Meny

Ostlänken sätter fart på Norrköping

Ostlänken sätter fart på Norrköping

I förra veckan kom beskedet att fem kommuner längs planerade Ostlänken tillsammans ska bygga 55 000 bostäder mot förbättrad infrastruktur med höghastighetsjärnväg. Norrköping är en av de tre städer som ska bygga mest, 15 300 bostäder. Och bara löftet om Ostlänken har redan fått fart på byggplanerna.

– Ostlänken innebär att vi kommer få oerhört mycket bättre kommunikationer – både i Östergötland och till Stockholm. Vi kommer bli en del av Stockholms- och Mälardalsregionen och det skapar förutsättningar för många fler människor att både bo och arbeta i Norrköping och dess omgivningar, säger Ulf Arumskog, utvecklingschef och samordnare för Ostlänken i Norrköping.

För några år sedan byggdes det knappt något i Norrköping. Men de kommande infrastrukturprojektet har gjort att många av de 15 300 bostäder som kommunen nu förbundit sig att bygga i Sverigeförhandlingen redan har börjat planeras.

Läs mer: 55 000 nya bostäder byggs längs ostlänken.

Man förbereder just nu för att flytta den nuvarande hamnen längre ut och bereda plats för bostäder där nuvarande hamnen är. Den nuvarande godsbangården ska flyttas till Malmölandet och lämnar efter sig ytor som kan bebyggas. Bygget av Ostlänken kommer dessutom att ge staden ett nytt resecentrum och runt det kommer nya stadsdelar kunna växa fram på längre sikt.

– En del av detta hade hänt ändå, men allt går mycket fortare därför att vi får draghjälp av Ostlänken, säger Ulf Arumskog.

Nu i maj ställs Norrköpings första spårsträckor ut på samråd.

Ulf Arumskog är som kommunens representant part i målet men hans bild är att de flesta Norrköpingsbor är positiva till länken.

– Det här skapar en möjlighet till utveckling i Norrköping. Men sen finns det givetvis de som ifrågasätter varför man måste bygga en ny järnväg och varför man drar den genom Norrköping.  Sen kommer nog en och annan bli lite upprörd när vi ska gräva upp hela stan, det blir en utmaning logistiskt, säger Ulf Arumskog.

Jobb i många år framöver

Ostlänken är Sveriges just nu största infrastrukturprojekt och kommer ge mycket jobb för byggindustrin framöver.

– Vi tror inte den svenska entreprenadmarknaden räcker, så vi har lobbat i Europa och Asien för vi kommer behöva hjälp även därifrån, säger Håkan Gunnar som är projekteringschef på Trafikverket.

Ostlänken är just nu inne i sista planeringsfasen. 2014 tog regeringen beslut om en åtgärdsplan för sträckan som i förlängningen kan bli en del av ett större höghastighetsnät till Göteborg och till Malmö och sedan dess jobbar Trafikverket med järnvägsplaner och tillåtlighetsprövning.

Två järnvägsplaner i Trosa och Södertälje har redan varit ute och visat förslag på spårlinje och nu visas även förslag på två av tre sträckor i Norrköping. Byggstarten för den nya järnvägen planeras ske successivt mellan 2017-2021. Det första som händer är att man bygger Kardonbanan i Norrköping och därmed skapar bättre förutsättningar för godstrafiken i staden.

– Det bygget planerades för några år sedan och har separat järnvägsplan men har nu inlemmats i Ostlänken-projektet, säger Håkan Gunnar.

Gigantiskt anläggningsprojekt

Ostlänken kommer att bli ett gigantiskt anläggningsprojekt med 200 broar, 30 tunnlar och ett för Sverige helt nytt sätt att bygga järnvägsspår.

– Vi bygger 15 mil dubbelspår i form av ett fixerat spårsystem. Det innebär att vi gjuter fast spåret i marken och det gör vi för att spårläget är så viktigt och för att fixerade spårsystem är mycket billigare att underhålla än traditionell järnväg, säger Håkan Gunnar.

Detta spårsystem kräver dock omfattande markförstärkningsarbeten.

En annan stor utmaning är att säkerheten på banan kräver stängsel överallt. Det gör järnvägen till en barriär i naturen.

