Meny

Miljölyft ger bred effekt

Miljölyft ger bred effekt

Peab ville höja miljökompetensen i företaget och en av satsningarna blev Miljölyftet inom affärsområde bygg. Flera digitala utbildningar genomfördes – en grundutbildning för alla och sex olika befattningsanpassade utbildningar. Succé, tycker de som drivit projektet, och även ute på byggarbetsplatsen är man nöjd.

– Genom Miljölyftet har vi tagit ett omtag kring miljöfrågorna och saker och ting blir nu gjorda på ett helt annat sätt, säger Sandra Sankari, arbetsledare på projektet Brf Lindholmskajen.

Lindholmen – det gamla varvsområdet i Göteborg håller på att förvandlas. På en stor yta som inramas av Göta älv, röda tegelhus från varvets tid, nybyggda modernistiska byggnader och Keillers park byggs nu en helt ny stadsdel. Peab bygger just nu 67 bostadsrätter, med betongstomme och en iögonfallande lutande fasad med stora burspråk som ska miljömärkas med Svanen. Än så länge ser projektet lite ensamt ut på ytan, men snart kommer det få sällskap av andra byggprojekt, bland annat ytterligare ett som Peab själva bygger. Stora delar av det första huset är klart och man räknar med inflytt i september.

Högt i tak på översta våningen i BRF Lindholmskajen. Kommunikatör Sophia Drejenstam, arbetsledare Sandra Sankari, logistikansvarig John Samuelsen och administratör Evelina Karlsson.

Den här dagen blåser det ovanligt lite för att vara i Göteborg och med tanke på att huset byggs just vid kajkanten. På byggplatsen jobbar förutom Sandra Sankari även administratören Evelina Karlsson och logistikansvarige yrkesarbetaren John Samuelsen. Alla tre har fått gå en digital utbildning i miljöfrågor som valts ut för att passa just deras arbetsuppgifter. Kursen tog egentligen bara några timmar att genomföra per person men har gett stor effekt på bygget.


LÄS MER: "E-utbildning var rätt väg att gå"

John Samuelsen hade redan innan han gick kursen avfallshanteringen på sitt bord. Sedan alla hans kollegor fått utbilda sig inom området har hans uppdrag blivit mycket lättare.

– Bara för sex sju månader sedan stod jag här och pekade och hojtade – här får du inte slänga det här –  men i dag funkar det jättebra, alla är duktiga och ingen gör fel. De flesta har till exempel fattat att vissa saker får vi betala för att deponera och andra får vi betalt för att vi lämnar in. Det gör att man tänker efter en gång till innan man blandar material, säger han.


Instruktioner på både polska och svenska.
Foto: Martina Strand Nyhlin

För administratören Evelina Karlsson har Miljölyftet gett en ny, viktig uppgift: hon är nu ansvarig för att boka in miljöronder tillsammans med arbetsledare och platschef. Tidigare hade Peab en skydds- och miljörond men det visade sig att miljödelen ofta kom i andra hand. 

– Nu bokar vi in miljöronden var tredje månad, så att den blir gjord. Vi gör också regelbundna stickprover i kemikalielistan så att allt ser rätt ut på bygget och att vi endast använder miljögodkända produkter, säger hon.


Peab bygger 67 bostadsrätter i BRF Lindholmskajen.
Foto: Martina Strand Nyhlin

I övrigt har Miljölyftet bland annat gjort att man sett över Arbetsplatsdispositionsplanen och rutiner på byggarbetsplatsen. Containrar har flyttats och blivit fler för bättre sorteringsmöjligheter, leveranser av hyrmaskiner från Lambertsson och andra leveranser har samordnats och förlagts till specifika dagar för att minska transporter och saneringsutrustningen har märkts upp ordentligt och placerats lättåtkomligt. John Samuelsen och Evelina Karlsson visar upp containern där saneringsutrustningen hänger, containern är dessutom inredd med en kedja med glödlampor som inte bara lyser upp utan också ger viss mysfaktor. 

– Det är så viktigt att alla vet var saneringsutrustningen hänger om olyckan skulle vara framme, säger John Samuelsen.

