Meny

Lean måste byggas från grunden

Lean måste byggas från grunden

Att få med alla på Lean-tåget innan man slår på stora trumman är viktigt. Det menar Ola Adolfsson, vd på Flexator som efter en lång resa med tänket i bakhuvudet införde Lean på bred front via Produktionslyftet.

Ola Adolfssons resa med Lean började relativt tidigt. Husfabriken Gullringen i Kalmar, som i dag drivs av Boklok, genomförde ett omfattande Lean-projekt i början av 2000-talet då han arbetade där som fabrikschef. När han 2006 blev vd på Nässjöbaserade Flexator tog han med sig idéerna och ville införa arbetssättet även där.

– Vi började med att utbilda ledningsgruppen genom Chalmers Lean-utbildning. Sedan dess har vi försökt att på egen hand tillämpa metoderna i vår produktion, säger Ola Adolfsson.

En förändring som gjordes 2007 var införandet av taktat flöde – tidigare hade modellen snarare varit ”det blir vad det blir”. Tio år senare tog Flexator beslutet att ta ett helhetsgrepp kring Lean-implementeringen och började genomföra det nationella programmet Produktionslyftet, på arbetsplatsen kallat Flexatorlyftet.

Ola Adolfsson, vd för Flexator.

– Vi startade programmet i januari 2017 och det har fungerat väldigt bra. Vi har ju haft de här idéerna med oss länge. Förberedelsen har varit lång och nu är vi i genomförandefas och har alla medarbetare med oss.

I dag är medarbetarinvolveringen större än tidigare. Med daglig styrning får grupperna input om hur de andra ligger till. I Annebergs-fabriken har produktiviteten förbättrats med cirka fem procent under 2017 – och med tio procent de senaste två åren. I Flexators förbättringsdatabas finns 70 identifierade förbättringsmöjligheter klassade med prioritet 1. Tillsammans bedöms de kunna spara företaget över 22,5 miljoner kronor. Dessutom bedöms 155 stycken redan avklarade punkter ha lett till besparingar på strax under 12 miljoner kronor. 

– Ständig förbättring är ett fundament. I en husfabrik är materialflöden och hantering A och O, säger Ola Adolfsson.


Stor kulturförvandling

Att införa Lean på ett grundligt sätt i hela organisationen görs inte i en handvändning. Det är ett stort kulturförvandlingsprojket.

– Det skapar förstås lite oro bland medarbetarna. Är detta förändring på riktigt eller kommer det rinna ut i sanden? Flera anställda i företaget minns det förändringsprojekt som Percy Barnevik under sin tid som Skanska-ordförande sjösatte, 3T – Totalt tidstänkande. Det blev inget med det projektet, säger Ola Adolfsson.

En framgång denna gång har i stället varit att inte slå på stora trumman och lova stora vinster från början. Flexator började med ledningen och genomförde förändringarna gradvis.

– Vi har inte gjort en jättestor sak av det. Vi har försökt rulla ut det på ett ordnat sätt utan så mycket pompa och ståt. Tar man det steg för steg så blir ingen ängslig. Vi vet att vi inte har så många alternativ, utan Lean-produktionen krävs för att vi ska klara konkurrensen. Vi var tidigt ute med att förankra förändringarna med facket.

Flexator medverkar i ett flertal branschgemensamma nätverk för att utveckla husindustribranschen som helhet. Redan på 90-talet var man aktiv inom Trävolymbyggarna tillsammans med bland annat Lindbäcks. I dag är Smart Housing Småland, där Ola Adolfsson sitter i styrgruppen, och Trä- och Möbelföretagens grupp för produktionsteknik, automation och digitalisering, forum där Flexator medverkar för utbyte och forskning.

– Bilden av husindustribranschen var tidigare att företagen satt isolerade och visste bäst själva. Det ser annorlunda ut i dag. Man samarbetar där det är möjligt för att driva utvecklingen framåt och för att hitta affärsnytta, säger Ola Adolfsson. 

Ola Adolfssons bästa Lean-tips
  • Ta extern hjälp. Jag tänkte att jag skulle klara av det själv eftersom jag kände till metoderna. Men det är för svårt och tidskrävande. Det finns också en daglig produktion att sköta.
  • Måla inte upp några rosa luftslott kring hur bra det kommer blir. Då är det lätt att bli besviken. Det kräver mycket hårt slit, men det blir roligare om man sliter tillsammans.
  • Skapa en enad ledning först och se till att få med fler och fler allteftersom för att skapa en rörelse framåt.
Flexator i korthet

Flexator har rötterna i Oresjös Fabriker som bildades 1956. Samma år uppfördes husfabriken i Anneberg utanför Nässjö. Numera finns Flexator även i Gråbo, öster om Lerum, och i skånska Eslöv. Företaget är en del av Nordic Modular Group som är ett dotterbolag till Nalka invest, Ikeas investmentbolag. Företaget bygger skolor, kontor, boenden och bodar. Flexator omsätter cirka 500 miljoner kronor och har runt 200 anställda.

Årets Leanbyggare i korthet
  • Årets Leanbyggare är byggsektorns egen utmärkelse för förändringsarbete enligt lean. Priset är ett samarbete mellan Lean Forum Bygg och tidningen Byggindustrin.
  • Årets Leanbyggare 2017 är utmärkelsens sjunde prisomgång. Tidigare vinnare är Lindbäcks Bygg, JM, Ytterbygg, Strängbetongs fabrik i Kungsör, Veidekke och Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning.
  • Här kan du läsa mer om Årets Leanbyggare 2018

Hon tar rätt information till bygget

Föreläsningen fick Linnéa Lepistö att fastna för BIM.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-tar-ratt-information-till-bygget-27989

”Finalisterna i år är väldigt bra"

Juryn om årets nominerade till Årets Leanbyggare 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/finalisterna-i-ar-ar-valdigt-bra-27999

”Vi har byggt en helt ny fabrik med rätt förutsättningar"

Lindbäcks bygg nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-har-byggt-en-helt-ny-fabrik-med-ratt-forutsattningar-27996

”Beröm är en viktig del 
i framförallt ledarskapet”

Nordan nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/berom-ar-en-viktig-del-i-framforallt-ledarskapet-27997

”Vi tror på en transparens i bolaget"

El-Björn nominerade till Årets Leanbyggare.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-tror-pa-en-transparens-i-bolaget-27998

Hon hjälper branschen till höga nivåer

Annelie Söderlind är spindeln i nätet på Peabs kranföretag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-hjalper-branschen-till-hoga-nivaer-27955

Revolution på gång i USA

IT-entreprenörer på väg att stöpa om byggbranschen
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/revolution-pa-gang-i-usa-27936

Ett dyrköpt kliv i rätt miljöriktning

Volkswagen E-Crafter är en stor skåpbil som enbart drivs med kraften från ett batteri.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ett-dyrkopt-kliv-i-ratt-miljoriktning-27902

Visionär skola utan klassrum och korridorer

WEBB-TV: Skapaskolan i Huddinge nominerad till Årets Bygge 2019.
Fördjupning
http://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/visionar-skola-utan-klassrum-och-korridorer-27901

Hon har 
arbetat sig upp från botten

Från gruvan till samhällsbyggare – i samma företag.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-har-arbetat-sig-upp-fran-botten-27868