Meny

Planering fick räckena på plats rekordsnabbt

Planering fick räckena på plats rekordsnabbt

När 12 mil vägräcken skulle monteras utefter E4 vid Gävle ville Trafikverket minimera trafikstörningarna genom att halvera byggtiden. Entreprenören NCC lyckades med det tack vare noggrann planering och längre överledningssträckor än normalt. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2015.

När den fyrfiliga motorvägssträckan på E4 mellan Gävle Västra och Mehedeby byggdes under 1980-talet monterades inga vägräcken utom vid broarna. I dag är trafikintensiteten hög med en årsdygnstrafik på runt 10 000 bilar.

Trafikverket insåg att räcken behövdes på sidorna och i vägbanans mitt för den tre mil långa sträckan för att göra sidoområdena säkra och generellt öka trafiksäkerheten. Tillsammans blev det 12 mil balkräcke med W-profil.

I upphandlingen angav Trafikverket att arbetet skulle utföras mellan den 2 juni och 27 juli 2014. Inga entreprenadarbeten fick förekomma under midsommarhelgen. Då skulle vägen vara öppen för trafik. Om produktionen stod stilla under annan tid mer än ett dygn skulle detta innebära att tillfälliga trafikanordningar måste plockas bort och trafiken ledas in på ordinarie körfältsindelning.

– I praktiken innebar det produktion dygnet runt. Att ta bort avstängningarna skulle bli för dyrt och omfattande, säger platschef Mikael Johansson, NCC.

Det var ett medvetet val att utföra arbetet under sommaren, vilket skulle innebära färre trafikstörningar för arbetspendlarna. Samtidigt kunde man arbeta i två skift tack vare de ljusa sommarkvällarna. En annan fördel var att det var lätt att få tag på arbetskraft och slag-bilar eftersom räckesarbeten i de flesta fall pågår under hösten.

I upphandlingen reglerades att en överledning av trafiken fick utföras i två sträckor om max fem kilometer och med en mellanliggande sträcka på minst tre kilometer. NCC varnade för risken med upphinnande-olyckor och föreslog i stället att en vägsträcka på en mil i taget skulle stängas av. Trafikverket accepterade förslaget men krävde att entreprenören skulle återgå till den ursprungliga planen med fem kilometers överledningssträcka om inte trafiksäkerheten kunde tryggas. Dessbättre inträffade endast en smärre incident under dag två.

Att ha en överledningssträcka på en mil var unikt. Det gav en jämn produktionstakt och de två arbetslagen kunde montera 3 000 meter räcke per dag mot normalt 1 500 meter per dag.

– Tack vare den långa överledningssträckan blev produktionen effektivare och flöt bättre. Vi skapade ett sorts löpandeband, där alla moment kunde göras i ett svep och utan störningar, säger Mikael Johansson.

Trafikverkets projektledare Ragnhild Brändeskär tror på en balans mellan morot och piska. Därför lade Trafikverket in ”väghyra” i kontraktet. Om NCC blev klar tidigare än planerat skulle företaget få en bonus på 50 000 kronor per dag. Blev det förseningar, skulle detta kosta NCC lika mycket.

– Tack vare den effektiva produktionen blev räckesmonteringen klar åtta dagar tidigare än planerat, vilket genererade en bonus på 400 000 kronor till NCC. Vid slutbesiktningen påträffades fel som föranledde att NCC fick betala 50 000 kronor för den dag då felen åtgärdades, säger Ragnhild Brändeskär.

Produktionen var intensiv med sitt industriella tänkande och jobb i etapper om fem kilometer. En grävmaskin skalade bort vegetationen i vägbanekanterna och en stödremsa av grus lades ut. Räckesstolparnas placering markerades manuellt, hål för stolparna gjordes med maskin och sist utfördes räckesmontaget. Därtill skedde fortlöpande besiktningar, vilket ytterligare snabbade på processen.

Efter varje etapp på fem kilometer gjordes en delbesiktning medan avstängningarna ännu var kvar. Detta gav värdefulla erfarenheter till nästa etapp. Vid en sådan besiktning upptäcktes till exempel att räckesskarvarna inte var ordentligt åtdragna. Tidsmässigt och ekonomiskt hade det varit katastrof om detta hade upptäckts först när alla räcken var monterade.

