Meny
  • I de så kallade Leanforumenträffas medarbetare med samma roll i företaget med syfte att förbättra företagets arbetssätt, den så kallade projekthandboken.

Leanpionjär har hittat formen

Leanpionjär har hittat formen

Genom så kallade Leanforum, där medarbetare med samma roll i företaget träffas regelbundet, har man fått en plattform för erfarenhetsåterföring och delaktighet som har resulterat i 25 skarpa förbättringsförslag till företagets interna projektledningssystem.

Arcona är en pionjär inom lean construction i Sverige. Redan i början av 1990-talet var företagets grundare med Håkan Birke i spetsen inspirerade av grundtankarna inom lean. Man ville skapa ett företag där samverkan mellan beställare, projektörer och underentreprenörer från första stund i projekten. Man gjorde studieresor till Japan och köpte bland annat domännamnet www.leanconstruction.com.

Lean är ett begrepp som kan ha olika betydelse i olika företag. På Arcona handlar det i stort om att skapa långsiktiga relationer som man kan utveckla och förbättra.

 - Vi vill verkligen förbättra våra egna processer och ta bort det som inte skapar värde. Vi försöker jobba långsiktig med alla våra leverantörer och kunder för vi tror att det blir bättre i slutänden. Vi är ganska personliga och värnar om våra kunders affär, säger Peter Kvist, vd i Arcona sedan i höstas men med sammantaget 10 år på företaget.

Peter Kvist, vd i Arcona.

En annan viktig del i Arconas leanfilosofi är att skapa delaktighet och ta tillvara medarbetarnas kompetens. De senaste fyra åren har Arcona utvecklat ett arbetssätt som man kallar Leanforum internt. Det går ut på att respektive roll i projektet har sitt eget forum där de träffar andra som jobbar med samma saker i en annan del av företaget.

– Det är ett slags tvärgrupper inom företaget som träffas och utbyter erfarenheter, säger Peter Kvist.

Totalt så finns sex sådana forum som träffas två gånger per år. Syftet med grupperna är att förbättra företagets arbetssätt, som finns nedtecknad i den så kallade projekthandboken, genom ständiga förbättringar och erfarenhetsutbyte.

– Alla företag brottas med erfarenhetsåterföring och informationsspridning. Jag tycker att vi har hittat ett väldigt bra format för detta i våra Leanforum. Vi har fått många förslag till förbättringar som har skapat skarpa förändringar i våra processer. Det är jätteroligt, säger Peter Kvist.

Några resultat av arbetet i Lean Forumen är att man har implementerat en ny riskhanteringsprocess i projekten, man har spridit kunskap om utvecklingsarbetet kring att effektivisera arbetet med BIM, man har samlat erfarenheter och framgångsfaktorer från ett tiotal projekt, man har involverat alla medarbetare i arbetet med affärsplanen, hållit utbildningar i delar av företagets projekthandbok och fått in cirka 25 förslag till förbättringar av den så kallade projekthandboken.

– Vi har fått väldigt bra output. Det är inte så lätt att hitta format som funkar både för företaget och för medarbetarna, men här tycker jag att vi har lyckats med det. Vi har fått flera konkreta förslag som ger effekt, säger Peter Kvist.

Vid sidan av de rent konkreta förändringar av exempelvis projekthandboken, Arconas projektledningssystem som kvalitetssäkrar varje process, som Leanforumen har resulterat i har de kittat samman företaget i en tid av ganska stora förändringar och tillväxt, tror Peter Kvist.

– Vi har fått ett mycket större utbyte mellan olika enheter och det har ökat känslan av delaktighet, säger Peter Kvist.


Har fördubblat omsättningen

Sedan arbetet med Leanforumen startade har Arcona nästan fördubblat sin personal och sin omsättning.

– Jag tror att svårigheterna med att utbyta erfarenheter hade varit mycket större om vi inte hade haft Leanforumen. Formen är mycket enkel men effektiv, allt behöver inte vara komplicerat, säger Peter Kvist.

Arbetet i Leanforumen har ökat möjligheterna för medarbetarna att röra sig mellan företagets olika delar och ökat förståelsen mellan företagets nio olika resultatenheter och få grupper som annars inte träffas så ofta, enligt Peter Kvist.

Han ser en stor fördel med att forumen används till erfarenhetsåterföring, i stället för att enbart förlita sig på att bygga upp databaser eller liknande systemstöd.

– Våra Leanforum ger en slags muntlig erfarenhetsåterföring. Många företag strävar efter att bygga upp en databas med där man kan söka efter information, till exempel om sjukhusprojekt, men jag tror att det är svårt att bygga upp system som säkrar upp att folk slutar. Jag tror inte på att man ska söka sig fram till lösningar. Det går för trögt. Även vi går hårt mot digitalisering, men jag tror inte att systemstöden kan lösa alla våra problem. Vi måste kunna hantverket, först därefter kan vi ha verktyg som hjälper oss. Det är medarbetarna som får företaget att snurra, säger Peter Kvist.

