Meny

NCC vill att Bluebeam blir branschens Excel

NCC vill att Bluebeam blir branschens Excel

NCC har blivit uppskattningsvis tio gånger effektivare i sin hantering av ritningar genom att digitalisera arbetet med verktyget Bluebeam. Målet är att få branschen att enas om en gemensam standard för att skapa en större nytta. Nu nomineras företagets leaninspirerade arbete till utmärkelsen Årets Leanbyggare.

I december 2015 började NCC jobba med det digitala verktyget Bluebeam för att hantera ritningar och andra handlingar i PDF-format. Behovet av ett enkelt och lättanvänt digitalt stödverktyg för att visualisera planeringen väcktes i NCC:s logistiknätverk i december 2015. Önskemålet var att hitta ett verktyg för att enkelt kunna skapa och revidera APD-planer inför utvecklingen av företagets lossningskalender. Målet var att underlätta kommunikationen mellan alla deltagare i ett byggprojekt.

– Vi ville ha ett enkelt verktyg som kunde användas av alla roller i projektet och i projektets alla faser, berättar Ulf Larsson, projektledare operativ stöd, NCC Sverige.

Läs mer: ”Bluebeam – branschens nya Excel”

Bluebeam är utvecklat för att vara intuitivt och lättanvänt och det har snabbt blivit populärt bland NCC:s medarbetare. På bara ett år har verktyget nu över 2 200 användare i olika roller inom NCC.

– Jag har aldrig varit med om att få så många användare på så kort tid. Enkelheten gör att det når dem som tidigare inte har använt IT-stödverktyg inom dessa användningsområden. 2 200 användare på ett år är nog den snabbaste implementeringen av ett digitalt verktyg som jag har varit med om. Det är över all förväntan, säger Ulf Larsson.

Skräddarsydda verktygslådor

Innan lanseringen av Bluebeam la man ner mycket arbete på att skapa enhetliga mallar och profiler utifrån varje användningsområde som verktyget har: planering, mängdning och granskning. Bland annat har varje användningsområde fått en egen färgkod för granskning. Grönt för kommentar, gult för frågor och rött för ändring.

– Färgkoderna gör det tydligt och visuellt för alla. Det är enklare att jobba tillsammans digitalt när det finns en enhetlig standard och att förstå varandra oberoende av vilken leverantör eller kund man har, säger Ulf Larsson.

När samma färgkod används för anteckningar och kommentarer så är det lätt att se ändringar och frågor.

– Det är också enklare att hantera när det kommer revideringar för att anteckningarna finns kvar, säger Ulf Larsson.

Mallarna och profilerna som NCC har tagit fram har verktygslådor som är skräddarsydda för olika typer av arbeten, som hus, mark och anläggning. Även mallar för att göra APD-planer och TA-planer för kommuners- och Trafikverkets projekt. Det är bara att mäta upp och dra ut de symboler och linjetyper som behövs.

– Det är unikt att kunna använda ett och samma verktyg för hus, anläggning och mark och för flera roller, säger Ulf Larsson.

Pdf-ritningar fortfarande viktiga

Bluebeam passar att använda både i stora och i mindre projekt. Det gör det lättare att visualisera planeringen, mängda och granska de handlingar som behövs i byggandet.

– Det är enkelt att göra mängdberäkningar av exempelvis parkettgolv på ett kontor eller betongplattor vid ett markarbete. Det går samtidigt att få underlag på hur mycket material projektet behöver beställa. Programmet underlättar också uppföljningen väsentligt, Bluebeam kan bli byggbranschens nya Excel, säger Ulf Larsson.

Eftersom pdf-ritningar fortfarande är de juridiskt bindande dokumenten i de flesta byggprojekt är det viktigt att de granskas ordentligt, även där modeller finns och används parallellt med ritningarna.

Man kan lätt se om en handling har förändrats och granskningskommentarer kan lätt föras över till arbetsledarna i produktionen och informationen blir inte lika personberoende.

– Genom att vi har ett och samma verktyg ökar också samverkan mellan rollerna, det blir lättare att jobba tillsammans. En stor fördel är att man kan vara flera som jobbar i samma ritning samtidigt, säger Ulf Larsson.

Jobbade i leans anda

Under utvecklingsarbetet inför lanseringen av Bluebeam jobbade man i team med verksamhetskunniga för att skapa de mallar och tydliga gemensamma profiler som nu används.

– Vi jobbar hela tiden i leans anda, med små ständiga förbättringar utifrån användarnas synpunkter för att visa att man kan påverka det som är bra till att bli ännu bättre, säger Ulf Larsson.

Och även efter implementeringen fortsätter utvecklingen.

– Vi jobbar hela tiden med att förbättra innehåll och utveckla arbetsmetoderna för att möta verksamhetens behov, säger Ulf Larsson.

För hans del innebär det bland annat att träffa olika roller inom projekten för att lyssna till deras behov. Under året kommer man att jobba vidare med nya tillämpnings- och användningsområden.

– Nu fokuserar vi till exempel på hur vi ska utveckla arbetsmetoderna med externa projektdeltagare och med kundernas ombud, säger Ulf Larsson.

