Meny

Nu ska Slussen bli stabil igen

Nu ska Slussen bli stabil igen

När gamla Slussen grundlades på 1930-talet misslyckades man med pålningen. Nu har Stockholm stad handlat upp bland annat Skanska för att med nya krafter för att göra Stockholms mest komplicerade trafikplats stadig nog att hålla i 120 år.

Iskylan har kopplat sitt grepp om Stockholm när Byggindustrin besöker entreprenadområde SN71 i Slussen, en av Skanskas två stora entreprenader i området. Kajkanten där semesterfirare brukar ta Djurgårdsfärjan till Skansen är snart ett minne blott och ett gäng rivare jobbar med att svetsa bort metallbitar och hacka bort betong. Vattnet ligger öppet och farligt kallt bara några meter från byggarbetarna.

– Vi jobbar med flytväst när vi är närmare kajen än tre meter, säger Andreas Backhammar, Skanskas blockchef för grundläggningsarbeten.

Några meter längre in på kajen borrar man RD-pålar. Ett tiotal pålar står redan på plats. Totalt ska cirka 1 500 borras ner inför den nya grundläggningen för projektet som kommer att ge Slussen ett helt nytt utseende.

Andreas Backhammar är Skanskas blockchef för grundläggningsarbeten på Slussen i Stockholm.
Foto: Johan Kindbom

Den gamla Karl Johan-slussen som invigdes tillsammans med trafikplats Slussen på 1930-talet blev tyvärr misslyckad, och man upptäckte sättningar ganska snart efter bygget. Det är svåra markförhållanden i området då jordlagren består av fyllningsmassor följt av en blandning av sand-, dy- och gyttjelager och sedan även en rullstensås innan man når fast berg, på vissa platser nås berget först på 70 meters djup.

Vid grundläggningen på 1930-talet använde man den då nydanande Frankimetoden för pålning, en metod som tagits fram av belgaren Edgard Frankignoul. Den gick ut på att grova stålrör slogs ner till bäriga lager, varefter pålskon av betong slogs ur. Medan stålröret drogs upp fylldes det med betong och en betongpelare blev kvar. Betongen längst ned expanderar vid nedslagningen så att pålen i nederkant blir kraftigare än resterande del och därmed bildar ett slags fundament som tränger ner genom jordlagren. Metoden blev väldigt populär på den tiden, men fungerade inte i Slussen, för efter hand upptäcktes allt fler sättningar och brister i Slussen, flest i området vid Katarinahissen.

Den dåvarande grundläggningens brister är anledningen till att man nu måste bygga om Slussen i förtid.

Denna gång kommer man förvissa sig om att påla ända ner till berget och ytterligare lite till. De flesta pålarna kommer alltså vara RD-pålar, betongfyllda stålrör.

– På den här platsen pålar vi först och river sedan. Det hade blivit för komplicerat att riva först, då hade vi fått jobba från pontoner. Men på den andra delen – landsdelen – kommer vi att göra tvärtom, säger Andreas Backhammar.

I arbetet används en 65 ton tung borrmaskin med borrkrona i hårdmetall. De 12 meter långa rören borras ner tillsammans med borrkronan och svetsas ihop. En borrhjälpare och två svetsare jobbar på platsen.

– Just nu förvärmer de rören inför svetsningen, säger Andreas Backhammar.

Lite ovanligt är att man använder sig av vatten i stället för luft för att driva borrmaskinen.

– Det är en teknik som LKAB började med i sina gruvor. Den fungerar bra när man behöver borra mer skonsamt och göra mindre påverkan på omgivningen, säger Andreas Backhammar.

Detta behövs bland annat eftersom Gamla stan med alla sina kulturbyggnader ligger just intill bygget.

Vatten saknas inte, man tar 400 liter i minuten från Saltsjön intill. Men att borra med vatten på vintern kräver mycket vinterförberedelser.

– Vi har värmeslingor på alla vattenledningar, blåser ut vattenledningarna varje dag och har värme i maskinbodarna, säger Andreas Backhammar.

Trafikomläggningen i Slussen är det mest komplicerade omläggningsprojektet Stockholms stad stått inför och har skapat oro hos Stockholmstrafikanterna.
Foto: Johan Kindbom

Ytterligare en sak som är speciellt i Slussen är logistiken. Att frakta via lastbil går i princip inte.

– Vi har allt på ponton vid kajen. Materialet körs på järnväg till Södertälje och sedan på ponton därifrån, säger Andreas Backhammar.

