Meny

Restaurering ger en kyrka för framtiden

Restaurering ger en kyrka för framtiden

Samverkan är en ovanlig entreprenadform vid kyrkorenoveringar. Men det har varit ett framgångsrecept för att föra Gustaf Vasa kyrka in i 2000-talet med de kulturhistoriska värdena i behåll. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2018.

Odenplan, Stockholm – en plats som redan tidigare har varit central, men som med den nya pendeltågsstationen har blivit ett ännu tydligare centrum. Mitt på torget tornar Gustaf Vasa kyrka upp sig. Kyrkan, som invigdes 1906 och är landets enda nybarockkyrka, hör till de största i Sverige. Till volymen är det bara Uppsala domkyrka som är större. På insidan står altaruppsatsen som från början uppfördes för just Uppsala domkyrka under 1700-talet och som har ett försäkringsvärde på en halv miljard kronor.

LÄS MER: Dubbelfasad i glas utmanade byggare

Med allt detta i åtanke förstår man att det har varit mycket att tänka på under det restaurerings- och renoveringsarbete av Gustaf Vasa kyrka som har pågått under 2016 och 2017. Enligt Sven Löfvenberg, fastighets- och kyrkogårdschef för Fastighetssamverkan Norr inom Svenska Kyrkan, började utredningen i Gustaf Vasa församling redan 2003.

– Taket läckte och värmen fungerade inte. Församlingen gjorde en vård- och underhållsplan och kom fram till att det behövde tas ett helhetsgrepp kring restaureringen av kyrkan, säger Sven Löfvenberg och berättar att det arbete som nu har genomförts är landets största kyrkorenovering i modern tid.

– Kalmar domkyrka renoverades för tio år sedan, men det här projektet är ännu större – det största sedan 60-talet.

Gustaf Vasa kyrkas fasad har återfått sin forna glans, från mörk och grå till lysande vit.
Gustaf Vasa kyrkas fasad har återfått sin forna glans, från mörk och grå till lysande vit.
Foto: Anders Siljevall

Vid årsskiftet 2015-2016 kom huvudentreprenören M3 Bygg in i bilden och var med och upprättade bygghandlingen. Arbetet som sedan har genomförts under 2016 och 2017 har varit omfattande. Utöver lagning av plåttaket har även korset på taket och andra detaljer förgyllts. Hela fasaden har blästrats och målats om och fönsterbågar- och karmar har slipats rena för att sedan målas med linoljefärg. Sedan har energiglas satts in.

– Fönsterrenoveringen var en stor entreprenad – dubbelt så stor som fasadmålningen, säger Anders Radinger, platschef på M3 Bygg.

Grundmuren har dränerats och gamla tätskikt som tvärtom gjort muren våtare har blästrats bort.

– På en sektion hade man lagt på mineralull 1985. Där var det ännu surare, säger Anders Radinger.

På insidan har kyrksalen genomgått en konservering. Ytorna har rengjorts varsamt, färgflagor har limmats tillbaka och allt som har gått att måla har målats.

– Bland annat har kyrkbänkarna skickats iväg för att målas, säger Anders Radinger.

Sven Löfvenberg, fastighets- och kyrkogårdschef för Fastighetssamverkan Norr inom Svenska Kyrkan, Anders Radinger, platschef, M3 Bygg, och Jan Skägg, marknadsstrateg på M3 Bygg.
Sven Löfvenberg, fastighets- och kyrkogårdschef för Fastighetssamverkan Norr inom Svenska Kyrkan, Anders Radinger, platschef, M3 Bygg, och Jan Skägg, marknadsstrateg på M3 Bygg.
Foto: Anders Siljevall

Jan Skägg, marknadsstrateg på M3 Bygg, vill lyfta fram installationerna i kyrkan. Alla rör och ledningar har bytts ut.

– Det finns elektriker här som har gjort ett otroligt jobb med tanke på förutsättningarna. Eftersom det inte har funnits några ritningar har de behövt kartlägga den gamla elinstallationen, säger han.

Golven har öppnats upp och golvvärme har lagts in. På så vis kan effekten från radiatorena skruvas ner vilket ger kyrkan ett bättre inomhusklimat. Detta är ett stort ingrepp i en kulturbyggnad.

– Kulturmiljölagens fjärde kapitel reglerar vad man får göra med en kyrka och i princip får beställaren inte göra någonting på egen hand. Allt är tillståndspliktigt hos länsstyrelsen, säger Sven Löfvenberg.

Flera tillbyggnader har gjorts, bland annat har ett nytt vaktmästarkontor, som också kan fungera som biljettlucka.
Flera tillbyggnader har gjorts, bland annat har ett nytt vaktmästarkontor, som också kan fungera som biljettlucka.
Foto: Anders Siljevall

Trots rigorös lagstiftning är det en rejäl modernisering som har genomförts i Gustaf Vasa kyrka. Utöver de nya installationerna har tre våningsplan förberetts för att bli kontor åt församlingens personal.

