Meny

Rekordbygget i Solna är pilotprojekt för UE-åtgärd

Rekordbygget i Solna är pilotprojekt för UE-åtgärd

Veidekkes projekt Pyramiden i Solna, som ska bli SEB:s nya kontor, är pilotprojekt för Veidekkes beslut att begränsa antalet underentreprenörsled. Med en bruttoarea på nästan 100 000 kvadratmeter är Pyramiden Veidekkes största kontorsprojekt någonsin.

– Pyramiden är ett jättestort projekt. Dessutom bygger vi det i högkonjunktur. Det är två faktorer som ökar risken för att oseriösa företag kan komma in i UE-leden. Därför valde vi det, säger Jimmy Bengtsson, vd Veidekke Sverige.

Det är ungefär ett år sedan regeln om högst två underentreprenörsled infördes på Pyramiden. Men redan från projektets start i slutet av 2014 testade Veidekke att ha utökade kontroller av underentreprenörerna.

Webb-tv: Veidekke gör unik UE-åtgärd.

Arne Svensson, projektdirektör för Pyramiden, berättar att begränsningen av underentreprenörsleden och de utökade kontrollerna fungerat bra.

– När det gäller våra underentreprenörer så förklarar vi att det är så här vi arbetar. Det har inte varit några konstigheter. Det svåra är tidspressen. Det tar tid att göra kontrollerna, säger han.

Arne Svensson, projektdirektör för Pyramiden på Veidekke.
Foto: Mattias de Frumerie

Jimmy Bengtsson har förståelse att de utökade kontrollerna kräver resurser av projektorganisationen.

– Kontrollerna kräver resurser, men vi ser också att de ger resultat, säger Jimmy Bengtsson.

En regelbunden och systematisk kontroll som Pyramiden testat, och som nu i samband med regeln om underentreprenörsleden blir krav i alla Veidekkeprojekt, bygger på en inköpsliggare som bland annat listar alla UE som har uppdrag i projektet. Inköpsliggaren jämförs sedan med närvaroliggaren varje vecka, och Veidekke kan då upptäcka om det finns personer på bygget som är anställda av någon annan än de underentreprenörer som Veidekke har kännedom om.

Veidekke gör stickprovskontroller av ID06-korten eftersom de inte upplever att systemet är tillförlitligt.
Foto: Mattias de Frumerie

Utöver den systematiska kontrollen genomför Veidekke stickprovskontroller för att jämföra uppgifterna på ID06-korten med uppgifterna på vanliga ID-handlingar.

– Tyvärr är det stora brister i ID06-systemet. Det är ihåligt. Och det är svårt att göra något åt som enskilt företag. Därför gör vi stickprovskontroller. Vi hinner inte kontrollera varenda kort. Hade ID06-systemet varit robust hade det räckt att jämföra inköpsliggare och närvaroliggare, säger Jimmy Bengtsson.

Jimmy Bengtsson, vd Veidekke Sverige.
Foto: Mattias de Frumerie

Mathias Darnelius, huvudskyddsombud på Veidekke, bekräftar problemet med ID06-korten. Han berättar att Veidekke upptäckt dels ID06-kort med felaktiga personuppgifter och dels kort där personuppgifterna var korrekta, men där personen inte var anställd av det företag som det stod på kortet.

I Mathias Darnelius arbetsuppgifter ingår även systematiska kontroller av hur de underentreprenörer som verkar inom byggavtalet på Veidekkes arbetsplatser sköter sina skatter och andra åtaganden som regleras av paragraf 38-40 i Byggavtalet.

– Det är en kontroll vi haft i flera år. Vi är ensamma om den i Sverige, säger Mathias Darnelius.

SEB:s nya kontor ligger intill Mall of Scandinavia.
Foto: Mattias de Frumerie

Han är positiv till att Veidekke inför nya, striktare regler för underentreprenörer och han menar att den nya regeln tas emot väl av Veidekkes egna yrkesarbetare.

– Här går Veidekke i bräschen. Det här är helt i linje med Byggnads och BI:s arbete för att få ordning och reda i byggbranschen, säger han.

Jimmy Bengtsson lyfter också fram kundperspektivet.

– Vi känner oss säkra på att de stora seriösa kunder som vi vill jobba åt kommer att uppskatta det här beslutet, säger han.

Smultronstället: Mer från Norr till söder

Del 5 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-mer-fran-norr-till-soder-27009

Smultronstället: Semestertips i storstäderna

Del 4 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-semestertips-i-storstaderna-27007

Smultronstället: Upplev Leonardo da Vincis skisser få liv

Del 1 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-upplev-leonardo-da-vincis-skisser-fa-liv-27003

Hon har målet att bromsa renoveringshetsen

Sofia Meurk arbetar för omredning av bostadsbeståndet.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-malet-att-bromsa-renoveringshetsen-26968

Ultramodernt kommunikationssystem

Imponerande teknik i nya Mercedes-Benz Sprinter.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ultramodernt-kommunikationssystem-26918

"Vi har en lång historia med oss i bagaget"

Koncernchef Kari Kauniskangas om YIT:s framtid efter förvärvet av Lemminkäinen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-har-en-lang-historia-med-oss-i-bagaget-26914

Svenska framgångar i Brexitland

Whites erfarenheter av prefab ses som tillgång av britterna.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/svenska-framgangar-i-brexitland-26916

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Bluffakturor – så skyddar du dig bäst

Högsäsong för vilseledande erbjudanden i brevlådan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bluffakturor-sa-skyddar-du-dig-bast-26893

Eshaq kan få lämna Sverige efter mejlmiss

Myndighetsschabbel kan leda till utvisning av Dipartlärling
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/eshaq-kan-fa-lamna-sverige-efter-mejlmiss-26885

Heléne Lundmarks nisch – modulhus-entreprenör

Heléne Lundmark satsar på stålmoduler.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/helene-lundmarks-nisch-modulhus-entreprenor-26854