Andreas Backhammar har jobbat med många olika grundläggningsprojekt, men för honom är det ovanligt att få vara så länge på ett projekt.

– Oftast är man bara på en plats några månader. Här ska vi vara ända till 2022 säger han.

I Slussen möts samtliga av stadens trafikslag, och oron för trafikkaos har varit och är fortfarande stor. Att leda om trafiken på bästa sätt är av största vikt, både för att trafiken ska fungera och för att de som arbetar på bygget ska ha en acceptabel arbetsmiljö.

– Byggföretagen skulle kanske helst vilja att vi stänger av hela platsen under hela bygget, men det går ju inte. Men de har sina förutsättningar, vi har våra och så får vi kompromissa, säger Alla Bäck, trafikplanerare på Stockholms stad.

Alla Bäck, trafikplanerare på Stockholms stad.
Foto: Johan Kindbom

Trafiken i Slussen löses på det sätt att man först stänger av Östra sidan som byggarbetsplats och leder all trafik via Västra sidan, som fått nya busshållplatser. Sedan gör man tvärtom när Östra sidan är färdig.

– Vår erfarenhet visar att det är bättre att göra omfattande trafikomläggningar som ligger ett tag än att stänga vägar mer tillfälligt, säger Alla Bäck.

En helt ny tillfällig gång- och cykelväg har byggts från Slussen till Gamla stan.

– Så omfattande tillfälliga lösningar har vi nog inte gjort tidigare, säger Alla Bäck.

Från början hade man tänkt släppa förbi viss yrkestrafik i bil via Skeppsbron, men det gick inte, för bilisterna fortsatte köra som vanligt och det blev för mycket köer när vägen enbart hade en fil i varje riktning. Lösningen blev spårviddshinder.

Med allt tätare städer blir trafikomläggning hela tiden ett viktigare område i Sverige. I princip varje litet gatuprojekt Stockholms stad jobbar med kräver trafikomläggning, och Alla Bäck skulle gärna se mer forskning på området.

– Vi funderade faktiskt på om det skulle gå att göra ett försök med ett nytt avstängningsmaterial i samband med det här projektet, men vi insåg att Slussen med alla passerande inte var den bästa platsen att experimentera på, säger Alla Bäck.

Nya Slussen i korthet
  • Stockholm stad bygger en ny knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det ska också bli en mötesplats med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer.
  • Slussen kommer att femdubbla sin kapacitet att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön vilket ska minska risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen.
  • Stockholms stad finansierar hela byggnationen.
  • Genom åren har Slussen byggts om flera gånger: 1642 byggdes Drottning Kristinas sluss, 1755 byggdes Christopher Polhems sluss, 1850 byggdes Nils Ericssons sluss och 1935 byggdes Karl-Johanslussen.

Smultronstället: Mer från Norr till söder

Del 5 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-mer-fran-norr-till-soder-27009

Smultronstället: Semestertips i storstäderna

Del 4 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-semestertips-i-storstaderna-27007

Smultronstället: Upplev Leonardo da Vincis skisser få liv

Del 1 i Byggindustrins sommarserie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smultronstallet-upplev-leonardo-da-vincis-skisser-fa-liv-27003

Hon har målet att bromsa renoveringshetsen

Sofia Meurk arbetar för omredning av bostadsbeståndet.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-malet-att-bromsa-renoveringshetsen-26968

Ultramodernt kommunikationssystem

Imponerande teknik i nya Mercedes-Benz Sprinter.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ultramodernt-kommunikationssystem-26918

"Vi har en lång historia med oss i bagaget"

Koncernchef Kari Kauniskangas om YIT:s framtid efter förvärvet av Lemminkäinen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-har-en-lang-historia-med-oss-i-bagaget-26914

Svenska framgångar i Brexitland

Whites erfarenheter av prefab ses som tillgång av britterna.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/svenska-framgangar-i-brexitland-26916

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

Bluffakturor – så skyddar du dig bäst

Högsäsong för vilseledande erbjudanden i brevlådan.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bluffakturor-sa-skyddar-du-dig-bast-26893

Eshaq kan få lämna Sverige efter mejlmiss

Myndighetsschabbel kan leda till utvisning av Dipartlärling
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/eshaq-kan-fa-lamna-sverige-efter-mejlmiss-26885

Heléne Lundmarks nisch – modulhus-entreprenör

Heléne Lundmark satsar på stålmoduler.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/helene-lundmarks-nisch-modulhus-entreprenor-26854