– Man flyttar hem merparten av de kontor man i dag hyr in sig i på stan, säger Sven Löfvenberg.

LÄS MER: Formbart hus har fått plats i Vallastaden
 

Ett trapphus har rivits för att ge plats åt RWC och vaktmästarkontor. En ramp till koret har byggts och hissar, lyftbord och hörselslingor är andra åtgärder som förbättrat tillgängligheten.

Mycket krut har lagts på ljudanläggningen och tanken är att kyrkans status som konsertlokal ska höjas.

I en kyrkorestaurering är det traditionella metoder som gäller. Målare som kan använda linoljefärg, stenhuggare med kunskaper från medeltiden och flera konservatorer har varit inblandade i projektet.
I en kyrkorestaurering är det traditionella metoder som gäller. Målare som kan använda linoljefärg, stenhuggare med kunskaper från medeltiden och flera konservatorer har varit inblandade i projektet.
Foto: Anders Siljevall

– Ljudanläggningen vi har nu tangerar konserthusnivå. Vi vill bli attraktiva på uthyrningsmarknaden, så det är en ren investering för församlingen. Den ambitionen har varit genomgående i projektet, allt ifrån hur vi har isolerat fönstren för att stänga ute trafikbuller till hur vi har utformat gradängerna, säger Sven Löfvenberg.

Projektet har haft en tajt tidsplan på grund av Citybanan och den nya tunnelbanelinjen, Gula linjen.

– Vi hade 18 månader på oss – från att Citybanan var klar till att Gula linjen skulle byggas. Det påverkade planeringsförutsättningarna, säger Anders Radinger.

Från början var det tänkt att en ny tunnelbaneperrong skulle angöras i kyrkans grundmur, men så blev inte fallet, vilket gladde alla inblandade i renoveringen av Gustaf Vasa kyrka. M3 Bygg kunde på så vis hinna med ytterligare arbete med kyrkogården, utan att dra över tiden med mer än en månad – trots att arbetet egentligen skulle ta fyra månader.

Altaruppsatsen från 1700-talet har varit varsamt inkapslad in för att skyddas från damm och skaderisker.
Altaruppsatsen från 1700-talet har varit varsamt inkapslad in för att skyddas från damm och skaderisker.
Foto: Anders Siljevall

Projektet har utförts som samverkanmed en stor andel entreprenader på löpande räkning, något som är ovanligt i den kyrkopolitiskt styrda världen där fasta priser är lättare att besluta om. Det har varit en förutsättning att klara en tuff tidplan i ett projekt där förutsättningarna är svåra att förutse under projekteringen.

– Fasta priser har varit lätta att jämföra i det politiska ledet, men vi insåg tidigt att vi inte kommer kunna projektera hela vägen fram. Detta gjorde att vi började titta på moderna upphandlingsformer. Vi hade en dialog med Statens Fastighetsverk som lyfte fram samverkan och jag lyckades övertyga det politiska ledet om att vi skulle gå in i en samverkansentreprenad även här, säger Sven Löfvenberg.

Flexibiliteten har betytt mycket. M3 Bygg har tidigare jobbat med samverkan ihop med Statens Fastighetsverk med fasadrenoveringen av Stockholms slott. Jan Skägg berättar att premisserna har varit ungefär de samma med Gustaf Vasa kyrka.

– Vi har haft förtroende att jobba på löpande räkning och haft ett fast arvode. Branschens platschefer är väldigt fokuserade på ekonomi, att det ska gå bra för företaget. Här lyckas man flytta fokus. Platschefen känner sig trygg i att företaget är nöjda med upphandlingen och kan fokusera på metodval, teknik och att hålla budget, säger han.

I projekteringen har man haft bygget av Citybanan och den nya tunnelbanelinjen, Gula linjen, att förhålla sig till.
I projekteringen har man haft bygget av Citybanan och den nya tunnelbanelinjen, Gula linjen, att förhålla sig till.
Foto: Anders Siljevall

I en samverkan är det viktigt att inte jobba med riktkostnadsregleringar.

– Då är man tillbaka på ruta ett med samma fokus på arvodet. Däremot ska vi hålla den budget som beställarens plånbok tål. Då känner sig kunden trygg och kommer tillbaka, säger Jan Skägg.

Förtroendet behöver vara riktat åt båda hållen. En samverkansentreprenad kräver engagemang även från beställaren.

– Det är inte bara vi som granskar M3, utan de tittar på om beställaren mäktar med en samverkansentreprenad. Statens Fastighetsverk gav oss rådet att avsätta resurser för att klara av det. På så vis kunde vi tidigt ange att vi skulle sätta en byggledare på plats, säger Sven Löfvenberg.


LÄS MER: Ny teater blir ljuslykta i gammalt kvarter

Han berättar vidare att samarbetet M3 har varit en positiv erfarenhet.

