Meny

Nytt möter gammalt i trästad vid Vättern

Nytt möter gammalt i trästad vid Vättern

18 nya hyresrätter hyrdes i somras genast ut i Hjo, som likt många mindre orter numera upplever bostadsbrist. Nyproduktionen blev en balansgång mellan hänsyn till den gamla kulturmiljön i trästaden och skapandet av moderna bostäder. Nu nomineras Baggstedtsgården till Årets Bygge 2017.

Den som ska bygga i Hjo får vara inställd på att ta hänsyn. Den gamla trästaden ställer krav på vad en nyproduktion kan innehålla för att harmoniera med kullersten, snickarglädje och gårdshus. Detta var också utmaningen när ortens största hyresvärd, det privata familjeföretaget Wennergrens, beslutade sig för att bygga 18 hyresrätter i centralt läge. Tomten ligger mittemellan trästaden, kyrkan, torget och Hjoåns dalgång. Några hundra meter bort glittrar Vättern. På tomten låg redan Baggstedtsgården, en läkarvilla från slutet av 1800-talet, som också innehåller hyresrätter sedan några år tillbaka.

– Vi var måna om att de nya husen inte skulle ta ut det gamla. Arkitekten såg till att den befintliga huvudbyggnaden fortsatte att stå i centrum och att de tre nybyggda huskropparna skulle vara lite enklare och mer upplevas som uthusbyggnader inne på gården, förklarar Erik Eriksson, delägare och vd hos byggherren Wennergrens.

Hjos kommun har sålt ut hela sin allmännytta, så det är i stort sett bara Wennergrens som bygger nya hyresrätter på orten.
Foto: Johanna Åfreds

Den moderna historien om fastigheten börjar på 1980-talet då Baggstedtsgården köptes av Erik Erikssons far. Familjeföretaget J. Wennergren Byggnadsaktiebolag grundades för övrigt 1937 av hans farfar och var på den tiden ett renodlat byggnadsföretag. Genom åren som har gått sedan dess har verksamheten svängt över till att koncentrera sig på att förvalta de egna fastigheterna som huvudsakligen ligger i Hjo men även i Skövde, Tibro och Karlsborg. Sammanlagt har Wennergrens närmare 1 400 lägenheter och lokaler, varav cirka 900 hyresrätter i Hjo.

2005 började Erik Eriksson i familjeföretaget och tog successivt över som vd efter sin far. Han fattade beslut om att starta egen byggverksamhet igen och idag finns 5–6 snickare anställda som bygger om och förädlar det egna beståndet. Men åter till Baggstedtsgården, så var tanken med köpet av fastigheten att genast exploatera den för cirka trettio år sedan. Tanken var att bygga nytt med egen byggverksamhet för egen förvaltning. En detaljplan togs fram för sexton lägenheter och den godkändes 1992. Men sen vet alla vad som hände med byggmarknaden i landet. Planerna lades på is och fastigheten stod mer eller mindre och förföll, berättar Erik Eriksson.

– Det var fastighetskris och Hjo var en utflyttningsort. Det var inte så lätt att hyra ut ens det vi hade, men planerna på att restaurera gården och komplettera med nytt har alltid funnits kvar, säger han.

Johan Davidsson, projektchef på JD Bygg tillsammans med Erik Eriksson som är vd och delägare i J. Wennergren Byggnadsaktiebolag.
Foto: Johanna Åfreds

Mellan 2011 och 2015 byggde företaget om den gamla läkarvillan Baggstedtsgården som numera innehåller fem hyreslägenheter. Samtidigt dammades de gamla byggplanerna för kvarteret Anden, där Baggstedtsgården ligger, av och ett nytt bygglov var klart hösten 2014. I januari lades projektet ut på räkning och i slutet av mars 2015 sattes spaden i marken av det upphandlade företaget JD Bygg från Hjo.

– Vi projade själva innan vi lade ut det på räkning i en utförandeentreprenad, säger Erik Eriksson.