– Just nu jobbar vi mycket för att kartlägga viltstråk, jaktstråk och inventera artskydd. Att skydda naturen är en lika stor utmaning som själva tekniken, säger Håkan Gunnar.

Han nämner också informationsarbetet med de 1 300 fastighetsägare som kan få större eller mindre intrång på sina fastigheter.

– Vi jobbar redan nu med att lösa in vissa fastigheter som vi vet med säkerhet står i vägen och har särskilda skäl för inlösen.

Ingen ska bli åksjuk

Sveriges just nu snabbaste tåg, X2000 har fått kritik för att ge åksjuka. Men den järnväg som byggs nu kommer inte ge några sådana problem, det vore ett misslyckande, menar Håkan Gunnar.

– På X2000 är det korglutningsprincipen du blir sjuk av - den finns för att banorna inte är optimerade för att köra snabba tåg. Våra banor kommer bli otroligt raka. Vi jobbar med spårradier på över 6300 meter så även en kurva blir väldigt lik en raksträcka.

När järnvägen väl kommer trafikeras med tåg som kör i 320 kilometer i timmen är dock en öppen fråga.

– Vi styr inte över det eftersom marknaden är avreglerad. Men jag tror inte någon operatör med sådana tåg kommer finnas 2028 när Ostlänken planeras öppna.

De första upphandlingarna i projektet med Kardonbanan och höghastighetsjärnvägen påbörjas 2017.

– Det är stora entreprenader i klassen 2-3 miljarder och uppåt. Men varje huvudentreprenör kommer generera massor av jobb till underentreprenörer på de orter vi berör. Det här projektet kommer ge stora sysselsättningsringar på vattnet, säger Håkan Gunnar.

Tidsvinst med Ostlänken

Stockholm - Vagnhärad: 10 minuter.                        

Stockholm - Nyköping: 20 minuter.                          

Stockholm - Norrköping: 30 minuter.                       

Stockholm - Linköping: 40 minuter.

Till det kommer ökad kapacitet på nuvarande banor både för gods- och persontrafik eftersom trafik kan separeras.

Nuläge Ostlänken

Södertälje-Trosa

  • Den föreslagna spårlinjen bearbetas fortfarande.

Nyköping

  • Initiala jobb pågår.

Norrköping

  • Två förslag på delsträckor ställs ut.

Linköping

  • Upphandlingen för delsträckan Bäckeby-Tallboda i Linköpings kommun pågår.

Vattnets motorväg lindrar växtvärk

Webb-tv: Östra Länken ger Luleå möjlighet att växa.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vattnets-motorvag-lindrar-vaxtvark-26101

Alaa Alshawa fick fast jobb direkt

Och nu startar han eget
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alaa-alshawa-fick-fast-jobb-direkt-26067

Superfabriken tar Lindbäcks till ny nivå

Webb-tv: Hustillverkarens nya Piteå-fabrik ska täcka efterfrågan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/superfabriken-tar-lindbacks-till-ny-niva-26064

Birgitta Govén ska bidra till att göra branschen fossilfri

Sveriges Byggindustriers nya energiexpert.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/birgitta-goven-ska-bidra-till-att-gora-branschen-fossilfri-26029

Knutpunkt laddad för nytt dubbelspår

Webb-tv: Resecentrum i Strängnäs nominerat till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/knutpunkt-laddad-nytt-dubbelspar-26028

Passiv partnering i ort på frammarsch

Webb-tv: Passivhuset Elmeskolan snabbt klar med partnering.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/passiv-partnering-i-ort-pa-frammarsch-25982

Kulverten samlar alla vitala funktioner

Webb-tv: Vallastadens blodomlopp nomineras till Årets Bygge 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kulverten-samlar-alla-vitala-funktioner-25957

Renaults första stora pickup imponerar

Men likheterna med kollegornas pickisar är stora.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/renaults-forsta-stora-pickup-imponerar-25908

Ångan banade väg för särpräglat hotell

Webb-tv: Från rivningshot till historiskt hotell.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/angan-banade-vag-sarpraglat-hotell-25906

Trafikplatsen som länkar ihop Göteborg

Webb-tv: Miljö och gott samarbete i fokus på Trafikplats Marieholm.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/trafikplatsen-som-lankar-ihop-goteborg-25878