Meny

Nytt badhus för kalla bad i nygammal tapping

Nytt badhus för kalla bad i nygammal tapping

Kallbadhuset Pålsjöbaden i Helsingborg invigdes för första gången på 1880-talet. I våras invigdes badet på nytt. Genom innovativ pålning, partnering och noggranna antikvariska överväganden kunde arvet bevaras trots att hela byggnaden fick rivas 2013. Nu är projektet nominerat till Årets Bygge 2016.

Pålsjöbaden är ett av tre kallbadhus i Helsingborg. En Y-formad brygga sträcker sig ut i Öresund. Längst ut står de gula badhytterna uppradade, med damernas på ena sidan och herrarnas på den andra. Badet invigdes i våras. Det är en helt ny konstruktion – men med anor i 1800-talet.

– När det gamla badet förstördes i stormen 2011 fick vi lov att riva det trots att det ingår i stadens bevarandeprogram. Det var helt enkelt inte säkert för badgästerna längre. Men samtidigt var kravet att vi skulle bygga upp Pålsjöbaden på nytt, säger Kenny Strömberg, projektledare på kommunala Kärnfastigheter i Helsingborg.

Ursprungligen byggdes Pålsjöbaden av ägarna till Pålsjö slott på 1880-talet. I början av 1900-talet köpte Helsingborgs stad stora delar av Pålsjö slotts mark, inklusive badhuset. Staden lät bygga ut Pålsjöbaden och nyinvigde anläggningen som ett offentligt badhus 1909. 1921 drabbades byggnaden av en svår storm som krävde stora reparationer, och då tillkom även en restaurangbyggnad på stranden. Nästa stora förändring kom på 1960-talet då träpålarna byttes mot stål.

– På 1960-talet genomförde staden en del renoveringsarbeten av badet. Mest omfattande var att de bytte ut stommen under bryggorna.  I stället för trä använde de gamla järnvägsräls som pålar, säger Kenny Strömberg.

Söndervittrade pålar

När Pålsjöbaden inspekterades 2008 stod det klart att anläggningen var mycket sliten. Allvarligast var att pålarna av järnvägsräls var angripna av rost. Några av pålarna var nästan helt söndervittrade. En kraftig storm på senhösten 2011 blev dödsstöten för den gamla konstruktionen och den revs sedan våren 2013.

Eftersom Pålsjöbaden ingår i Helsingborgs stads bevarandeprogram var mycket givet vad gäller den nya konstruktionens utseende. Det skulle vara en Y-formad brygga, rader av badhytter med gulmålad träpanel och i mitten skulle det vara fri sikt mot Helsingör på andra sidan sundet.

– Det var en väldigt viktig del under projekteringen. Att Pålsjöbaden skulle bli nytt – men ändå gammalt, säger Kenny Strömberg.

Vissa aspekter har ändrats. Byggnaderna har blivit lite större och öppningen i mitten har glasats in och rymmer nu ett kafé. Bryggorna ligger också högre än tidigare, för att ta höjd för framtida förändringar av havsnivån. Men ytskikten, formen, taken och många detaljer är de samma. En antikvarie var inkopplad och arkitekterna på Wikerstål Arkitekter la mycket tid på bevarandeaspekten. En lyckoträff var när arkitekterna hittade två gamla badhytter som bevarats sedan innan renoveringen på 1960-talet.

– De stod i en trädgård på Tågaborg här i stan. Det var en gammal målare som jobbade med renoveringen på 1960-talet som behållit dem. Där kunde vi se precis hur träpanelen sett ut bland annat, säger Kenny Strömberg.

Fick bara ett anbud

När upphandlingen av bygg-entreprenören inleddes var planen att projektet skulle genomföras som en utförande-entreprenad.

– Men vi fick bara ett bud och det låg rätt högt. Så fort man kommer ut i vattnet är det ekonomiska risker. Många lägger på en stor peng för den typen av risktagande, säger Kenny Strömberg.

Beställarorganisationen fick tänka om. De valde att gå ut med en ny förfrågan, den här gången i form av partnering. Nu fick de tre anbud och Peab vann upphandlingen.

– Vi valde att behålla bygghandlingarna för badhytterna och de andra delarna ovanför bryggan. Men eftersom grundläggningen är riskfylld passade projektet ändå bra för partnering. Då delar man på risken och det är bättre för båda parter, säger Kenny Strömberg.

Att Peab vann upphandlingen beror enligt Kenny Strömberg på att de hade bäst grundläggningskoncept.

– Vi pålade oss ut från stranden. Genom att lägga en extra rad med pålar längs med de två raderna som bär bryggan nu när allt är klart fick vi en bred brygga under byggtiden som vi använde som arbetsplattform, säger Patrik Tublén, platschef på Peab.

