Meny

Multihus förtätningens vinnare

Multihus förtätningens vinnare

Våra städer förtätas och för att verkligen nyttja varenda kvadratmeter vill många beställare nu få in flera funktioner på samma yta i byggprojekt. I Malmö blev ett projekt med ungdomslägenheter, gymnastiksal och skola på samma tomt så lyckat att man nu vill upprepa konceptet.

Uppe på en nybyggd sporthall intill Stapelbäddsparken i Västra Hamnen i Malmö kan de boende i 115 ungdomslägenheter gå ut och njuta av sin gemensamma terass. Och när barnen har skolgymnastik kan de kanske nästan höra trampande fötter från ungdomarna som vandrar däruppe. Bostäderna klär nämligen in gympasalen som hör till den intilliggande grundskolan Stapelbäddsskolan, som öppnade 2015. 

– Vi utformade detaljplanen på det här sättet för att vi ville utnyttja byggrätten optimalt och få till lite billigare lägenheter, och så har det blivit, lägenheterna har blivit väldigt prisvärda säger Jan Johansson, på Malmös fastighetskontor som sålt byggrätten till byggherrarna MKB och Stadsfastigheter.

Skolan och idrottshallen stod klara först, och ett år senare var det inflytt i ungdomsbostäderna.

– Byggrätten är en 3D-fastighet indelad i två fastigheter, vilket vi tog höjd för tidigt, Innan konstruktionsritningarna spikades fick förrättningslantmätaren ha sin syn på projektet. Projektet anpassades så att i princip inga gemensamma utrymmen skapades. På så sätt kunde 3D-fastighetsbildningen bli smidig och enkel och utan att en massa servitut behövde bildas, säger Jan Johansson.


Stort intresse att bygga

Det var stort intresse för att bygga huset och upphandlingen överklagades två gånger. Det blev Peab som vann markanvisningstävlingen med sitt gestaltningsförslag.

– Det som är speciellt med ett sånt här projekt är att man rent installationsmässigt får separera funktionerna. Speciellt i det här projektet var det också att bostadsdelen som sticker ut ovan idrottshallen hänger fristående från terassbjälklaget eftersom balkarna i taket annars skulle ha blivit för höga och medfört att det blivit för låg fri takhöjd i idrottshallen, säger Elias Hallberg, Peabs projektchef.
 

LÄS MER: Samutnyttjade grönytor svår nöt att knäcka
 

3D-fastighetsindelningen gjorde också projektet speciellt, tycker han.

– Normalt delar du en huskropp i två, eller våningsvis. Här går fastighetsgränsen i väggen på idrottshallen och när man går på idrottshallens tak är det en fastighet, men taket under tillhör en annan. Vi fick fundera en hel del kring detta innan vi byggde, säger Elias Hallberg.

Malmö stad tycker dock att projektet blev så bra att de vill upprepa samma lösning i kvarteret Brännaren i Sorgenfri.

– Vår utgångspunkt är att bygga samma byggnad igen, men om det går att återanvända exakt samma återstår att se, säger Jan Johansson. Vi får dock utvärdera projektet innan vi gör om samma sak igen, Kombinationen boende och idrottshall är inte helt enkel, det är stor risk att stomljud kan tränga in i bostadsdelen från studsade bollar i idrottshallen.

 

Genomförde utredning

För några år sedan lät Malmö stad göra en utredning om samutnyttjande, vilken resulterade i en ”Plan för samhällsservicens markbehov” som bland annat utgår från perspektivet med att samutnyttjande kan ge stora vinster. Då fokuserade man mycket på möjligheter som att nyttja utemiljöer och skollokaler bättre. Målet är nu att använda samutnyttjande mer i alla byggprojekt. En sak man kom fram till då var att ”djävulen sitter i detaljerna”.

– Det kokar ner mycket i till synes enkla frågor som vem ska låsa lokaler, hur ska grindar och dörrar se ut, kan vi ha flera sektioner av en lokal, det är verkligen detaljfrågor det handlar om. Vi har inte löst detaljerna, men det finns lite olika idéer på hur vi ska ta tag i dem, säger Kristoffer Widestam, samhällsplanerare.

 

Vill nyttja marken bättre

Bakom detta arbete ligger en önskan att nyttja stadens mark bättre.

Genom att till exempel använda gröna tak för att samla upp dagvatten, nyttja grönområden både för skolor och allmänheten och bygga lokaler som används både dag och kvällstid får man bättre utväxling för det man bygger.

– Vi ska bygga tätare, men om vi inte ska förlora värden måste vi hantera de ytor vi har i staden varsamt och utnyttja dem maximalt. Det är kommunalekonomiskt relevant så väl som att vi ska bygga en attraktiv stad för medborgarna, säger Kristoffer Widestam.

Ett problem är att planeringen av samutnyttjande kan vara komplicerad att få in smidigt i den långa byggprocessen. 

