Meny
 • Uppsalas kommunalråd Erik Pelling (S) säger att en av nycklarna till framgång i Uppsala är att det funnits en bred överenskommelse mellan blockgränserna om att öka byggandet i kommunen.
  Foto: Johanna Norin

Så lyfte Uppsala byggmarknaden

Så lyfte Uppsala byggmarknaden

Genom att jobba med den så kallade ”Uppsalamodellen” med fasta markpriser och flexibla detaljplaner har Uppsala låst upp en tidigare stagnerad byggmarknad. Staden bygger nu näst mest bostäder i Sverige per capita, mer än både Göteborg och Malmö. Och på bara några år har man fått över 50 nya byggsamarbetspartners.

– Nu finns i princip hela Byggsverige representerat här, säger Erik Pelling (S), Uppsalas kommunalråd med ansvar för plan- och byggfrågor.

Ett hus med löparbana på taket, ett med en gemensam storbilds-tv på terrassen, ett tredje med cykelverkstad i huset och ett fjärde som ska föreställa en ”stadsdel i miniatyr”. Nytänkande hållbarhetslösningar med egenvärmehus, träbyggande, bilpooler och cykelparkeringar. Hyresrätter, bostadsrätter och stadsradhus i olika färger och former och med olika fasadmaterial. Variationen kommer att bli tydlig i området Rosendal som just nu byggs söder om Uppsala. Detta syns redan i första etappen, södra Rosendal, trots att byggställningar och byggkranar ännu dominerar området.

– Det är precis den här variationen vi har velat ha, med många smala hus. Det har visat sig historiskt att människor uppskattar detta sätt att bygga på, säger Erik Pelling.

Han visar Rosendalsfältet, där den gamla golfbanan med tufsiga greener och bortglömda dammar de närmaste åren ska bli till norra Rosendal. Totalt ska det byggas 5 500 bostäder i hela stadsdelen. Den ska få tät stadskaraktär, men har Stadsskogens naturreservat, Årike Fyris friluftsområde och Linnéstigen med de gamla tallarna från Linnés tid just intill.

– Det här området uppfattades som förort förut - som en plats där man inte kunde bygga en stad, men nu gör vi det, säger Erik Pelling.

Byggvesta och Utopia arkitekter har skapat en ”stadsdel i miniatyr”.
Foto: Johanna Norin

För några år sedan jobbade Uppsala liksom många andra med stora detaljplaner som styrde vad byggherrarna fick bygga in i minsta detalj. Ett exempel är området Kungsängen, som togs fram på det sättet. Erik Pelling tycker att det lett till brister i stadsdelen.

– Det saknas service, förskolor och skola där. Men det är för sent att ändra på nu, säger han.

Eftersom markanvisningstävlingarna togs före detaljplanerna var man i det gamla systemet dessutom ofta bunden länge i kontrakt med byggherrar som gick och väntade på att få börja bygga. Stora företag kan ta den ekonomiska risken, men inte mindre. Det påverkade utbudet av byggherrar som ville vara med i projekten. Så man bestämde sig för att ändra på det.

– Det har varit ett önskemål från byggherrarna länge att få jobba med mer flexibla detaljplaner. Och det fanns en bred politisk majoritet över blockgränserna för att Uppsala skulle snabba på byggtakten, säger Erik Pelling.

Resultatet blev att man tog fram den så kallade Uppsalamodellen som i viss mån påbörjades i området Östra Sala backe på andra sidan staden. Grunden i Uppsalamodellen var att markanvisa små enheter på 30–100 lägenheter. I markanvisningstävlingen lät man markpriset vara fast, och företagen fick i stället tävla med andra faktorer, som hur man hanterade hållbarhet och gestaltning.

Den här modellen har utvecklats vidare i Rosendal där markanvisningarna sker utifrån en redan fastslagen, men flexibel och gärna stor detaljplan.

Det gav goda resultat och många visade sig vara intresserade av att vara med och tävla. På bara några år ökade man antalet samarbetspartners från sju till 60 och fick alltså in många nya, efterlängtade aktörer.

Bakom Uppsalas kommunalråd Erik Pelling (S) finns Rosendalsfältet, där ytterligare flera etapper ska byggas framöver.
Foto: Johanna Norin

En stor poäng med det nya sättet att jobba var också att man snabbade på byggandet.

– Om vi förut lät ett byggföretag bygga 200 bostäder så la de kanske ut detta på tre etapper under fyra år för att få ekonomi i det. Nu låter vi kanske två företag bygga 100 bostäder var och då vill de bygga så snabbt som möjligt. Vi har tredubblat byggtakten på det här sättet, säger Erik Pelling.

En viktig del av Uppsalamodellen är också att ta in bygglovshandläggare tidigt i byggprocessen och Uppsala har därför anställt många nya sådana de senaste åren. De tas med redan när markanvisningstävlingsbidragens genomförbarhet ska bedömas och är sedan med ända till slutet för att följa upp att det som utlovats byggs.

