Meny

Möten och miljömål hand i hand i Malmö Live

Möten och miljömål hand i hand i Malmö Live

I våras fick Malmö en ny mötesplats. Då invigdes Malmö Live med konserthus, kongressanläggning och hotell i tre separata, men sammanhållna, byggnader. Höga miljömål och en konsertsal av världsklass var givet från början. Nu är Malmö Live nominerat till Årets Bygge 2016.

För snart tio år sedan insåg Malmö stad att staden behövde en ny kongressanläggning. Jakten på en lämplig plats inleddes och den fanns inom räckhåll mitt i staden intill Citybanan och vid Neptuniparken. På tomten fanns småindustrier och parkeringsplatser och Malmö stad insåg att platsen var idealisk. Den var centralt belägen och skulle på ett bra sätt binda samman Västra hamnen med Malmös gamla stadsdelar.

Läs mer: Malmö Live vinner Årets Bygge 2016.

En tävling för markexploatering av kvarteret vanns av Skanska tillsammans med arkitekten Schmidt Hammer Lassen och omfattade kongressanläggning, konserthus och hotell, som tillsammans bildar Malmö Live, samt bostäder och kontor i det 54 000 kvadratmeter stora kvarteret.

– Vi har fått en konsertsal i världsklass, en kongressanläggning med mingelytor med plats för flera tusen personer och ett högklassiskt hotell. Malmö Live är dessutom ett levande och öppet hus med musik och kulturella aktiviteter för Malmöborna, säger projektchef Anders Hultgren, Malmö stad.

Det är inte utan stolthet han berättar om den långa resan från de politiska besluten till projektering och den 33 månader långa produktionstiden.

– Vi är fantastiskt glada. Vi hade höga förväntningar och Skanska har med råge överträffat dem, säger han.

Inga tilläggskostnader tilläts

Två miljarder kronor är de totala investeringskostnaderna och projektet har genomförts som totalentreprenad med fast pris och funktionskrav. Budget och tidplan har hållits och Malmö stad var redan från början tydlig med att inga tilläggskostnader skulle tillåtas. Tre byggnader med olika ägare och hyresgäster har krävt inte mindre än 37 servitut, som reglerar respektive fastighets skyldigheter och rättigheter avseende gemensamhetsanläggningar, bergvärme, solceller, ventilationssystem etc.

Miljömålen var höga från början och Malmö Live är i dag klassad som Leed Platina. Energiprestandan är så låg som 31 kilowattimmar per kvadratmeter och år köpt energi.

– Vi klarade det tack vare bergvärme och solceller på taken. Vi har installerat en geoenergianläggning som hämtar både värme och kyla från 75 borrhål, vardera 280 meter djupa, och vi har solceller som producerar el, säger projektdirektör Staffan Andersson, Skanska.

Malmö Live har haft två stora utmaningar: konsertsalens akustik och att projektet är så stort och komplext. Att ha en enda projektchef verkade inte rimligt. Därför delades arbetet upp på flera projektchefer vardera med ansvar för konsertsalen, kongresshallen och hotellet samt övriga delar i kvarteret med bostäder och kontor.

– Det fungerade utmärkt, säger Staffan Andersson, som hade det övergripande ansvaret. Varje morgon gick vi igenom vad som skulle göras och eventuella problem löstes så fort de dök upp. Under hela processen har Malmö stad haft full insyn.

Två meter tjock platta

Säkerheten på arbetsplatsen och arbetsmiljön har varit höga med en heltidsanställd arbetsmiljöingenjör, skyddsronder och krav på att Skanskas interna säkerhetsprogram med personlig skyddsutrustning skulle följas. Besökare, det var säkerligen upp till tusen nyfikna besökare varje månad, fick genomgå en säkerhetsintroduktion innan de släpptes ut på bygget och ombads som en extra säkerhetsåtgärd att inte tala i mobilen.

Malmö Lives tre sammanhållna byggnader står på en två meter tjock betongplatta och med stomme av stål och betongelement. Fasaderna är klädda med meterlånga, glaserade stavar av keramik tillverkade i Mödingen utanför München och monterade på fasadeelementen vid Skanskas elementfabrik i Tjeckien. Vid tillverkningen av stavarna blandades bränd, krossad lera in i leran, så kallad chamotte, vilket ger en känsla av handgjord yta. Keramiken klarar frost och för säkerhets skull har Skanska gjort egna frosttester.

Hotellets fasader är klädda med vit keramik, kongressens med gula och konserthusets fasader med röda keramiska stavar.