Arkitekten Gunilla Gustafsson från Tengbom valdes inför projektet ut efter att hon varit inblandad i andra projekt inom företaget på 1980- och 90-talen som även de krävt stor hänsyn till omgivande kulturmiljö och befintliga byggnader. Resultatet blev 12 hyresrätter fördelade i två hus samt 6 radhus-lägenheter i en egen länga. Den tidigare så överväxta trädgården omvandlades till en uppskattad nytolkning av den gamla och ramas nu in av hus på alla sidor. För att inte konkurrera ut huvudbyggnadens mer herrgårdslika stil och ljusgula kulör fick det nybyggda en enklare framtoning och rödfärgades med slamfärg. De två huskropparna med lägenheter tilläts få tre våningar.

– Vi hade kunnat komma ifrån kravet på hiss om vi bara hade haft två våningar. Samtidigt såg vi behovet av bostäder med hiss och lade därför till en vindsvåning, säger Erik Eriksson.

Den ursprungliga Baggstedtsgården var en läkarvilla och härstammar från slutet av 1800-talet. Den innehåller numera fem hyresrätter.
Foto: Johanna Åfreds

Trä var en självklarhet i Hjo, men samtidigt ville byggherren inte ta hela steget till en stomme i trä. Den består i stället av platsgjuten betong med utfackningsväggar av trä. Energiförbrukningen ligger på den nivå som Boverket föreskriver.

– Som långsiktig förvaltare vill jag ha hus som är enkla och billiga att förvalta och jag kände att trästommar inte är helt beprövade ännu. Det gäller både när man ser hur försäkringsbolagen ställer sig och vad som gäller för vattenskador och brandskydd. Ingen objektiv slutsats finns ännu så därför valde vi en kompromiss mellan trä och betong. Men radhusdelen är helt och hållet i trä, säger Erik Eriksson.

Johan Davidsson, projektchef på JD Bygg, trivdes med valet av platsgjuten betong.

– Det är inte så vanligt att bygga platsgjutet, prefab dominerar. En fördel med platsgjutet är att man kan stoppa in el och vatten i väggarna. Nackdelen är att torktiden är lång och det gjorde att vi fick lite bråttom, men vi hann bli klara i tid ändå, säger han.

Två av radhusen och kyrkan i Hjo i bakgrunden. De sammanlagt tre nybyggda huskropparna har medvetet byggts i en enklare stil, för att inte konkurrera ut den ljusgula ursprungsvillan.
Foto: Johanna Åfreds

Projektet kunde överlämnas den 18 juni 2016 och den 1 juli var det inflyttning för samtliga 18 hyresgäster. Ett antal lägenheter har gått till personer som sålt sin villa och kan tänka sig att betala lite extra i nyproduktionshyra. Totalt innehåller projektet åtta stycken trerummare på 78 kvadratmeter som har en månadshyra på 9 100 kronor och fyra stycken tvårummare på 67 kvadrat för 7 990 kronor. De 106 kvadratmeter stora radhusen hyrs ut för närmare 11 500 kronor i månaden.

– I radhusen har vi flera barnfamiljer och det är särskilt kul för på en ort som Hjo är villapriserna relativt låga vilket gör det svårt att få just dem att välja hyresrätt, säger Erik Eriksson.

Alla kostnader, inklusive byggherrekostnaderna, stannade på lite drygt 35 miljoner kronor inklusive moms. Det ger en totalkostnad på mellan 22 000 och 23 000 kronor per kvadratmeter.

– Totalekonomin är en utmaning för den som vill bygga hyresrätter på en liten ort och då blir det extra viktigt att lyckas hålla produktionskostnaderna nere, säger Erik Eriksson.

Hjos kommun har sålt ut hela sin allmännytta, så det är i stort sett bara Wennergrens som står för nyproduktionen av hyresrätter på orten.

Baksidan av fastigheten leder ner till Hjoåns dalgång, som utsetts till riksintresse för naturvården.
Foto: Johanna Åfreds

Väldigt många detaljer och kvalitetskrav fanns redan inskrivna från start i och med att det handlade om en utförandeentreprenad.