Det är inte enorma ytor på byggarbetsplatsen, så en viktig del för att få avfallshanteringen att flyta är att placera ut containrar för olika material på strategiska platser, och flytta dem när de behövs bättre på en ny plats.

– Vi har också mindre kärl som är lättare att flytta och som vi sedan tömmer i de stora sorteringskärlen, säger Sandra Sankari.

Man kommer att mäta och följa upp de effekter miljöutbildningen gett, men Sandra Sankari konstaterar att man redan kan se effekter i det här projektet till exempel sorterade man 100 procent av sitt avfall i december.

– Vi har inte räknat på ekonomin än, men ser att vi även sparar pengar på de förändringar vi gjort, säger Sandra Sankari.


Kemikalierna i byggboden har fått en särskild plats.
Foto: Martina Strand Nyhlin

Personalen kommer också med fler egna idéer på miljöområdet nu.

– Senast häromdagen var det någon som sa till om att det var ovanligt mycket plastskräp och då skaffade vi en separat container för plast, säger Sandra Sankari.

John Samuelsen, Evelina Karlsson och Sandra Sankari uppskattar Peabs utbildningsinitiativ. 

– Att gå en kurs är en liten aha-upplevelse för många. Alla får en knuff i ryggen, det är bra, säger John Samuelsen.

Miljölyftet har faktiskt också gett effekter i de anställdas privatliv.

– Jag tycker jag fått ett större miljötänk även hemma faktiskt, säger Evelina Karlsson.

Effekter av Miljölyftet i Brf Lindholmskajen:
  • Tätare miljöronder, stickprover i containrarna samt tätare uppdatering av kemikalielistan.
  • Saneringsutrustningsstationen har gjorts mer lättillgänglig.
  • En person har tagit över ansvaret för allt som hyrs via Lambertsson – på detta sätt har man minskat sina transporter.
  • En person har hand om alla mindre beställningar för att minska transporterna.
  • Avfallshanteringen förbättras och förfinas. Wellpapp, fasadskivor och plast har fått egna containrar.
  •  Avfallsstatistiken presenteras varje månad för alla som är involverade i projektet, vilket bidrar till ökad sorteringsgrad . (I december hade man 100 procent)
  • Kemikalier förvaras på ett bättre sätt
  • Containrar flyttas under projektets gång för ökad tillgänglighet.

Hon tar rätt information till bygget

Föreläsningen fick Linnéa Lepistö att fastna för BIM.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-tar-ratt-information-till-bygget-27989

”Vi har byggt en helt ny fabrik med rätt förutsättningar"

Lindbäcks bygg nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-har-byggt-en-helt-ny-fabrik-med-ratt-forutsattningar-27996

”Beröm är en viktig del 
i framförallt ledarskapet”

Nordan nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/berom-ar-en-viktig-del-i-framforallt-ledarskapet-27997

”Vi tror på en transparens i bolaget"

El-Björn nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-tror-pa-en-transparens-i-bolaget-27998

”Finalisterna i år är väldigt bra"

Juryn om årets nominerade till Årets Leanbyggare 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/finalisterna-i-ar-ar-valdigt-bra-27999

Hon hjälper branschen till höga nivåer

Annelie Söderlind är spindeln i nätet på Peabs kranföretag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-hjalper-branschen-till-hoga-nivaer-27955

Revolution på gång i USA

IT-entreprenörer på väg att stöpa om byggbranschen
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/revolution-pa-gang-i-usa-27936

Ett dyrköpt kliv i rätt miljöriktning

Volkswagen E-Crafter är en stor skåpbil som enbart drivs med kraften från ett batteri.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ett-dyrkopt-kliv-i-ratt-miljoriktning-27902

Visionär skola utan klassrum och korridorer

WEBB-TV: Skapaskolan i Huddinge nominerad till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/visionar-skola-utan-klassrum-och-korridorer-27901

Hon har 
arbetat sig upp från botten

Från gruvan till samhällsbyggare – i samma företag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-arbetat-sig-upp-fran-botten-27868