– Att ta upp detaljfrågor under det översiktliga planeringsskedet är ofta för tidigt, men när det är dags för detaljplanering kan det ofta vara för sent. Men när ska vi då planera? Det saknas inte intresse eller uppfinningsrikedom för att samutnyttja, men det saknas en systematik för planering och vi saknar också svaren på de frågor kring alla de frågor om juridik och ekonomi som ofta ställs i dessa projekt, säger Kristoffer Widestam.

Här samutnyttjar man också ytor

Växjö bygger kombinerat stations- och kommunhus. I Växjö ska Skanska bygga ett kombinerat stations- och kommunhus på uppdrag av Växjö fastighets AB. Det gamla kommunhuset är i stort behov av upprustning, samtidigt som man har en önskan att skapa fler hyresrätter och lägenheter i centrala Växjö. Lösningen blev att flytta kommunhuset tills stationsområdet och bygga bostäder på platsen för det gamla kommunhuset. Dessutom behövdes ett nytt stationshus. Från början var tanken att bygga husen separat men eftersom det skulle bli väldigt trångt bestämde man sig för att bygga ihop dem. Byggnaden ritas av White arkitekter och ska vara klar 2021.

 

Göteborg kombinerar idrott och bostäder på anrik vall. I Göteborg planeras en ”superhybrid” av en privat aktör - Vision group AB och Okidoki arkiktekter. Idrottsvallen Gröna vallen i Majorna ska bebyggas med en ny idrottshall för parkour, gymnastik, cirka 2 600 kvadratmeter stor. Runt hallen planeras lägenheter på totalt 5000-6000 kvadratmeter. Ovanpå idrottshallen blir en takterass som blir som gårdsmiljö för de boende. Enligt Fredric Norrå, planchef på Göteborgs stad är det allmänhetens önskan om att ha tillgång till fritidsaktiviteter som ligger till grund för hur man utformat byggprojektet, som väntas vara klart 2022.

 

Bajit - allaktivitetshus för det judiska Stockholm. I Stockholm stod nyligen en kombinerad skola och allaktivitetshus klart.  I byggnaden finns skola, kulturhus, judiska församlingens verksamhet och plats för restauranger och idrottsaktiviteter. En viktig tanke med Bajit är att lokalerna ska nyttjas effektivt under hela veckan och så stor del av dygnet som möjligt.  Stiftelsen Judaica byggde huset i egen regi och Aleksander Wolodarski Arkitektkontor ritade och genomförde projektet tillsammans med HAG arkitekter.

 

Kulturhus med extra allt i Askersund. Askersunds kommun satsade stort när de byggde sitt allaktivitetshus Sjöängen som stod klart 2016. Huset rymmer både skola, bibliotek, konserthall/biograf, kök för kommunens verksamheter och andra kulturlokaler. Varje kommuninvånare har i snitt mer en kvadratmeter yta till sitt förfogande i byggnaden. Huset byggdes av Peab Sverige och Norconsult var arkitekt.

Fyra skäl till samutnyttjande

 Mattias Höjer, professor i Miljöstrategier och framtidsstudier vid KTH sitter i regeringens samverkansgrupp för Smarta städer, där han även leder en arbetsgrupp kring framtidens bebyggelse och nyttjandegrader. Arbetsgruppen har diskuterat fyra faktorer till varför samutnyttjande är bra i bygg- och renoveringsprojekt:

  • Genom att bygga mer på varje yta kan man bygga mindre och spara resurser. Det är bra eftersom byggprocessen är väldigt energikrävande.
  • Samutnyttjande ger färre ytor att värma upp och ventilera.
  • Genom att skapa mer aktivitet per yta skapar man bättre underlag för kollektivtrafiken.
  • Vi får mer levande städer.

Västerås byter ångkraft mot nya plusenergihus

WEBB-TV: Nu nomineras plusenergihusen i kvarteret Neptun till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vasteras-byter-angkraft-mot-nya-plusenergihus-27622

”Rålis” anpassas för att möta skyfall

Nya tankar börjar slå igenom i byggsvängen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ralis-anpassas-att-mota-skyfall-27606

Startskottet för det nya Kiruna är en kristall

WEBB-TV: Den första byggnaden i Kirunas nya centrum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/startskottet-det-nya-kiruna-ar-en-kristall-27595

Han visualiserar framtiden med ny teknik

Juan Gauthier hade jobbat 15 år i spelbranschen innan han började arbeta för Skanska.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/han-visualiserar-framtiden-med-ny-teknik-27577

Stadskärnorna mår bra enligt rapport

Rapporten visar på ökade omsättningar för verksamheterna i flera städers centrum.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stadskarnorna-mar-bra-enligt-rapport-27573

”Sorgebarnet” blev social och hållbar mönsterkåk

WEBB-TV: Bananhuset i Bergsjön i Göteborg nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sorgebarnet-blev-social-och-hallbar-monsterkak-27568

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440