– Och vi säljer inte marken förrän vi har bygglov för det som ska byggas, säger Erik Pelling.

Uppsala har 96 000 personer i sin bostadskö och kommer snart starta en ny bostadsförmedling. I nya byggprojekt har man därför velat ha in fler hyresrätter. Ett av de företag man fått till Uppsala med hjälp av Uppsalamodellen är Wallenstam som nu bygger hyresrätter i Rosendal. De har nu flera projekt på gång i Uppsala.

– Uppsala är en väldigt spännande och attraktiv stad med stark tillväxt. Vi är väldigt glada att vara igång med nyproduktion av bostäder i Uppsala. Vi bygger för egen förvaltning och har ett långsiktigt intresse för staden och vi hoppas kunna bidra med många fler bostäder framöver, säger vice vd Mathias Aronsson.

Även den lokala byggherren Rosendals fastigheter spelar en viktig roll. De kom in i området när de byggde tennishallen där och har nytänkande idéer som löparbanan på taket, träd inomhus och den lite ovanliga sporten padel har fått egna banor i bottenvåningen på ett av husen med mindre lägenheter.

Idrottsarenan som Rosendal fastigheter byggt.
Foto: Johanna Norin

Annika Stjerna är marknadschef på Rosendals fastigheter, som säger att de bygger i Uppsala för att de ”älskar Uppsala”. Med sin vision att bygga fantasifulla hus uppskattar företaget de flexibla detaljplanerna.

– Det är fantastiskt med sådana här stora detaljplaner där man har bestämt att ”nu ska det byggas”. Då kan man koncentrera sig på det som driver projektet och inte på att tänka på buller och andra detaljplanefrågor, säger hon.

Att mindre företag får en chans att vara med och konkurrera när detaljplanen innehåller små enheter är också bra tycker Annika Stjerna.

– Detta sätt är den rätta vägen att gå för att få variation i området, så att allt inte blir likformigt, säger hon.

En biltur runt Uppsala visar tydligt att Södra Rosendal inte är den enda plats i staden där man bygger. Det går nästan inte att titta i någon riktning utan att se lyftkranar och skyltar som visar på kommande projekt. Och nyligen klubbade kommunen igenom detaljplanen för Ulleråker – där man totalt kommer bygga cirka 7000 lägenheter i en miljö med gamla kulturhistoriska institutionsbyggnader.

Ulleråker, med sina kulturhistoriska institutionsbyggnader kommer att byggas ut kraftigt framöver.
Foto: Johanna Norin

Det fanns en önskan att göra en detaljplan av hela Ulleråker-området, men så blev det inte. I första etappen har man två detaljplaner på 500 respektive 700 bostäder. Kommunen ska fortsätta jobba med Uppsalamodellen, men denna gång kommer man låta priset styra mer i markanvisningstävlingarna.

– Vi måste få rimligt betalt för våra investeringar. Den här gången får man först tävla om priset och sedan om de andra aspekterna i bygget, säger Erik Pelling.

En ändring man gör i det nya området är också att byggherrarna kommer att samordna sig i olika kvarter. På så sätt hoppas man bli av med den enda nackdel man ser med Uppsalamodellen.

– Att ha många byggherrar inblandade har inneburit att det blivit mycket samordningsjobb för kommunen. Det har varit lärorikt, men även arbetsamt, så nu lägger vi det arbetet på byggherrarna i stället, säger Erik Pelling.

Kommunerna som bygger mest

Bostadsbyggande byggstartad volym senaste 12 månader. Gäller volymer mars 2015–februari 2016.

 • Stockholm
 • Uppsala
 • Göteborg
 • Malmö
 • Örebro
 • Linköping
 • Norrköping
 • Nacka
 • Helsingborg
 • Umeå

Källa: Sverige Bygger

De är med och samarbetar i Rosendal

Exempel på samarbetspartners i Södra Rosendal:

 • Byggets
 • Wallenstam
 • Rosendals bostäder
 • Uppsalahem
 • Diligentia 
 • Bolite Bostäder
 • Bright Living
 • Skanska Sverige
 • Åke Sundvall Projekt
 • Genova Property Group
 • Wallenstam
 • JM
 • OOF
 • Småa

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440

Analytiker med marknadsfokus

Linda Jonsson har sitt drömjobb på Veidekke.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/analytiker-med-marknadsfokus-27418

Konceptbilar vittnar 
om framtidens transporter

Eldrift och självkörande bilar på IAA-mässan i Hannover.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/konceptbilar-vittnar-om-framtidens-transporter-27414

Lyckad klimatbantning på Solna United

På Skanskas projekt Solna United landar klimatutsläppen en bra bit under snittet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-klimatbantning-pa-solna-united-27426

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

WEBB-TV: Hogslätts vänboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357