Meny

Maskinerna fick styra ABB:s nya fabriksbygge

Maskinerna fick styra ABB:s nya fabriksbygge

På ABB i Karlskrona ligger nybyggda Norra fabriken. I den 200 meter långa byggnaden med nio hallar ska ABB:s anställda jobba skift för att tillverka kablar. Maskinparken har fått styra utformningen. Det har krävt ett nära samarbete och en stor flexibilitet av alla inblandade. Nu nomineras Norra fabriken till Årets Bygge 2016.

I Karlskrona tillverkar ABB högspänningskablar, både för land och för hav. De senaste åren har ABB byggt ut fabriksområdet i Karlskrona för att kunna möta en ökande efterfrågan på kablarna. Norra fabriken är en del av den utbyggnaden.

Thomas Lind, arkitekt på Tengbom, har varit inblandad i flera av projekten på fabriksområdet. Ungefär samtidigt som han blev klar med ett tidigare projekt, ett 150 meter högt torn till tillverkningslinjen, fick han uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag till Norra fabriken.

Vid den tidpunkten hade ABB inte klart för sig exakt hur verksamheten i fabriken skulle se ut, men det fanns några grova skisser som visade vilka utrymmen produktionslinjen behövde. Ytterligare vägledning fick Thomas Lind genom att importera 3D-modeller av produktionslinjens maskiner till sitt BIM-program.

– I grunden är fabriken ett skal runt produktionslinjen. Så är det ofta med industribyggnader. Mitt uppdrag som arkitekt är att skapa ett helhetstänkande för en effektiv och bra struktur. Men också att väga in frågor som gestaltning och arbetsmiljö, säger Thomas Lind.

Kort men intensivt

När det gäller dagsljusinsläppet fick Thomas Lind göra noggranna avvägningar. Det fick gärna vara dagsljusinsläpp eftersom det förbättrar fabriksarbetarnas arbetsmiljö, men ingen insyn eftersom det råder strikt sekretess kring ABB:s produktionsmetoder.

Andra frågor var enklare, som den yttre gestaltningen. Tengbom hade ett färdigt koncept som de tagit fram i samband med de tidigare projekten på fabriksområdet i Karlskrona.

– Konceptet bygger på vita sandwichelement med ytskikt av stål och är anpassat till de stora volymerna som finns på området. Det fungerar bra även på Norra Fabriken där elementen understryker byggnadens horisontalitet, säger Thomas Lind.

För Thomas Lind var arbetet med Norra fabriken kort men intensivt.

– När jag lämnade ifrån mig handlingarna var det fortfarande mycket som hängde i luften kring verksamheten. Men när jag ser det färdiga resultatet i dag är det väldigt likt mina handlingar, säger han.

Med hjälp av förfrågningsunderlaget från Thomas Lind kunde ABB upphandla en totalentreprenör. Valet föll på småländska Mörebyggen.

Inte långt efter byggstarten den 1 februari 2014 blev Mörebyggens grundare och dåvarande vd Staffan Axelsson allvarligt sjuk i cancer. Mörebyggens nuvarande vd Jimmy Samuelsson tog över i juni 2014.

– Staffan ringde mig våren 2014 och sa ”Jimmy, jag får inte tag på någon byggare som kan ta över. Du får göra det. Jag kommer att avlida inom kort”. Jag halkade in på ett bananskal. Jag har varit vd inom livsmedelsbranschen, säger Jimmy Samuelsson.

Optimistisk tidplan

När Mörebyggen kom in i projektet var en del av de förberedande arbetena redan gjorda. El, avlopp och annan infrastruktur var framdragen till byggplatsen. Dessutom var cirka 15 meter berg bortsprängt från platsen för att möjliggöra att Norra fabriken ligger i samma höjd som resten av fabriksområdet. Men när bygghandlingarna togs fram visste ABB fortfarande inte exakt hur produktionslinjen skulle utformas. Därför fick detaljprojekteringen göras parallellt med byggarbetena.

– Vi har gjort hur många anpassningar som helst under resans gång. Ibland har vi planerat för en sak och sedan fått vända 180 grader, säger Jimmy Samuelsson.

Trots att projekteringen gjordes parallellt med byggarbetena kunde budgeten hållas. Hur mycket pengar det rör sig om vill ABB inte avslöja. Tidplanen har däremot fått revideras i flera omgångar.

– Vi visste att det var en optimistisk tidplan. Vi hade ju bara gissat montagetider för maskinerna. Det är maskinerna som styr projektet och vi har fått stanna upp vissa delar ibland och vänta in dem. De maskiner vi installerar är inga standardprodukter. Vi köper inte en precis likadan som vi köpt tidigare. Det handlar om att möta en framtida marknad, därför blir det nästan ett utvecklingsprojekt varje gång, säger, Joakim Håkansson, ABB Real Estate, som haft ett övergripande ansvar för utbyggnaden av fabriksområdet.

