Meny

Så minns vi byggåret 2016 – arbetsmarknaden

Så minns vi byggåret 2016 – arbetsmarknaden

Vi på Byggindustrin har sammanställt årets viktigaste bygghändelser. I del två av fyra tittar vi på arbetsmarknaden. Det är framförallt de senaste årens stora antal nyanlända i kombination med bristen på arbetskraft som har präglat branschen. Men vi minns också Veidekkes begränsning av UE-leden, bristande arbetsmiljö med mera.

Jobb till nyanlända

Under 2016 har invandringen till Sverige minskat dramatiskt till följd av regeringens åtstramningar. Men inom byggbranschen har året präglats av det stora antalet nyanlända som kommit de senaste åren, som utgör en viktig resurs för en bransch som lider av stor arbetskraftsbrist. Byggindustrin har rapporterat om flertalet satsningar. Bland annat snabbspåret för ingenjörer, 100-klubben där nyanlända ska få praktik, samt en rad initiativ från enskilda aktörer.

Läs mer: 100 klubben ger jobb och praktik.

Läs mer: Arbetsgivarna slåss om de nyanländas kompetens.

 

Arbetsmiljön brister även hos stora byggare

Arbetsmiljöverkets satsning på stora byggföretag pågår 2015–2017. I våras presenterade de resultatet från projektets första år då fokus låg på de sex största byggföretagen Peab, Skanska, NCC, Veidekke, JM och Strabag. Resultatet var nedslående. Arbetsmiljöverket hittade i stort sett samma brister hos alla sex företag. Den allvarligaste bristen är att uppgiftsfördelningen brustit när det gäller ansvaret för arbetsmiljön.

Läs mer: Ingen tar ansvar för arbetsmiljön.

 

Åtgärd mot långa UE-kedjor

I juni kom beskedet att Veidekke blir det första svenska byggföretaget att begränsa kedjorna av underentreprenörer som är vanliga i svensk byggbransch. Syftet är att öka Veidekkes insyn och minska risken för att oseriösa företag får uppdrag i deras projekt. Initiativet fick blandade reaktioner från branschen. Byggnads och de andra fackförbunden i 6F var positiva, medan bland annat Sveriges Byggindustrier sa att det inte vore bra för konkurrensen om alla gjorde som Veidekke.

Läs mer: Rädd att det inspirerar lagstiftare.

 

Brist på arbetskraft under lupp

I augusti utsåg bostadsminister Peter Eriksson (MP) Pia Enochsson och Tommy Andersson som samordnare för att utreda hur man bäst löser arbetskraftsbristen inom byggsektorn. I december presenterade de två utredarna sin rapport där de konstaterar att anställda inom bygg går på knäna. Rapporten innehåller 64 förslag för att komma till rätta med arbetskraftsbristen inom bygg.

Läs mer: Anställda inom bygg går på knäna.

 

Inga lönekrav i nya LOU

I september kom ett delbetänkande från utredningen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Utredningen föreslog att upphandlande myndigheter vid behov skulle få ställa krav på arbetstid, lön och semester. Förslaget innebar en ändring av LOU.

Läs mer: Lönekrav kan ställas i LOU.

När riksdagen röstade om regeringens förslag till ändringar i LOU i december sa de ja till delar av förslaget, men avslog de delar av förslaget som handlar om att myndigheter vid behov ska ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörernas personal. 

Läs mer: Inga arbetsrättsliga krav i LOU.

 

Förslag om att skrota lex Laval

Att riva upp lex Laval var ett av Socialdemokraternas vallöften i valrörelsen 2014. I december kom regeringen med ett lagförslag tänkt att träda i kraft den 1 juli 2017. Förslaget är att den så kallade bevisregeln tas bort. Bevisregeln innebär att arbetsgivare slipper bli utsatta för stridsåtgärder om de kan visa att de utstationerade arbetarna – arbetare från andra EU-länder som arbetar tillfälligt i Sverige – har villkor som motsvarar vad facken tänker kräva i ett EU-anpassat kollektivavtal. Förslaget fick kritik av Sveriges Byggindustrier.

Läs mer: Lagförslag ska riva upp lex Laval.

Läs mer: Regeringens förslag är klåfingrigt.

Västerås byter ångkraft mot nya plusenergihus

WEBB-TV: Nu nomineras plusenergihusen i kvarteret Neptun till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vasteras-byter-angkraft-mot-nya-plusenergihus-27622

”Rålis” anpassas för att möta skyfall

Nya tankar börjar slå igenom i byggsvängen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ralis-anpassas-att-mota-skyfall-27606

Startskottet för det nya Kiruna är en kristall

WEBB-TV: Den första byggnaden i Kirunas nya centrum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/startskottet-det-nya-kiruna-ar-en-kristall-27595

Han visualiserar framtiden med ny teknik

Juan Gauthier hade jobbat 15 år i spelbranschen innan han började arbeta för Skanska.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/han-visualiserar-framtiden-med-ny-teknik-27577

Stadskärnorna mår bra enligt rapport

Rapporten visar på ökade omsättningar för verksamheterna i flera städers centrum.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stadskarnorna-mar-bra-enligt-rapport-27573

”Sorgebarnet” blev social och hållbar mönsterkåk

WEBB-TV: Bananhuset i Bergsjön i Göteborg nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sorgebarnet-blev-social-och-hallbar-monsterkak-27568

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440