– Det är unikt att beställaren har lagt så mycket hjärta i projektet och det är ett skäl till att kvarteret blev så bra, säger Johan Davidsson från JD Bygg.

Samarbetet mellan beställaren och entreprenören i kvarteret Anden, det vill säga Baggstedtsgården, löpte på väl tycker båda parter. Faktiskt så pass väl att Wennergrens och JD Bygg redan gett sig in i nästa projekt där 36 hyresrätter i kvarteret Rönnen nyligen påbörjats i Hjo. Och där valde man att satsa på en samverkansentreprenad och strunta i upphandlingsförfarandet. Det var erfarenheterna från arbetet med Baggstedtsgården som ledde fram till beslutet om partnering i det nya projektet.

– Som beställare kände vi till slut att vi hade gjort en hel del ritande till ingen nytta i utförandeentreprenaden till Baggstedtsgården. När vi hade bestämt oss för ett nytt projekt tillsammans kände vi att samarbetet redan fungerat väldigt bra och att vi ville dra mer nytta av alla de lösningar som en kunnig entreprenör kan komma med, säger Erik Eriksson.

Hjo har återigen nått cirka 9000 kommuninvånare. Intresset för att bo här ökar och det finns numera efterfrågan på nya bostäder, enligt Erik Eriksson, ägare och vd på Wennergrens.
Foto: Johanna Åfreds

Både Erik Eriksson och Johan Davidsson menar att det måste finnas en ömsesidig respekt för att båda måste tjäna pengar för att samverkan ska fungera. Nu finns det ekonomiska incitament från båda håll att jobba för så låg produktionskostnad som möjligt givet att kvalitén uppfylls. Avgörande är också att personkemin stämmer.

– Det är helt klart roligare att jobba i samverkansform, men vi hade aldrig hoppat på det om vi inte hade lärt känna varandra redan i projektet med Baggstedtsgården, säger Erik Eriksson.

Kvarteret Anden/Baggstedtsgården i korthet

Byggherre: J Wennergren Byggnads.

Byggentreprenör: Johan Davidsson Bygg & Entreprenad (JD Bygg).

Bygg- och projektledning: Thomas Gustavsson Byggkonsult.

Konstruktör: Bygg­konstruktioner i Jönköping.

Arkitekt: Tengbom.

Landskapsarkitekt: Larcia.

VS- och ventilationskonsult: Bengt Dahlgren.

Brandkonsult: Bengt Dahlgren.

El-konsult: Projektengagemang.

Ventilationsentreprenör: Bravida.

VS-entreprenör: Bravida.

Elentreprenör: Elektrobyrån Hjo.

Markentreprenör: Skanska Sverige.

Sprinklerentreprenör: CE Sprinkler.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad, generalentreprenad.

Ersättningsform: Fast pris.

Entreprenadkostnad exklusive moms: 25 miljoner kronor.

Totalkostnad exklusive moms: 28 miljoner kronor.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2017. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Konceptbilar vittnar 
om framtidens transporter

Eldrift och självkörande bilar på IAA-mässan i Hannover.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/konceptbilar-vittnar-om-framtidens-transporter-27414

Lyckad klimatbantning på Solna United

På Skanskas projekt Solna United landar klimatutsläppen en bra bit under snittet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-klimatbantning-pa-solna-united-27426

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

WEBB-TV: Hogslätts vänboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357

”Vi är marknadsledande inom strategisk partnering”

Henrik Landelius, NCC, fortsätter leda framgångsrikt affärsområde.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-ar-marknadsledande-inom-strategisk-partnering-27294

Rustad högborg för nationalskatter

WEBB-TV: Nationalmuseums renovering nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/rustad-hogborg-nationalskatter-27296

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Herre på täppan i pickisklassen

Egen V6-motor ger stor körupplevelse.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/herre-pa-tappan-i-pickisklassen-27287

Studentstenar med stil

WEBB-TV: Kvarteret Forskningen nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/studentstenar-med-stil-27270

Ser vinst med ökad medborgarmakt

Staffan Schartner vill att byggemenskaper ska få fäste i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ser-vinst-med-okad-medborgarmakt-27227