– Jag har renoverat kyrkor i 15 år och det som M3 tillförde var ett modernt tänk när det gäller produktionsmetod och logistik som kulturmiljöbranschen inte riktigt har. Vi har fått in en frisk och modern vind som var välbehövlig.

Samtliga fönster har renoverats. Kupolens glasrutor har fått sin första putsning på mycket länge.
Samtliga fönster har renoverats. Kupolens glasrutor har fått sin första putsning på mycket länge.
Foto: Anders Siljevall

Anders Radinger förklarar arbetssättet i projektet:

– Vi ska driva det här som en nyproduktion, med samma styrning, samtidigt som bevarandet och kvaliteten kommer i första rummet. Jag hade ett möte med hela konserveringsgruppen för att förklara hur ett avslut ska se ut i våra projekt – alla papper på bordet, noll fel, inga släpande rapporter. Det var nytt och ovant för många, men det var en som var väldigt intresserad och själv sa att det behövs bättring. Hon fick med de andra på tåget.

Workshops har varit ett annat viktigt steg i samarbetet mellan aktörerna, ett sätt för alla att berätta om vad som är viktigast ur deras synvinkel. Både Anders Radinger och Jan Skägg menar att de påverkar samverkan i en positiv riktning och att det kortar startsträckan i arbetet.

– Ibland hörs röster om att workshops är löjligt. Men det handlar ju bara om att kicka igång förtroendet och eventuellt komma fram till att någon part ska bytas ut, säger Anders Radinger.

Restaureringsarbetet börjar närma sig sitt slut och första advent beräknas kyrkan hålla öppet. Besökarna möts då av många nyheter i en mycket anrik byggnad.
– Kyrkan är 110 år gammal, men nu lyfter vi in den i 2000-talet och lyfter upp användningen till en grad som passar platsen, säger Sven Löfvenberg.

Gustaf Vasa kyrka i korthet

Projektnamn: Restaurering av Gustaf Vasa kyrka.

Byggherre: Gustaf Vasa församling.

Byggentreprenör: M3 Bygg.

Hyresgäst: Gustaf Vasa församling.

Byggledare/Byggplatsuppföljare: Nektarinen.

Projektledning: Fastighetssamverkan Norr.

Installationsbyggledare: M3 Bygg.

Projekteringsledare: Hifab/Olof Palmbäck AB.

Konstruktör: Tyréns.

Arkitekt: AIX arkitektkontor.

Landskapsarkitekt: Landskapsgruppen Öresund.

VVS-konsult: Sweco.

El-konsult: Bjerkings.

Ventilationskonsult: Sweco.

VVS-entreprenör: Bergs Rörteknik.

Ventilationsentreprenör: Creovent.

Elentreprenör: Lennströms El.

Markentreprenör: Schaktmiljö.

Entreprenadform: Samverkans entreprenad.

Ersättningsform: Fast plus rörlig del.

Entreprenadkostnad exklusive moms: 87,6 miljoner kronor.

Totalkostnad: 104,8 miljoner kronor.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2018. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Visionär skola utan klassrum och korridorer

WEBB-TV: Skapaskolan i Huddinge nominerad till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/visionar-skola-utan-klassrum-och-korridorer-27901

Hon har 
arbetat sig upp från botten

Från gruvan till samhällsbyggare – i samma företag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-arbetat-sig-upp-fran-botten-27868

Medeltida höjdare 
omsprungen av ny ikon

WEBB-TV: Icon Växjö nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/medeltida-hojdare-omsprungen-av-ny-ikon-27872

Adam Cocozza har växt in i pappans kostym

Från ung sommarjobbare till vd på pappas företag Botrygg.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/adam-cocozza-har-vaxt-i-pappans-kostym-27840

Högsträckt legobygge fullmatat med spänning

WEBB-TV: Ledningshöjningen mellan Hamra och Åker nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hogstrackt-legobygge-fullmatat-med-spanning-27843

Han har gjort ledstänger till en familjesak

Sture Wiklund är inte sugen på pension.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/han-har-gjort-ledstanger-till-en-familjesak-27801

Krocksäkrat brobygge

WEBB-TV: Brohuset i Stockholm nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/krocksakrat-brobygge-27799

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Bostäder åt ekonomiskt svaga hushåll viktigaste frågan

Byggindustrin har frågat ett antal intresseorganisationer om det kommande byggåret.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bostader-ekonomiskt-svaga-hushall-viktigaste-fragan-27686

Spridda röster om byggåret som gått

Vi har frågat ett antal intresseorganisationer om hur de minns 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/spridda-roster-om-byggaret-som-gatt-27684

Så minns vi byggåret 2018 – andra halvåret

Byggindustrin gör en sammanfattning av några av de stora bygghändelserna under 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-minns-vi-byggaret-2018-andra-halvaret-27664