På så sätt slapp Peab arbeta från pråmar. De körde ut material och betongbilar på arbetsbryggan och arbetade sig successivt längre ut i sundet.

– Det var en mycket bra lösning. Det ser man direkt, att det finns både pengar och tid att vinna på att göra så, säger Kenny Strömberg.

Mycket riktigt har Pålsjöbaden hållit både tidplan och budget.

– Det är jätteroligt att vi kunnat leverera siffror som både vi på Peab och beställaren är nöjda med. Entreprenadsumman var 42 miljoner och vi landade strax under det – ändå fick vi med en del ÄTA-arbeten i den summan, säger Patrik Tublén.

Två tillbud

Den milda vintern bidrog till att tidplanen höll.

– När man jobbar ute i vattnet är vädret extra viktigt, säger Patrik Tublén.

Bra väder gör det inte bara lättare att hålla tidplan, utan också lättare att hålla humöret uppe och minskar risken för vardagsmisstag.

Under hela byggtiden rapporterades bara två tillbud: En traktorförare fick en paket isolering på sig vid justering av last på traktorsgafflarna, och en pappentreprenör fick kättingen från kranen på kinden vid stroppning av last. Ingen av incidenterna ledde till sjukfrånvaro.

– Vi har inte haft ett enda allvarligt tillbud. Ändå har vi haft tunga lyft – vi hade en kran här i mitten – och betongbilar på bryggorna och så vidare, säger Patrik Tublén.

En starkt bidragande orsak till att projektet blivit så lyckat tror både Kenny Strömberg och Patrik Tublén är den goda stämningen som rått i projektgruppen.

– Vi har haft högt i tak, säger Patrik Tublén.

Kenny Strömberg håller med. Han ser det bland annat som ett verktyg för att göra branschen mindre konservativ.

– Jag tycker det är viktigt att de äldre bjuder in de yngre i samtalen i projektgruppen. Och att man stoppar dem som alltid ska snacka. Tyvärr sitter många tysta och vågar inget säga, de kanske är rädda att säga fel, men det är ok att säga fel. Det är värre om projektet går miste om en bra idé, och den kan lika gärna komma från en lärling som från någon med 30 års erfarenhet, säger Kenny Strömberg. 

Pålsjöbaden i korthet

Beställare: Kärnfastigheter i Helsingborg.

Byggentreprenör: Peab Sverige.

Arkitekt: Wikerstål Arkitekter.

Byggnadskonstruktör: Cobytec.

Geoteknikkonsult: Tyréns.

VVS-konsult: EVP Helsingborg.

El-konsult: Elteknik.

Brandkonsult: ÅF.

Energikonsult: Ramböll.

Akustikkonsult: ÅF Infrastruktur.

Elentreprenör: Bravida.

VS-entreprenör: Bravida.

Ventilations- och styr-entreprenör: Bi-Vent.

Byggkostnad: 52 miljoner kronor, varav entreprenadsumman för nyproduktionen 42 miljoner kronor.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2016. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Smultronstället: Mer från Norr till söder

Del 5 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-mer-fran-norr-till-soder-27009

Smultronstället: Semestertips i storstäderna

Del 4 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-semestertips-i-storstaderna-27007

Smultronstället: Upplev Leonardo da Vincis skisser få liv

Del 1 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-upplev-leonardo-da-vincis-skisser-fa-liv-27003

Hon har målet att bromsa renoveringshetsen

Sofia Meurk arbetar för omredning av bostadsbeståndet.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-malet-att-bromsa-renoveringshetsen-26968

Ultramodernt kommunikationssystem

Imponerande teknik i nya Mercedes-Benz Sprinter.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ultramodernt-kommunikationssystem-26918

"Vi har en lång historia med oss i bagaget"

Koncernchef Kari Kauniskangas om YIT:s framtid efter förvärvet av Lemminkäinen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-har-en-lang-historia-med-oss-i-bagaget-26914

Svenska framgångar i Brexitland

Whites erfarenheter av prefab ses som tillgång av britterna.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/svenska-framgangar-i-brexitland-26916

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Bluffakturor – så skyddar du dig bäst

Högsäsong för vilseledande erbjudanden i brevlådan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bluffakturor-sa-skyddar-du-dig-bast-26893

Eshaq kan få lämna Sverige efter mejlmiss

Myndighetsschabbel kan leda till utvisning av Dipartlärling
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/eshaq-kan-fa-lamna-sverige-efter-mejlmiss-26885

Heléne Lundmarks nisch – modulhus-entreprenör

Heléne Lundmark satsar på stålmoduler.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/helene-lundmarks-nisch-modulhus-entreprenor-26854