Meny

Så minns vi byggåret 2016 – bostadsfrågorna

Så minns vi byggåret 2016 – bostadsfrågorna

Vi på Byggindustrin har sammanställt årets viktigaste bygghändelser. I del ett av totalt fyra går vi igenom bostadsfrågan. Det är övervägande positiva minnen - bostadsbyggandet har ökat med cirka 30 procent jämfört med förra året. Men vi minns också havererade bostadssamtal och ett försenat investeringsstöd.

Bostadssamtal som havererade

I januari böjd regeringen in till blocköverskridande samtal för att nå överenskommelser för att öka bostadsbyggandet.

Läs mer: Regeringen vill förhandla om bostadsbyggandet.

I juni kom beskedet att Alliansen lämnat bostadssamtalen. Regeringen presenterade då i stället en egen plan med 22 punkter för att öka bostadsbyggandet.

Läs mer: Pessimism sedan bostadssamtalen havererat.

 

Höghastighetstågen

I februari meddelade Sverigeförhandlingen vilka orter som finns med på kartan över planerade stationer och förhandlingarna med det utpekade kommunerna inleddes. I maj presenterades resultatet av förhandlingarna med de fem kommuner som berörs av sträckan mellan Järna och Linköping, den så kallade Ostlänken.

Läs mer: Här är höghastighetstågens lyckliga vinnare.

Läs mer: 55 000 nya bostäder byggs längs Ostlänken.

I maj presenterade Trafikverket också en ny kostnadsberäkning som fick kritik för att missa alternativa lösningar som skulle göra satsningen betydligt billigare.

Läs mer: Så mycket kostar snabbtågen.

Läs mer: Alternativ teknik kan göra snabbtåg billigare.

Under hösten kom signaler från de borgerliga partierna om att de börjar vackla i frågan. Men så sent som i oktober bekräftade infrastrukturminister Anna Johansson (S) att målsättningen fortfarande är att bygga nya stambanor för höghastighetståg.

Läs mer: Regeringen säger fortsatt ja till snabbtåg.

 

Rekordhögt bostadsbyggande

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt under året. Enligt Boverkets prognos från november ska det påbörjas 64 000 bostäder i år, vilket motsvarar en ökning med 30 procent. Bilden bekräftas av Sveriges Byggindustriers konjunkturprognoser.

Läs mer: Bostadsbyggandet på nivå med miljonprogrammet.

Läs mer: Byggandet upp på rekordnivåer.

 

Försenat investeringsstöd

Regeringen avsatte 2,2 miljarder kronor till ett investeringsstöd för hyres- och studentbostäder i budgeten för 2016, men det var länge oklart vilka villkor ett projekt måste uppfylla för att kunna få stöd.

Läs mer: Ingen kan söka regeringens miljarder.

I slutet av september presenterade bostadsminister Peter Eriksson (MP) vilka villkor som gäller.

Läs Mer: Nu kan byggare få investeringsstöd.

 

Hyressättningssystemet under lupp

I mars beslutade regeringen att snabbutreda hyressättningssystemet. Claes Stråth fick uppdraget att i samråd med Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo ta fram förslag på hur systemet kan utvecklas.

Läs mer: Hyressättningen ska snabbutredas.

I början av maj lämnade Fastighetsägarna samtalet. En vecka senare lämnade Claes Stråth förslag på hur hyressättningssystemet ska utvecklas som de två återstående parterna stod bakom. Förslagen fick kritik för att inte angripa de verkliga problemen.

Läs mer: Förslag om hyresförhandlingar får kritik.

I november tillsatte regeringen en ny utredning med fokus på hur systemet med presumtionshyror vid nyproduktion kan utvecklas, ett förslag som kom fram i samtalen som Claes Stråth ledde.

Läs mer: Regeringen utreder hyror vid nyproduktion.

 

Byggbonus till kommuner

I april beslutade regeringen att införa ett statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Under 2016 avsätter regeringen 1,85 miljarder kronor till bidraget, 2017 avsätter de 1,8 miljarder och därefter 1,3 miljarder årligen. I år fick 111 kommuner dela på byggbonusen.

Läs mer: 111 kommuner delar på byggbonus.

Smultronstället: Mer från Norr till söder

Del 5 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-mer-fran-norr-till-soder-27009

Smultronstället: Semestertips i storstäderna

Del 4 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-semestertips-i-storstaderna-27007

Smultronstället: Upplev Leonardo da Vincis skisser få liv

Del 1 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-upplev-leonardo-da-vincis-skisser-fa-liv-27003

Hon har målet att bromsa renoveringshetsen

Sofia Meurk arbetar för omredning av bostadsbeståndet.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-malet-att-bromsa-renoveringshetsen-26968

Ultramodernt kommunikationssystem

Imponerande teknik i nya Mercedes-Benz Sprinter.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ultramodernt-kommunikationssystem-26918

"Vi har en lång historia med oss i bagaget"

Koncernchef Kari Kauniskangas om YIT:s framtid efter förvärvet av Lemminkäinen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-har-en-lang-historia-med-oss-i-bagaget-26914

Svenska framgångar i Brexitland

Whites erfarenheter av prefab ses som tillgång av britterna.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/svenska-framgangar-i-brexitland-26916

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Bluffakturor – så skyddar du dig bäst

Högsäsong för vilseledande erbjudanden i brevlådan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bluffakturor-sa-skyddar-du-dig-bast-26893

Eshaq kan få lämna Sverige efter mejlmiss

Myndighetsschabbel kan leda till utvisning av Dipartlärling
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/eshaq-kan-fa-lamna-sverige-efter-mejlmiss-26885

Heléne Lundmarks nisch – modulhus-entreprenör

Heléne Lundmark satsar på stålmoduler.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/helene-lundmarks-nisch-modulhus-entreprenor-26854