– Nu kunde vi lätt åtgärda felet, säger Mikael Johansson.

För vägarbetarna var det en trygghet att kunna jobba på en helt avstängd vägsträcka i en så lång sträcka som en mil.

– Vi fick en jämn arbetstakt, kunde jobba ostört och behövde inte känna hur bilarna svischade förbi bakom ryggen på oss. Det kändes att vi hade en säker arbetsmiljö, säger arbetsledare Marcus Cedermark, NCC.

Projektet är en total-entreprenad på 34 miljoner kronor inklusive en tilläggsbeställning för ett underglidningsskydd för motorcyklar. Underglidningsskydd är ovanliga och det här är en av Sveriges få provsträckor. Skyddet består av en plåt, som är monterad utefter räckets nederdel vid avfarternas ytterkurvor.

– Om en motorcykel välter, kommer motorcyklisten att glida längs med skyddet och inte in i en stolpe eller sten, vilket minskar risken för personskador. Skyddet har fått positiv uppmärksamhet från Svenska Motorcyklister som skrivit och tackat, berättar delprojektledare Mikael Andersen Storm, Trafikverket.

Både beställare och entreprenör är eniga om att projektet flutit på bra tack vare gott samarbete och att båda parter dragit åt samma håll.

– Trots sin litenhet har det varit ett intensivt projekt med byggmöten varje vecka, produktion i stort sett dygnet runt och tio delbesiktningar. Speciellt delbesiktningarna var värdefulla. De resulterade i att vi kunde ha produktion hela tiden och vi behövde inte skjuta problemen framför oss utan kunde ta dem direkt, säger Mikael Johansson

Vägräcken E4 Gävle i korthet
  • Beställare: Trafikverket
  • Totalentreprenör: NCC
  • Byggledare/Byggplatsuppföljare: EQC-Managment
  • Teknisk beskrivning (TB): EQC-Management
  • Räcken och montage: ATA
  • Trafikanordningar och skyltar: Ramudden
  • Schakt: Kungsfors Grävservice
  • Vad: Tre mil fyrfilig motorväg försågs med 12 mil balkräcke
  • Var: Gävle Västra – Mehedeby
  • Kostnad: 34 miljoner kronor
Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2015, inklusive längre reportage om samtliga nominerade projekt.

Bostäder åt ekonomiskt svaga hushåll viktigaste frågan

Byggindustrin har frågat ett antal intresseorganisationer om det kommande byggåret.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bostader-ekonomiskt-svaga-hushall-viktigaste-fragan-27686

Spridda röster om byggåret som gått

Vi har frågat ett antal intresseorganisationer om hur de minns 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/spridda-roster-om-byggaret-som-gatt-27684

Så minns vi byggåret 2018 – andra halvåret

Byggindustrin gör en sammanfattning av några av de stora bygghändelserna under 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-minns-vi-byggaret-2018-andra-halvaret-27664

Så minns vi byggåret 2018 – första halvåret

Byggindustrin gör en sammanfattning av några av de stora bygghändelserna under 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-minns-vi-byggaret-2018-forsta-halvaret-27663

Fullfjädrad bil efter lyckat samarbete

Femte generationen av Opel Combo är mycket lyckad enligt Byggindustrins testförare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/fullfjadrad-bil-efter-lyckat-samarbete-27611

Västerås byter ångkraft mot nya plusenergihus

WEBB-TV: Nu nomineras plusenergihusen i kvarteret Neptun till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vasteras-byter-angkraft-mot-nya-plusenergihus-27622

”Rålis” anpassas för att möta skyfall

Nya tankar börjar slå igenom i byggsvängen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ralis-anpassas-att-mota-skyfall-27606

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Startskottet för det nya Kiruna är en kristall

WEBB-TV: Den första byggnaden i Kirunas nya centrum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/startskottet-det-nya-kiruna-ar-en-kristall-27595

Han visualiserar framtiden med ny teknik

Juan Gauthier hade jobbat 15 år i spelbranschen innan han började arbeta för Skanska.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/han-visualiserar-framtiden-med-ny-teknik-27577

Stadskärnorna mår bra enligt rapport

Rapporten visar på ökade omsättningar för verksamheterna i flera städers centrum.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stadskarnorna-mar-bra-enligt-rapport-27573