I början av mars sjösättes ska nya och förbättrade profiler.

Alla roller jobbar i Bluebeam

På NCC används Bluebeam nu i princip av personer i alla roller: arbetsledare, platschefer, anbudsingenjörer, entreprenadingenjörer, projekteringsledare och installationssamordnare.

Effekterna är tydliga.

– Det är betydligt enklarare och snabbare att göra samma sak som vi tidigare gjorde med tuschpenna, skalstock och miniräknare. Programmet är också en stor hjälp vid samverkan med alla parter i projektet eftersom man kan ha med sig allt i en läsplatta, både i online- och off-lineläge, säger Ulf Larsson.

Än så länge används Bluebeam främst av NCC i Sverige.

– Men vi kommer att föra in det även i de övriga nordiska länderna, säger Ulf Larsson.

Gemensam standard nästa mål

Bluebeam är inget nytt verktyg. Ursprungligen har Bluebeam utvecklats av ett bolag inom Nasas rymdprogram för att kunna hantera stora mängder pdf-handlingar, och flera av de stora byggbolagen i Sverige använder sig av det i dag.

– Det är bra att det är ett allmänt program. Det gör det lättare att använda tillsammans med konsulter, underentreprenörer och leverantörer, säger Ulf Larsson.

Det gör det också lättare att vidareutveckla användningen av Bluebeam och skapa en gemensam standard för hela byggbranschen.

På initiativ av NCC ska ett SBUF-projekt via Beast och med referensgrupp BIM Alliance samt tekniska konsulter, tillsammans med de andra stora byggentreprenörerna Skanska, Peab, Veidekke och JM samt referenserna Trafikverket, Riksbyggen och Locum, arbeta fram en gemensam standard av granskningsnoteringar som ska vara tillgänglig för alla i branschen. Projektet har nyligen beviljats stöd och drog igång den 13 mars.

– Vi kommer att ta fram en gemensam standard. Sedan är det förstås upp till var och en att tillämpa den, men jag är säker på att många kommer att göra det. Det finns en stor samstämmighet kring att det här är bra och att det blir effektivare att jobba tillsammans digitalt när det finns en enhetlig standard. Det förenklar samverkan och kommunikationen väsentligt mellan alla roller, oberoende av vilken konsult eller kund man har, säger Ulf Larsson.

NCC i korthet
  • NCC är ett av de större bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en omsättning på 62 miljarder kronor och 18 000 anställda 2015. 
  • Företaget NCC både utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.
  • Företaget levererar även insatsvaror för byggproduktion, bland annat kross och asfalt, samt genomför beläggning, drift och underhåll av vägar.
  • Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Norden.
Årets Leanbyggare i korthet

Årets Leanbyggare är byggsektorns egen utmärkelse för förändringsarbete enligt lean. Priset är ett samarbete mellan Lean Forum Bygg och tidningen Byggindustrin.

Årets Leanbyggare 2017 är utmärkelsens sjunde prisomgång. Tidigare vinnare är Lindbäcks Bygg, JM, Ytterbygg, Strängbetongs fabrik i Kungsör, Veidekke och Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning.

Här kan du läsa mer om Årets Leanbyggare 2017

Konceptbilar vittnar 
om framtidens transporter

Eldrift och självkörande bilar på IAA-mässan i Hannover.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/konceptbilar-vittnar-om-framtidens-transporter-27414

Lyckad klimatbantning på Solna United

På Skanskas projekt Solna United landar klimatutsläppen en bra bit under snittet.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/lyckad-klimatbantning-pa-solna-united-27426

Dröm om skärgårdsidyll gav liv åt vänskapshus

WEBB-TV: Hogslätts vänboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/drom-om-skargardsidyll-gav-liv-vanskapshus-27407

Dubbelspårigt projekt gick som på räls

WEBB-TV: Dubbelspåret Strängnäs – Härad nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/dubbelsparigt-projekt-gick-som-pa-rals-27384

Ljus boning för forskningen

WEBB-TV: Biomedicum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ljus-boning-forskningen-27357

”Vi är marknadsledande inom strategisk partnering”

Henrik Landelius, NCC, fortsätter leda framgångsrikt affärsområde.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-ar-marknadsledande-inom-strategisk-partnering-27294

Rustad högborg för nationalskatter

WEBB-TV: Nationalmuseums renovering nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/rustad-hogborg-nationalskatter-27296

Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.

Annons.
Så ska du tänka när du väljer säkerhet för ditt byggprojekt.
http://byggindustrin.se/sponsrat/gar-bo/experten-sa-valjer-du-ratt-sakerhet-ditt-bygge-27282

Herre på täppan i pickisklassen

Egen V6-motor ger stor körupplevelse.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/herre-pa-tappan-i-pickisklassen-27287

Studentstenar med stil

WEBB-TV: Kvarteret Forskningen nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/studentstenar-med-stil-27270

Ser vinst med ökad medborgarmakt

Staffan Schartner vill att byggemenskaper ska få fäste i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ser-vinst-med-okad-medborgarmakt-27227