Om arbetet i Leanforum har ökat bolagets effektivitet och lönsamhet är svårt att mäta, säger Peter Kvist.

– Men jag tror att de bidrar till en jämnare lönsamhet – långsiktigt om inte annat. De har ju bidragit till förändringar av vår projekthandbok och bidrar till att ständigt vässa våra interna processer och arbetssätt. Det jobbar vi med dagligen, så jag tror absolut att det här arbetet bidrar till vår lönsamhet – om inte annat genom nöjdare medarbetare, säger Peter Kvist.
 

Ledningsrepresentant som moderator

Vid alla Leanforum deltar någon representant från ledningen, som också fungerar som moderator under samtalet. Representanten från ledningen håller också i den del av Leanforumet som kallas ”ledningens fokusfråga”. På så sätt får alla samma information och det blir lättare för varje forums-grupp att sammanfatta mötet till ledningen för uppföljning. Sedan i höstas görs en nulägesrapport och en uppföljning direkt på de åtgärder som har genomförts i projektsystemet. Man har även lagt in mer tid för projektarbeten i anslutning till mötena.

– Jag tror att det är väldigt viktigt att ledningen är där och lyssnar och tar in. Annars finns det risk att många förbättringsförslag bara hamnar i en låda och sedan radiotystnad, säger Peter Kvist.

Sedan Arcona införde Leanforum 2015 har leanarbetet i företaget förstärkts och systematiserats ytterligare och det är ett arbete man tänker fortsätta med och gärna delar med sig av för att inspirera andra företag i branschen till att öka medarbetarnas involvering och skapa mer engagemang.

– Vi är jättenöjda med hur det fungerar och tänker fortsätta med den här formen. Vi har fått mycket positiv feedback. Det är också viktigt att ge organisationen lite ro nu efter ett par år när det har hänt mycket. Nu har vi en period av konsolidering. För två och ett halvt år sedan valde vi aktivt att bromsa in lite trots att det var i en period när man verkligen kunnat gasa. Men vi började märka lite symptom på stress inom företaget och det tog vi på allvar och saktade ner. Det ligger i leanfilosofin att det är medarbetarna som är nyckeln, säger Peter Kvist.

Årets Leanbyggare i korthet
  • Årets Leanbyggare är byggsektorns egen utmärkelse för förändringsarbete enligt lean. Priset är ett samarbete mellan Lean Forum Bygg och tidningen Byggindustrin.
  • Årets Leanbyggare 2017 är utmärkelsens sjunde prisomgång. Tidigare vinnare är Lindbäcks Bygg, JM, Ytterbygg, Strängbetongs fabrik i Kungsör, Veidekke och Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning.
  • Här kan du läsa mer om Årets Leanbyggare 2018

Hon tar rätt information till bygget

Föreläsningen fick Linnéa Lepistö att fastna för BIM.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-tar-ratt-information-till-bygget-27989

”Vi har byggt en helt ny fabrik med rätt förutsättningar"

Lindbäcks bygg nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-har-byggt-en-helt-ny-fabrik-med-ratt-forutsattningar-27996

”Beröm är en viktig del 
i framförallt ledarskapet”

Nordan nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/berom-ar-en-viktig-del-i-framforallt-ledarskapet-27997

”Vi tror på en transparens i bolaget"

El-Björn nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-tror-pa-en-transparens-i-bolaget-27998

”Finalisterna i år är väldigt bra"

Juryn om årets nominerade till Årets Leanbyggare 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/finalisterna-i-ar-ar-valdigt-bra-27999

Hon hjälper branschen till höga nivåer

Annelie Söderlind är spindeln i nätet på Peabs kranföretag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-hjalper-branschen-till-hoga-nivaer-27955

Revolution på gång i USA

IT-entreprenörer på väg att stöpa om byggbranschen
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/revolution-pa-gang-i-usa-27936

Ett dyrköpt kliv i rätt miljöriktning

Volkswagen E-Crafter är en stor skåpbil som enbart drivs med kraften från ett batteri.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ett-dyrkopt-kliv-i-ratt-miljoriktning-27902

Visionär skola utan klassrum och korridorer

WEBB-TV: Skapaskolan i Huddinge nominerad till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/visionar-skola-utan-klassrum-och-korridorer-27901

Hon har 
arbetat sig upp från botten

Från gruvan till samhällsbyggare – i samma företag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-arbetat-sig-upp-fran-botten-27868