Meny

Lean ska stöpa om Arcona i grunden

Lean ska stöpa om Arcona i grunden

Lean Construction heter Arconas egen variant av det som vi hittills lärt känna som Lean Production. ”Vi kände att vi behövde ta tag i medarbetarinvolveringen så vi arbetade fram en modell där vi alltid bygger teamet först”, berättar Christel Isaksson, leanledare på Arcona.

Varje byggprojekt på Arcona börjar med vad man kallar en Leanstart. Det sker först internt och sedan med kunden för att kunna sätta ett gemensamt projektmål. Startmöten hålls även för underentreprenörer. Viktigt för Arcona, med sina 150 anställda som alla är tjänstemän, är att hålla samman arbetslaget i projekt efter projekt för att träna upp samarbetsförmågan.

En extern beteendevetare finns ofta med och vägleder i teambyggandet. I längre projekt har det även gjorts mätningar av gruppens effektivitet enligt GDQ-modellen (Group Development Questionnaire). Även leverantörerna är desamma från projekt till projekt och får en roll som om de vore en del av Arcona i projekten.

Närheten till leverantörerna ses även som en del i kvalitetssäkringen eftersom de inte behöver kontrolleras om och om igen. När projektet är färdigt är det dags för Leanavslut. Då samlas de involverade och analyserar bland annat hur utfallet stod sig mot planen. Lärdomarna dokumenteras.

– Det riktigt stora resultatet sedan vi började fokusera på l ean är ändå att medarbetarna har blivit mer engagerade. Vi har vänt på hierarkin och medarbetarna tycker numera att de får göra sin röst hörd och att ledningen lyssnar på dem, säger Christel Isaksson.

Uppslutning på 95 procent

Tidigare fanns inom Arcona tvärgrupper för erfarenhetsutbyte som med åren inte var så välbesökta. När företaget började analysera varför kom det fram att det sällan kommunicerades vilket syftet var med mötena, att medarbetarna tyckte att det mest var cheferna som talade till dem och att känslan var att det inte spelade så stor roll om man deltog på mötena eller inte. Men när Leanforum infördes istället blev det något helt annat. Uppslutningen ligger numera på 95 procent. Leanledaren Christel Isaksson sitter alltid med som moderator i de olika smågrupperna. Hon är även den som ser till att det gruppen kommer fram till på mötena leder till uppföljning så att inget rinner ut i sanden.

– Vi började med att ta reda på vad medarbetarna ville prata om och få ut av mötena. Det kan vara väldigt praktiska frågor som tas upp. Till exempel hur man kan lösa det om alla produktionsledare i ett projekt behöver hämta på dagis samtidigt. Ledningen har en fokusfråga på varje möte, under hösten har vi till exempel diskuterat den nya föreskriften om arbetsmiljö och stress, förklarar Christel Isaksson.

Implementering går fort

Arcona har även infört ett strukturerat sätt att arbeta för att utveckla verksamheten som de kallar för Leancluster.

– Här är målsättningen att förstå problemen innan vi ger oss på en lösning. Berörda medarbetare ingår i olika clusterteam som hittills har löst tretton stora utvecklingsprojekt inom företaget. Det har till exempel varit att ta fram ett standardiserat sätt att arbeta med ekonomistyrningsprogrammet MAP och att hitta en basnivå till mallar och checklistor för ekonomistyrning i projekten, säger Christel Isaksson.

Till varje Leancluster finns referensgrupper bestående av andra kollegor som får ge sin syn på saken.

– Vi har märkt att implementeringen går väldigt fort när medarbetarna själva varit mer delaktiga, säger Christel Isaksson.

”Alla ska göra lika”

Projekthandboken är ytterligare en del i Arconas Leanarbete. Det är ett projektledningssystem som kvalitetssäkrar varje process. För varje projekt finns en visuell plan på intranätet. Här kan var och en se vad de förväntas göra, syfte, vem som är ansvarig och tänkt resultat. Genom att arbeta sig igenom mallar för varje skede minimeras risken för missar.

– Det är ett viktigt led i standardiseringen vi vill uppnå. Kunden ska inte märka i vilket team du jobbar, alla ska göra lika. Det ska inte gå att göra fel i mallarna och ingen ska sitta och hitta på något eget. Den som har synpunkter får ta upp det på våra Leanforum, det är på de mötena du påverkar arbetssättet.