– Färgskalan är hämtad från stadens egen färger och som använts under många generationer. Att ha olika nyanser på byggnaderna, kombinerat med olika hushöjder, var ett sett att bryta ner den stora skalan, säger Anders Hultgren.

Konsertsal på gummikuddar

Malmö stad bestämde redan från början att konsertsalen skulle bli i världsklass och hade två av världens bästa konsertsalar som referens, bland annat Grosser Musikverein i Wien. Men det skulle inte bli lätt. Citytunneln passerar under konsertsalen som närmast bara 14 meter. Kraven på buller- och vibrationsdämpning var därför höga.

Konsertsalen är byggd som en betonglåda lagd på fem centimeter tjocka uretankuddar, som är ett gummiliknande, vibrationsdämpande material.

– Mycket tidigt i projekteringen började vi arbeta med akustiken. En konsertsal för 1 600 lyssnare, en multisal för 500 åhörare och en kongresshall för 1 500 personer kräver många tankar och studier för att få en bra akustik, säger Skanskas specialist på tekniska frågor Carl Jonsson.

För fem år sedan började arbetet. På plats i Grosser Musikverein gjordes akustiska mätningar och 3D-skanningar av väggarna, som sedan låg till grund för akustiska modeller. Alla studier ledde till att konserthuset i Malmö Live har så kallade Mondrianska element på väggarna som skapar ett reflektionsmönster och för ut efterklangen från orkestern. Efterklangen är 2,1 sekunder, vilket är mycket för att vara en konsertsal.

I övrigt är väggarna klädda med ett ribbverk av ek i olika dimensioner som diffuserar ljudet och över orkesterscenen hänger fem reflektorer, vardera 14 meter långa och reglerbara.

Resultatet har blivit en fantastisk akustik och en oerhört vacker konsertsal.

Malmö Live i korthet

Projektutvecklare: Skanska.

Byggherre: Stadsfastigheter.

Hyresgäst: Konserthuset/MSO.

Byggherre: Smebab Silver/AFA.

Hyresgäst: Clarion.

Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen.

Akustiker: Team Akustikon, Norconsult.

Konstruktion: Skanska Teknik, Precon, Sweco Ramböll m fl.

Installationer: Bengt Dahlgren, WSP, Develcon m fl.

Fasad: Skanska A S Czech.

Vägg- och takbeklädnader: Gustafs.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2016. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Västerås byter ångkraft mot nya plusenergihus

WEBB-TV: Nu nomineras plusenergihusen i kvarteret Neptun till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vasteras-byter-angkraft-mot-nya-plusenergihus-27622

”Rålis” anpassas för att möta skyfall

Nya tankar börjar slå igenom i byggsvängen.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ralis-anpassas-att-mota-skyfall-27606

Startskottet för det nya Kiruna är en kristall

WEBB-TV: Den första byggnaden i Kirunas nya centrum nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/startskottet-det-nya-kiruna-ar-en-kristall-27595

Han visualiserar framtiden med ny teknik

Juan Gauthier hade jobbat 15 år i spelbranschen innan han började arbeta för Skanska.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/han-visualiserar-framtiden-med-ny-teknik-27577

Stadskärnorna mår bra enligt rapport

Rapporten visar på ökade omsättningar för verksamheterna i flera städers centrum.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stadskarnorna-mar-bra-enligt-rapport-27573

”Sorgebarnet” blev social och hållbar mönsterkåk

WEBB-TV: Bananhuset i Bergsjön i Göteborg nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sorgebarnet-blev-social-och-hallbar-monsterkak-27568

Innovationer och ekologi går hand i hand i Piteå

WEBB-TV: Lusthusbacken i Piteå nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/innovationer-och-ekologi-gar-hand-i-hand-i-pitea-27529

En revolution för den svenska ventilations-branschen

Annons.
Dubbel så snabb installation och hälften så stort klimatavtryck.
http://byggindustrin.se/sponsrat/vilpe/en-revolution-den-svenska-ventilationsbranschen-26887

Samarbete lyfter Helsingborgsområde

WEBB-TV: Närlunda Östra nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/samarbete-lyfter-helsingborgsomrade-27503

Mittpunkt har fått snillrik tätning

WEBB-TV: Tätskiktsbytet på Sergels torg nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/mittpunkt-har-fatt-snillrik-tatning-27482

Massor av massa med industriellt jätteprojekt

WEBB-TV: SCA:s Projekt Helios nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/massor-av-massa-med-industriellt-jatteprojekt-27440