Meny

Madeleine Nobs vill ha hårdare hållbarhetskrav

Madeleine Nobs vill ha hårdare hållbarhetskrav

Alla vill ha en grön och långsiktigt hållbar byggbransch. Och med bättre kommunikation kan det bli verklighet. Det menar Madeleine Nobs som nyligen rekryterats av NCC.

NCC construction Sverige har anställt Madeleine Nobs som tidigare arbetat med hållbarhetsfrågor på Skanska. Hennes uppgift är att lyfta NCC:s miljöarbete. Hon menar att NCC redan sitter på mycket kunskap om grönt och hållbart byggande men att företaget varit dåligt på att förmedla det.

– Det gäller egentligen alla aktörer. Byggbranschen är mycket bättre på hållbarhet än folk känner till. Jag tror inte det finns någon aktör i branschen som inte vill ha högre krav, till exempel i Boverkets byggregler. Jag är också mycket positiv till nära noll-energihusen, säger Madeleine Nobs.

Men hon är noga med att påpeka att hållbarhetsfrågorna inte bara gäller nybyggnation.

– Vi måste på allvar ta tag i det befintliga beståndet. Nu. Och vi vill bli upphandlade på höga hållbarhetskrav när vi ska göra det. I dag byggs det alldeles för kortsiktigt, säger hon.

Madeleine Nobs är i grunden arkitekt, utbildad vid Arkitektskolan i Köpenhamn. Efter examen började hon arbeta med Ikeas och Skanskas gemensamma koncept Bo-klok. Sedan har hon arbetat med affärsutveckling i olika projekt på Skanska.

Den 19 mars tillträdde hon som affärsutvecklingschef på NCC. Hon ser framför sig ett arbete i tre delar. Först ska hon inventera den kunskap som finns, sedan ska hon paketera om den och slutligen ska hon marknadsföra kunskapen.

– Men någon marknadsföring i egentlig mening behövs inte. Alla vill ha det här, det gäller bara att kommunicera möjligheterna, säger hon.

De första frågorna hon ska angripa är NCC:s koncept renovering och energieffektivisering och satsningen på gröna anbud.

– Där har NCC redan väl utvecklade koncept, säger hon.

Madeleine Nobs är övertygad om att den närmaste tidens affärsutveckling i första hand kommer att ske inom långsiktigt byggande och inom upphandlingsformer.

– Kunderna börjar se vikten av att ta ett helhetsgrepp. Det är dyrare att göra saker halvhjärtat, till exempel att lappa och laga i våra miljonprogramsfastigheter. Det är ekonomiskt lönsamt att rusta upp ordentligt, det kan vi påvisa.

Hon är också mycket positiv till Anders Wijkmans idéer kring upphandling.

– Hans idéer kring upphandlingar är jättespännande. Jag tror att hans arbete kommer att få stor betydelse för byggsektorn, säger hon.

Anders Wijkman arbetar bland annat med att utvärdera upphandlingsregelverket på uppdrag av regeringen. Utvärderingen ska redovisas senast den 28 juni i år.

Madeliene Nobs arbete i tre steg:

1. Inventera den kunskap och de befintliga erbjudanden om hållbarhet och miljö som finns inom NCC.
2. Lyfta fram kundnyttan genom hållbara,
attraktiva erbjudanden.
3. Kommunicera med marknaden så att den
får kännedom om NCC:s kompetens.

Studentstenar med stil

WEBB-TV: Kvarteret Forskningen nomineras till Årets Bygge.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/studentstenar-med-stil-27270

Ser vinst med ökad medborgarmakt

Staffan Schartner vill att byggemenskaper ska få fäste i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/ser-vinst-med-okad-medborgarmakt-27227

Trivsel och guldkant i 
fokus

WEBB-TV: Trygghetsboende nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/trivsel-och-guldkant-i-fokus-27226

Flydde diktatur för att bygga det han älskar

Raul Torres lämnade Kuba för Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/flydde-diktatur-att-bygga-det-han-alskar-27199

Naturmaterialen präglar nyuppdukad rätt i Lund

WEBB-TV: Lunds nya tingsrätt nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/naturmaterialen-praglar-nyuppdukad-ratt-i-lund-27198

Alex de Rijke ser mirakel, hopp och mänsklighet i trä

Favoritmaterialet självklart för stjärnarkitekt.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/alex-de-rijke-ser-mirakel-hopp-och-mansklighet-i-tra-27166

Närodlade trähus med utsikt över Skövde

WEBB-TV: Frostalidens Lycka nomineras till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/narodlade-trahus-med-utsikt-over-skovde-27156

Tegelarkitektur i fokus vid nya fastighetsinvesteringar

Annons.
Eftersom det är en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning.
http://byggindustrin.se/sponsrat/bygg-i-tegel/tegelarkitektur-ar-i-fokus-vid-nya-fastighetsinvesteringar-26945

En riktig pickup från Ssang Yong

Bättre och större än föregångaren.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/en-riktig-pickup-fran-ssang-yong-27135

Från murare till undervisningsråd

Per Kringbergs väg från skoltrött till Skolverket.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/fran-murare-till-undervisningsrad-27123

Klimatsmart logistiklada nytt nav på liten ort

WEBB-TV: Apoteas logistikcenter först ut i Årets Bygge 2019
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/klimatsmart-logistiklada-nytt-nav-pa-liten-ort-27127