Att arbeta enligt mallar, där medarbetarna själva arbetat fram en lägstanivå har lett till en tydlighet som många mår bra av, tror Christel Isaksson.

– Alla vet vad som förväntas. Tidigare gjorde de högpresterande ofta mer än vad som behövdes medan andra gjorde för lite eller fel saker.

Detta gynnar även kunden, påpekar Christel Isaksson.

– Leverans i tid, utan fel, under budget och utan olyckor är vårt mål till kund och allt det blir mycket lättare med ett strukturerat sätt att jobba.

Arcona arbetar nu med att de nya arbetssätten ska implementeras fullt ut i alla projekt.

– Därför är det lite för tidigt att säga hur det har påverkat effektivitet och lönsamhet. Just nu skapar vi en erfarenhetsbank från projekten under 2016 som vi ska utvärdera, säger Christel Isaksson.

Arcona i korthet
  • Arcona grundades 1985 och har rötterna i Philipsonkoncernen. Sedan några år tillbaka ingår Arcona i Veidekke-koncernen. Omsättningen har legat på över en miljard kronor per år de senaste åren.
  • Arcona fokuserar särskilt på hotell, vårdbyggnader, skolprojekt, kontor och idrottshallar.
  • Arcona projekterar, genomför byggentreprenader och utvecklar fastigheter i egen regi i Storstockholm och Uppsala. 
  • Genom att jobba med Lean Construction är målet att korta produktionstiden och sänka kostnaderna med 20 procent till år 2020.
Årets Leanbyggare i korthet

Årets Leanbyggare är byggsektorns egen utmärkelse för förändringsarbete enligt lean. Priset är ett samarbete mellan Lean Forum Bygg och tidningen Byggindustrin.

Årets Leanbyggare 2017 är utmärkelsens sjunde prisomgång. Tidigare vinnare är Lindbäcks Bygg, JM, Ytterbygg, Strängbetongs fabrik i Kungsör, Veidekke och Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning.

Här kan du läsa mer om Årets Leanbyggare 2017.

Formbart hus har fått plats i Vallastaden

WEBB-TV: Hållbarhet och flexibilitet har genomsyrat Integralen 6.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/formbart-hus-har-fatt-plats-i-vallastaden-25636

Pigg och effektiv italienare

Rolig att köra, men bekant sen tidigare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/pigg-och-effektiv-italienare-25602

Lätta våningar i trä förtätar på höjden

WEBB-TV: Audumbla 8 i Umeå har vuxit med två våningar.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/latta-vaningar-i-tra-fortatar-pa-hojden-25596

Nytt i det gamla – en framgång i Norrbacka

Webb-tv: Gamla förrådsrummen gav plats till 60 ettor.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/nytt-i-det-gamla-en-framgang-i-norrbacka-25561

Cecilia Wemming säljer bostäder i one-stop-shop

Från PR-branschen till bygg med en stark idé.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/cecilia-wemming-saljer-bostader-i-one-stop-shop-25528

Ny teater blir ljuslykta i gammalt kvarter

Humanistiska teatern först ut i Årets Bygge 2018.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ny-teater-blir-ljuslykta-i-gammalt-kvarter-25489
Från tidigare två modeller finns nya Isuzu D-Max som tio modeller, från singelhytt för dig som vill ha ett större flak och högst en passagerare, till äventyrsbilen AT35.

Bruksbil med stort modellutbud

Isuzu D-Max imponerar.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bruksbil-med-stort-modellutbud-25444

Nu kommer tryggheten till byggbranschen.

Annons.
Slipp risken för tvister och oseriösa kunder.
http://byggindustrin.se/sponsrat/sejf/nya-tjansten-som-gor-att-du-slipper-oroa-dig-uteblivna-inbetalningar-25651

Städer blir säkrare med biofilter

Byggopusvinnaren Johan Nilsson har studerat klimatanpassning.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/stader-blir-sakrare-med-biofilter-25445
Trapphus som levererats samma dag till projektet Senapsfabriken i Uppsala. Kvarteret Åsikten byggs mitt mellan två HMB Bygg-projekt och logistiken samordnas i Lossningskalendern.

Enkel lösning knäcker nöt

Digital logistikkalender sprider sig som löpeld på NCC
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/enkel-losning-knacker-not-25440
Kvarteret Järnridån i Ängby i Bromma.

Tillbakablick: Rapport från Södra Ängby

Tidningen beskrev ett toppmodernt villaområde 1937.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/tillbakablick-rapport-fran-sodra-angby-25304