä för att nå målet.

Läs mer: Tema: Klimatneutral Byggbransch.

 

Byggnads gick på nit

2014 stämde Byggnads Sveriges Byggindustrier och deras irländska medlemsföretag ICDS Constructors. ICDS hade betalat 88 procent av full lön till de utländska arbetarna som jobbade i Sverige, vilket är det som gäller arbetare utan svenskt yrkesbevis. Byggnads menade att yrkesarbetarna har fullgod kompetens och därför bör få full lön. Men i september avslog Arbetsdomstolen Byggnads talan i ärendet.

Läs mer: Byggnads gick på en nit i domstol.

 

Komplikationer för drönare

I oktober kom en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen där drönarfotografering jämställs med kameraövervakning. Byggbranschen använder drönare på flera olika sätt, bland annat för visualiseringar och olika typer av mätningar. När domen kom stängde exempelvis Peab sin avdelning Peab Air. Senare nyanserades bilden något. Det är möjligt att få tillstånd för drönarfotografering och dessutom finns kryphål i lagen.

Läs mer: Nya domen innebär inte tvärstopp för drönare.

 

Nytt energimål för Sverige

I november enades regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om ett nytt mål för energieffektivisering. Till 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Läs mer: Nytt energimål för 2030.

 

Försenade NNE-regler

Sverige är bland de sista länderna i EU att presentera sina regler för nära nollenergibyggnader, NNE-byggnader. Flera aktörer i Byggsverige började bli riktigt oroliga för hur de skulle hinna anpassa sin verksamhet – för vissa byggnader ska reglerna träda i kraft redan 2019.

Läs mer: Försenade NNE-regler skapar oro.

I december kom regeringens beslut till sist. Nu ska Boverket ta fram föreskrifter som anpassar Boverkets byggregler, BBR, till de nya kraven.

Läs mer: Regeringen har beslutat om NNE-krav.

Alaa Alshawa fick fast jobb direkt

Och nu startar han eget
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alaa-alshawa-fick-fast-jobb-direkt-26067

Superfabriken tar Lindbäcks till ny nivå

Webb-tv: Hustillverkarens nya Piteå-fabrik ska täcka efterfrågan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/superfabriken-tar-lindbacks-till-ny-niva-26064

Birgitta Govén ska bidra till att göra branschen fossilfri

Sveriges Byggindustriers nya energiexpert.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/birgitta-goven-ska-bidra-till-att-gora-branschen-fossilfri-26029

Knutpunkt laddad för nytt dubbelspår

Webb-tv: Resecentrum i Strängnäs nominerat till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/knutpunkt-laddad-nytt-dubbelspar-26028

Passiv partnering i ort på frammarsch

Webb-tv: Passivhuset Elmeskolan snabbt klar med partnering.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/passiv-partnering-i-ort-pa-frammarsch-25982

Kulverten samlar alla vitala funktioner

Webb-tv: Vallastadens blodomlopp nomineras till Årets Bygge 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kulverten-samlar-alla-vitala-funktioner-25957

Renaults första stora pickup imponerar

Men likheterna med kollegornas pickisar är stora.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/renaults-forsta-stora-pickup-imponerar-25908

Ångan banade väg för särpräglat hotell

Webb-tv: Från rivningshot till historiskt hotell.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/angan-banade-vag-sarpraglat-hotell-25906

Trafikplatsen som länkar ihop Göteborg

Webb-tv: Miljö och gott samarbete i fokus på Trafikplats Marieholm.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/trafikplatsen-som-lankar-ihop-goteborg-25878

Kompisskapet är inbyggt i trästommen

Webb-tv: Ungbo 12 skapar boendeform för ungas behov.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kompisskapet-ar-inbyggt-i-trastommen-25847