De sena anpassningarna har varit utmanande för projektorganisationen. Men Jimmy Samuelsson betonar att de gjorts på ett professionellt sätt och att samarbetet varit bra. Just samarbetet mellan aktörerna, och att alla inblandade, även underentreprenörer och maskin-
leverantörerna, satt samlade i gemensamma lokaler, menar Jimmy Samuelsson har varit centralt för projektet.

Utöver ett stort antal byggmöten och samrådsmöten föddes spontana möten och samtal tack vare de gemensamma lokalerna.

– Det var en viktig parameter för att lyckas med ett så komplext projekt. Korridårssnacket är viktigt för att lösa de dagliga problemen, säger Jimmy Samuelsson.

Städade på heltid

Fredrik Jonasson, ABB Real Estate, var projektledare för bygget av Norra fabriken. Han påpekar att samarbetet och flexibiliteten gått åt båda hållen. Ibland har bygghandlingarna ändrats för att passa maskinerna. Men ibland har det varit tvärt om.

– Det har kommit synpunkter från bägge hållen. Det har även hänt att maskinleverantören valt en annan lösning, eftersom vi från byggsidan velat ha ett enklare fundament, till exempel, säger Fredrik Jonasson.

Något som Jimmy Samuelsson är extra stolt över är arbetsmiljöarbetet. Kort efter att han tillträtt som vd för Mörebyggen inledde ha en satsning på att lyfta säkerhetsmedvetenheten på bygget. De nya rutiner och attityder som grundlades då finns nu med i Mörebyggens nya projekt.

– Jag började själv gå skyddsronder. Det var nyttigt. Jag ser saker och ting med andra ögon än en vanlig byggare, säger Jimmy Samuelsson.

Fokus låg på, preventivt säkerhetsarbete, personlig skyddsutrustning och på att ha ordning och reda på byggarbetsplatsen. Bland annat fanns 1–2 personer som jobbade heltid med att städa och plocka undan på byggarbetsplatsen.

– Vi hade bara en enda olycka. Den var en kille som snubblade när hans byxben fastnade i ett armeringsjärn som stack upp ur golvet. Men eftersom vi hade armeringsskydd på vartenda ett så blev det inget allvarligt. Annars vet man inte hur det hade gått, säger Jimmy Samuelsson.

ABB Norra Fabriken i korthet

Byggherre: ABB Real Estate.

Hyresgäst: ABB HVC.

Byggledning: WSP.

Arkitekt: Tengbom.

Totalentreprenör: Mörebyggen.

Stomentreprenör: Nybro Cementgjuteri.

VS-entreprenör: Bravida.

Vent- och sprinkler-entreprenör: Imtech.

Elentreprenör: Bravida.

Styrentreprenör: Nordomatic.

Markentreprenör: Mörebyggen.

Arkitekt Bygghandlingar: Arkitekt & Design.

El-konsult: KLT Konsult.

VS-konsult: TN System VVS & Energiteknik.

Konstruktör: Byggkonstruktörerna.

Brandkonsult: Brand & Riskanalys.

Vent- och sprinklerkonsult: Imtech.

Styrkonsult: Nordomatic.

Entreprenadform: ABT, Totalentreprenad.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2016. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

"Alla delar av NCC kan göra ett bättre resultat"

Tomas Carlsson om sin nya vd-roll.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alla-delar-av-ncc-kan-gora-ett-battre-resultat-26814

Fem digitala innovatörer

Från massahantering till arbetsmiljö - här är branschens digitala pionjärer.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/fem-digitala-innovatorer-26785

Byggsektorn mot digital framtid

Branschen betydligt bättre än sitt rykte enligt färsk studie.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggsektorn-mot-digital-framtid-26784

Smidig automatväxlad låda

Utmanande provkörning av nya Iveco Daily.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/smidig-automatvaxlad-lada-26765

Strålande rivning i lugnt tempo

Kärnkraftverket Barsebäck sågas ned bit för bit.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/stralande-rivning-i-lugnt-tempo-26757

”Vi behöver vara snällare mot planeten och varandra”

Lise-Lott Larsson Kolessar vill snabba på hållbarhetsutvecklingen.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/vi-behover-vara-snallare-mot-planeten-och-varandra-26732

Radhus i retrospektiv

Boendeformen fyller 110 år i Sverige och fortsätter att utvecklas.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/radhus-i-retrospektiv-26735

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

Teknikskiftet har bara börjat

Modulhusbyggare spår att bygg kommer förändras i grunden.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/teknikskiftet-har-bara-borjat-26699

"Vi försökte nog göra för mycket på en gång"

Tidigare vd:n Fredrik Anheim om NCC Komplett.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-forsokte-nog-gora-mycket-pa-en-gang-26700

Kompetens nyckeln till fler passivhus

Byggskolan talar med Simone Kreutzer.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kompetens-nyckeln-till-fler-passivhus-26674