Meny

Madeleine Nobs vill ha hårdare hållbarhetskrav

Madeleine Nobs vill ha hårdare hållbarhetskrav

Alla vill ha en grön och långsiktigt hållbar byggbransch. Och med bättre kommunikation kan det bli verklighet. Det menar Madeleine Nobs som nyligen rekryterats av NCC.

NCC construction Sverige har anställt Madeleine Nobs som tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor på Skanska. Hennes uppgift är att lyfta NCC:s miljöarbete. Hon menar att NCC redan sitter på mycket kunskap om grönt och hållbart byggande men att företaget varit dåligt på att förmedla det.

– Det gäller egentligen alla aktörer. Byggbranschen är mycket bättre på hållbarhet än folk känner till. Jag tror inte det finns någon aktör i branschen som inte vill ha högre krav, till exempel i Boverkets byggregler. Jag är också mycket positiv till nära noll-energihusen, säger Madeleine Nobs.

Men hon är noga med att påpeka att hållbarhetsfrågorna inte bara gäller nybyggnation.

– Vi måste på allvar ta tag i det befintliga beståndet. Nu. Och vi vill bli upphandlade på höga hållbarhetskrav när vi ska göra det. I dag byggs det alldeles för kortsiktigt, säger hon.

Madeleine Nobs är i grunden arkitekt, utbildad vid Arkitektskolan i Köpenhamn. Efter examen började hon arbeta med Ikeas och Skanskas gemensamma koncept Bo-klok. Sedan har hon arbetat med affärsutveckling i olika projekt på Skanska.

Den 19 mars tillträdde hon som affärsutvecklingschef på NCC. Hon ser framför sig ett arbete i tre delar. Först ska hon inventera den kunskap som finns, sedan ska hon paketera om den och slutligen ska hon marknadsföra kunskapen.

– Men någon marknadsföring i egentlig mening behövs inte. Alla vill ha det här, det gäller bara att kommunicera möjligheterna, säger hon.

De första frågorna hon ska angripa är NCC:s koncept renovering och energieffektivisering och satsningen på gröna anbud.

– Där har NCC redan väl utvecklade koncept, säger hon.

Madeleine Nobs är övertygad om att den närmaste tidens affärsutveckling i första hand kommer att ske inom långsiktigt byggande och inom upphandlingsformer.

– Kunderna börjar se vikten av att ta ett helhetsgrepp. Det är dyrare att göra saker halvhjärtat, till exempel att lappa och laga i våra miljonprogramsfastigheter. Det är ekonomiskt lönsamt att rusta upp ordentligt, det kan vi påvisa.

Hon är också mycket positiv till Anders Wijkmans idéer kring upphandling.

– Hans idéer kring upphandlingar är jättespännande. Jag tror att hans arbete kommer att få stor betydelse för byggsektorn, säger hon.

Anders Wijkman arbetar bland annat med att utvärdera upphandlingsregelverket på uppdrag av regeringen. Utvärderingen ska redovisas senast den 28 juni i år.

Madeliene Nobs arbete i tre steg:

1. Inventera den kunskap och de befintliga erbjudanden om hållbarhet och miljö som finns inom NCC.
2. Lyfta fram kundnyttan genom hållbara,
attraktiva erbjudanden.
3. Kommunicera med marknaden så att den
får kännedom om NCC:s kompetens.

Kulverten samlar alla vitala funktioner

Webb-tv: Vallastadens blodomlopp nomineras till Årets Bygge 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kulverten-samlar-alla-vitala-funktioner-25957

Renaults första stora pickup imponerar

Men likheterna med kollegornas pickisar är stora.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/renaults-forsta-stora-pickup-imponerar-25908

Ångan banade väg för särpräglat hotell

Webb-tv: Från rivningshot till historiskt hotell.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/angan-banade-vag-sarpraglat-hotell-25906

Trafikplatsen som länkar ihop Göteborg

Webb-tv: Miljö och gott samarbete i fokus på Trafikplats Marieholm.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/trafikplatsen-som-lankar-ihop-goteborg-25878

Kompisskapet är inbyggt i trästommen

Webb-tv: Ungbo 12 skapar boendeform för ungas behov.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kompisskapet-ar-inbyggt-i-trastommen-25847

Ett nav för forskning och möten i Uppsala

Webb-tv: Delad entreprenad uppskattat när innovationshuset Hubben byggdes.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ett-nav-forskning-och-moten-i-uppsala-25806

Restaurering ger en kyrka för framtiden

WEBB-TV: Gustaf Vasa församling förnyar och bevarar.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/restaurering-ger-en-kyrka-framtiden-25761

Svenska bergsklättrare byter spån på norska kyrktak

Experter på uppdrag i väst.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/svenska-bergsklattrare-byter-span-pa-norska-kyrktak-25726

Camilla Einarsson blev bygglogistiker av en slump

Från PR-jobb till Vallastaden.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/camilla-einarsson-blev-bygglogistiker-av-en-slump-25684

En kunskapslänk mellan stad och land

Webb-tv: Bananformad skola nominerad till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/en-kunskapslank-mellan-stad-och-land-25676