Meny

Så minns vi byggåret 2016 – bostadsfrågorna

Så minns vi byggåret 2016 – bostadsfrågorna

Vi på Byggindustrin har sammanställt årets viktigaste bygghändelser. I del ett av totalt fyra går vi igenom bostadsfrågan. Det är övervägande positiva minnen - bostadsbyggandet har ökat med cirka 30 procent jämfört med förra året. Men vi minns också havererade bostadssamtal och ett försenat investeringsstöd.

Bostadssamtal som havererade

I januari böjd regeringen in till blocköverskridande samtal för att nå överenskommelser för att öka bostadsbyggandet.

Läs mer: Regeringen vill förhandla om bostadsbyggandet.

I juni kom beskedet att Alliansen lämnat bostadssamtalen. Regeringen presenterade då i stället en egen plan med 22 punkter för att öka bostadsbyggandet.

Läs mer: Pessimism sedan bostadssamtalen havererat.

 

Höghastighetstågen

I februari meddelade Sverigeförhandlingen vilka orter som finns med på kartan över planerade stationer och förhandlingarna med det utpekade kommunerna inleddes. I maj presenterades resultatet av förhandlingarna med de fem kommuner som berörs av sträckan mellan Järna och Linköping, den så kallade Ostlänken.

Läs mer: Här är höghastighetstågens lyckliga vinnare.

Läs mer: 55 000 nya bostäder byggs längs Ostlänken.

I maj presenterade Trafikverket också en ny kostnadsberäkning som fick kritik för att missa alternativa lösningar som skulle göra satsningen betydligt billigare.

Läs mer: Så mycket kostar snabbtågen.

Läs mer: Alternativ teknik kan göra snabbtåg billigare.

Under hösten kom signaler från de borgerliga partierna om att de börjar vackla i frågan. Men så sent som i oktober bekräftade infrastrukturminister Anna Johansson (S) att målsättningen fortfarande är att bygga nya stambanor för höghastighetståg.

Läs mer: Regeringen säger fortsatt ja till snabbtåg.

 

Rekordhögt bostadsbyggande

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt under året. Enligt Boverkets prognos från november ska det påbörjas 64 000 bostäder i år, vilket motsvarar en ökning med 30 procent. Bilden bekräftas av Sveriges Byggindustriers konjunkturprognoser.

Läs mer: Bostadsbyggandet på nivå med miljonprogrammet.

Läs mer: Byggandet upp på rekordnivåer.

 

Försenat investeringsstöd

Regeringen avsatte 2,2 miljarder kronor till ett investeringsstöd för hyres- och studentbostäder i budgeten för 2016, men det var länge oklart vilka villkor ett projekt måste uppfylla för att kunna få stöd.

Läs mer: Ingen kan söka regeringens miljarder.

I slutet av september presenterade bostadsminister Peter Eriksson (MP) vilka villkor som gäller.

Läs Mer: Nu kan byggare få investeringsstöd.

 

Hyressättningssystemet under lupp

I mars beslutade regeringen att snabbutreda hyressättningssystemet. Claes Stråth fick uppdraget att i samråd med Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo ta fram förslag på hur systemet kan utvecklas.

Läs mer: Hyressättningen ska snabbutredas.

I början av maj lämnade Fastighetsägarna samtalet. En vecka senare lämnade Claes Stråth förslag på hur hyressättningssystemet ska utvecklas som de två återstående parterna stod bakom. Förslagen fick kritik för att inte angripa de verkliga problemen.

Läs mer: Förslag om hyresförhandlingar får kritik.

I november tillsatte regeringen en ny utredning med fokus på hur systemet med presumtionshyror vid nyproduktion kan utvecklas, ett förslag som kom fram i samtalen som Claes Stråth ledde.

Läs mer: Regeringen utreder hyror vid nyproduktion.

 

Byggbonus till kommuner

I april beslutade regeringen att införa ett statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Under 2016 avsätter regeringen 1,85 miljarder kronor till bidraget, 2017 avsätter de 1,8 miljarder och därefter 1,3 miljarder årligen. I år fick 111 kommuner dela på byggbonusen.

Läs mer: 111 kommuner delar på byggbonus.

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440

Analytiker med marknadsfokus

Linda Jonsson har sitt drömjobb på Veidekke.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/analytiker-med-marknadsfokus-27418

Konceptbilar vittnar 
om framtidens transporter

Eldrift och självkörande bilar på IAA-mässan i Hannover.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/konceptbilar-vittnar-om-framtidens-transporter-27414

Lyckad klimatbantning på Solna United

På Skanskas projekt Solna United landar klimatutsläppen en bra bit under snittet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-klimatbantning-pa-solna-united-27426

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

WEBB-TV: Hogslätts vänboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357